Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 33/2010/TT-BCA điều kiện an ninh trật tự ngành nghề kinh doanh

Số hiệu: 33/2010/TT-BCA Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Công An Người ký: Lê Hồng Anh
Ngày ban hành: 05/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 33/2010/TT-BCA

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2010

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH CỤ THỂ ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ ĐỐI VỚI MỘT SỐ NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN

Căn cứ Nghị định số 77/2009/NĐ-CP ngày 15/9/2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Bộ Công an quy định cụ thể điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện như sau:

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định cụ thể điều kiện về an ninh, trật tự tại Nghị định số 72/2009/NĐ-CP ngày 03/9/2009 quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện (Nghị định số 72/2009/NĐ-CP); Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009 về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (Nghị định số 107/2009/NĐ-CP) và Nghị định số 109/2009/NĐ-CP ngày 01/12/2009 quy định về tín hiệu của xe được quyền ưu tiên (Nghị định số 109/2009/NĐ-CP).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với:

1. Tổ chức, cá nhân hoạt động ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự quy định tại Nghị định số 72/2009/NĐ-CP, Nghị định số 107/2009/NĐ-CP và Nghị định số 109/2009/NĐ-CP.

2. Công an các đơn vị, địa phương có liên quan trong việc quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.

Điều 3. Các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự

Các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 72/2009/NĐ-CP; khoản 6 Điều 16, khoản 2 Điều 26, khoản 3 Điều 29, khoản 4 Điều 33, khoản 3 Điều 37 Nghị định số 107/2009/NĐ-CPkhoản 1 Điều 16 Nghị định số 109/2009/NĐ-CP, bao gồm:

1. Sản xuất con dấu của các cơ quan, tổ chức, đơn vị vũ trang; dấu chức danh, dấu tiêu đề, dấu chữ ký và các loại con dấu khác.

2. Sản xuất, kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp và Nitrat Amon hàm lượng cao (từ 98,5% trở lên) gồm hoạt động sản xuất, tái chế, bảo quản, mua, bán thuốc nổ công nghiệp và phụ kiện nổ công nghiệp, Nitrat Amon hàm lượng cao (từ 98,5% trở lên) để sử dụng cho mục đích dân dụng.

3. Hoạt động sản xuất, kinh doanh có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, Nitrat Amon hàm lượng cao (từ 98,5% trở lên) gồm dịch vụ nổ mìn và các ngành, nghề mà trong quá trình sản xuất, kinh doanh có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp hoặc Nitrat Amon hàm lượng cao (từ 98,5% trở lên).

4. Sản xuất, kinh doanh, sửa chữa công cụ hỗ trợ, gồm các hoạt động sản xuất, lắp ráp, mua, bán công cụ hỗ trợ, phụ kiện của công cụ hỗ trợ, sửa chữa công cụ hỗ trợ.

5. Sản xuất pháo hoa, gồm các hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu pháo hoa và nguyên liệu cho sản xuất pháo hoa.

6. Cho thuê lưu trú, gồm các hoạt động kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ hoặc các hình thức cho thuê lưu trú khác cho khách nghỉ qua đêm hoặc theo giờ.

Tổ chức, cá nhân cho công dân Việt Nam thuê nhà để ở, lao động, học tập không thuộc đối tượng điều chỉnh tại Nghị định số 72/2009/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư này nhưng phải thực hiện theo quy định của Luật Cư trú.

7. Cho tổ chức, cá nhân người nước ngoài thuê nhà để ở hoặc làm văn phòng.

8. Hoạt động in, bao gồm chế bản in, in, gia công sau in và Photocopy mầu.

9. Kinh doanh dịch vụ cầm đồ, gồm các hoạt động kinh doanh cho vay tiền với điều kiện người vay phải có tài sản cầm cố.

10. Kinh doanh karaoke, gồm các hình thức kinh doanh hoạt động ca hát theo băng hình, đĩa hình hoặc các công nghệ ghi hình khác.

11. Kinh doanh vũ trường, gồm các hình thức kinh doanh hoạt động khiêu vũ tại các cơ sở kinh doanh đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

12. Kinh doanh dịch vụ xoa bóp (massage, tẩm quất), gồm các phương pháp vật lý trị liệu nhằm phục hồi và nâng cao sức khỏe con người (trừ các cơ sở giải quyết việc làm cho người khuyết tật).

13. Kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

14. Kinh doanh Casino.

15. Kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

16. Kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG (gas), gồm đại lý kinh doanh gas, các cửa hàng bán gas chai, trạm nạp gas vào chai và ô tô, trạm cấp gas.

17. Sản xuất, kinh doanh thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên, gồm các hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu cờ hiệu, đèn, còi phát tín hiệu ưu tiên của xe cơ giới.

18. Sửa chữa súng săn, gồm các hoạt động sửa chữa, thay thế các phụ kiện của các loại súng săn khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép.

Chương 2.

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Điều kiện về an ninh, trật tự

1. Người đứng đầu doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và người đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự phải có lý lịch rõ ràng và không thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 3 Nghị định số 72/2009/NĐ-CP.

2. Phải duy trì và đảm bảo thực hiện đúng các điều kiện về an ninh, trật tự trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh; chấp hành quy định về trật tự, an toàn công cộng, vệ sinh môi trường và không nằm trong khu vực, địa điểm mà pháp luật cấm hoạt động kinh doanh.

3. Ngoài quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này, các cơ sở kinh doanh sau đây còn phải bảo đảm các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy như sau:

a) Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và Nitrat Amon hàm lượng cao (từ 98,5% trở lên); sản xuất, kinh doanh gas; sản xuất pháo hoa; kinh doanh vũ trường; kinh doanh lưu trú và cho tổ chức, cá nhân người nước ngoài thuê nhà để ở hoặc làm văn phòng từ 7 tầng trở lên phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy.

b) Các cơ sở kinh doanh lưu trú và cho tổ chức, cá nhân người nước ngoài thuê nhà để ở hoặc làm văn phòng từ 6 tầng trở xuống; sản xuất, kinh doanh, sửa chữa công cụ hỗ trợ; trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, casino; hoạt động in (trừ photocopy màu); kinh doanh dịch vụ cầm đồ; kinh doanh karaoke; xoa bóp (massage) phải có biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

4. Đối với các cơ sở kinh doanh có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thì Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy trong thành phần hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự là Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy tại khu vực kho bảo quản vật liệu nổ công nghiệp. Trường hợp cơ sở kinh doanh thuê kho bảo quản vật liệu nổ công nghiệp thì phải có giấy tờ để chứng minh việc thuê kho.

5. Các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự thuộc một trong các trường hợp sau đây không phải nộp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy hoặc biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy:

a) Cơ sở nằm trong các tòa nhà đã được thiết kế, thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy.

b) Các cơ sở sản xuất con dấu; dịch vụ đòi nợ; dịch vụ tẩm quất; photocopy màu; sản xuất, kinh doanh thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên.

Điều 5. Hồ sơ, thủ tục, thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và quản lý cơ sở kinh doanh

1. Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự quy định tại Nghị định số 72/2009/NĐ-CP và Nghị định số 107/2009/NĐ-CP tại Thông tư này gọi chung là Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

2. Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

Cá nhân, tổ chức nộp 01 bộ hồ sơ cho cơ quan Công an có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự; hồ sơ gồm:

a) Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

b) Nộp bản sao hợp lệ một trong các loại giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 về đăng ký doanh nghiệp); Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (đối với chi nhánh doanh nghiệp); Giấy chứng nhận đăng ký thuế (đối với các tổ chức sự nghiệp có thu).

Các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự của hộ kinh doanh phải có Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định tại khoản 2 Điều 49, khoản 1 Điều 51 Nghị định 43/2010/NĐ-CP.

c) Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy hoặc biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại khoản 3, 4 Điều 4 Thông tư này.

d) Bản khai lý lịch (có dán 01 ảnh 4x6mm) của người đứng đầu doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, người đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự (có chứng nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc cơ quan nhà nước quản lý trực tiếp). Nếu là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài, phải có bản khai nhân sự (có dán 01 ảnh 4x6 mm), bản photocopy hộ chiếu, thẻ cư trú (xuất trình bản chính để đối chiếu).

3. Trường hợp đề nghị cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự thì chỉ cần có văn bản đề nghị nêu rõ lý do và nộp bản sao hợp lệ tài liệu liên quan đến sự cần thiết phải cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

4. Trách nhiệm, thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và quản lý cơ sở kinh doanh thực hiện như sau:

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan Công an có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

a) Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội chịu trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và quản lý các cơ sở:

- Sản xuất, kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp, Nitrat Amon hàm lượng cao (từ 98,5% trở lên); dịch vụ nổ mìn; sản xuất, kinh doanh, sửa chữa công cụ hỗ trợ; sửa chữa súng săn; sản xuất, xuất nhập khẩu pháo hoa; kinh doanh trò chơi điện tử có thường dành cho người nước ngoài; kinh doanh casino; khách sạn hạng 5 sao.

