Tra cứu 26/CT-TTg

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 26/CT-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 30634 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Chỉ thị 26/CT-TTg năm 2023 về chấn chỉnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

26/CT-TTg,Chỉ thị 26 2023 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 26 năm 2023 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 26 Thủ tướng Chính phủ ban hành 2023,CT 26 Thủ tướng Chính phủ còn hiệu lực,CT 26 Thủ tướng Chính phủ áp dụng 2023,CT 26 Thủ tướng Chính phủ mới nhất,CT số 26 năm 2023 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 20/10/2023,Chỉ thị 26 Thủ tướng Chính phủ về

Ban hành: 20/10/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/10/2023

2

Chỉ thị 26/CT-TTg năm 2021 về thúc đẩy sản xuất, lưu thông, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 26/CT-TTg Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2021 CHỈ THỊ VỀ VIỆC THÚC ĐẨY SẢN XUẤT, LƯU THÔNG, TIÊU THỤ VÀ XUẤT KHẨU NÔNG SẢN TRONG BỐI CẢNH PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 Trong những tháng đầu năm 2021, dưới sự chỉ đạo, điều hành

Ban hành: 21/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2021

3

Chỉ thị 26/CT-TTg về tăng cường chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

--------------- Số: 26/CT-TTg Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2020 CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÀ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP NĂM 2020 Thực hiện Luật Giáo dục năm 2019, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học năm

Ban hành: 24/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2020

4

Chỉ thị 26/CT-TTg năm 2019 về tăng cường chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành

26/CT-TTg,Chỉ thị 26 2019 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 26 năm 2019 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 26 Thủ tướng Chính phủ ban hành 2019,CT 26 Thủ tướng Chính phủ còn hiệu lực,CT 26 Thủ tướng Chính phủ áp dụng 2019,CT 26 Thủ tướng Chính phủ mới nhất,CT số 26 năm 2019 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 15/11/2019,Chỉ thị 26 Thủ tướng Chính phủ về

Ban hành: 15/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2019

5

Chỉ thị 26/CT-TTg năm 2018 về đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng hiệu lực và hiệu quả hơn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

26/CT-TTg,Chỉ thị 26 2018,Thủ tướng Chính phủ,Hội nhập kinh tế quốc tế,Tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế ,Nâng cao hiệu lực hiệu quả ,Thương mại THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 26/CT-TTg

Ban hành: 04/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2018

6

Chỉ thị 26/CT-TTg năm 2017 về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

26/CT-TTg,Chỉ thị 26 2017,Thủ tướng Chính phủ,Đồng hành cùng doanh nghiệp,Phát triển doanh nghiệp,Kế hoạch phát triển doanh nghiệp,Doanh nghiệp THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 26/CT-TTg

Ban hành: 06/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2017

7

Chỉ thị 26/CT-TTg năm 2016 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số: 26/CT-TTg Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2016 CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CÁC CẤP Thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung, thống nhất, quyết liệt trong hành động, kiên quyết đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, điều hành,

Ban hành: 05/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2016

8

Chỉ thị 26/CT-TTg năm 2015 về đẩy mạnh thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số: 26/CT-TTg Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2015 CHỈ THỊ VỀ ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TÁI CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG NÂNG CAO GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Thực hiện Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu ngành nông

Ban hành: 06/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2015

9

Chỉ thị 26/CT-TTg năm 2014 về triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường của Thủ tướng Chính phủ

Số: 26/CT-TTg Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2014 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 đã được Quốc hội khóa XIII thông qua tại Kỳ họp thứ 7, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. Để tổ chức triển khai thi hành Luật có hiệu quả,

Ban hành: 25/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2014

10

Chỉ thị 26/CT-TTg năm 2012 triển khai thi hành Pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành

26/CT-TTg,Chỉ thị 26 2012 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 26 năm 2012 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 26 Thủ tướng Chính phủ ban hành 2012,CT 26 Thủ tướng Chính phủ còn hiệu lực,CT 26 Thủ tướng Chính phủ áp dụng 2012,CT 26 Thủ tướng Chính phủ mới nhất,CT số 26 năm 2012 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 28/09/2012,Chỉ thị 26 Thủ tướng Chính phủ về

Ban hành: 28/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2012

11

Công điện 26/CĐ-TTg năm 2024 về tăng cường các biện pháp quản lý mặt hàng xăng dầu, thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu do Thủ tướng Chính phủ điện

26/CD-TTg,Công điện 26 2024 Thủ tướng Chính phủ,Công điện 26 năm 2024 Thủ tướng Chính phủ,Công điện 26 Thủ tướng Chính phủ ban hành 2024,CĐ 26 Thủ tướng Chính phủ còn hiệu lực,CĐ 26 Thủ tướng Chính phủ áp dụng 2024,CĐ 26 Thủ tướng Chính phủ mới nhất,CĐ số 26 năm 2024 Thủ tướng Chính phủ,Công điện 26/CD-TTg ngày 26/03/2024,Công điện 26 Thủ tướng

