Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 60/2007/TT-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 79080 công văn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Công văn 1083/TCT-CS tham gia ý kiến sửa đổi Thông tư 60/2007/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

sửa đổi, bổ sung Thông tư số 60/2007/TT-BTC Hà Nội, ngày 5 tháng 4 năm 2010 Kính gửi: Cục thuế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29/11/2006 và có hiệu

Ban hành: 05/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2010

2

Công văn 4054/TCT-CS xin ý kiến dự thảo sửa đổi Thông tư 60/2007/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

4054/TCT-CS,Công văn 4054 2010,Tổng cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 4054/TCT-CS V/v xin ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi TT số 60/2007/TT-BTC

Ban hành: 11/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2011

3

Công văn số 2413/TCT-CS về việc vướng mắc thực hiện Thông tư số 60/2007/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

. Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2008 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Dương Trả lời công văn số 6761/CT-THNVDT ngày 28/9/2007 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương đề nghị giải đáp một số vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính, về việc này Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ban hành: 23/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2008

4

Công văn số 928/TCT-CS về việc thực hiện thông báo nộp lệ phí trước bạ theo Thông tư 60/2007/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Luật quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật quản lý thuế là thông báo của cơ quan thuế đến người nộp thuế về số tiền lệ phí trước bạ nhà, đất phải nộp căn cứ vào hồ sơ và Phiếu

Ban hành: 28/02/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2008

5

Công văn số 10806/CT-TTHT về việc hướng dẫn kê khai thuế TNDN tạm tính quý theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

tính quý theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC TP. Hồ Chí Minh , ngày  25 tháng 10  năm 2007 Kính gửi : Người nộp thuế trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh Căn cứ điểm 3 mục III phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Quản lý Thuế và hướng dẫn thi hành

Ban hành: 25/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2007

6

Công văn 10171/CT-TTHT hướng dẫn kê khai và nhập dữ liệu hồ sơ kê khai bổ sung điều chỉnh mẫu số 01/KHBS theo Thông tư 60/2007/TT-BTC về Luật quản lý thuế do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

hồ sơ kê khai bổ sung điều chỉnh mẫu số 01/KHBS theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC TP. Hồ Chí Minh , ngày 30 tháng 12 năm 2009 Kính gởi : - Các Chi Cục Thuế quận, huyện - Các Phòng thuộc Cục Thuế TP - Căn cứ điểm 5, mục I, phần B Thông tư số

Ban hành: 30/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2010

7

Công văn 16120/BTC-TCHQ năm 2015 về nộp báo cáo quyết toán theo Điều 60 Thông tư 38/2015/TT- BTC đối loại hình nhập sản xuất xuất khẩu do Bộ Tài chính ban hành

định tại Điều 60 Thông tư số 38/2015/TT-BTC. Để giảm bớt thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện như sau: Trước mắt, doanh nghiệp thực hiện loại hình sản xuất xuất khẩu chưa phải thực hiện báo cáo quyết toán theo mẫu số 15/BCQT-NVL/GSQL ban hành kèm theo Thông tư số

Ban hành: 02/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2015

8

Công văn 60/TWPCTT năm 2021 về rà soát, chủ động phương án sẵn sàng đảm bảo an toàn phòng chống thiên tai trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp do Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai ban hành

60/TWPCTT,Công văn 60 2021,Đảm bảo phòng chống thiên tai trong điều kiện Covid19,An toàn phòng chống thiên tai trong điều kiện Covid19,An toàn phòng chống thiên tai trong dịch bệnh Covid19,Tài nguyên - Môi trường,Thể thao - Y tế BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 11/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2021

9

Công văn 60/VPCP-KGVX năm 2022 về cung cấp Oxy y tế do Văn phòng Chính phủ ban hành

60/VPCP-KGVX,Công văn 60 2022,Văn phòng Chính phủ,Cung cấp Oxy y tế,Cung cấp Oxy y tế phục vụ phòng chống COVID19,Điều phối sản xuất Oxy phục vụ chống dịch COVID19,Thể thao - Y tế VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 03/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2022

