Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: QCVN60:2019/BGTVT Loại văn bản: Quy chuẩn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: ***
Ngày ban hành: 14/10/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lời nói đầu

MỤC LỤC

I       QUY ĐỊNH CHUNG

1.1...... Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng............................................................................. 7

1.2...... Tài liệu viện dẫn và giải thích từ ngữ..................................................................................... 7

II      QUY ĐỊNH KỸ THUẬT

Chương 1 Quy định chung.......................................................................................................................... 10

1.1...... Quy định chung.................................................................................................................. 10

1.2...... Thiết kế hệ thống................................................................................................................ 10

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chương 2 Kiểm tra các hệ thống điều khiển tự động và từ xa...................................................................... 12

2.1...... Quy định chung.................................................................................................................. 12

2.2...... Kiểm tra lần đầu................................................................................................................. 14

2.3...... Kiểm tra chu kỳ.................................................................................................................. 17

Chương 3 Hệ thống điều khiển và kiểm tra tập trung.................................................................................. 20

3.1...... Quy định chung.................................................................................................................. 20

3.2...... Hệ thống điều khiển và kiểm tra tập trung máy..................................................................... 20

3.3...... Yêu cầu bổ sung đối với các biện pháp an toàn................................................................... 21

Chương 4 Hệ thống điều khiển và kiểm soát buồng máy không có người trực ca theo chu kỳ.................... 36

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4.2...... Hệ thống điều khiển và kiểm soát buồng máy không có người trực ca theo chu kỳ............... 36

4.3...... Biện pháp an toàn, v.v…..................................................................................................... 38

Chương 5 Thiết bị tự động đặc trưng.......................................................................................................... 40

5.1...... Quy định chung.................................................................................................................. 40

5.2...... Thiết bị tự động đặc trưng.................................................................................................. 40

5.3...... Tiêu chuẩn đối với thiết bị tự động đặc trưng....................................................................... 40

III     QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ

1.1...... Quy định chung.................................................................................................................. 46

1.2 ..... Quy định về giám sát kỹ thuật............................................................................................. 46

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

IV    TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

1.1...... Trách nhiệm của các Chủ tàu, các công ty khai thác, các cơ sở thiết kế, chế tạo mới, hoán cải, phục hồi và sửa chữa hệ thống........................................................................................... 47

1.2...... Trách nhiệm của Cục Đăng kiểm Việt Nam........................................................................... 47

V                        TỔ CHỨC THỰC HIỆN.............................................48

Thông số kiểm soát

Báo động

Ghi chú

Nhiệt độ

Đầu ra nước làm mát mỗi xi lanh

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đầu ra chung của nước làm mát xi lanh nếu không có các van chặn riêng

Đầu ra chất làm mát pít tông

C

Đối với động cơ đầu chữ thập

Đầu ra chất làm mát van nhiên liệu (vòi phun)

C

 

Dầu bôi trơn vào

C

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Dầu bôi trơn vào trục cam

C

Đối với động cơ đầu chữ thập có hệ thống dầu bôi trơn riêng

Ổ đỡ chặn hoặc dầu bôi trơn ra khỏi ổ đỡ chặn

C

Đối với động cơ có trang bị ổ đỡ chặn

Dầu bôi trơn ra khỏi mỗi ổ đỡ tua bin tăng áp

C

Trong trường hợp không thể đo được nhiệt độ này, thì việc kiểm soát liên tục áp suất đầu vào và nhiệt độ đầu vào kết hợp với kiểm tra ổ đỡ chặn được thực hiện tại các khoảng thời gian cụ thể được Đăng kiểm cho là phù hợp, v.v... có thể được chấp nhận như một biện pháp thay thế.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

C

Đối với động cơ có hệ thống dầu bôi trơn riêng

Nhiên liệu vào bơm phun (bơm cao áp)

C       T

Khi kiểm soát độ nhớt. Có thể chấp nhận việc dùng  báo động độ nhớt cao và thấp thay cho yêu cầu này

Khí xả ở đầu ra của mỗi xi lanh

C

Không yêu cầu đối với động cơ pit tông kiểu ống có công suất liên tục ở mỗi xi lanh nhỏ hơn hoặc bằng 500 kW

