Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 60/2007/TT-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 11288 tiêu chuẩn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 60:2019/BGTVT về Hệ thống điều khiển tự động và từ xa

HÀ NỘI 2019 Lời nói đầu QCVN 60: 2019/BGTVT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hệ thống điều khiển tự động và từ xa), do Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn và trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành theo Thông tư số 25/2020/TT-BGTVT ngày 14 tháng 10 năm 2020. QCVN 60: 2019/BGTVT được

Ban hành: 14/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2020

2

Quy chuẩn quốc gia QCVN 60-MT:2015/BTNMT về nước thải sản xuất cồn nhiên liệu

QCVN60-MT:2015/BTNMT,Quy chuẩn QCVN60-MT:2015,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Tài nguyên- Môi trường QCVN 60-MT:2015/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI SẢN XUẤT CÒN NHIÊN LIỆU National Technical Regulation on the effluent of bioethanol Processing Lời nói đầu QCVN 60-MT:2015/BTNMT do Tổ soạn thảo quy chuẩn

Ban hành: 31/12/2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2016

3

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 60: 2013/BGTVT về hệ thống điều khiển tự động và từ xa do Bộ Giao thông vận tải ban hành

thuật Quốc gia về hệ thống điều khiển tự động và từ xa QCVN 60:2013/BGTVT do Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành theo Thông tư số 06/2013/TT-BGTVT ngày 02 tháng 05 năm 2013. QCVN 60: 2013/BGTVT được xây dựng trên cơ sở Tiêu chuẩn Quốc gia "Quy phạm hệ thống điều khiển

Ban hành: 02/05/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2013

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7699-2-60:2013 (IEC 60068-2-60:1995) về Thử nghiệm môi trường – Phần 2- 60: Các thử nghiệm – Thử nghiệm Ke: Thử nghiệm ăn mòn trong luồng hỗn hợp khí

TCVN7699-2-60:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7699-2-60:2013,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7699-2-60:2013 IEC 60068-2-60:1995 THỬ NGHIỆM MÔI TRƯỜNG - PHẦN 2-60: CÁC THỬ NGHIỆM - THỬ NGHIỆM Ke: THỬ NGHIỆM ĂN MÒN TRONG LUỒNG HỖN HỢP KHÍ Environmental testing - Part 2-60: Tests - Test Ke: Flowing

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2015

5

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 60:2011/BTTTT về bộ phát đáp ra đa tìm kiếm và cứu nạn do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

thông). QCVN 60: 2011/BTTTT hoàn toàn tương đương các yêu cầu kỹ thuật của Khuyến nghị   ITU-R   M.628-3  của Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU). QCVN 60:2011/BTTTT  do Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện biên soạn, Vụ Khoa học và Công nghệ trình duyệt và Ban hành theo Thông tư số 29/2011/TT- BTTTT ngày 26   tháng 10 năm 2011 của Bộ

Ban hành: 26/10/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

6

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-60:2011/BNNPTNT về khảo nghiệm giá trị canh tác và sử dụng của giống khoai lang do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

KHOAI LANG National Technical Regulation on Testing for Value of Cultivation and Use of Sweet Potato varieties Lời nói đầu QCVN 01-60 : 2011/BNNPTNT được chuyển đổi từ 10TCN 223-95 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 ĐIều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính

Ban hành: 05/07/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7564:2007 (ISO/IEC GUIDE 60 : 2004) về Đánh giá sự phù hợp - Quy phạm thực hành tốt

TCVN7564:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7564:2007,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7564 : 2007 ISO/IEC GUIDE 60 : 2004 ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP - QUI PHẠM THỰC HÀNH TỐT Conformity assessment - Code of good practice Lời nói đầu TCVN 7564 : 2007 hoàn toàn tương đương với ISO/IEC Guide 60 : 2004; TCVN 7564 : 2007 do

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2015

8

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 60:2003 về Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế do Bộ Xây dựng ban hành

TCXDVN60:2003,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN60:2003,Bộ Xây dựng,Trường dạy nghề,Tiêu chuẩn thiết kế Trường dạy nghề, TCXDVN 60:2003 ,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 60-2003 TRƯỜNG DẠY NGHỀ - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ SCHOOL OF VOCATIONAL TRAINING - DESIGN STANDARDS HÀ NỘI 2003 Lời nói đầu TCXDVN 60

Ban hành: 28/07/2003

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2013

9

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 14: 2020/BTC về Thóc tẻ dự trữ quốc gia

nước biên soạn và trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định và được Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành tại Thông tư số 87/2020/TT-BTC ngày 30 tháng 10 năm 2020. QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI THÓC TẺ DỰ TRỮ QUỐC GIA National technical regulation on paddy for national reserve 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Phạm vi điều

Ban hành: 30/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2020

10

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2019/BTC về Gạo dự trữ quốc gia

cục Dự trữ Nhà nước biên soạn và trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định và được Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành tại Thông tư số 78/2019/TT-BTC ngày 12 tháng 11 năm 2019. QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI GẠO DỰ TRỮ QUỐC GIA National technical regulation on rice for national reserve 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1.