- Các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự thuộc các doanh nghiệp do Chính phủ thành lập, có vốn đầu tư nước ngoài do Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy phép.

- Các cơ sở kinh doanh và tổ chức sự nghiệp có thu hoạt động kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự thuộc các đơn vị cấp Tổng cục của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

- Các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự thuộc tổ chức chính trị cấp Trung ương.

b) Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an cấp tỉnh chịu trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ và thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và quản lý các cơ sở (trừ các cơ sở quy định tại điểm a khoản 4 Điều này):

- Sản xuất con dấu; sản xuất, kinh doanh có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, sử dụng Nitrat Amon hàm lượng cao (từ 98,5% trở lên).

- Các doanh nghiệp: Kinh doanh lưu trú; cho tổ chức, cá nhân người nước ngoài thuê nhà để ở hoặc làm văn phòng; hoạt động in; dịch vụ đòi nợ; kinh doanh vũ trường.

- Sản xuất, nhập khẩu thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên.

- Các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự thuộc tổ chức sự nghiệp có thu thuộc các cơ quan cấp Trung ương.

- Các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự thuộc tổ chức sự nghiệp có thu thuộc cấp tỉnh.

- Các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội ủy quyền cho Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an cấp tỉnh.

c) Công an quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh chịu trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ và thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và quản lý các cơ sở (trừ các cơ sở quy định tại điểm a, b khoản 4 Điều này):

- Kinh doanh dịch vụ cầm đồ.

- Đại lý kinh doanh gas, các cửa hàng bán gas chai, trạm nạp gas vào chai và ô tô, trạm cấp gas.

- Kinh doanh thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên.

- Kinh doanh karaoke, xoa bóp (massage, tẩm quất).

- Các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự không phải là doanh nghiệp: Cho thuê lưu trú; cho tổ chức, cá nhân người nước ngoài thuê nhà để ở hoặc làm văn phòng; hoạt động in.

- Các tổ chức sự nghiệp có thu hoạt động kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự của cơ quan, tổ chức thuộc cấp huyện.

d) Các thành phố trực thuộc Trung ương, căn cứ vào tình hình thực tiễn tại địa phương, Giám đốc Công an thành phố phân công việc quản lý các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự (trừ các cơ sở quy định tại điểm a, khoản 4, Điều này) cho lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội các cấp thẩm quyền.

5. Trường hợp tại một địa điểm kinh doanh có nhiều ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự thì việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự thực hiện như sau:

a) Nếu do một chủ kinh doanh nhưng thuộc thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ quan Công an quy định tại các điểm a, b, c, d khoản 4 Điều 5 Thông tư này thì cơ quan Công an cấp cao nhất chịu trách nhiệm quản lý, xem xét các điều kiện về an ninh, trật tự và cấp một Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự chung cho các ngành, nghề đó.

b) Nếu do nhiều chủ kinh doanh khác nhau nhưng thuộc thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ quan Công an quy định tại các điểm a, b, c, d khoản 4 Điều này thì cơ quan Công an cấp cao nhất chịu trách nhiệm quản lý, xem xét các điều kiện về an ninh, trật tự và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cho từng chủ cơ sở kinh doanh tại địa điểm đó.

6. Đối với chi nhánh, địa điểm kinh doanh trực thuộc của các cơ sở kinh doanh có trụ sở ngoài địa điểm kinh doanh chính thì phải cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cho từng chi nhánh và cơ sở trực thuộc đó.

7. Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cấp cho cơ sở kinh doanh có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp để phục vụ thăm dò, khai thác khoáng sản, công trình xây dựng dân dụng hoạt động có thời hạn, thì thời hạn sử dụng của Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự ghi theo thời hạn ghi trong giấy phép của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền cho phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

Điều 6. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự

1. Trách nhiệm chung

Người đứng đầu doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, người đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh chịu trách nhiệm trước pháp luật trong việc chấp hành các quy định về an ninh, trật tự và thực hiện các nội dung sau:

a) Chỉ được tiến hành hoạt động kinh doanh khi có Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự do cơ quan Công an có thẩm quyền cấp; tổ chức thực hiện và hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra người làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện tại cơ sở chấp hành đúng các quy định của Nghị định 72/2009/NĐ-CP, Nghị định 107/2009/NĐ-CP, Nghị định 109/2009/NĐ-CP, hướng dẫn tại Thông tư này và các quy định của pháp luật có liên quan trong suốt quá trình hoạt động.

b) Chấp hành việc kiểm tra, hướng dẫn của cơ quan Công an có thẩm quyền.

c) Báo cáo định kỳ hàng quý (tuần cuối cùng của tháng thứ ba) cho cơ quan Công an nơi đã cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự về tình hình chấp hành các quy định của pháp luật và những vấn đề khác có liên quan đến an ninh, trật tự trong quá trình hoạt động kinh doanh.

d) Cung cấp cho cơ quan Công an có thẩm quyền: Danh sách và thông tin có liên quan đến người làm trong cơ sở kinh doanh (kể cả người nước ngoài); sơ đồ mặt bằng khu vực sản xuất, kinh doanh; sơ đồ kho bảo quản vật liệu nổ công nghiệp, Nitrat Amon hàm lượng cao (từ 98,5% trở lên); thống kê các phương tiện phục vụ cho công tác bảo vệ, phương tiện phòng cháy, chữa cháy; thông tin liên lạc tại cơ sở kinh doanh khi có yêu cầu.

đ) Có sổ quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh và ghi đầy đủ các thông tin theo mẫu của Bộ Công an đã ban hành kèm theo Thông tư này.

e) Khi thay đổi người đứng đầu doanh nghiệp, chi nhánh và người đại diện theo pháp luật phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan Công an có thẩm quyền.

g) Có văn bản thông báo về thời gian hoạt động hoặc tạm ngừng hoạt động kinh doanh cho cơ quan Công an có thẩm quyền.

h) Không cho thuê, mượn, chuyển nhượng hoặc sửa chữa Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

i) Đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ xoa bóp (massage, tẩm quất), vũ trường, karaoke, trò chơi điện tử có thường dành cho người nước ngoài, casino, dịch vụ đòi nợ phải đăng ký danh sách trích ngang nhân viên, kỹ thuật viên với Công an phường, xã, thị trấn.

2. Trách nhiệm cụ thể đối với từng ngành, nghề kinh doanh

a) Sản xuất con dấu

- Phải có giấy hẹn trả dấu ghi rõ địa điểm và thời gian trả dấu.

- Khi khắc xong con dấu, phải chuyển con dấu cho cơ quan Công an có thẩm quyền để đăng ký theo quy định.

- Việc khắc dấu tiêu đề, dấu chữ ký và các loại dấu khác phải có Giấy giới thiệu (nếu là cơ quan) và Giấy chứng minh nhân dân.

- Phải có nơi bảo quản dấu thành phẩm, không được để mất, hư hỏng.

- Nghiêm cấm việc lợi dụng cơ sở để làm dấu giả, làm con dấu sai quy định.

- Khi phát hiện cá nhân, tổ chức có biểu hiện nghi vấn trong việc làm con dấu sai quy định phải kịp thời thông báo cho cơ quan Công an có thẩm quyền để xác minh, làm rõ.

b) Sản xuất, kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp và Nitrat Amon hàm lượng cao (từ 98,5% trở lên)

- Kho bảo quản vật liệu nổ công nghiệp phải bảo đảm đúng tiêu chuẩn quy định; không để vật liệu nổ và các chất dễ cháy trong cùng một kho.

- Chỉ được bán vật liệu nổ công nghiệp, Nitrat Amon hàm lượng cao (từ 98,5% trở lên) cho các đơn vị đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp hoặc Nitrat Amon hàm lượng cao (từ 98,5% trở lên) của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có văn bản chấp thuận của Tổng cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội - Bộ Công an.

c) Sản xuất, kinh doanh có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, sử dụng Nitrat Amon hàm lượng cao (từ 98,5% trở lên)

- Có kho bảo quản vật liệu nổ công nghiệp, Nitrat Amon hàm lượng cao (từ 98,5% trở lên) bảo đảm đúng tiêu chuẩn quy định; không để vật liệu nổ và các chất dễ cháy trong cùng một kho.

- Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp nhưng thuê dịch vụ nổ mìn thì chỉ được thuê các đơn vị dịch vụ nổ mìn đã được cấp Giấy phép dịch vụ nổ mìn và Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

- Đơn vị dịch vụ nổ mìn phải có văn bản thông báo trước 10 ngày cho Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp tỉnh nơi có địa điểm hoạt động dịch vụ nổ mìn.

