Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1315/CT-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 26475 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Chỉ thị 1315/CT-TTg năm 2011 về chấn chỉnh việc thực hiện hoạt động đấu thầu sử dụng vốn nhà nước, nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số: 1315/CT-TTg Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2011 CHỈ THỊ VỀ CHẤN CHỈNH VIỆC THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC, NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐẤU THẦU Thời gian qua, việc triển khai thực hiện Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 và Luật sửa đổi số 38/2009/QH12, công tác đấu thầu đã đạt

Ban hành: 03/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2011

2

Chỉ thị 1315/CT-TTg năm 2010 về tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2003 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1315/CT-TTg,Chỉ thị 1315 2010,Thủ tướng Chính phủ,Thi hành,Luật đất đai 2003,Tổng kết thi hành ,Bất động sản THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1315/CT-TTg Hà Nội, ngày 23

Ban hành: 23/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2010

3

Công điện 1315/CĐ-TTg năm 2016 về tập trung khắc phục hậu quả bão số 01 do Thủ tướng Chính phủ điện

1315/CD-TTg,Công điện 1315 2016,Thủ tướng Chính phủ,Khắc phục hậu quả thiên tai,Sản xuất nông nghiệp,Khắc phục hậu quả bão lũ,Phòng chống thiên tai ,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 28/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2016

4

Quyết định 1315/QĐ-TTg năm 2009 phê duyệt kế hoạch thực hiện công ước khung về kiểm soát thuốc lá do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1315/QD-TTg,Quyết định 1315 2009,Thủ tướng Chính phủ,Kiểm soát thuốc lá,Công ước khung Kiểm soát Thuốc lá,Thực hiện công ước khung,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số:

Ban hành: 21/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2009

5

Quyết định 1315/QĐ-TTg năm 2007 về việc Bà Nguyễn Thị Hằng, nguyên Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và xã hội nghỉ hưu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1315/QD-TTg,Quyết định 1315 2007,Thủ tướng Chính phủ,Bộ trưởng nghỉ hưu,Bộ Lao động Thương binh và xã hội,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 1315/QĐ-TTg Hà Nội, ngày

Ban hành: 28/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/11/2007

6

Quyết định 1315/QĐ-TTg năm 2006 về việc ông Đỗ Quốc Sam, nguyên Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Hội đồng thẩm định Nhà nước nghỉ hưu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1315/QD-TTg,Quyết định 1315 2006,Thủ tướng Chính phủ,Hội đồng thẩm định Nhà nước,Chủ tịch hội đồng,Nghỉ hưu,Ông Đỗ Quốc Sam,Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1315/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 10

Ban hành: 10/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2006

7

Quyết định 1315/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Nam

1315/QD-UBND,Quyết định 1315 2022,Tỉnh Hà Nam,Thủ tục hành chính năng lượng nguyên tử,Công bố thủ tục hành chính bức xạ hạt nhân,Thủ tục hành chính thuộc Sở Khoa học Hà Nam,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/06/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2022

8

Quyết định 1315/QĐ-CT năm 2004 ban hành đơn giá công tác đo đạc, đăng ký đất đai lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

1315/QD-CT,Quyết định 1315 2004,Tỉnh Bắc Ninh,Đơn giá đo đạc,Đăng ký đất đai,Lập hồ sơ địa chính,Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số:

Ban hành: 10/08/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2010

9

Quyết định 1315/QĐ-TTg phê duyệt Dự án VIE/03/P21 Hỗ trợ giai đoạn 1 của Kế hoạch Quốc gia về làm mẹ an toàn, do Chính phủ Hà Lan tài trợ uỷ thác Quỹ Dân số của Liên hợp quốc (UNFPA) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1315/QD-TTg,Quyết định 1315 2003,Thủ tướng Chính phủ,Dự án VIE/03/P21 ,Tài trợ uỷ thác ,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1315/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 5

Ban hành: 05/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2013

10

Quyết định 1315/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 70 công dân hiện đang cư trú tại Hàn Quốc do Chủ tịch nước ban hành

1315/QD-CTN,Quyết định 1315 2021,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch Việt Nam 2021,Cho thôi quốc tịch Việt Nam với công dân cư trú tại Hàn Quốc,Cho thôi quốc tịch với 70 công dân đang cư trú tại Hàn Quốc,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 21/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2021

11

Quyết định 1315/QĐ-UBND năm 2021 về Chương trình Xúc tiến thương mại của tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021-2025

