Tra cứu 36/2010/TT-BCA

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 36/2010/TT-BCA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 247712 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Thông tư 36/2010/TT-BCA quy định về đăng ký xe do Bộ Công an ban hành

36/2010/TT-BCA,Thông tư 36 2010 Bộ Công An,Thông tư 36 năm 2010 Bộ Công An,Thông tư 36 Bộ Công An ban hành 2010,TT 36 Bộ Công An còn hiệu lực,TT 36 Bộ Công An áp dụng 2010,TT 36 Bộ Công An mới nhất,TT số 36 năm 2010 Bộ Công An,Thông tư 36/2010/TT-BCA ngày 12/10/2010,Thông tư 36 Bộ Công An về Thủ tục đăng ký 2010,TT 36 Bộ Công An về Thủ tục đăng ký

Ban hành: 12/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2010

2

Thông tư 12/2013/TT-BCA sửa đổi quy định về đăng ký xe tại Thông tư số 36/2010/TT-BCA do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 12/2013/TT-BCA Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2013 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 3 ĐIỀU 20 THÔNG TƯ SỐ 36/2010/TT-BCA NGÀY 12/10/2010 QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ XE Căn cứ Luật Giao thông

Ban hành: 01/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2013

3

Thông tư 75/2011/TT-BCA sửa đổi Điểm 3.1.7 Khoản 3 Điều 7 Thông tư 36/2010/TT-BCA quy định về đăng ký xe do Bộ Công an ban hành

Hạnh phúc --------------- Số: 75/2011/TT-BCA Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2011 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỂM 3.1.7 KHOẢN 3 ĐIỀU 7 THÔNG TƯ SỐ 36/2010/TT-BCA NGÀY 12/10/2010 QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ XE Căn cứ Luật Giao thông đường bộ năm 2008; Căn cứ Nghị định số

Ban hành: 17/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2011

4

Thông tư 36/2023/TT-BCA quy định về Quy trình tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính của Cảnh sát đường thủy do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

36/2023/TT-BCA,Thông tư 36 2023 Bộ Công An,Thông tư 36 năm 2023 Bộ Công An,Thông tư 36 Bộ Công An ban hành 2023,TT 36 Bộ Công An còn hiệu lực,TT 36 Bộ Công An áp dụng 2023,TT 36 Bộ Công An mới nhất,TT số 36 năm 2023 Bộ Công An,Thông tư 36/2023/TT-BCA ngày 02/08/2023,Thông tư 36 Bộ Công An về Quy trình tuần tra vi phạm hành chính của Cảnh sát đường

Ban hành: 02/08/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2023

5

Thông tư 36/2018/TT-BCA sửa đổi Thông tư 66/2014/TT-BCA hướng dẫn Nghị định 79/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

36/2018/TT-BCA,Thông tư 36 2018 Bộ Công An,Thông tư 36 năm 2018 Bộ Công An,Thông tư 36 Bộ Công An ban hành 2018,TT 36 Bộ Công An còn hiệu lực,TT 36 Bộ Công An áp dụng 2018,TT 36 Bộ Công An mới nhất,TT số 36 năm 2018 Bộ Công An,Thông tư 36/2018/TT-BCA ngày 05/12/2018,Thông tư 36 Bộ Công An về Phòng cháy chữa cháy 2018,TT 36 Bộ Công An về Phòng cháy

Ban hành: 05/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2018

6

Thông tư 36/2014/TT-BCA về biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

36/2014/TT-BCA,Thông tư 36 2014 Bộ Công An,Thông tư 36 năm 2014 Bộ Công An,Thông tư 36 Bộ Công An ban hành 2014,TT 36 Bộ Công An còn hiệu lực,TT 36 Bộ Công An áp dụng 2014,TT 36 Bộ Công An mới nhất,TT số 36 năm 2014 Bộ Công An,Thông tư 36/2014/TT-BCA ngày 09/09/2014,Thông tư 36 Bộ Công An về Biểu mẫu hộ tịch 2014,TT 36 Bộ Công An về Biểu mẫu hộ

Ban hành: 09/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2014

7

Thông tư 36/2011/TT-BCA về Nội quy trại giam do Bộ Công an ban hành

36/2011/TT-BCA,Thông tư 36 2011 Bộ Công An,Thông tư 36 năm 2011 Bộ Công An,Thông tư 36 Bộ Công An ban hành 2011,TT 36 Bộ Công An còn hiệu lực,TT 36 Bộ Công An áp dụng 2011,TT 36 Bộ Công An mới nhất,TT số 36 năm 2011 Bộ Công An,Thông tư 36/2011/TT-BCA ngày 26/05/2011,Thông tư 36 Bộ Công An về Quy chế trại giam 2011,TT 36 Bộ Công An về Quy chế trại