- Người quản lý, chỉ huy nổ mìn, thợ mìn, người phục vụ liên quan đến sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, Nitrat Amon hàm lượng cao (từ 98,5% trở lên) phải có trình độ chuyên môn phù hợp, được huấn luyện về kỹ thuật an toàn phòng, chống cháy, nổ.

- Việc sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phải thực hiện đúng thiết kế (hộ chiếu nổ mìn) đã được phê duyệt.

- Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, Nitrat Amon hàm lượng cao (từ 98,5% trở lên) còn thừa phải nhập khẩu kho, không được để mất, hoặc để sử dụng trái phép.

- Nghiêm cấm mua vật liệu nổ công nghiệp, Nitrat Amon hàm lượng cao (từ 98,5% trở lên) của tổ chức, cá nhân không được phép sản xuất, kinh doanh loại vật liệu này.

d) Sản xuất, kinh doanh, sửa chữa công cụ hỗ trợ

- Chỉ được mua công cụ hỗ trợ và phụ kiện để sản xuất công cụ hỗ trợ có nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp và chỉ được bán công cụ hỗ trợ cho cơ quan, tổ chức được cơ quan Công an có thẩm quyền cấp Giấy phép mua công cụ hỗ trợ.

- Chỉ được sửa chữa công cụ hỗ trợ cho cơ quan, tổ chức có giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ do cơ quan Công an cấp.

đ) Sản xuất pháo hoa

- Việc sản xuất, bảo quản, vận chuyển pháo hoa phải thực hiện đúng quy trình, quy phạm an toàn.

- Việc xuất khẩu, nhập khẩu pháo hoa, nguyên liệu sản xuất pháo hoa phải có giấy phép của cơ quan Công an có thẩm quyền. Giấy phép mang pháo hoa, phụ kiện bắn pháo hoa, nguyên liệu sản xuất pháo hoa ra, vào nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực hiện theo Thông tư số 08/2010/TT-BCA ngày 05/02/2010 quy định chi tiết thi hành một số điều Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 về quản lý sử dụng pháo hoa.

- Chỉ được bán pháo hoa cho các đơn vị, địa phương được phép tổ chức bắn pháo hoa quy định tại Điều 7 Nghị định số 36/2009/NĐ-CP.

e) Cho thuê lưu trú

- Có nội quy của cơ sở kinh doanh lưu trú niêm yết tại nơi dễ thấy.

- Phải ghi đầy đủ các thông tin của khách lưu trú vào sổ trước khi khách vào phòng nghỉ và thông báo lưu trú với cơ quan Công an xã, phường, thị trấn sở tại trước 23 giờ trong ngày. Nếu khách đến lưu trú sau 23 giờ thì vào sổ và thông báo cho cơ quan Công an vào trước 8 giờ sáng ngày hôm sau (kể cả khách nghỉ theo giờ). Trường hợp có nghi vấn liên quan đến an ninh, trật tự phải báo cáo ngay cho Công an xã, phường, thị trấn.

- Cơ sở kinh doanh nếu thông báo lưu trú cho cơ quan Công an qua mạng Internet thì phải lưu trữ đầy đủ thông tin về khách đã lưu trú tại cơ sở để phục vụ công tác quản lý.

- Trường hợp khách mang theo vũ khí, công cụ hỗ trợ, chất nổ phải yêu cầu khách xuất trình giấy phép sử dụng do cơ quan Công an có thẩm quyền cấp và cơ sở kinh doanh phải có trách nhiệm bảo quản chặt chẽ.

- Người đến lưu trú có trách nhiệm xuất trình một trong các loại giấy tờ sau: Chứng minh nhân dân; Hộ chiếu; các loại giấy tờ có dán ảnh do các cơ quan quản lý Nhà nước Việt Nam cấp; giấy xác nhận cử đi công tác của cơ quan, tổ chức; xác nhận của cơ quan đến liên hệ công tác; xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú.

Trường hợp khách đến lưu trú không có các loại giấy tờ trên thì khi cho khách vào lưu trú, chủ cơ sở phải thông báo ngay cho cơ quan Công an phường, xã, thị trấn.

- Trường hợp khách đến lưu trú theo đoàn thì người đại diện hoặc trưởng đoàn làm các thủ tục lưu trú cho những người cùng đi nhưng phải xuất trình giấy tờ tùy thân để người tiếp nhận đối chiếu và ghi đầy đủ, chính xác thông tin về người lưu trú vào sổ quản lý lưu trú theo quy định. Trường hợp khách trong đoàn không mang giấy tờ tùy thân thì người đại diện hoặc trưởng đoàn phải viết giấy đề nghị cơ sở kinh doanh cho thuê lưu trú, nêu rõ lý do và cung cấp đầy đủ thông tin của những người cùng đi để cơ sở kinh doanh ghi vào sổ quản lý lưu trú theo quy định.

- Người đến thăm khách lưu trú tại phòng nghỉ phải xuất trình giấy tờ tùy thân tại quầy lễ tân, cơ sở phải có sổ theo dõi và ghi rõ, đầy đủ các thông tin có liên quan.

- Nghiêm cấm việc sử dụng cơ sở làm nơi chứa cấp tội phạm, sử dụng, tàng trữ, mua bán các chất ma túy, đánh bạc, chứa chấp, môi giới mại dâm và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

g) Cho tổ chức, cá nhân người nước ngoài thuê nhà để ở hoặc làm văn phòng

- Đối với cơ sở cho người nước ngoài thuê nhà để ở: Phải đảm bảo các điều kiện về vệ sinh, môi trường, phòng cháy và chữa cháy; chấp hành các quy định về thông báo lưu trú; kịp thời thông báo cho cơ quan Công an về tin tức, tình hình có liên quan đến an ninh, trật tự.

Người nước ngoài thuê nhà để ở phải có giấy phép tạm trú hợp pháp tại Việt Nam và chấp hành việc kiểm tra của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

- Đối với cơ sở cho tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê nhà làm văn phòng: Có nhân viên lễ tân trực; phải cập nhật đầy đủ các thông tin có liên quan đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê nhà làm văn phòng (tên văn phòng, lĩnh vực hoạt động, người đứng đầu văn phòng, tổng số nhân viên); yêu cầu các văn phòng, công ty chấp hành đầy đủ các quy định về đảm bảo an ninh, trật tự tại cơ sở.

Nếu thuê nhà để đặt trụ sở văn phòng đại diện, chi nhánh công ty hoặc cơ sở hoạt động kinh doanh thì phải yêu cầu cá nhân, tổ chức nước ngoài cung cấp Giấy phép đặt văn phòng đại diện, chi nhánh công ty, hoặc Giấy chứng nhận đầu tư do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp và chấp hành việc kiểm tra của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

- Chủ cơ sở kinh doanh có trách nhiệm yêu cầu các tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê nhà để ở hoặc làm văn phòng thực hiện việc đảm bảo an ninh, trật tự; công tác phòng cháy, chữa cháy và nội quy tại cơ sở.

h) Hoạt động in

- Chỉ được nhận in, nhân bản những ấn phẩm, xuất bản phẩm khi có đủ thủ tục và có hợp đồng kinh tế theo quy định của pháp luật.

- Đối với sản phẩm báo chí phải có Giấy phép hoạt động báo chí do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp.

- Đối với in nhãn sản phẩm và bao bì: Yêu cầu khách hàng phải có giấy đăng ký kinh doanh theo ngành hàng, giấy giới thiệu của cơ sở sản xuất đứng tên trên nhãn sản phẩm hoặc bao bì. Bản mẫu in phải có dấu và chữ ký của người có tư cách pháp nhân đứng tên đặt in.

- Đối với nhãn sản phẩm, hàng hóa thuộc danh mục bắt buộc có chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) thì phải có giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam theo quy định.

- Đối với sản phẩm nhận in là nhãn sản phẩm hóa dược hay thuốc chữa bệnh còn phải có số đăng ký do Bộ Y tế hoặc Sở Y tế cấp theo quy định.

- Đối với sản phẩm in là tem chống giả phải có bản mẫu do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác nhận.   

- Các hoạt động chế bản in, gia công sau in phải được ghi đầy đủ, cụ thể vào sổ theo dõi.

- Nghiêm cấm các hành vi in lậu, in nối bản.

i) Dịch vụ cầm đồ

- Khi thực hiện dịch vụ cầm đồ chủ cơ sở kinh doanh phải lập hợp đồng theo quy định. Người đến cầm đồ, thế chấp phải xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng để chủ cơ sở kiểm tra, đối chiếu và photocopy lưu lại tại cơ sở.

- Đối với những hàng hóa, tài sản cầm đồ thuộc sở hữu của người thứ ba phải có giấy ủy quyền hợp lệ của chủ sở hữu.