Độ chênh lệch ở đầu ra của khí xả mỗi xi lanh

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Khí xả đầu vào ở mỗi tua bin tăng áp

C

 

Khí xả ở đầu ra mỗi tua bin tăng áp

C

 

Khí trong hộp khí quét

C

Đối với động cơ đầu chữ thập. Có thể chấp nhận báo động cháy thay cho yêu cầu này

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

C

Đối với động cơ pit tông kiểu ống

Khí ở đầu ra bộ làm mát khí nạp

C      T

Khi có trang bị bộ điều khiển nhiệt độ tự động

Áp suất

Nước vào làm mát xi lanh

T

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

T

Đối với động cơ đầu chữ thập

Công chất vào làm mát van nhiên liệu

T

 

Dầu vào bôi trơn ổ đỡ chính và ổ đỡ chặn

T

 

Dầu vào bôi trơn ổ đỡ đầu chữ thập

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đối với động cơ đầu chữ thập có hệ thống dầu bôi trơn riêng

Dầu vào bôi trơn trục cam

T

Chênh lệch giữa đầu vào và đầu ra ở bầu lọc dầu bôi trơn

C

 

Dầu vào bôi trơn tua bin tăng áp

T

Đối với động cơ đầu chữ thập có hệ thống dầu bôi trơn riêng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

T

Nhiên liệu vào bơm phun dầu (bơm cao áp)

T

 

Áp lực dầu đốt trong bộ tích trữ chung

T

Trường hợp động cơ điêzen được điều khiển bằng điện tử (chỉ khi có bộ tích trữ chung)

Áp lực bộ tích trữ chung hoặc áp lực dầu thuỷ lực ống cao áp

T

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Khí khởi động vào động cơ

T

Không yêu cầu khi có trang bị 1 thiết bị chỉ báo rằng van trung gian hoặc van khởi động tự động đang mở hoặc đóng

Nước biển làm mát

T

 

Nhiệt độ nước làm mát thấp

T

Khi có hệ thống làm mát trung tâm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Báo động

Ghi chú

Các thông số khác

Nước làm mát xilanh bị nhiễm dầu

C

Khi nước làm mát xi lanh được dùng trong bầu trao đổi nhiệt của dầu nhiên liệu hoặc dầu bôi trơn

Lưu lượng chất làm mát pít tông ở đầu ra mỗi xi lanh

T

Đối với động cơ đầu chữ thập.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Lưu lượng dầu bôi trơn xi lanh ở mỗi bộ bôi trơn

T

Không dòng chảy có thể được chấp nhận

Mức nước trong bình khí quét

C

Có thể chấp nhận các biện pháp khác

Đảo chiều sai

™

Đối với các động cơ tự đảo chiều

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

™

 

Rò rỉ nhiên liệu từ đường ống cao áp, mức dầu trong két dầu rò rỉ

™

 

Vòng quay của các tua bin tăng áp

H

Chỉ áp dụng cho các tua bin tăng áp loại B và loại C được nêu ở 2.1.2 Phần 3 của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép, có đặc điểm thiết kế mới hoặc hoặc không có bằng chứng sử dụng.

Chú thích:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

                        ™: nghĩa là điều kiện không bình thường;

                        Các ký hiệu này áp dụng từ Bảng 3.1 đến 3.9

Thông số kiểm tra

Báo động

Ghi chú

Nhiệt

độ

Đầu vào dầu bôi trơn

C

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ổ đỡ rôto hoặc đầu ra dầu bôi trơn

C

 

Ổ đỡ chặn rôto hoặc đầu ra dầu bôi trơn

C

 

Ổ đỡ hộp giảm tốc hoặc đầu ra dầu bôi trơn

C

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

C

 

Áp

suất

Đầu vào dầu bôi trơn

T

 

Hơi ở bình ngưng chính

T

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đệm hơi nước

C      T

 

Nước biển làm mát

T

Hoặc lưu lượng

Các thông số

khác

Mức nước ở bình ngưng chính

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Áp dụng khi mức ở bình ngưng chính được đặt cùng mức với mức của tua bin

