Tra cứu 57/2021/TT-BCA

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 57/2021/TT-BCA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 236163 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Thông tư 66/2023/TT-BCA sửa đổi Thông tư 55/2021/TT-BCA hướng dẫn Luật Cư trú; Thông tư 56/2021/TT-BCA quy định về biểu mẫu trong đăng ký, quản lý cư trú; Thông tư 57/2021/TT-BCA quy định về quy trình đăng ký cư trú do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

PHÁP THI HÀNH LUẬT CƯ TRÚ; THÔNG TƯ SỐ 56/2021/TT-BCA NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 2021 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN QUY ĐỊNH VỀ BIỂU MẪU TRONG ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ CƯ TRÚ; THÔNG TƯ SỐ 57/2021/TT-BCA NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 2021 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN QUY ĐỊNH VỀ QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ CƯ TRÚ Căn cứ Luật Cư trú ngày 13 tháng 11 năm 2020; Căn cứ Nghị định số

Ban hành: 17/11/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2023

2

Thông tư 57/2020/TT-BCA sửa đổi Thông tư 04/2015/TT-BCA quy định về mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

57/2020/TT-BCA,Thông tư 57 2020 Bộ Công An,Thông tư 57 năm 2020 Bộ Công An,Thông tư 57 Bộ Công An ban hành 2020,TT 57 Bộ Công An còn hiệu lực,TT 57 Bộ Công An áp dụng 2020,TT 57 Bộ Công An mới nhất,TT số 57 năm 2020 Bộ Công An,Thông tư 57/2020/TT-BCA ngày 10/06/2020,Thông tư 57 Bộ Công An về Sửa đổi Thông tư 04/2015/TT-BCA 2020,TT 57 Bộ Công An về

Ban hành: 10/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2020

3

Thông tư 57/2019/TT-BCA về hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với người lao động, học sinh, sinh viên và thân nhân của cán bộ, chiến sĩ, công nhân công an đang phục vụ, công tác trong Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

57/2019/TT-BCA,Thông tư 57 2019 Bộ Công An,Thông tư 57 năm 2019 Bộ Công An,Thông tư 57 Bộ Công An ban hành 2019,TT 57 Bộ Công An còn hiệu lực,TT 57 Bộ Công An áp dụng 2019,TT 57 Bộ Công An mới nhất,TT số 57 năm 2019 Bộ Công An,Thông tư 57/2019/TT-BCA ngày 11/11/2019,Thông tư 57 Bộ Công An về Người lao động 2019,TT 57 Bộ Công An về Người lao động

Ban hành: 11/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2019

4

Thông tư 57/2021/TT-BTC quy định về lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu, thị trường giao dịch trái phiếu, thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

57/2021/TT-BTC,Thông tư 57 2021 Bộ Tài chính,Thông tư 57 năm 2021 Bộ Tài chính,Thông tư 57 Bộ Tài chính ban hành 2021,TT 57 Bộ Tài chính còn hiệu lực,TT 57 Bộ Tài chính áp dụng 2021,TT 57 Bộ Tài chính mới nhất,TT số 57 năm 2021 Bộ Tài chính,Thông tư 57/2021/TT-BTC ngày 12/07/2021,Thông tư 57 Bộ Tài chính về Lộ trình sắp xếp lại thị trường giao

Ban hành: 12/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2021

5

Thông tư 128/2021/TT-BCA quy định về quy trình thanh tra chuyên ngành của lực lượng Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

128/2021/TT-BCA,Thông tư 128 2021 Bộ Công An,Thông tư 128 năm 2021 Bộ Công An,Thông tư 128 Bộ Công An ban hành 2021,TT 128 Bộ Công An còn hiệu lực,TT 128 Bộ Công An áp dụng 2021,TT 128 Bộ Công An mới nhất,TT số 128 năm 2021 Bộ Công An,Thông tư 128/2021/TT-BCA ngày 31/12/2021,Thông tư 128 Bộ Công An về Quy trình thanh tra chuyên ngành Công an nhân

Ban hành: 31/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2022

6

Thông tư 129/2021/TT-BCA sửa đổi Thông tư 28/2020/TT-BCA quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhập, phân loại, xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố của lực lượng Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

129/2021/TT-BCA,Thông tư 129 2021 Bộ Công An,Thông tư 129 năm 2021 Bộ Công An,Thông tư 129 Bộ Công An ban hành 2021,TT 129 Bộ Công An còn hiệu lực,TT 129 Bộ Công An áp dụng 2021,TT 129 Bộ Công An mới nhất,TT số 129 năm 2021 Bộ Công An,Thông tư 129/2021/TT-BCA ngày 31/12/2021,Thông tư 129 Bộ Công An về Sửa đổi Thông tư 28/2020/TT-BCA tin báo tội

Ban hành: 31/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2022

7

Thông tư 125/2021/TT-BCA Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng và tiêu hủy pháo hoa, pháo hoa nổ; Danh mục pháo hoa, pháo hoa nổ; Danh mục chi tiết mã số HS pháo hoa, pháo hoa nổ do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