- Không được nhận cầm đồ đối với hàng hóa, tài sản không rõ nguồn gốc hoặc tài sản do các hành vi vi phạm pháp luật mà có.

- Khi có nghi ngờ hàng hóa, tài sản do phạm tội mà có phải thông báo ngay với cơ quan Công an có thẩm quyền kiểm tra, xử lý.

k) Kinh doanh Karaoke

- Phòng hát karaoke phải bảo đảm các quy định về tiêu chuẩn cách âm, ánh sáng theo quy định; cửa phòng phải có kính không màu để bên ngoài có thể quan sát được toàn bộ phòng; không được đặt chốt, khóa, chuông báo động bên trong phòng hát karaoke; băng, đĩa sử dụng tại phòng hát karaoke phải có nhãn kiểm soát theo quy định; không được hoạt động từ sau 12 giờ đêm đến 8 giờ sáng; riêng phòng hát karaoke trong các khách sạn từ 4 sao trở lên được hoạt động sau 12 giờ đêm nhưng cũng không được quá 2 giờ sáng.

- Phải thông báo danh sách nhân viên phục vụ tại cơ sở kinh doanh cho cơ quan Công an xã, phường, thị trấn nơi đặt địa điểm kinh doanh và cơ quan Công an đã cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

- Nhân viên làm việc tại cơ sở phải từ đủ 18 tuổi trở lên và có hợp đồng lao động.

- Nghiêm cấm lợi dụng cơ sở kinh doanh karaoke để tổ chức, môi giới, dẫn dắt hoạt động mại dâm; mua, bán, sử dụng các chất ma túy; đánh bạc, tổ chức đánh bạc và các hoạt động trái pháp luật khác.

l) Vũ trường

- Chỉ các cơ sở lưu trú du lịch đã được xếp hạng sao, nhà văn hóa, trung tâm văn hóa có tư cách pháp nhân, có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật mới được kinh doanh vũ trường; không được hoạt động từ sau 12 giờ đêm đến 8 giờ sáng; riêng vũ trường trong khách sạn từ 4 sao trở lên được hoạt động sau 12 giờ đêm nhưng cũng không được quá 2 giờ sáng.

- Không được sử dụng người có tiền án, tiền sự làm việc tại vũ trường. Nhân viên làm việc tại cơ sở phải từ đủ 18 tuổi trở lên và có hợp đồng lao động.

- Có quy định, nội quy, biển báo, biển chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy, thoát nạn. Có lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở được tổ chức huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy; có phương án chữa cháy, thoát nạn và đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Các cơ sở hoạt động kinh doanh vũ trường phải có bảo vệ là nhân viên của các công ty kinh doanh dịch vụ bảo vệ đã được cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

- Phải có các biện pháp ngăn chặn không cho người sử dụng các chất ma túy trong vũ trường hoặc lợi dụng kinh doanh vũ trường để mua, bán các chất ma túy, môi giới mại dâm và các hoạt động vi phạm pháp luật khác.

m) Kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài; kinh doanh Casino

- Phải niêm yết nội quy hoạt động tại cơ sở kinh doanh; có nhân viên kiểm tra Hộ chiếu, Giấy thông hành của khách; có sổ quản lý khách sử dụng dịch vụ; phải được đăng ký tỷ lệ trả thưởng với cơ quan Tài chính theo quy định.

- Các máy, thiết bị trò chơi điện tử có thưởng phải bảo đảm chất lượng, đúng chủng loại và có kiểm định của cơ quan chức năng Việt Nam.

- Phải thống kê số lượng, chủng loại máy; danh sách nhân viên làm tại cơ sở.

- Không được cho người Việt Nam ở trong nước tham gia các trò chơi tại cơ sở kinh doanh.

- Các cơ sở hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, Casino phải có bảo vệ là nhân viên của các công ty kinh doanh dịch vụ bảo vệ đã được cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

n) Xoa bóp (massage, tẩm quất)

- Cơ sở xoa bóp (massage): Phải có nơi cất giữ tư trang, tài sản của khách; phòng massage không được dùng khóa, chốt bên trong; phần trên cửa ra vào lắp kính trắng để bên ngoài có thể quan sát được toàn bộ phòng; phải bố trí phòng nam riêng, nữ riêng; có nhân viên y tế, có chuông cấp cứu; nhân viên massaage phải có hợp đồng lao động, có chứng chỉ hành nghề theo quy định, mặc trang phục kín đáo và đeo biển hiệu (có ảnh) ghi họ, tên; phải có bác sỹ phụ trách đảm bảo các yêu cầu chuyên môn theo quy định và phải thường xuyên trực tại cơ sở; có đủ cơ số thuốc theo quy định; phải thông báo danh sách nhân viên, kỹ thuật viên với cơ quan Công an xã, phường, thị trấn và cơ quan Công an đã cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

- Cơ sở tẩm quất: Phải bảo đảm vệ sinh, có nơi bảo quản tư trang của khách; phải thông báo danh sách nhân viên tẩm quất với cơ quan Công an xã, phường, thị trấn và cơ quan Công an đã cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự. Nhân viên tẩm quất phải có hợp đồng lao động theo quy định.

o) Dịch vụ đòi nợ

- Người lao động trong hoạt động dịch vụ đòi nợ phải có đủ điều kiện về tiêu chuẩn theo quy định.

- Phải nộp cho cơ quan Công an nơi đã cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự hợp đồng dịch vụ đòi nợ (bản sao) trước khi thực hiện hợp đồng.

- Phải thông báo bằng văn bản cho Công an phường sở tại nơi thực hiện hợp đồng đòi nợ biết trước khi thực hiện.

- Chỉ được hoạt động dịch vụ đòi nợ trong phạm vi pháp luật cho phép và được chủ nợ hoặc khách nợ ủy quyền.

p) Kinh doanh gas (gồm đại lý kinh doanh gas, các cửa hàng bán gas chai, trạm nạp gas vào chai và ô tô, trạm cấp gas)

- Phải chấp hành đúng các quy định về an toàn cháy, nổ; niêm yết nội quy phòng cháy tại nơi dễ thấy, dễ đọc.

- Phải thực hiện đúng, đầy đủ các quy trình nạp, cấp gas; phải có phương án xử lý khi có sự cố xảy ra.

- Thiết bị đo và nạp gas phải được kiểm định và đăng ký theo quy định.

q) Kinh doanh, sản xuất, nhập khẩu thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên

- Phải ghi rõ, đầy đủ chủng loại, số lượng, thiết bị đã sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu và tên tổ chức, cá nhân mua thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên.

- Tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên chỉ được lắp đặt hoặc bán cho tổ chức, cá nhân đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên do cơ quan quản lý, sử dụng xe được quyền ưu tiên cấp.

Điều 7. Trách nhiệm của cơ quan Công an

1. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân các cấp chỉ đạo các cơ quan chức năng tại địa phương phối hợp với lực lượng Công an để quản lý các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự tại Nghị định số 72/2009/NĐ-CP, Nghị định 107/2009/NĐ-CP, Nghị định 109/2009/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư này.

2. Cơ quan Công an có thẩm quyền quản lý có trách nhiệm phổ biến các quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; phương thức thủ đoạn của các loại tội phạm và hướng dẫn cơ sở kinh doanh thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo chỉ đạo của Bộ Công an; hướng dẫn nghiệp vụ bảo vệ cho lực lượng bảo vệ của cơ sở kinh doanh.

3. Các đơn vị nghiệp vụ khác trong ngành Công an khi thực thi nhiệm vụ phải phối hợp với đơn vị quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định; không được yêu cầu cơ sở thực hiện các thủ tục hành chính trái với thẩm quyền được giao hoặc gây phiền hà, khó khăn hoặc lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn được giao để thực hiện mục đích sai quy định, cản trở hoạt động bình thường của doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh.

4. Công an phường, xã, thị trấn

a) Nắm tình hình có liên quan đến an ninh, trật tự đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn.

b) Tiếp nhận thông báo lưu trú; thẩm tra các thông tin trong bản khai lý lịch của người đứng đầu doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc người đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự đang cư trú tại địa bàn quản lý để giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn chứng nhận lý lịch theo quy định.

c) Xử lý các vụ việc vi phạm có liên quan đến an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh theo thẩm quyền.

Chương 3.