Rung động rôto hoặc vỏ

C

Có thể dùng các cảm biến cho các hệ thống an toàn

Độ dịch chuyển dọc trục rôto

C

Thông số kiểm tra

Báo động

Ghi chú

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nhiệt

độ

Dầu nhiên liệu vào đầu đốt

T

Hoặc dầu nhiên liệu ở đầu ra bộ hâm đối với  nồi hơi phụ

Hơi ở đầu ra bộ hâm khí hoặc bộ tiết kiệm

C

Áp dụng cho nồi hơi chính

Hơi nước ở đầu ra của bộ quá nhiệt

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Áp

suất

Đầu ra của bộ quá nhiệt hoặc trống hơi (bầu hơi)

T

Khi bộ quá nhiệt được trang bị, đầu ra của bộ quá nhiệt được yêu cầu

Gió cưỡng bức

T

Hoặc quạt gió ngừng làm việc

Nhiên liệu tới đầu đốt (áp lực phun)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Áp dụng cho các nồi hơi ống nước có áp suất làm việc lớn nhất lớn hơn 1 MPa, không chỉ dùng cho việc hâm và sử dụng nói chung

Môi chất phun vào

T

Các

thông số khác

Mức nước

C      T

 

Dừng các bộ phận dẫn động bộ hâm khí ban đầu (bầu hâm trước)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Áp dụng cho nồi hơi chính

Áp suất nước cấp tại đầu ra bơm nước cấp

T

Áp dụng cho nồi hơi ống nước có áp suất làm việc lớn nhất lớn hơn 1 MPa

Độ mặn (nồng độ muối) đầu vào bơm nước cấp

C

Áp dụng cho các tàu có trang bị tua bin hơi nước lai máy phát điện

Thông số kiểm tra

Báo động

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Động cơ điêzen lai máy phát điện

Nhiệt độ

Dầu bôi trơn vào

C

 

Nước làm mát hoặc khí làm mát ra

C

 

Khí xả ở đầu vào mỗi tua bin tăng áp hoặc ở đầu ra mỗi xi lanh

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chỉ yêu cầu tại phía xả của mỗi xi lanh đối với các động cơ có công suất liên tục lớn nhất của mỗi xi lanh vượt quá 500 kW

Nhiên liệu vào bơm phun (bơm cao áp)

C      T

Khi kiểm soát độ nhớt nhiên liệu. Có thể chấp nhận các báo động độ nhớt cao và độ nhớt thấp thay cho yêu cầu này.

Áp suất

Dầu bôi trơn vào

T

 

Áp lực dầu đốt trong bộ tích trữ chung

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Trường hợp động cơ điêzen được điều khiển bằng điện tử (chỉ khi có bộ tích trữ chung)

Áp lực bộ tích trữ chung hoặc áp lực dầu thuỷ lực ống cao áp

T

Trường hợp động cơ điêzen được điều khiển bằng điện tử

Nước làm mát vào

T

Có thể chấp nhận lưu lượng thấp

Khí khởi động

T

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Các thông số khác

Nhiên liệu rò rỉ từ các ống cao áp, mức của két chứa dầu rò rỉ này

O

 

Vòng quay của các tua bin tăng áp

H

Chỉ áp dụng cho các tua bin tăng áp loại B và loại C được nêu ở 2.1.2 Phần 3 của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép, có đặc điểm thiết kế mới hoặc hoặc không có bằng chứng sử dụng.