1315/QD-UBND,Quyết định 1315 2021,Tỉnh Vĩnh Long,Chương trình Xúc tiến thương mại tỉnh Vĩnh Long,Chương trình Xúc tiến thương mại giai đoạn 2021 2025,Xúc tiến thương mại tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021 2025,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 02/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2021

12

Quyết định 1315/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Lạng Sơn

1315/QD-UBND,Quyết định 1315 2020,Tỉnh Lạng Sơn,Công bố thủ tục hành chính về giáo dục Lạng Sơn,Thủ tục hành chính thuộc Sở Giáo dục Lạng Sơn,Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đào tạo,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 08/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2020

13

Kế hoạch 1315/KH-BYT năm 2019 về giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế do Bộ Y tế ban hành

1315/KH-BYT,Bộ Y tế,Ngành y tế,Chất thải y tế nguy hại,Giảm thiểu chất thải ,Tài nguyên - Môi trường,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1315/KH-BYT Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm

Ban hành: 19/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2019

14

Quyết định 1315/QĐ-UBND về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 tỉnh Thanh Hóa

quả và tiết kiệm; thu hồi 100% nhà công vụ sử dụng không đúng mục đích, không đúng đối tượng, đối tượng hết thời gian sử dụng nhà công vụ theo quy định. c) Tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng khu hành chính tập trung tại các địa phương theo Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý đầu

Ban hành: 12/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2019

15

Thông báo 1315/TB-TCHQ năm 2019 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là Sản phẩm dinh dưỡng Pediasure vị chuối (Pediasure Triplesure Elite Banana) 200ml do Tổng cục Hải quan ban hành

1315/TB-TCHQ,Thông báo 1315 2019,Tổng cục Hải quan,Lết quả phân loại Sản phẩm dinh dưỡng Pediasure vị chuối,Kết quả phân loại Pediasure Triplesure Elite Banana 200ml,Kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 08/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2022

16

Quyết định 1315/2002/QĐ-CT miễn giảm học phí đối với học sinh thuộc diện chính sách học lớp bán công trong trường Trung học phổ thông công lập do tỉnh Bắc Ninh ban hành

1315/2002/QD-CT,Quyết định 1315 2002,Tỉnh Bắc Ninh,Miễn giảm học phí,Hỗ trợ miễn giảm học phí ,Tài chính nhà nước,Giáo dục UBND TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1315/2002/QĐ-CT Bắc

Ban hành: 27/11/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2014

17

Quyết định 1315/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt Kế hoạch hành động nhằm ngăn chặn, giảm thiểu và loại bỏ khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

NGĂN CHẶN VÀ LOẠI BỎ KHAI THÁC HẢI SẢN BẤT HỢP PHÁP KHÔNG BÁO CÁO VÀ KHÔNG THEO QUY ĐỊNH ĐẾN NĂM 2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA (Ban hành kèm theo Quyết định số 1315/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa) I. MỤC ĐÍCH 1. Nhằm quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt Quyết định số 78/QĐ-TTg ngày

Ban hành: 15/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2018

18

Quyết định 1315/QĐ-UBND năm 2017 công bố danh sách thủ tục hành chính mới, sửa đổi, hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Bình thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông

1315/QD-UBND,Quyết định 1315 2017,Tỉnh Ninh Bình,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1315/QĐ-UBND Ninh Bình, ngày 10 tháng

Ban hành: 10/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2017

19

Quyết định 1315/QĐ-UBND năm 2017 Quy chế phối hợp thực hiện công tác phòng chống vi phạm pháp luật đối với hoạt động khai thác cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Hà Giang

03/CT-TTg ngày 30/3/2015 của Thủ tướng chính phủ về tăng cường hiệu lực thực thi chính sách pháp luật về khoáng sản. 2. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Luật khoáng sản, Luật bảo vệ môi trường, Luật đất đai... cho mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn nâng cao được nhận thức, ý thức chấp

Ban hành: 13/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2017

20

Quyết định 1315/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt mức hỗ trợ học nghề trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng cho lao động Vĩnh Phúc theo Quyết định 1956/QĐ-TTg và 46/2015/QĐ-TTg

1315/QD-UBND,Quyết định 1315 2017,Tỉnh Vĩnh Phúc,Lao động - Tiền lương,Tài chính nhà nước,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1315/QĐ-UBND Vĩnh Phúc,

Ban hành: 04/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.225.157