KIỂM TRA, XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 8. Kiểm tra việc chấp hành quy định, điều kiện về an ninh, trật tự

1. Nội dung kiểm tra

Cơ quan Công an có thẩm quyền trong quá trình quản lý phải thực hiện kiểm tra việc chấp hành các quy định, điều kiện an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh có điều kiện theo các nội dung sau:

a) Kiểm tra các giấy tờ hợp lệ về hoạt động ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; nội dung kinh doanh ghi trong giấy phép, giấy chứng nhận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp cho cơ sở kinh doanh với thực tế của cơ sở đang hoạt động.

b) Kiểm tra việc chấp hành các điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định tại Nghị định số 72/2009/NĐ-CP và nội dung quy định tại Thông tư này đối với từng ngành, nghề cụ thể.

c) Kiểm tra người và phương tiện tại địa điểm kinh doanh liên quan đến hoạt động của cơ sở khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

d) Sau khi kiểm tra phải lập biên bản ghi rõ kết quả kiểm tra, có người đứng đầu hoặc đại diện cho cơ sở, người vi phạm (nếu có) ký tên.

2. Thời gian kiểm tra định kỳ

Kiểm tra định kỳ về việc chấp hành các quy định về an ninh, trật tự thực hiện vào quý 4 hàng năm.

3. Thẩm quyền kiểm tra

a) Chỉ cơ quan Công an cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cho cơ sở kinh doanh mới được phép kiểm tra định kỳ việc chấp hành các quy định, điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 72/2009/NĐ-CP và Thông tư này.

b) Các đơn vị nghiệp vụ thuộc các cấp Công an chỉ được tiến hành kiểm tra cơ sở trên địa bàn khi có dấu hiệu vi phạm hoặc phức tạp về an ninh, trật tự, nhưng sau khi kiểm tra phải có văn bản thông báo kết quả và hình thức xử lý cho đơn vị Công an đã cấp Giấy chứng nhận.

c) Công an các Cấp theo chức năng, nhiệm vụ được giao khi có yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị, tăng cường bảo vệ an ninh, trật tự cần phải tiến hành kiểm tra đột xuất thì phải được thủ trưởng đơn vị phê duyệt hoặc có chỉ đạo của Công an cấp trên.

d) Cơ quan Công an cấp trên có thẩm quyền kiểm tra việc chấp hành các quy định, điều kiện về an ninh, trật tự của các cơ sở kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của cơ quan Công an cấp dưới.

Điều 9. Xử lý vi phạm

1. Mọi hành vi vi phạm về an ninh, trật tự quy định tại Nghị định số 72/2009/NĐ-CP, Nghị định 107/2009/NĐ-CP, Nghị định 109/2009/NĐ-CP và Thông tư này được phát hiện phải xử lý nghiêm theo quy định.

2. Thủ trưởng cơ quan Công an đã cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự hoặc Thủ trưởng cơ quan Công an cấp trên, có quyền thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định của pháp luật.

Chương 4.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2010 và thay thế Thông tư số 02/2001/TT-BCA ngày 04/5/2001 của Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định số 08/2001/NĐ-CP ngày 22/02/2001 quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

2. Tổ chức, cá nhân đã được cơ quan Công an có thẩm quyền cấp “Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự” hoặc “Bản cam kết thực hiện các quy định, điều kiện về an ninh, trật tự” theo quy định tại Nghị định số 08/2001/NĐ-CP ngày 22/02/2001 quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện vẫn được tiếp tục hoạt động, nhưng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày Nghị định 72/2009/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự phải thực hiện đầy đủ các quy định của Nghị định 72/2009/NĐ-CP và quy định tại Thông tư này.

3. Ban hành kèm theo Thông tư này các biểu mẫu phục vụ công tác quản lý các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.

Điều 11. Trách nhiệm thi hành

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ của mình tổ chức thực hiện và phối hợp với Bộ Công an chỉ đạo quản lý, kiểm tra hoạt động của các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh ngành, nghề có điều kiện về an ninh, trật tự do cơ quan, địa phương mình quản lý.

2. Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội có trách nhiệm tổ chức thực hiện và chỉ đạo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện Thông tư này.

3. Tổng cục trưởng các Tổng cục, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc Sở Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này; định kỳ hàng quý phải báo cáo kết quả công tác quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự theo mẫu quy định về Bộ (qua Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội).

4. Trong quá trình thực hiện Thông tư nếu phát sinh vướng mắc, Công an các đơn vị, địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan cần phản ánh kịp thời về Bộ Công an (qua Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội) để có hướng dẫn kịp thời./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Bộ Công an: Bộ trưởng, các Thứ trưởng, các Tổng cục, Bộ tư lệnh, các đơn vị trực thuộc Bộ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công báo;
- Lưu: VT, C61, V19.200b.

BỘ TRƯỞNG
ĐẠI TƯỚNG
Lê Hồng Anh

 

PHỤ LỤC

BIỂU MẪU QUẢN LÝ AN NINH, TRẬT TỰ ĐỐI VỚI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN
(Kèm theo Thông tư số 33/2010/TT-BCA ngày 05 tháng 10 năm 2010)

I. BIỂU MẪU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: 02 MẪU

1. Mẫu ĐD1a: Bản khai lý lịch của người làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; Bản khai nhân sự dùng cho người nước ngoài (Mẫu ĐD1b).

2. Mẫu ĐD2: Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện (in mầu có hình Công an hiệu).

II. BIỂU MẪU PHỤC VỤ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGHIỆP VỤ CỦA CƠ QUAN CÔNG AN: 13 MẪU

1. Mẫu ĐD3: Danh sách người làm trong cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.

2. Mẫu ĐD4: Báo cáo tình hình, kết quả công tác quản lý an ninh, trật tự đối với cơ sở làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

3. Mẫu ĐD5: Phiếu đề nghị xác minh lý lịch của người làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.

4. Mẫu ĐD6: Biên bản kiểm tra

5. Mẫu ĐD7: Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các quy định về an ninh, trật tự trong cơ sở làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

6. Mẫu ĐD8: Sổ quản lý sản xuất con dấu.

7. Mẫu ĐD9: Sổ quản lý vật liệu nổ công nghiệp, Nitrat Amon (từ 98,5% trở lên), công cụ hỗ trợ, pháo hoa.

8. Mẫu ĐD10: Sổ quản lý lưu trú.

9. Mẫu ĐD11: Sổ ghi chép, quản lý ấn phẩm nhận in (Mẫu sử dụng chung Bộ Công an - Bộ TTTT).

10. Mẫu ĐD12: Sổ quản lý dịch vụ cầm đồ.

11. Mẫu ĐD13: Sổ quản lý trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài và Casino.

12. Mẫu ĐD14: Sổ quản lý dịch vụ đòi nợ.

13. Mẫu ĐD15: Sổ quản lý thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên.

THE MINISTRY OF PUBLIC SECURITY
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 33/2010/TT-BCA

Hanoi, October 05, 2010

 

CIRCULAR

SPECIFYING SECURITY AND ORDER CONDITIONS FOR A NUMBER OF CONDITIONAL BUSINESS LINES AND TRADES

Pursuant to the Government's Decree No. 77/2009/ND-CP of September 15, 2009, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Public Security;
The Ministry of Public Security specifies security and order conditions for a number of conditional business lines and trades as follows:

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope of regulation

This Circular specifies security and order conditions provided in Decree No. 72/2009/ND-CP of September 3, 2009, providing security and order conditions for a number of conditional business lines and trades (Decree No. 72/2009/ ND-CP); Decree No. 107/2009/ND-CP of November 26, 2009, on trading of liquefied petroleum gas (Decree No. 107/2009/ND-CP), and Decree No. 109/2009/ND-CP of December 1, 2009, on signals of priority vehicles (Decree No. 109/2009/ND-CP).

Article 2. Subjects of application This Circular applies to:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Public security units and local police offices involved in the management of business lines and trades subject to security and order conditions.

Article 3. Business lines and trades subject to security and order conditions

Business lines and trades subject to security and order conditions specified in Clause 1. Article 1 of Decree No. 72/2009/ND-CP: Clause 6 of Article 16. Clause 2 of Article 26. Clause 3 of Article 29. Clause 4 of Article 33. and Clause 3 of Article 37 of Decree No. 107/2009/ND-CP and Clause 1, Article 16 of Decree No. 109/2009/ ND-CP include:

1. Making of seals of agencies, organizations and armed forces units; post seals, title seals, signature seals and other types of seal.

2. Production and trading of industrial explosive materials and ammonium nitrate of high content (98.5% or higher), including production, recycling, preservation, purchase and sale of industrial explosives and industrial explosive accessories, and ammonium nitrate of high content (98.5% or higher) for civil use.

3. Production and business activities using industrial explosive materials or ammonium nitrate of high content (98.5% or higher), including blasting services and industries and sectors which use industrial explosive materials or ammonium nitrate of high content (98.5% or higher) in their production or business activities.

4. Production, trading and repair of supporting tools, including production, assembly, purchase and sale of supporting tools and accessories thereof, and repair of supporting tools.

5. Production of fireworks, covering production, trading, export and import of fireworks and materials for firework production.