Ban hành: 12/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2019

11

Tiêu chuẩn ngành 64TCN 60:1993 về thuốc diệt chuột fokeba 50% dạng bột

64TCN60:1993,Tiêu chuẩn ngành 64TCN60:1993,***,64TCN 60:1993 ,Thuốc diệt chuột fokeba ,50 % dạng bột,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 64TCN 60:1993 THUỐC DIỆT CHUỘT FOKEBA 50 % DẠNG BỘT Tiêu chuẩn này áp dụng cho sản phẩm Fokeba 50% dạng bột điều chế từ photpho đỏ và bột kẽm, dùng trộn với mồi để diệt chuột. 1. YÊU CẦU

Ban hành: Năm 1993

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

12

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 08:2018/BTC về Xuồng (tàu) cao tốc dự trữ quốc gia

tại Thông tư số 134/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2018. QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI XUỒNG (TÀU) CAO TỐC DỰ TRỮ QUỐC GIA National technical regulation on high Speed Craft for national reserve 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1 Phạm vi điều chỉnh Quy chuẩn này quy định về yêu cầu kỹ thuật, giao nhận (nhập, xuất)

Ban hành: 28/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2019

13

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02:2017/BTC về Máy phát điện dự trữ quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

học và Công nghệ thẩm định và được Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành tại Thông tư số 94/2017/TT-BTC ngày 21 tháng 9 năm 2017. QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI MÁY PHÁT ĐIỆN DỰ TRỮ QUỐC GIA National technical regulations on generators for national reserve 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Phạm vi điều chỉnh Quy chuẩn này quy định về

Ban hành: 21/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2017

14

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 60:1988 về hệ số tiêu cho ruộng lúa

14TCN60:1988,Tiêu chuẩn ngành 14TCN60:1988,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ 14TCN 60-88 HỆ SỐ TIÊU CHO RUỘNG LÚA Tiêu chuẩn này quy định những nguyên tắc, phương pháp cần được tuân thủ trong tính toán hệ số tiêu nước mặt do mưa đối với vùng trồng lúa là chủ yếu. Khi sử dụng các hệ số quy định trong tiêu chuẩn

Ban hành: Năm 1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2013

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7787:2007 (ISO 14892 : 2002) về Sữa bột gầy - Xác định hàm lượng vitamin D bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao

TCVN7787:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7787:2007,***,Sắc ký lỏng hiệu năng cao ,Xác định hàm lượng vitamin D ,Sữa bột gầy,TCVN 7787:2007,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7787 : 2007 ISO 14892 : 2002 SỮA BỘT GẦY - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG VITAMIN D BẰNG SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO Dried skimmed milk -

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

16

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1454:2007 về chè đen - định nghĩa và các yêu cầu cơ bản

TCVN1454:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN1454:2007,***,TCVN 1454:2007,Chè đen,Định nghĩa và các yêu cầu cơ bản,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 1454:2007 CHÈ ĐEN - ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC YÊU CẦU CƠ BẢN                                        Black tea - Definition and basic requirements 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn

Ban hành: 26/12/2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7680:2007 (IEC 60799 : 1998) về phụ kiện điện - Bộ dây nguồn và bộ dây nối liên kết do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7680:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7680:2007,Bộ Khoa học và Công nghệ,Bộ dây nối liên kết,Bộ dây nguồn,Phụ kiện điện,TCVN 7680:2007,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7680 : 2007 PHỤ KIỆN ĐIỆN – BỘ DÂY NGUỒN VÀ BỘ DÂY NỐI LIÊN KẾT Electrical accessories – Cord set and interconnection cord sets Lời nói đầu

Ban hành: 28/11/2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

18

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 10:2017/BTC về Máy bơm nước chữa cháy (đồng bộ thiết bị chữa cháy rừng) dự trữ quốc gia

thuật quốc gia đối với máy bơm nước chữa cháy (đồng bộ thiết bị chữa cháy rừng) dự trữ quốc gia do Tổng cục Dự trữ Nhà nước biên soạn và trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định và được Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành tại Thông tư số 09/2017/TT-BTC ngày 06 tháng 02 năm 2017. QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI MÁY BƠM NƯỚC CHỮA

Ban hành: 06/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2017

19

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 04:2017/BTC về Bè nhẹ cứu sinh dự trữ quốc gia

nghệ thẩm định và được Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành tại Thông tư số 03/2017/TT-BTC ngày 10 tháng 01 năm 2017. QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI BÈ NHẸ CỨU SINH DỰ TRỮ QUỐC GIA National technical regulation on national reserve of raft-type life-saving apparatus 1. QUY ĐỊNH CHUNG       1.1. Phạm vi điều chỉnh

Ban hành: 10/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2017

20

Tiêu chuẩn ngành TCN 12: 2007 về thóc đổ rời trong điều kiện áp suất thấp – Quy phạm bảo quản dự trữ quốc gia do Bộ Tài chính ban hành

quốc gia Cơ quan ban hành tiêu chuẩn: Bộ Tài chính ban hành theo Quyết định số 76/2007/QĐ-BTC ngày 30 tháng 08 năm 2007. TIÊU CHUẨN NGÀNH TCN 12:2007 THÓC ĐỔ RỜI TRONG ĐIỀU KIỆN ÁP SUẤT THẤP – QUY PHẠM BẢO QUẢN DỰ TRỮ QUỐC GIA 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng Quy phạm này quy định những yêu cầu kỹ thuật, quy trình bảo

Ban hành: 30/08/2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.214.216.26