Tra cứu 81/2009/NĐ-CP

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 81/2009/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 267412 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Nghị định 81/2009/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 106/2005/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp

81/2009/ND-CP,Nghị định 81 2009,Chính phủ,Hướng dẫn,Luật Điện Lực,An toàn lưới điện cao áp CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 81/2009/NĐ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2009

Ban hành: 12/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2009

2

Quyết định 46/2013/QĐ-UBND quy định cụ thể mức bồi thường, hỗ trợ theo quy định tại Nghị định 81/2009/NĐ-CP do tỉnh Kon Tum ban hành

04 tháng 11 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CỤ THỂ MỨC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 81/2009/NĐ-CP NGÀY 12/10/2009 CỦA CHÍNH PHỦ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị định số

Ban hành: 04/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2013

3

Nghị định 81/2023/NĐ-CP quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ

81/2023/ND-CP,Nghị định 81 2023 Chính phủ,Nghị định 81 năm 2023 Chính phủ,Nghị định 81 Chính phủ ban hành 2023,NĐ 81 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 81 Chính phủ áp dụng 2023,NĐ 81 Chính phủ mới nhất, số 81 năm 2023 Chính phủ,Nghị định 81/2023/ND-CP ngày 27/11/2023,Nghị định 81 Chính phủ về chức năng nhiệm vụ Thanh tra Chính phủ 2023,NĐ 81 Chính phủ

Ban hành: 27/11/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2023

4

Nghị định 81/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao

81/2022/ND-CP,Nghị định 81 2022 Chính phủ,Nghị định 81 năm 2022 Chính phủ,Nghị định 81 Chính phủ ban hành 2022,NĐ 81 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 81 Chính phủ áp dụng 2022,NĐ 81 Chính phủ mới nhất, số 81 năm 2022 Chính phủ,Nghị định 81/2022/ND-CP ngày 14/10/2022,Nghị định 81 Chính phủ về Nhiệm vụ quyền hạn của Bộ Ngoại giao 2022,NĐ 81 Chính phủ về

Ban hành: 14/10/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2022

5

Nghị định 81/2021/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo

81/2021/ND-CP,Nghị định 81 2021 Chính phủ,Nghị định 81 năm 2021 Chính phủ,Nghị định 81 Chính phủ ban hành 2021,NĐ 81 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 81 Chính phủ áp dụng 2021,NĐ 81 Chính phủ mới nhất, số 81 năm 2021 Chính phủ,Nghị định 81/2021/ND-CP ngày 27/08/2021,Nghị định 81 Chính phủ về Quản lý học phí cơ sở giáo dục quốc dân 2021,NĐ 81 Chính phủ

Ban hành: 27/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2021

6

Nghị định 81/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 163/2018/NĐ-CP quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

81/2020/ND-CP,Nghị định 81 2020 Chính phủ,Nghị định 81 năm 2020 Chính phủ,Nghị định 81 Chính phủ ban hành 2020,NĐ 81 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 81 Chính phủ áp dụng 2020,NĐ 81 Chính phủ mới nhất, số 81 năm 2020 Chính phủ,Nghị định 81/2020/ND-CP ngày 09/07/2020,Nghị định 81 Chính phủ về Phát hành trái phiếu doanh nghiệp 2020,NĐ 81 Chính phủ về

Ban hành: 09/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2020

7

Nghị định 81/2019/NĐ-CP về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

81/2019/ND-CP,Nghị định 81 2019 Chính phủ,Nghị định 81 năm 2019 Chính phủ,Nghị định 81 Chính phủ ban hành 2019,NĐ 81 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 81 Chính phủ áp dụng 2019,NĐ 81 Chính phủ mới nhất, số 81 năm 2019 Chính phủ,Nghị định 81/2019/ND-CP ngày 11/11/2019,Nghị định 81 Chính phủ về Vũ khí 2019,NĐ 81 Chính phủ về Vũ khí 2019,Nghị định Vũ khí

Ban hành: 11/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2019

8

Nghị định 81/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại

81/2018/ND-CP,Nghị định 81 2018 Chính phủ,Nghị định 81 năm 2018 Chính phủ,Nghị định 81 Chính phủ ban hành 2018,NĐ 81 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 81 Chính phủ áp dụng 2018,NĐ 81 Chính phủ mới nhất, số 81 năm 2018 Chính phủ,Nghị định 81/2018/ND-CP ngày 22/05/2018,Nghị định 81 Chính phủ về Xúc tiến thương mại 2018,NĐ 81 Chính phủ về Xúc tiến thương

Ban hành: 22/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2018

9

Nghị định 81/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng

81/2017/ND-CP,Nghị định 81 2017 Chính phủ,Nghị định 81 năm 2017 Chính phủ,Nghị định 81 Chính phủ ban hành 2017,NĐ 81 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 81 Chính phủ áp dụng 2017,NĐ 81 Chính phủ mới nhất, số 81 năm 2017 Chính phủ,Nghị định 81/2017/ND-CP ngày 17/07/2017,Nghị định 81 Chính phủ về Cơ cấu tổ chức 2017,NĐ 81 Chính phủ về Cơ cấu tổ chức

Ban hành: 17/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2017

10

Nghị định 81/2016/NÐ-CP sửa đổi Nghị định 25/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật viễn thông liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh dịch vụ viễn thông

81/2016/ND-CP,Nghị định 81 2016 Chính phủ,Nghị định 81 năm 2016 Chính phủ,Nghị định 81 Chính phủ ban hành 2016,NĐ 81 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 81 Chính phủ áp dụng 2016,NĐ 81 Chính phủ mới nhất, số 81 năm 2016 Chính phủ,Nghị định 81/2016/ND-CP ngày 01/07/2016,Nghị định 81 Chính phủ về Dịch vụ viễn thông 2016,NĐ 81 Chính phủ về Dịch vụ viễn thông