6. Provision of travel accommodations, covering hotel and inn business and other types of accommodations for overnight or hour-based guests.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7. Lease of houses or offices to foreign organizations and individuals.

8. Printing activities, including plate making, printing, post-press processing and color photocopy.

9. Pawn services, covering provision of loans on the condition that borrowers deposit a property as pledge.

10. Karaoke bar business, including the provision of services for customers to sing along recorded tapes, disks or other visual recording media.

11. Dance hall business, including the provision of various kinds of ballroom services by business establishments satisfying law-prescribed conditions.

12. Massage services, which apply physiotherapies to rehabilitate and improve human health (except massage establishments employing people with disabilities).

13. Provision of prize-winning electronic games for foreigners.

14. Casino business.

15. Debt collection services.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

17. Production and trading of signaling devices of priority vehicles, including production, trading and import of signal flags lights and horns for giving priority signals of motor vehicles.

18. Repair of hunting rifles, including repair and replacement of parts and accessories of hunting rifles of all kinds, with permission of competent state agencies.

Chapter II

SPECIFIC PROVISIONS

Article 4. Security and order conditions

1. Heads of business establishments subject to security and order conditions, heads of branches and representative offices and at-law representatives of these establishments must have clear personal backgrounds and not fall into any of the cases specified in Article 3 of Decree No. 72/2009/ND-CP.

2. Business establishments must maintain and properly satisfy security and order conditions throughout the course of their business operations; observe regulations on public security and order and environmental sanitation and be located outside areas or places in which business operation is banned by law.

3. In addition to the conditions specified in Clauses 1 and 2 of this Article, the following business establishments must also satisfy the following lire prevention and lighting conditions:

a/ Establishments producing, trading in, preserving or using industrial explosive materials and ammonium nitrate of high content (98.5% or higher); producing or trading in gas; producing fireworks; operating dance halls; providing travel accommodations or leasing houses or offices of 7 stories or higher to foreign organizations and individuals, must obtain certificates of satisfaction of fire prevention and fighting conditions;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. For business establishments using industrial explosive materials, certificates of satisfaction of fire prevention and fighting conditions to be included in dossiers of application for certificates of satisfaction of security and order conditions arc certificates of satisfaction of fire prevention and fighting conditions at warehouses of industrial explosive materials. If business establishments rent such warehouses, they shall produce documents evidencing such rent.

5. Business establishments subject to security and order conditions falling into any of the following cases are not required to produce certificates of satisfaction of fire prevention and lighting conditions or written records of safety inspection for fire prevention and fighting:

a/ Establishments based in buildings with their designs already appraised and approved in terms of fire prevention and lighting;

b/ Establishments making seals; providing debt collection, massage, color photocopy, production or trading of signaling devices of priority vehicles.

Article 5. Dossiers, procedures and competence for granting certificates of satisfaction of security and order conditions to and managing business establishments

1. Written confirmation of satisfaction of security and order conditions and certificate of satisfaction of security and order conditions referred to in Decree No. 72/2009/ND-CP and Decree No. 107/2009/ND-CP arc collectively referred to as certificate of satisfaction of security and order conditions in this Circular.

2. Dossiers of application for certificates of satisfaction of security and order conditions

An applicant shall submit a dossier set to a public security office competent to grant a certificate of satisfaction of security and order conditions, which comprises:

a/ An application for a certificate of satisfaction of security and order conditions;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

For business lines and trades subject to security and order conditions of business households, household registration certificates specified in Clause 2. Article 49 and Clause 1, Article 51 of Decree No. 43/2010/ND-CP are required;

c/A valid copy of a certificate of satisfaction of fire prevention and fighting conditions or a written record of safety inspection for fire prevention and fighting as specified in Clauses 3 and 4. Article 4 of this Circular;

d/A resume (stuck with a 4 cm x 6 cm photo) of the head of the enterprise, branch or representative office or the at-law representative of the business establishment subject to security and order conditions (with certification by the People's Committee of the commune, ward or township where he/she has registered his/her permanent residence or his/her managing agency). For foreigners or overseas Vietnamese, there must be a personnel declaration (stuck with a 4 cm x 6 cm photo) and a photocopy of the passport or residence card (with the original shown for comparison).

3. In case of application for re-grant or renewal of a certificate of satisfaction of security and order conditions, there must be only a written application clearly stating the reason for and valid copies of documents proving the necessity of re-grant or renewal of such certificate.

4. Responsibility and power to grant certificates of satisfaction of security and order conditions and to manage business establishments are as follows:

Within 7 working days after receiving a complete and valid dossier, a public security office shall grant a certificate of satisfaction of security and order conditions.

a/ The Social Order Administrative Management Police Department shall receive dossiers and grant certificates of satisfaction of security and order conditions and manage the following establishments:

- Establishments producing or trading in industrial explosive materials and ammonium nitrate of high content (98.5% or higher): providing blasting services: producing, trading in or repairing supporting tools: repairing hunting rifles; producing or importing fireworks: dealing in prize-winning electronic games for foreigners: conducting casino business: and five-star hotels;

- Business establishments subject to security and order conditions of enterprises established by the Government or foreign-invested enterprises licensed by the Ministry of Planning and Investment;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Business establishments subject to security and order conditions of central political organizations.

b/ Social order administrative management police divisions of provincial-level Police Departments shall receive and examine dossiers for granting certificates of satisfaction of security and order conditions, and manage the following establishments (except those specified at Point a. Clause 4 of this Article):

- Establishments making seals; production or business establishments using industrial explosive materials and ammonium nitrate of high content (98.5% or more):

- Enterprises providing travel accommodations; leasing houses or offices to foreign organizations or individuals; conducting printing activities; providing debt collection services: or operating dance halls;

- Establishments producing or importing signaling devices of priority vehicles:

- Business establishments subject to security and order conditions of revenue-earning non-business organizations of central agencies;

- Business establishments subject to security and order conditions of revenue-earning non-business organizations of provincial-level agencies:

- Business establishments subject to security and order conditions managed by social order administrative management police divisions of provincial-level Police Departments as authorized by the Social Order Administrative Management Police Department.

c/ Police offices of districts, towns or provincial cities shall receive and examine dossiers for granting certificates of satisfaction of security and order conditions and manage the following establishments (except those specified at Points a and b, Clause 4 of this Article):

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Gas trading agents, bottled gas selling shops, gas bottling and auto-gas filling stations, gas supply stations;

- Establishments trading in signaling devices of priority vehicles;

- Establishments encased in karaoke bars or providing massage services;

- Business establishments subject to security and order conditions other than enterprises providing travel accommodations; leasing houses or offices to foreign organizations and individual; or conducting printing activities;

- Revenue-earning non-business organiza­tions of district-level agencies and organizations engaged in business activities subject to security and order conditions.

d/ For centrally run cities, depending on practical conditions of their localities, directors of municipal police departments shall assign the management of business lines and trades subject to security and order conditions (except establishments specified at Point a, Clause 4 of this Article) to competent social order administrative management police offices.

5. In case many business lines or trades subject to security and order conditions are concurrently conducted at a place of business, the grant of a certificate of satisfaction of security and order conditions is as follows:

a/ If these business lines or trades are conducted by the same entity but fall under the competence to grant certificates of satisfaction of security and order conditions of the police offices specified at Points a, b. c and d, Clause 4. Article 5 of this Circular, the police office at the highest level shall manage and consider security and order conditions and grant a common certificate of satisfaction of security and order conditions for all these business lines or trades;

b/ If these business lines or trades are conducted by different entities but fall under the competence to grant certificates of satisfaction of security and order conditions of police offices specified at Points a. b. c and d. Clause 4. Article 5 of this Circular, the highest-level police office shall manage and consider security and order conditions and grant a certificate of satisfaction of security and order conditions to each business owner at that place.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7. The validity duration of certificates of satisfaction of security and order conditions granted to business establishments using industrial explosive materials for mineral exploration and exploitation, civil construction works operating for a given period is that indicated in the licenses for use of industrial explosive materials granted by competent state management agencies-

Article 6. Responsibilities of organizations and individuals conducting business lines or trades subject to security and order conditions

1. General responsibilities:

The head of an enterprise, branch or representative office or at-law representative of a business establishment shall observe regulations on security and order and shall:

a/ Conduct business activities only after obtaining a certificate of satisfaction of security and order conditions granted by a competent police office: organize the implementation of and guide, urge and inspect persons engaged in conditional business lines or trades in his/her establishment in properly observing Decree No. 72/2009/ND-CP. Decree No. 107/2009/ND-CP Decree No. 109/2009/ND-CP this Circular and relevant laws throughout the course of operation;

b/ Submit to inspection and instruction by competent police offices;

c/ Report on a quarterly basis (in the last week of the last month of a quarter) to the police office that has granted the certificate of satisfaction of security and order conditions on the observance of law and other issues related to security and order in the course of business operation;

d/ Provide to a competent police office upon request a list of and information on employees (including foreigners) of his/her business establishment; a ground plan of the production or business area; a diagram of the warehouse of industrial explosive materials and ammonium nitrate of high content (98.5% or higher); statistics on security and fire prevention and fighting devices; and information and communication at the business establishment;

e/ Keep a book for production or business management and record all required information in a form provided by the Ministry of Public Security together with this Circular;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

g/ Notify in writing to a competent police office the operation duration or operation suspension duration;

h/ Refrain from leasing, lending, transferring or modifying the certificate of satisfaction of security and order conditions;

i/ Business establishments providing services of massage, dance hall, karaoke bar, prize-winning electronic games for foreigners, casino or debt collection shall register lists of their employees and technicians with their personal details with police offices of wards, communes or townships.