125/2021/TT-BCA,Thông tư 125 2021 Bộ Công An,Thông tư 125 năm 2021 Bộ Công An,Thông tư 125 Bộ Công An ban hành 2021,TT 125 Bộ Công An còn hiệu lực,TT 125 Bộ Công An áp dụng 2021,TT 125 Bộ Công An mới nhất,TT số 125 năm 2021 Bộ Công An,Thông tư 125/2021/TT-BCA ngày 30/12/2021,Thông tư 125 Bộ Công An về Quy chuẩn an toàn sản xuất pháo hoa pháo hoa

Ban hành: 30/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2022

8

Thông tư 123/2021/TT-BCA Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về "Phương tiện Phòng cháy và chữa cháy" do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

123/2021/TT-BCA,Thông tư 123 2021 Bộ Công An,Thông tư 123 năm 2021 Bộ Công An,Thông tư 123 Bộ Công An ban hành 2021,TT 123 Bộ Công An còn hiệu lực,TT 123 Bộ Công An áp dụng 2021,TT 123 Bộ Công An mới nhất,TT số 123 năm 2021 Bộ Công An,Thông tư 123/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021,Thông tư 123 Bộ Công An về Quy chuẩn về Phương tiện Phòng cháy và chữa

Ban hành: 28/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2022

9

Thông tư 124/2021/TT-BCA quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự" do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

124/2021/TT-BCA,Thông tư 124 2021 Bộ Công An,Thông tư 124 năm 2021 Bộ Công An,Thông tư 124 Bộ Công An ban hành 2021,TT 124 Bộ Công An còn hiệu lực,TT 124 Bộ Công An áp dụng 2021,TT 124 Bộ Công An mới nhất,TT số 124 năm 2021 Bộ Công An,Thông tư 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021,Thông tư 124 Bộ Công An về Khu dân cư đạt tiêu chuẩn An toàn về an ninh

Ban hành: 28/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2022

10

Thông tư 119/2021/TT-BCA quy định về biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

119/2021/TT-BCA,Thông tư 119 2021 Bộ Công An,Thông tư 119 năm 2021 Bộ Công An,Thông tư 119 Bộ Công An ban hành 2021,TT 119 Bộ Công An còn hiệu lực,TT 119 Bộ Công An áp dụng 2021,TT 119 Bộ Công An mới nhất,TT số 119 năm 2021 Bộ Công An,Thông tư 119/2021/TT-BCA ngày 08/12/2021,Thông tư 119 Bộ Công An về Biểu mẫu về điều tra hình sự 2021,TT 119 Bộ

Ban hành: 08/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2021

11

Thông tư 117/2021/TT-BCA quy định về thực hiện dân chủ trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng của Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

117/2021/TT-BCA,Thông tư 117 2021 Bộ Công An,Thông tư 117 năm 2021 Bộ Công An,Thông tư 117 Bộ Công An ban hành 2021,TT 117 Bộ Công An còn hiệu lực,TT 117 Bộ Công An áp dụng 2021,TT 117 Bộ Công An mới nhất,TT số 117 năm 2021 Bộ Công An,Thông tư 117/2021/TT-BCA ngày 01/12/2021,Thông tư 117 Bộ Công An về Thực hiện dân chủ trong công tác thanh tra của

Ban hành: 01/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2021

12

Thông tư 110/2021/TT-BCA bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành, liên tịch ban hành

110/2021/TT-BCA,Thông tư 110 2021 Bộ Công An,Thông tư 110 năm 2021 Bộ Công An,Thông tư 110 Bộ Công An ban hành 2021,TT 110 Bộ Công An còn hiệu lực,TT 110 Bộ Công An áp dụng 2021,TT 110 Bộ Công An mới nhất,TT số 110 năm 2021 Bộ Công An,Thông tư 110/2021/TT-BCA ngày 15/11/2021,Thông tư 110 Bộ Công An về Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật Bộ

Ban hành: 15/11/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2021

13

Thông tư 104/2021/TT-BCA quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

104/2021/TT-BCA,Thông tư 104 2021 Bộ Công An,Thông tư 104 năm 2021 Bộ Công An,Thông tư 104 Bộ Công An ban hành 2021,TT 104 Bộ Công An còn hiệu lực,TT 104 Bộ Công An áp dụng 2021,TT 104 Bộ Công An mới nhất,TT số 104 năm 2021 Bộ Công An,Thông tư 104/2021/TT-BCA ngày 08/11/2021,Thông tư 104 Bộ Công An về Bảo vệ bí mật nhà nước trong Công an nhân dân

Ban hành: 08/11/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2021

14

Thông tư 98/2021/TT-BCA quy định về công tác tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