Ban hành: 26/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2018

8

Thông tư 54/2010/TT-BCA hướng dẫn Nghị định 97/2006/NĐ-CP và 15/2009/NĐ-CP quy định việc áp dụng hình thức xử phạt trục xuất theo thủ tục hành chính do Bộ Công an ban hành

54/2010/TT-BCA,Thông tư 54 2010 Bộ Công An,Thông tư 54 năm 2010 Bộ Công An,Thông tư 54 Bộ Công An ban hành 2010,TT 54 Bộ Công An còn hiệu lực,TT 54 Bộ Công An áp dụng 2010,TT 54 Bộ Công An mới nhất,TT số 54 năm 2010 Bộ Công An,Thông tư 54/2010/TT-BCA ngày 10/12/2010,Thông tư 54 Bộ Công An về Thủ tục hành chính 2010,TT 54 Bộ Công An về Thủ tục hành

Ban hành: 10/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2010

9

Thông tư 52/2010/TT-BCA hướng dẫn Luật cư trú, Nghị định 107/2007/NĐ-CP và 56/2010/NĐ-CP về cư trú do Bộ Công an ban hành

52/2010/TT-BCA,Thông tư 52 2010 Bộ Công An,Thông tư 52 năm 2010 Bộ Công An,Thông tư 52 Bộ Công An ban hành 2010,TT 52 Bộ Công An còn hiệu lực,TT 52 Bộ Công An áp dụng 2010,TT 52 Bộ Công An mới nhất,TT số 52 năm 2010 Bộ Công An,Thông tư 52/2010/TT-BCA ngày 30/11/2010,Thông tư 52 Bộ Công An về Hướng dẫn 2010,TT 52 Bộ Công An về Hướng dẫn 2010

Ban hành: 30/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2010

10

Thông tư 41/2010/TT-BCA hướng dẫn Nghị định 70/2006/NĐ-CP và 22/2009/NĐ-CP về việc quản lý tang vật, phương tiện bị tạm giữ theo thủ tục hành chính trong Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành

41/2010/TT-BCA,Thông tư 41 2010 Bộ Công An,Thông tư 41 năm 2010 Bộ Công An,Thông tư 41 Bộ Công An ban hành 2010,TT 41 Bộ Công An còn hiệu lực,TT 41 Bộ Công An áp dụng 2010,TT 41 Bộ Công An mới nhất,TT số 41 năm 2010 Bộ Công An,Thông tư 41/2010/TT-BCA ngày 04/11/2010,Thông tư 41 Bộ Công An về Hướng dẫn 2010,TT 41 Bộ Công An về Hướng dẫn 2010

Ban hành: 04/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2010

11

Thông tư 42/2010/TT-BCA hướng dẫn Quy chế tạm giữ người theo thủ tục hành chính do Bộ Công an ban hành

42/2010/TT-BCA,Thông tư 42 2010,Bộ Công An,Hướng dẫn ,Quy chế tạm giữ người,Thủ tục hành chính,Vi phạm hành chính BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 42/2010/TT-BCA Hà Nội, ngày 04

Ban hành: 04/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2011

12

Thông tư 37/2010/TT-BCA quy định quy trình đăng ký xe do Bộ Công an ban hành

37/2010/TT-BCA,Thông tư 37 2010 Bộ Công An,Thông tư 37 năm 2010 Bộ Công An,Thông tư 37 Bộ Công An ban hành 2010,TT 37 Bộ Công An còn hiệu lực,TT 37 Bộ Công An áp dụng 2010,TT 37 Bộ Công An mới nhất,TT số 37 năm 2010 Bộ Công An,Thông tư 37/2010/TT-BCA ngày 12/10/2010,Thông tư 37 Bộ Công An về Cấp biển số xe 2010,TT 37 Bộ Công An về Cấp biển số xe

Ban hành: 12/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2010

13

Thông tư 38/2010/TT-BCA quy định việc thông báo người có hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông do Bộ Công an ban hành

38/2010/TT-BCA,Thông tư 38 2010,Bộ Công An,Hành vi vi phạm hành chính,Giao thông đường bộ,Trật tự an toàn giao thông,Giao thông đường thủy nội địa,Giao thông đường sắt,Vi phạm hành chính,Giao thông - Vận tải BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ban hành: 12/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2010

14

Thông tư 35/2010/TT-BCA quy định về cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp và hàng nguy hiểm do Bộ Công an ban hành