2. Specific responsibilities for each business line or trade:

a/ For seal making:

- Seal makers shall issue papers of appointment for seal handover, clearly indicating places and time of handover;

- After completing the seal carving, finished seals shall be delivered to competent police offices for registration;

- For carving title seals, signature seals or other types of seal, letters of introduction (for agencies) and identity cards are required;

- There must be places of preservation of finished seals, avoiding loss of or damage to seals;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Any suspicious signs of making seals in contravention of regulations must be reported to competent police offices for verification.

b/ For production and trading of industrial explosive materials and ammonium nitrate of high content (98.5% or higher):

- Warehouses of industrial explosive materials must be up to prescribed standards, while explosive materials and flammable substances may not be stored in the same warehouse;

- Industrial explosive materials and ammonium nitrate of high content (98.5% or higher) may be sold only to units possessing certificates of satisfaction of security and order conditions and licenses for use of industrial explosive materials and ammonium nitrate of high content (98.5% or higher) granted by competent state agencies or written approvals of the Police General Department for Administrative Management of Social Order and Safety of the Ministry of Public Security.

c/ For production and business activities using industrial explosive materials and ammonium nitrate of high content (98.5% or higher):

- There must be warehouses of industrial explosive materials and ammonium nitrate of high content (98.5% or higher) up to prescribed standards: while explosive materials and flammable substances may not be stored in the same warehouse:

- Production or business establishments using industrial explosive materials and hiring blasting services may only hire blasting service providers possessing blasting service licenses and certificates of satisfaction of security and order conditions;

- Blasting service providers shall notify in writing 10 days before the blasting to provincial-level police divisions for social order administrative management in localities in which blasting services arc provided;

- Blasting managers, commanders and workers and service providers involved in the use of industrial explosive materials and ammonium nitrate of high content (98.5% or higher) must be professionally qualified and trained in safety techniques in lire and explosion prevention and fighting:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- industrial explosive materials and ammonium nitrate of high content (98.5% or higher) which are left unused after a blasting must be warehoused to avoid loss or illegal use;

- It is prohibited to purchase industrial explosive materials and ammonium nitrate of high content (98.5% or higher) from organizations and individuals unlicensed to produce or trade in these materials.

d/ For production, trading or repair of supporting tools:

- Establishments producing, trading in or repairing supporting tools may purchase only supporting tools and accessories of lawful origins for production of supporting tools and sell supporting tools only to agencies and organizations licensed by competent police offices to purchase supporting tools:

- They may repair supporting tools only for agencies and organizations licensed by competent police offices to use supporting tools.

e/ For fireworks production:

- The production, preservation and transportation of fireworks must comply with safety processes and regulations:

- The export and import of fireworks and materials for firework production must be licensed by a competent police office. Licenses to transport fireworks, firework firing accessories and materials for firework production into or out of the territory of the Socialist Republic of Vietnam must comply with Circular No. 08/2010/TT-BCA of February 5, 2009, detailing a number of articles of Decree No. 36/2009/ND-CP of April 15. 2009. on use management of fireworks;

- Fireworks may be sold only to units and localities permitted to light fireworks under Article 7 of Decree No. 36/2009/ND-CP.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Internal regulations of establishments leasing accommodations must be posted at easy-to-spot places:

- Guest information must be fully recorded in check-in books before taking guests to their rooms and the guest stay must be notified to commune, ward or township police offices before 23 hours on the same day. For guests who check in after 23 hours, their information must be recorded in check-in books and notified to the police before 8 hours of the next day (also for hour-based guests). Any security and order-related suspicions must be reported to the commune, ward or township police office:

- If having notified guest stay to the police via the Internet, accommodation service establishments shall fully store information on guests who have stayed at their accommodations for management;

- Guests who carry weapons, supporting tools or explosives are required to produce use licenses granted by competent police offices and accommodation service establishments shall properly preserve these weapons, tools or explosives;

- Guests shall produce any of the following papers: identity card: passport: papers stuck with photos granted by Vietnamese state management agencies; working mission certification by the managing agency or organization; certification by the agency with which the "guest works; or certification by the People's Committee of the commune, ward or township in which the guest resides.

After admitting guests without these papers to their establishments, establishment owners shall promptly notify such to commune, ward or township police offices;

- For guests staying in groups, group representatives or heads shall carry out check-in procedures for their groups but shall produce personal identity papers of all these guests for receptionists to compare and fully and accurately record their information in stay management books under regulations. If any guest in a group has no personal identity paper, the group representative or head shall make- a written request for rent of accommodations, clearly staling the reason and provide sufficient information on all persons in the group for recording in a stay management book under regulations;

- Persons who wish to visit guests in their rooms shall produce personal identity papers to receptionists for clearly and fully recording relevant information in a monitoring book:

- It is prohibited to use accommodation establishments as criminal dens or for use. storing or trading of narcotics, gambling, prostitution and other illegal acts.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Establishments leasing houses to foreigners must satisfy sanitary, environmental, fire prevention and fighting conditions: observe regulations on stay notification; and promptly notify the police of security and order-related incidents.

Foreigners renting houses must possess lawful permits for temporary residence in Vietnam and submit to inspection by competent state agencies.

- Establishments leasing offices to foreign organizations or individuals shall employ receptionists; update adequate information on foreign organizations or individuals renting offices (names of offices, operation domains, heads of offices and total number of employees); and request offices and companies to adequately observe regulations on security and order assurance at the establishments.

In case of renting houses for use as representative offices or offices of branches of companies or business establishments, foreign individuals and organizations are requested to produce licenses for setting up representative offices or branches of companies, or investment certificates granted by competent Vietnamese state agencies and submit to inspection by competent state agencies.

- Owners of business establishments shall request foreign organizations and individuals that rent houses or offices to assure security and order, fire prevention and fighting and obey their internal regulations.

h/ For printing activities:

- Printing establishments may undertake to print or reproduce printed matters and publications only when completing procedures and entering into economic contracts under law;

- For press products: There must be a press activity permit granted by the Ministry of Information and Communications;

- For printing of product labels and packages: Customers are requested to show their business registration certificates for their product lines or letters of introduction of production establishments whose names are indicated on product labels or packages. Printing specimens must bear seals and signatures of legal persons that order the printing;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- For printing products being labels of pharmaco-chemical products or medicines, there must also be registration numbers issued by the Ministry of Health or provincial-level Health Departments under regulations;

- For printing products being anti-counterfeit stamps, there must be specimens certified by competent state agencies;

- Activities of plate making and post-press processing must be fully and specifically recorded in monitoring books;

- Unlicensed printing and printing of copies in excess of the licensed quantity are prohibited.

i/ For pawn services:

- When providing pawn services, pawn shop owners shall make contracts under regulations. Pawn or mortgage makers shall produce their valid identity cards or passports to pawn shop owners for checking, comparison and photocopying;

- For pawning goods and assets under the ownership of a third party, a valid power of attorney of the owner is required.