Ban hành: 01/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2016

11

Nghị định 81/2015/NĐ-CP về công bố thông tin của doanh nghiệp Nhà nước

81/2015/ND-CP,Nghị định 81 2015 Chính phủ,Nghị định 81 năm 2015 Chính phủ,Nghị định 81 Chính phủ ban hành 2015,NĐ 81 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 81 Chính phủ áp dụng 2015,NĐ 81 Chính phủ mới nhất, số 81 năm 2015 Chính phủ,Nghị định 81/2015/ND-CP ngày 18/09/2015,Nghị định 81 Chính phủ về Doanh nghiệp nhà nước 2015,NĐ 81 Chính phủ về Doanh nghiệp

Ban hành: 18/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2015

12

Nghị định 81/2014/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng

81/2014/ND-CP,Nghị định 81 2014 Chính phủ,Nghị định 81 năm 2014 Chính phủ,Nghị định 81 Chính phủ ban hành 2014,NĐ 81 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 81 Chính phủ áp dụng 2014,NĐ 81 Chính phủ mới nhất, số 81 năm 2014 Chính phủ,Nghị định 81/2014/ND-CP ngày 14/08/2014,Nghị định 81 Chính phủ về Hướng dẫn pháp lệnh 2014,NĐ 81 Chính phủ về Hướng dẫn pháp

Ban hành: 14/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2014

13

Nghị định 81/2013/NĐ-CP hướng dẫn và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính

81/2013/ND-CP,Nghị định 81 2013 Chính phủ,Nghị định 81 năm 2013 Chính phủ,Nghị định 81 Chính phủ ban hành 2013,NĐ 81 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 81 Chính phủ áp dụng 2013,NĐ 81 Chính phủ mới nhất, số 81 năm 2013 Chính phủ,Nghị định 81/2013/ND-CP ngày 19/07/2013 CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 19/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2013

14

Nghị định 81/2012/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 68/2008/NĐ-CP quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội và Nghị định 109/2002/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 195/CP quy định và hướng dẫn Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, nghỉ ngơi

81/2012/ND-CP,Nghị định 81 2012 Chính phủ,Nghị định 81 năm 2012 Chính phủ,Nghị định 81 Chính phủ ban hành 2012,NĐ 81 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 81 Chính phủ áp dụng 2012,NĐ 81 Chính phủ mới nhất, số 81 năm 2012 Chính phủ,Nghị định 81/2012/ND-CP ngày 08/10/2012,Nghị định 81 Chính phủ về Sửa đổi Nghị định 68/2008/NĐ-CP 2012,NĐ 81 Chính phủ về Sửa

Ban hành: 08/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/10/2012

15

Nghị định 81/2011/NĐ-CP quy định chế độ ăn, mặc, chăm sóc và quản lý học sinh trường giáo dưỡng

81/2011/ND-CP,Nghị định 81 2011 Chính phủ,Nghị định 81 năm 2011 Chính phủ,Nghị định 81 Chính phủ ban hành 2011,NĐ 81 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 81 Chính phủ áp dụng 2011,NĐ 81 Chính phủ mới nhất, số 81 năm 2011 Chính phủ,Nghị định 81/2011/ND-CP ngày 16/09/2011,Nghị định 81 Chính phủ về Học sinh trường giáo dưỡng 2011,NĐ 81 Chính phủ về Học sinh

Ban hành: 16/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2011

16

Nghị định 81/2010/NĐ-CP về an ninh hàng không dân dụng

81/2010/ND-CP,Nghị định 81 2010,Chính phủ,An ninh hàng không dân dụng,Giao thông - Vận tải CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 81/2010/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2010

Ban hành: 14/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2010

17

Nghị quyết 81/NQ-CP năm 2020 về phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với các chủ đề: Bổ trợ tư pháp; Hình sự; Kế toán, kiểm toán; Thống kê và 24 đề mục do Chính phủ ban hành

81/NQ-CP,Nghị quyết 81 2020,Chính phủ,Kết quả pháp điển hệ thống quy phạm Hình sự,Kết quả pháp điển hệ thống quy phạm Kế toán,Kết quả pháp điển hệ thống quy phạm Thống kê,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 25/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2020

18

Nghị định 81/2008/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 79/2002/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Công ty Tài chính

81/2008/ND-CP,Nghị định 81 2008 Chính phủ,Nghị định 81 năm 2008 Chính phủ,Nghị định 81 Chính phủ ban hành 2008,NĐ 81 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 81 Chính phủ áp dụng 2008,NĐ 81 Chính phủ mới nhất, số 81 năm 2008 Chính phủ,Nghị định 81/2008/ND-CP ngày 29/07/2008,Nghị định 81 Chính phủ về Bổ sung 2008,NĐ 81 Chính phủ về Bổ sung 2008,Nghị định Bổ

Ban hành: 29/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2008

19

Nghị định 81/2007/NĐ-CP về tổ chức, bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường tại cơ quan nhà nước và doanh nghiệp nhà nước

81/2007/ND-CP,Nghị định 81 2007,Chính phủ,Tổ chức chuyên môn bảo vệ môi trường,Bộ phận chuyên môn bảo vệ môi trường,Vụ môi trường,Cơ quan nhà nước,Doanh nghiệp nhà nước,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 23/05/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2007

20

Nghị định 81/2006/NĐ-CP về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

81/2006/ND-CP,Nghị định 81 2006,Chính phủ,Bảo vệ môi trường,Xử phạt hành chính bảo vệ môi trường,Xử phạt vi phạm hành chính,Vi phạm hành chính,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 81/2006/NĐ-CP Hà Nội,

Ban hành: 09/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2006

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.112.198
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!