Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1315/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 21/08/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1315/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG ƯỚC KHUNG VỀ KIỂM SOÁT THUỐC LÁ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện Điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Quyết định số 877/2004/QĐ/CTN ngày 11 tháng 11 năm 2004 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc phê chuẩn Công ước khung về kiểm soát thuốc lá;
Căn cứ Nghị quyết số 12/2000/NQ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2000 của Chính phủ về chính sách quốc gia phòng, chống tác hại thuốc lá, giai đoạn 2000-2010;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước khung về kiểm soát thuốc lá kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, Trưởng ban và các thành viên Ban Chủ nhiệm chương trình phòng, chống tác hại thuốc lá quốc gia chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KGVX (5b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG ƯỚC KHUNG VỀ KIỂM SOÁT THUỐC LÁ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1315/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ)

Để giảm tỷ lệ mắc và chết do các bệnh liên quan đến sử dụng các sản phẩm thuốc lá, Tổ chức Y tế Thế giới đã khởi xướng xây dựng Công ước Khung về Kiểm soát thuốc lá (dưới đây gọi tắt là Công ước Khung). Nội dung của Công ước Khung có liên quan đến nhiều lĩnh vực, như: sản xuất, buôn bán và tiêu thụ các sản phẩm thuốc lá. Tính đến ngày 30 tháng 7 năm 2009, đã có 168 quốc gia ký Công ước, trong đó 166 quốc gia đã phê chuẩn Công ước Khung. Việt Nam là nước thứ 47 phê chuẩn Công ước Khung và Công ước Khung có hiệu lực tại nước ta từ ngày 17 tháng 3 năm 2005.

Trong Bản Kế hoạch này, cụm từ “các sản phẩm thuốc lá” là các sản phẩm được sản xuất từ toàn bộ hay một phần nguyên liệu thuốc lá và được chế biến dưới dạng thuốc lá điếu, xì gà, thuốc lá sợi dùng để hút tẩu hoặc các dạng sản phẩm khác dùng để hút, nhai, ngửi và mút.

Bản kế hoạch này đưa ra các nội dung, thời gian và phân công trách nhiệm các cơ quan có liên quan trong việc nội luật hóa các quy định của Công ước Khung, thực hiện các nghĩa vụ và quyền lợi của Việt Nam với tư cách là thành viên Công ước Khung.

I. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN

1. Các biện pháp giảm nhu cầu sử dụng các sản phẩm thuốc lá

a) Về giá và thuế đối với sản phẩm thuốc lá:

- Từ nay đến năm 2010, xây dựng lộ trình về thuế các sản phẩm thuốc lá theo hướng: tăng thuế và giá của các sản phẩm thuốc lá; áp dụng mức thuế cao đối với các sản phẩm thuốc lá nhập khẩu; áp dụng các biện pháp về quy định giá tối thiểu các sản phẩm thuốc lá; các biện pháp để hạn chế và kiểm soát chặt chẽ việc bán các sản phẩm thuốc lá tại các cửa hàng miễn thuế.

b) Phòng tránh tiếp xúc với khói thuốc lá:

- Nghiêm cấm hút thuốc lá từ 01 tháng 01 năm 2010 ở lớp học, nhà trẻ, các cơ sở y tế, thư viện, rạp chiếu phim, nhà hát, nhà văn hóa, các khu vực sản xuất và nơi làm việc trong nhà, nơi có nguy cơ cháy nổ cao và trên các phương tiện giao thông công cộng. Tại nơi cấm hút thuốc lá phải treo biển có chữ hoặc biểu tượng “Cấm hút thuốc lá”;

- Tại các nơi công cộng trong nhà (nhà thi đấu thể thao, sân vận động có mái che, trung tâm triển lãm, phòng đợi của nhà ga, bến xe, sân bay, bến cảng) và khu vui chơi, giải trí trong nhà, các nhà hàng, quán bar, karaoke, khách sạn, vũ trường chỉ được phép hút thuốc tại khu vực dành riêng cho người hút thuốc lá; những nơi dành riêng cho người hút thuốc lá cần có thông khí riêng biệt.