10

Công văn 60/TANDTC-TH năm 2021 sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 21/CT-TTg về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

60/TANDTC-TH,Công văn 60 2021,Tòa án nhân dân tối cao,Sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 21/CT-TTg Tòa án,Tăng cường xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản,Phòng ngừa xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản,Trách nhiệm hình sự TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 20/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2021

11

Công văn 60/VPCP-KTTH năm 2021 về triển khai Nghị định 140/2020/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

60/VPCP-KTTH,Công văn 60 2021,Văn phòng Chính phủ,Triển khai Nghị định 140/2020/NĐ-CP,Chuyển công ty trách nhiệm thành công ty cổ phần,Chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần,Doanh nghiệp VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 05/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2021

12

Công văn 60/TWPCTT năm 2017 về phối hợp triển khai công tác đánh giá nhanh chỗ ở an toàn cho người dân miền núi do Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai ban hành

60/TWPCTT,Công văn 60,Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai,Miền núi,Chính sách miền núi,Điều kiện an toàn chỗ ở,Tài nguyên - Môi trường BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 26/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2018

13

Công văn 60/BKHCN-KHTC năm 2019 về sửa đổi, bổ sung văn bản pháp luật tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

60/BKHCN-KHTC,Công văn 60 2019,Bộ Khoa học và Công nghệ,Đại biểu Quốc hội,Nội dung kiến nghị,Doanh nghiệp nhỏ và vừa,Doanh nghiệp BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 60

Ban hành: 09/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2019

14

Công văn 60/TCHQ-GSQL năm 2019 vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định 69/2018/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

60/TCHQ-GSQL,Công văn 60 2019,Tổng cục Hải quan,Nhập khẩu ô tô,Nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng ,Xuất nhập khẩu ô tô,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 03/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2019

15

Công văn 3392/TCT-KK năm 2017 về khai, nộp thuế nhà thầu do Tổng cục Thuế ban hành

thuế của nhà thầu Marubeni Corporation. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Căn cứ các quy định tại: - Khoản 1 và 2 Mục X Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính quy định về khai thuế GTGT, thuế TNDN của tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân tại Việt Nam; - Khoản 1.1 Mục II phần B Thông

Ban hành: 31/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2017

16

Công văn 1769/BXD-ĐMDN đề nghị làm rõ Thông tư 18/2007/TT-BTC do Bộ Xây dựng ban hành

1769/BXD-DMDN,Công văn 1769 2011,Bộ Xây dựng,Chứng khoán BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1769/BXD-ĐMDN V/v đề nghị làm rõ Thông tư 18/2007/TT-BTC ngày 13/3/2007 Hà Nội,

Ban hành: 24/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2011

17

Công văn 20/BTC-TCDN năm 2023 bãi bỏ Thông tư 129/2015/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

20/BTC-TCDN,Công văn 20 2023,Bộ Tài chính,Bãi bỏ Thông tư 129/2015/TT-BTC,Xử lý tài chính thành lập doanh nghiệp nhà nước,Xử lý tài chính giải thể doanh nghiệp nhà nước,Doanh nghiệp BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 03/01/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2023

18

Công văn 60/BXD-KTXD năm 2017 điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

60/BXD-KTXD,Công văn 60 2017,Bộ Xây dựng,Giá hợp đồng xây dựng,Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng,Hợp đồng xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 60/BXD-KTXD V/v điều chỉnh

Ban hành: 04/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2017

19

Công văn 12066/BTC-ĐT năm 2022 về đính chính Thông tư 108/2021/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

12066/BTC-DT,Công văn 12066 2022,Bộ Tài chính,Đính chính Thông tư 108/2021/TT-BTC,Quản lý khoản thu từ tư vấn dự án đầu tư công,Sử dụng khoản thu từ tư vấn dự án đầu tư công,Đầu tư,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 17/11/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2022

20

Công văn 926/TCT-TS năm 2007 thực hiện Thông tư 02/2007/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

926/TCT-TS,Công văn 926 2007,Tổng cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 926/TCT-TS V/v: Thực hiện Thông tư số 02/2007/TT-BTC

Ban hành: 06/03/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.214.216.26