Ban hành: 26/03/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2024

12

Chỉ thị 26/CT-UBND năm 2023 thực hiện đầu tư công năm 2024 tỉnh Thừa Thiên Huế

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 26 /CT-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 12 năm 2023 CHỈ THỊ VỀ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024 Nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư công, thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công năm 2024; thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 10/6/2023

Ban hành: 26/12/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2024

13

Chỉ thị 26-CT/TW năm 2023 về tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024 do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

26-CT/TW,Chỉ thị 26-CT 2023 Ban Chấp hành Trung ương,Chỉ thị 26-CT năm 2023 Ban Chấp hành Trung ương,Chỉ thị 26-CT Ban Chấp hành Trung ương ban hành 2023,CT 26-CT Ban Chấp hành Trung ương còn hiệu lực,CT 26-CT Ban Chấp hành Trung ương áp dụng 2023,CT 26-CT Ban Chấp hành Trung ương mới nhất,CT số 26-CT năm 2023 Ban Chấp hành Trung ương,Chỉ thị

Ban hành: 23/11/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2023

14

Chỉ thị 26/CT-UBND năm 2023 triển khai nhiệm vụ giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp năm học 2023 - 2024, trên địa bàn tỉnh Nghệ An

26/CT-UBND,Chỉ thị 26 2023 Tỉnh Nghệ An,Chỉ thị 26 năm 2023 Tỉnh Nghệ An,Chỉ thị 26 Tỉnh Nghệ An ban hành 2023,CT 26 Tỉnh Nghệ An còn hiệu lực,CT 26 Tỉnh Nghệ An áp dụng 2023,CT 26 Tỉnh Nghệ An mới nhất,CT số 26 năm 2023 Tỉnh Nghệ An,Chỉ thị 26/CT-UBND ngày 15/09/2023,Chỉ thị 26 Tỉnh Nghệ An về triển khai nhiệm vụ giáo dục đào tạo năm học 2023

Ban hành: 15/09/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2023

15

Chỉ thị 26/CT-UBND năm 2022 về nhiệm vụ công tác an ninh, trật tự năm 2023 do tỉnh Nam Định ban hành

26/CT-UBND,Chỉ thị 26 2022,Tỉnh Nam Định,Nhiệm vụ công tác an ninh Nam Định 2023,Nhiệm vụ công tác an ninh trật tự Nam Định,Công tác an ninh trật tự Nam Định 2023,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 23/12/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2023

16

Chỉ thị 26/CT-UBND năm 2022 về tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường, quán bar, các cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi giải trí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

26/CT-UBND,Chỉ thị 26 2022,Tỉnh Vĩnh Phúc,Tăng cường quản lý kinh doanh karaoke vũ trường,Quản lý kinh doanh karaoke vũ trường Vĩnh Phúc,Chấn chỉnh kinh doanh dịch vụ giải trí Vĩnh Phúc,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 18/11/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2022

17

Chỉ thị 26/CT-UBND năm 2022 triển khai nhiệm vụ giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp năm học 2022-2023, trên địa bàn tỉnh Nghệ An

26/CT-UBND,Chỉ thị 26 2022,Tỉnh Nghệ An,Nhiệm vụ giáo dục Nghệ An 2022 2023,Nhiệm vụ giáo dục nghề nghiệp Nghệ An 2022 2023,Nhiệm vụ giáo dục năm học 2022 2023 Nghệ An,Lao động - Tiền lương,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 19/10/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2022

18

Chỉ thị 26/CT-UBND năm 2021 về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới do thành phố Hải Phòng ban hành

vận là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, lâu dài, là trách nhiệm của các cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp. Tập trung quán triệt, tuyên truyền, thực hiện nghiêm Quyết định số 23-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị “về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”, Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của

Ban hành: 31/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2022

19

Quyết định 26/2023/QĐ-TTg sửa đổi Phụ lục quy định thời gian ủ bệnh trung bình và thời gian không phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm làm căn cứ để công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm kèm theo Quyết định 02/2016/QĐ-TTg quy định điều kiện công bố dịch, công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm do Thủ tướng Chính phủ ban hành

26/2023/QD-TTg,Quyết định 26 2023 Thủ tướng Chính phủ,Quyết định 26 năm 2023 Thủ tướng Chính phủ,Quyết định 26 Thủ tướng Chính phủ ban hành 2023,QĐ 26 Thủ tướng Chính phủ còn hiệu lực,QĐ 26 Thủ tướng Chính phủ áp dụng 2023,QĐ 26 Thủ tướng Chính phủ mới nhất,QĐ số 26 năm 2023 Thủ tướng Chính phủ,Quyết định 26/2023/QD-TTg ngày 19/10/2023,Quyết định

Ban hành: 19/10/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/10/2023

20

Chỉ thị 26/CT-UBND năm 2021 thực hiện Nghị quyết 88/NQ-CP do tỉnh Sơn La ban hành

26/CT-UBND,Chỉ thị 26 2021,Tỉnh Sơn La,Thực hiện Nghị quyết 88/NQ-CP tỉnh Sơn La,Tình hình kinh tế xã hội trong tháng 7 tỉnh Sơn La,Thực hiện Nghị quyết 88/NQ-CP về kinh tế xã hội tỉnh Sơn La,Thương mại,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 23/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 44.211.26.178
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!