98/2021/TT-BCA,Thông tư 98 2021 Bộ Công An,Thông tư 98 năm 2021 Bộ Công An,Thông tư 98 Bộ Công An ban hành 2021,TT 98 Bộ Công An còn hiệu lực,TT 98 Bộ Công An áp dụng 2021,TT 98 Bộ Công An mới nhất,TT số 98 năm 2021 Bộ Công An,Thông tư 98/2021/TT-BCA ngày 20/10/2021,Thông tư 98 Bộ Công An về Tiếp công dân đến khiếu nại trong Công an nhân dân

Ban hành: 20/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2021

15

Thông tư 89/2021/TT-BCA sửa đổi Thông tư 14/2018/TT-BCA quy định về mẫu, quản lý và sử dụng Giấy Bảo vệ đặc biệt của lực lượng Cảnh vệ do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

89/2021/TT-BCA,Thông tư 89 2021 Bộ Công An,Thông tư 89 năm 2021 Bộ Công An,Thông tư 89 Bộ Công An ban hành 2021,TT 89 Bộ Công An còn hiệu lực,TT 89 Bộ Công An áp dụng 2021,TT 89 Bộ Công An mới nhất,TT số 89 năm 2021 Bộ Công An,Thông tư 89/2021/TT-BCA ngày 06/10/2021,Thông tư 89 Bộ Công An về Sửa đổi Thông tư 14/2018/TT-BCA 2021,TT 89 Bộ Công An về

Ban hành: 06/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2021

16

Thông tư 82/2021/TT-BCA quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, tập huấn, kiểm tra nghiệp vụ thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

82/2021/TT-BCA,Thông tư 82 2021 Bộ Công An,Thông tư 82 năm 2021 Bộ Công An,Thông tư 82 Bộ Công An ban hành 2021,TT 82 Bộ Công An còn hiệu lực,TT 82 Bộ Công An áp dụng 2021,TT 82 Bộ Công An mới nhất,TT số 82 năm 2021 Bộ Công An,Thông tư 82/2021/TT-BCA ngày 06/08/2021,Thông tư 82 Bộ Công An về Kiểm tra nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy 2021,TT 82 Bộ

Ban hành: 06/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2021

17

Thông tư 73/2021/TT-BCA quy định về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

73/2021/TT-BCA,Thông tư 73 2021 Bộ Công An,Thông tư 73 năm 2021 Bộ Công An,Thông tư 73 Bộ Công An ban hành 2021,TT 73 Bộ Công An còn hiệu lực,TT 73 Bộ Công An áp dụng 2021,TT 73 Bộ Công An mới nhất,TT số 73 năm 2021 Bộ Công An,Thông tư 73/2021/TT-BCA ngày 29/06/2021,Thông tư 73 Bộ Công An về Mẫu hộ chiếu và các biểu mẫu liên quan 2021,TT 73 Bộ

Ban hành: 29/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2021

18

Thông tư 60/2021/TT-BCA quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân do Bộ Công an hành

60/2021/TT-BCA,Thông tư 60 2021 Bộ Công An,Thông tư 60 năm 2021 Bộ Công An,Thông tư 60 Bộ Công An ban hành 2021,TT 60 Bộ Công An còn hiệu lực,TT 60 Bộ Công An áp dụng 2021,TT 60 Bộ Công An mới nhất,TT số 60 năm 2021 Bộ Công An,Thông tư 60/2021/TT-BCA ngày 15/05/2021,Thông tư 60 Bộ Công An về Trình tự cấp thẻ Căn cước công dân 2021,TT 60 Bộ Công An

Ban hành: 15/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2021

19

Thông tư 59/2021/TT-BCA hướng dẫn Luật Căn cước công dân và Nghị định 137/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Căn cước công dân sửa đổi bằng Nghị định 37/2021/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

59/2021/TT-BCA,Thông tư 59 2021 Bộ Công An,Thông tư 59 năm 2021 Bộ Công An,Thông tư 59 Bộ Công An ban hành 2021,TT 59 Bộ Công An còn hiệu lực,TT 59 Bộ Công An áp dụng 2021,TT 59 Bộ Công An mới nhất,TT số 59 năm 2021 Bộ Công An,Thông tư 59/2021/TT-BCA ngày 15/05/2021,Thông tư 59 Bộ Công An về Hướng dẫn Luật căn cước công dân 2021,TT 59 Bộ Công An

Ban hành: 15/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2021

20

Thông tư 56/2021/TT-BCA quy định về biểu mẫu trong đăng ký, quản lý cư trú do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

56/2021/TT-BCA,Thông tư 56 2021 Bộ Công An,Thông tư 56 năm 2021 Bộ Công An,Thông tư 56 Bộ Công An ban hành 2021,TT 56 Bộ Công An còn hiệu lực,TT 56 Bộ Công An áp dụng 2021,TT 56 Bộ Công An mới nhất,TT số 56 năm 2021 Bộ Công An,Thông tư 56/2021/TT-BCA ngày 15/05/2021,Thông tư 56 Bộ Công An về Thông tư biểu mẫu sử dụng trong quản lý cư trú 2021,TT

Ban hành: 15/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 44.211.117.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!