35/2010/TT-BCA,Thông tư 35 2010 Bộ Công An,Thông tư 35 năm 2010 Bộ Công An,Thông tư 35 Bộ Công An ban hành 2010,TT 35 Bộ Công An còn hiệu lực,TT 35 Bộ Công An áp dụng 2010,TT 35 Bộ Công An mới nhất,TT số 35 năm 2010 Bộ Công An,Thông tư 35/2010/TT-BCA ngày 11/10/2010,Thông tư 35 Bộ Công An về Cấp giấy phép 2010,TT 35 Bộ Công An về Cấp giấy phép

Ban hành: 11/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/10/2010

15

Thông tư 33/2010/TT-BCA quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện do Bộ Công an ban hành

có thẩm quyền. Giấy phép mang pháo hoa, phụ kiện bắn pháo hoa, nguyên liệu sản xuất pháo hoa ra, vào nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực hiện theo Thông tư số 08/2010/TT-BCA ngày 05/02/2010 quy định chi tiết thi hành một số điều Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 về quản lý sử dụng pháo hoa. - Chỉ được bán pháo hoa cho các

Ban hành: 05/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2010

16

Thông tư 36/2010/TT-BGDĐT sửa đổi Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên kèm theo Quyết định 64/2008/QĐ-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

36/2010/TT-BGDDT,Thông tư 36 2010 Bộ Giáo dục và Đào tạo,Thông tư 36 năm 2010 Bộ Giáo dục và Đào tạo,Thông tư 36 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 2010,TT 36 Bộ Giáo dục và Đào tạo còn hiệu lực,TT 36 Bộ Giáo dục và Đào tạo áp dụng 2010,TT 36 Bộ Giáo dục và Đào tạo mới nhất,TT số 36 năm 2010 Bộ Giáo dục và Đào tạo,Thông tư 36/2010/TT-BGDDT ngày

Ban hành: 15/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2010

17

Thông tư 36/2010/TT-BTNMT quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra khảo sát, đánh giá hệ sinh thái san hô, hệ sinh thái cỏ biển và đất ngập nước vùng ven biển và hải đảo do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

36/2010/TT-BTNMT,Thông tư 36 2010 Bộ Tài nguyên và Môi trường,Thông tư 36 năm 2010 Bộ Tài nguyên và Môi trường,Thông tư 36 Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành 2010,TT 36 Bộ Tài nguyên và Môi trường còn hiệu lực,TT 36 Bộ Tài nguyên và Môi trường áp dụng 2010,TT 36 Bộ Tài nguyên và Môi trường mới nhất,TT số 36 năm 2010 Bộ Tài nguyên và Môi

Ban hành: 14/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2011

18

Thông tư 36/2010/TT-BGTVT ban hành 04 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ tùng của xe mô tô, xe gắn máy do Bộ Giao thông vận tải ban hành

36/2010/TT-BGTVT,Thông tư 36 2010 Bộ Giao thông vận tải,Thông tư 36 năm 2010 Bộ Giao thông vận tải,Thông tư 36 Bộ Giao thông vận tải ban hành 2010,TT 36 Bộ Giao thông vận tải còn hiệu lực,TT 36 Bộ Giao thông vận tải áp dụng 2010,TT 36 Bộ Giao thông vận tải mới nhất,TT số 36 năm 2010 Bộ Giao thông vận tải,Thông tư 36/2010/TT-BGTVT ngày

Ban hành: 01/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2010

19

Thông tư 26/2010/TT-BCA quy định việc cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường sắt do Bộ Công an ban hành

26/2010/TT-BCA,Thông tư 26 2010 Bộ Công An,Thông tư 26 năm 2010 Bộ Công An,Thông tư 26 Bộ Công An ban hành 2010,TT 26 Bộ Công An còn hiệu lực,TT 26 Bộ Công An áp dụng 2010,TT 26 Bộ Công An mới nhất,TT số 26 năm 2010 Bộ Công An,Thông tư 26/2010/TT-BCA ngày 29/07/2010,Thông tư 26 Bộ Công An về Kiểm tra xử lý 2010,TT 26 Bộ Công An về Kiểm tra xử lý

Ban hành: 29/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2010

20

Thông tư 36/2010/TT-BLĐTBXH hướng dẫn mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

36/2010/TT-BLDTBXH,Thông tư 36 2010 Bộ Lao động – Thương binh và X,Thông tư 36 năm 2010 Bộ Lao động – Thương binh và X,Thông tư 36 Bộ Lao động – Thương binh và X ban hành 2010,TT 36 Bộ Lao động – Thương binh và X còn hiệu lực,TT 36 Bộ Lao động – Thương binh và X áp dụng 2010,TT 36 Bộ Lao động – Thương binh và X mới nhất,TT số 36 năm 2010 Bộ Lao

Ban hành: 18/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.186.30
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!