Thông số kiểm tra

Báo động

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tua bin hơi nước lai máy phát điện

Nhiệt độ

Dầu bôi trơn vào

C

 

Áp

suất

Dầu bôi trơn vào 

T

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hơi nước vào

T

Đối với các tàu tua bin hơi nước, chỉ áp dụng khi dùng hơi nước trích ra từ hệ thống hơi chính

Hơi nước xả ra

C

 

Máy phát điện chính

Điện

Dòng điện

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Có thể sử dụng các đầu cảm biến của các bộ điều khiển

Điện áp

C      T

Tần số hoặc vòng quay của máy phát

C

Máy phát điện chân vịt

Điện

Dòng điện

C

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Điện áp

C      T

Tần số hoặc vòng quay của máy phát

C

Nhiệt độ

Dầu vào bôi trơn ổ đỡ

C

Áp dụng đối với hệ thống bôi trơn cưỡng bức

Cuộn dây Stato hoặc cuộn dây cực chung

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Áp dụng cho máy phát có công suất bằng hoặc lớn hơn 500 kW

Đầu ra của không khí hoặc nước làm mát

C

 

Áp suất

Dầu vào bôi trơn ổ đỡ

T

Áp dụng đối với hệ thống bôi trơn cưỡng bức

Thông số kiểm tra

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ghi chú

Dầu

đốt

Áp suất đầu vào đầu đốt

T

 

Nhiệt độ ở đầu vào đầu đốt

T

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

nóng

Nhiệt độ

C

 

Chênh lệch lưu lượng hoặc áp suất giữa đầu vào và đầu ra bộ hâm

T

 

Mức dầu ở két giãn nở

T

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thông số

khác

Sự cố về cháy

™

 

Thông số kiểm tra

Báo động

Ghi chú

Dầu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

lực

Mức dầu ở két

T

 

Áp suất

T

 

Thông số kiểm tra

Báo động

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Các động cơ điêzen

Nhiệt độ

Đầu vào dầu bôi trơn

C

 

Đầu ra nước làm mát

C

Có thể chấp nhận áp suất hay lưu lượng nước làm mát thấp

Khí xả ở mỗi đầu vào tua bin tăng áp hoặc ở đầu ra mỗi xi lanh

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Đầu vào bơm phun dầu nhiên liệu

C      T

Khi độ nhớt được kiểm soát. Cách khác, có thể chấp nhận báo động độ nhớt thấp hoặc cao

Áp suất

Đầu vào dầu bôi trơn

T

 

Áp lực dầu đốt bộ tích trữ chung

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Khi động cơ điêzen được điều khiển bằng điện tử (chỉ khi có bộ tích trữ chung)

Áp suất bộ tích trữ chung và áp suất dầu thuỷ lực đường ống cao áp

 

Khi động cơ điêzen được điều khiển bằng điện tử

Đầu ra nước làm mát

T

Có thể chấp nhận đầu ra nước làm mát có lưu lượng thấp hoặc nhiệt độ cao

Các thông số khác

Rò rỉ đường ống dầu cao áp, mức trong két rò rỉ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Vòng quay của các tua bin tăng áp

H

Chỉ áp dụng cho các tua bin tăng áp loại B và loại C được nêu ở 2.1.2 Phần 3 của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép, có đặc điểm thiết kế mới hoặc hoặc không có bằng chứng sử dụng.

Tua bin

Nhiệt độ

Đầu vào dầu bôi trơn

C

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đầu vào dầu bôi trơn

T

 

Đầu vào hơi nước

T

Đối với các tàu tua bin, chỉ áp dụng khi dùng hơi nước trích

Hơi nước xả

C

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Báo động

Ghi chú

Động cơ lai chân vịt

Nhiệt

độ

Đầu vào dầu bôi trơn ổ đỡ

C

Áp dụng cho hệ thống bôi trơn cưỡng bức

Cuộn dây stato/ cuộn dây cực phụ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Áp dụng cho các động cơ có công suất trên  500 kW

Đầu ra nước làm mát không khí

C

 

Áp

suất

Đầu vào dầu bôi trơn ổ đỡ

T

Áp dụng cho hệ thống bôi trơn cưỡng bức

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

T

Áp dụng cho hệ thống làm mát tuần hoàn kín

Các

thông số

khác

Quá tải

™

 

Độ cách điện của mạch kích từ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Độ cách điện của mạch điện động lực

T

 

Mất nguồn điều khiển

™

 