- Goods and assets of unclear origin or assets obtained from illegal acts must not be accepted for pawn;

- Any suspicion that a goods or an asset is obtained through commission of a crime must be promptly reported to a competent police office for inspection and handling.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- A karaoke room must satisfy prescribed sound-proof and lighting standards; have windows made of colorless glass so that the whole room can be seen from outside; has no inside latch, lock or alarm; tapes and disks used in karaoke rooms must bear control labels as required; karaoke bars are not allowed to open from 12 p.m. to 8 a.m.; particularly, karaoke bars in hotels of 4 or more stars may open after 12 p.m. but no later than 2 a.m.;

- Karaoke bars shall notify their lists of attendants to police offices of communes, wards or townships in which they are located and police offices that have granted certificates of satisfaction of security and order conditions;

- Attendants of karaoke bars must be full 18 years or older and have labor contracts;

- It is prohibited to use karaoke bars for prostitution purpose: trading and use of narcotics: gambling and other illegal acts.

k/ For dance hall services:

- Only starred travel accommodation establishments, cultural houses and centers with the legal person status and fully satisfying the law-prescribed conditions may provide dance hall services. However, these dance halls are not allowed to open from 12 p.m. to 8 a.m.; particularly, those in hotels of 4 or more stars may open after 12 p.m. but no later than 2 a.m.:

- Dance halls may not employ persons with previous convictions or criminal records. Employees of establishments providing dance hall services must be full 18 years or older and have labor contracts;

- There must be regulations, internal rules, signboards and indication boards on fire prevention and fighting and emergency exits. Establishments providing dance hall services must have their fire prevention and fighting forces which are regularly trained and fire fighting and emergency evacuation plans approved by competent authorities;

- Establishments providing dance hall services must have security guards who are employees of security service providers possessing certificates of satisfaction of security and order conditions;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

l/ For services of prize-winning electronic games for foreigners and casino services:

- Service providers shall post up their operation internal regulations at their establishments, and arrange employees to check passports and laissez-passers of customers and open books for monitoring service users, and register prize payment rates with a finance agency under regulations;

- Prize-winning electronic gaming machines and equipment must be up to quality standards of proper types and inspected by Vietnamese functional agencies;

- Service providers shall make statistics on number and types of gaming machines and lists of their employees;

- Service providers may not admit domestic Vietnamese to play games at their establishments;

- Service providers must have security guards who are employees of security service providers possessing certificates of satisfaction of security and order conditions.

m/ For massage services:

- Massage parlors must have boxes for safe­keeping of personal belongings of customers; massage rooms must have no latches and locks inside. The upper part of doors of massage rooms must be made of clear glass so that these rooms can be seen from the outside. Male and female customers must be served in separate rooms. These parlors must have medical workers and emergency alarms. Masseurs must have labor contracts and practice certificates under regulations, wear decent outfits and nameplates (with photo) indicating their full names. There must be qualified doctors staying on duty at massage parlors, which must also have sufficient medicines as required and shall notify lists of their employees and technicians to commune, ward or township police offices and police offices that have granted certificates of satisfaction of security and order conditions:

- Tam quat (traditional massage) parlors must be hygienic and have boxes for safe-keeping of personal belongings of customers; shall notify lists of their masseurs to commune, ward or township police offices and police offices that have granted certificates of satisfaction of security and order conditions. Masseurs must have labor contracts under regulations. n/ For debt collection services:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Debt collection service contracts (copies) must be submitted to police offices that have granted certificates of satisfaction of security and order conditions before their performance;

- Debt collection service contracts must be notified in writing to commune-level police offices before their performance;

- Debt collection services may be provided within the law-prescribed scope and under authorization by creditors or debtors.

o/ For gas trading (gas trading agents, bottled gas shops, gas-bottling and automobile gas-filling stations and gas supply stations):

- Gas trading establishments shall strictly observe regulations on fire and explosion safety; post up internal regulations on fire prevention at easy-to-spot places;

- Gas trading establishments shall properly and adequately implement processes of gas filling and gas supply, and adopt incident response plans:

- Gas gauging and filling devices must be inspected and registered under regulations.

p/ For trading, production or import of signaling devices of priority vehicles:

- Types and quantities of produced, traded or imported signaling devices of priority vehicles and names of purchasers of these devices;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 7. Responsibilities of police offices

1. To advise People's Committees at all levels on directing local functional agencies in coordinating with public security forces in managing business lines and trades subject to security and order conditions specified in Decree No. 72/2009/ND-CP. Decree No. 107/2009/ND-CP. Decree No. 109/2009/ND-CP and this Circular's guidance.

2. Police offices competent to manage business lines and trades subject to security and order conditions shall disseminate regulations on these conditions applicable to conditional business lines and trades; inform methods and tricks employed by related crimes and guide business establishments in implementing the information and reporting regime as directed by the Ministry of Public Security; and provide professional instructions to security guards of business establishments.

3. When performing their duties, other professional units of the public security force shall coordinate with units managing business lines and trades subject to security and order conditions and properly perform their assigned functions and tasks; may neither request business establishments to carry out administrative procedures irrelevant to their powers nor cause troubles or difficulties to these establishments and shall refrain from abusing their powers and taking advantage of their duties for self-seeking purposes or to impede normal operations of enterprises and business establishments.

4. Commune, ward or township police offices shall:

a/ Regularly update information on security and order of business establishments subject io security and order conditions operating in their localities:

b/ Receive stay notices; verify information in resumes of heads of enterprises, branches or representative offices or at-law representatives of business establishments subject to security and order conditions who are residing in their localities in order to assist chairpersons of People's Committees of their communes, wards or townships in certifying these resumes:

c/ Handle security and order-related violations committed by business establishments according to their competence.

Chapter III

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 8. Inspection of observance of security and order regulations and conditions

1. Inspection contents:

In the course of management, competent police offices shall inspect the observance of security and order regulations and conditions b\ conditional business establishments, including the following jobs:

a/ Checking valid papers for conducting business lines and trades subject to security and order conditions; comparing business operations staled in licenses or certificates granted by competent stale agencies to business establishments against operations currently conducted by establishments;

b/ Inspecting the satisfaction of security and order conditions specified in Decree No. 72/ 2009/ND-CP and this Circular by each specific business line or trade;

c/ Inspecting people and vehicles in places of business of business establishments upon detecting signs of violation;

d/ Making minutes of inspection, clearly stating inspection results and bearing signatures of heads or representatives of establishments and violators (if any).

2. Time of periodical inspection

Periodical inspection of observance of regulations on security and order shall be conducted in the fourth quarter every year.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a/ Only police offices that have granted certificates of satisfaction of security and order conditions to business establishments may periodically inspect the observance of security and order regulations and conditions by business establishments under Decree No. 72/2009/ND-CP and this Circular;

b/ Professional units of police offices at all levels may inspect business establishments in their localities upon detecting signs of violation or in a complicated security and order situation and shall notify in writing inspection results and handling measures to police offices that have granted certificates;

c/ When requested to serve the performance of political tasks or to enhance security and order protection requiring an extraordinary inspection, police offices at all levels shall, within the ambit of their assigned functions and tasks, obtain approval of their heads or instructions of higher-level police offices;

d/ Higher-level police offices are competent to inspect the observance of security and order regulations and conditions by business establishments under the management of lower-level police offices.

Article 9. Handling of violations

1. All detected violations of security and order regulations specified in Decree No. 72/2009/ND-CP, Decree No. 107/2009/ND-CP, Decree No. 109/2009/ND-CP and this Circular shall be strictly handled under regulations.

2. Heads of police offices that have granted certificates of satisfaction of security and order conditions or heads of higher-level police offices may revoke these certificates under law.

Chapter IV

ORGANIZATION OF IMPLEMENTATION

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. This Circular takes effect on November 20, 2010, and replaces the Ministry of Public Security's Circular No. 02/2001/TT-BCA of May 4, 2001, guiding Decree No. 08/2001/ND-CP of February 22, 2001, providing for security and order conditions for a number of conditional business lines and trades.

2. Organizations and individuals possessing certificates of satisfaction of security and order conditions granted or having made written commitments on observance of security and order regulations and conditions under Decree No. 08/2001/ND-CP of February 22. 2001, providing for security and order conditions for a number of conditional business lines and trades, may continue their operations, but within 12 months from the effective date of Decree No. 72/2009/ND-CP. business establishments subject to security and order conditions shall strictly comply with Decree No. 72/2009/ND-CP and this Circular.

3. Promulgated together with this Circular arc forms for use in the management of business lines and trades subject to security and order conditions (not printed herein).

Article 11. Implementation responsibility

1. Ministries, ministerial-level agencies and provincial-level People's Committees shall. within the ambit of their functions and tasks, organize the implementation and coordinate with the Ministry of Public Security in directing the management and inspection of operations of organizations and individuals engaged in business lines and trades subject to security and order conditions and managed by their ministries, agencies or localities.

2. The director of the Police General Department for Administrative Management of Social Order and Safety shall organize the implementation and direct the Social Order Administrative Management Police Department in guiding and inspecting the implementation of this Circular.

3. General directors of General Departments and heads of units of the Ministry of Public Security, directors of provincial-level Police Departments and directors of provincial-level Fire Prevention and Fighting, Rescue and Salvage Police Departments shall implement this Circular; and send to the Ministry of Public Security (through Police General Department for Administrative Management of Social Order and Safety) quarterly reports on results of the management of business lines and trades subject to security and order conditions according to a set form.

4. Any problems arising in the course of implementation of this Circular should be reported by police offices and localities at all levels and concerned agencies and organizations to the Ministry of Public Security (through the Police General Department for Administrative Management of Social Order and Safety) for timely guidance.-

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

MINISTER OF PUBLIC SECURITY GENERAL
Le Hong Anh

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 33/2010/TT-BCA ngày 05/10/2010 quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện do Bộ Công an ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


144.081

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.174.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!