Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1315/QĐ-TTg phê duyệt Dự án VIE/03/P21 Hỗ trợ giai đoạn 1 của Kế hoạch Quốc gia về làm mẹ an toàn, do Chính phủ Hà Lan tài trợ uỷ thác Quỹ Dân số của Liên hợp quốc (UNFPA) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1315/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 05/12/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1315/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 5 tháng 12 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN VIE/03/P21 - "HỖ TRỢ GIAI ĐOẠN 1 CỦA KẾ HOẠCH QUỐC GIA VỀ LÀM MẸ AN TOÀN", DO CHÍNH PHỦ HÀ LAN TÀI TRỢ UỶ THÁC QUA QUỸ DÂN SỐ CỦA LIÊN HỢP QUỐC (UNFPA)

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 17/2001/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA);

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 7236 BKH/KTĐN ngày 26 tháng 11 năm 2003,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Dự án VIE/03/P21 - “Hỗ trợ Giai đoạn 1 của Kế hoạch Quốc gia về làm mẹ an toàn”, do Chính phủ Hà Lan tài trợ uỷ thác qua UNFPA với các nội dung chủ yếu như sau:

- Cơ quan điều hành: Bộ Y tế, UNFPA.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Bộ Y tế (Vụ Sức khoẻ sinh sản).

- Cơ quan đồng thực hiện: Uỷ ban nhân dân các tỉnh: Hà Tây, Quảng Trị, Kiên Giang.

- Tổng kinh phí của Dự án: 1.509.000 Euro.

- Vốn đối ứng của Chính phủ: 1, 2 tỷ đồng Việt Nam, trong đó:

+ Tiền mặt: 0,3 tỷ đồng Việt Nam.

+ Hiện vật: 0,9 tỷ đồng Việt Nam thông qua việc sử dụng cơ sở vật chất, kỹ thuật của Bộ Y tế và cơ quan đồng thực hiện Dự án.

- Mục tiêu dài hạn của Dự án: Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sản khoa, đẩy mạnh các hoạt động làm mẹ an toàn và chăm sóc trẻ sơ sinh nhằm góp phần giảm tỷ lệ tử vong bà mẹ và trẻ sơ sinh Việt Nam.

- Các mục tiêu ngắn hạn:

+ Nâng cao năng lực của các cấp trung ương, vùng và tỉnh có thể quản lý hiệu quả các hoạt động làm mẹ an toàn và chăm sóc trẻ sơ sinh.

+ Triển khai thực hiện các can thiệp ưu tiên và toàn diện về làm mẹ an toàn và chăm sóc trẻ sơ sinh tại các địa bàn được lựa chọn và rút ra bài học kinh nghiệm nhằm áp dụng cho toàn quốc trong tương lai.

+ Triển khai thực hiện các hoạt động tuyên truyền vận động, thông tin giáo dục truyền thông, truyền thông thay đổi hành vi nhằm nâng cao nhận thức và hỗ trợ của các cán bộ lãnh đạo và cộng đồng đối với các mục tiêu đã đề ra trong Kế hoạch Quốc gia về làm mẹ an toàn.

Điều 2. Vốn đối ứng được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của Bộ Y tế và các cơ quan đồng thực hiện dự án, trình duyệt theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Điều 3. Uỷ quyền cho Bộ trưởng Bộ Y tế ký và chủ trì triển khai thực hiện Dự án trên theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Y tế, các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT.THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1315/QĐ-TTg ngày 05/12/2003 phê duyệt Dự án VIE/03/P21 Hỗ trợ giai đoạn 1 của Kế hoạch Quốc gia về làm mẹ an toàn, do Chính phủ Hà Lan tài trợ uỷ thác Quỹ Dân số của Liên hợp quốc (UNFPA) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.128

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.81.89.248