Bộ biến đổi bán dẫn

Điện

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

C

Có thể dùng các đầu cảm biến cho bộ điều khiển

Điện áp đầu ra

C      T

Tần số đầu ra

C

Nhiệt

độ

Đầu ra của nước làm mát hoặc không khí làm mát

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Áp

suất

Đầu vào nước làm mát

T

Áp dụng cho hệ thống làm mát kín

Các thông số

khác

Hoạt động của các thiết bị bảo vệ bộ biến đổi bán dẫn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Dừng quạt làm mát

™

 

Mất nguồn điều khiển

™

 

Thông số kiểm tra

Báo động

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Máy phụ

Độ mặn ở thiết bị chưng cất nước

C

 

Hư hỏng thiết bị lọc nước

™

 

Nhiệt độ ở đầu ra bộ hâm dầu F.O. hoặc dầu L.O.

C

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Áp suất nước biển làm mát

T

Khi hệ thống làm mát trung tâm được dùng cho hệ động lực chính

Áp suất ở đầu ra bơm nước ngưng tụ

T

Hoặc thiết bị lai bơm không làm việc

Áp dụng

cho tàu

tua bin

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Độ mặn ở đầu ra bơm nước ngưng tụ

C

 

Độ mặn ở đầu ra bơm xả

C

 

Nhiệt độ hơi nước của bộ khử quá nhiệt ngoài

C      T

Giá trị T yêu cầu khi hơi nước được dùng cho tua bin lai máy phụ có liên quan đến hệ động lực đẩy tàu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

C      T

 

Thông số kiểm tra

Báo động

Ghi chú

Các két

F.O.

Mức dầu ở két lắng

C      T

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Mức dầu ở két trực nhật

C      T

Mức dầu ở két dầu thải

C

 

Mức dầu ở két dầu cặn

C

 

Nhiệt độ dầu ở két lắng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Áp dụng cho các két có trang bị các thiết bị hâm dầu

Nhiệt độ dầu ở két trực nhật

C

Dầu L.O và dầu điều khiển

Mức dầu ở két chứa dầu cho máy chính

T

 

Mức dầu ở két dầu thải

C

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Mức dầu ở két dầu cặn

C

 

Mức dầu ở két trọng lực

T

Áp dụng cho bạc ổ đỡ trong ống bao trục kiểu bôi trơn bằng ngâm trong dầu, tua bin khí xả và hộp giảm tốc của tua bin hơi nước lai chân vịt

Nước

Mức nước (làm mát) ở két giãn nở

T

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Mức nước ở két của máy lọc nước

T

 

Mức nước ở két treo

T

Áp dụng cho tàu điêzen

Mức nuớc két xả ra ngoài

C      T

Áp dụng cho tàu tua bin hơi nước

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

T

Không khí

Áp suất của bình chứa khí khởi động máy chính

T

 

Áp suất của bình chứa khí khởi động động cơ điêzen lai máy phát điện

T

Áp dụng cho tàu tua bin hơi nước

Hệ thống điều khiển và an toàn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

T

Không yêu cầu khi chúng được tích hợp với đối tượng được điều khiển

Áp suất khí điều khiển

T

Không yêu cầu khi dùng khí khởi động mà không cần giảm áp

Nguồn điện cho hệ thống điều khiển

™

 

Áp suất dầu thủy lực hệ thống an toàn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Áp suất khí hệ thống an toàn

T

Không yêu cầu khi dùng khí khởi động mà không cần giảm áp

Nguồn điện hệ thống an toàn

™

 

Nguồn điện hệ thống báo động

™

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Áp suất dầu khớp nối thủy lực ở hệ trục chính

T

 

Hệ trục chính

Nhiệt độ

Ổ đỡ nằm trong ống bao trục hoặc dầu bôi trơn ổ đỡ

C

Hoặc dầu bôi trơn ra khỏi ống bao trục khi dùng hệ thống bôi trơn tuần hoàn cưỡng bức

Các thông số khác

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

™

 

2      Trường hợp hệ thống điều khiển và kiểm tra tập trung máy được lắp đặt trên lầu lái, các thiết bị báo động phải thoả mãn các yêu cầu sau:

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 60:2019/BGTVT về Hệ thống điều khiển tự động và từ xa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.385

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.192.4