- Từng bước hoàn thiện các quy định cấm hút thuốc lá nơi công cộng, tiến tới cấm hút thuốc lá tại tất cả những nơi công cộng trong nhà vào năm 2010.

- Thực thi nghiêm chế tài xử phạt vi phạm đối với hành vi hút thuốc lá nơi công cộng theo quy định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

c) Quy định về công bố các thông tin về sản phẩm thuốc lá:

Các nhà sản xuất và nhập khẩu các sản phẩm thuốc lá phải thông báo cho cơ quan có thẩm quyền thông tin về hàm lượng tar (hắc ín), ni-cô-tin có trong các sản phẩm thuốc lá và khói thuốc lá và công bố các thông tin về thành phần tar (hắc ín) và ni-cô-tin theo quy định của Bộ Y tế.

d) Quy định việc dán tem, đóng gói và ghi nhãn mác của các sản phẩm thuốc lá:

- Các sản phẩm thuốc lá lưu thông, kinh doanh trên thị trường trong nước phải dán tem, đóng gói, ghi nhãn bao bì sản phẩm và in nội dung cảnh báo về tác hại của việc sử dụng thuốc lá theo quy định của pháp luật và phù hợp với quy định của Công ước Khung. Thực hiện in cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh về tác hại của thuốc lá tới sức khỏe.

đ) Các biện pháp thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng chống tác hại thuốc lá.

- Tăng cường các chương trình giáo dục sức khỏe và nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác hại của việc sử dụng các sản phẩm thuốc lá, về lợi ích của việc cai nghiện thuốc lá và lối sống không thuốc lá, trong đó đặc biệt chú trọng thực hiện chương trình giáo dục và ngăn ngừa thanh thiếu niên sử dụng các sản phẩm thuốc lá;

- Thực hiện các chương trình đào tạo, nâng cao nhận thức về phòng chống tại hại thuốc lá cho đối tượng là cán bộ y tế, cán bộ các ban ngành, đoàn thể; nhân viên cộng đồng; nhân viên làm công tác xã hội; những người làm công tác truyền thông, các giáo viên, các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lý và những đối tượng có liên quan khác.

e) Các biện pháp về quảng cáo, khuyến mãi và tài trợ thuốc lá:

- Thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về cấm toàn diện quảng cáo và khuyến mãi các sản phẩm thuốc lá dưới mọi hình thức;

- Thực hiện nghiêm quy định cấm mọi hình thức tài trợ trực tiếp hoặc gián tiếp của các đơn vị sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thuốc lá cho các hoạt động hoặc các tổ chức, cá nhân với mục đích quảng cáo các sản phẩm thuốc lá hoặc tên tuổi hình ảnh các công ty thuốc lá;

- Phối hợp với các nước là thành viên của Công ước Khung dưới sự điều phối của Tổ chức Y tế Thế giới xây dựng và ký kết Nghị định thư về cấm toàn diện việc quảng cáo, khuyến mãi và tài trợ các sản phẩm thuốc lá xuyên biên giới.

g) Các biện pháp về hỗ trợ cai nghiện thuốc lá:

- Tiếp tục xây dựng và thực hiện hiệu quả các chương trình cai nghiện thuốc lá. Đa dạng hóa các hình thức tư vấn cai nghiện thuốc lá;

- Hoạt động hỗ trợ cai nghiện thuốc lá phải được lồng ghép trong các chương trình, kế hoạch và chiến lược về y tế và giáo dục quốc gia với sự tham gia của các cán bộ y tế, cán bộ giáo dục và cán bộ tại cộng đồng.

- Cho phép sản xuất, nhập và sử dụng các thuốc điều trị cai nghiện thuốc lá với chính sách thuế ưu đãi theo quy định hiện hành của Nhà nước. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và ứng dụng các phương pháp cai nghiện phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội Việt Nam.

- Tạo nguồn kinh phí để phát triển các dịch vụ hỗ trợ cai nghiện thuốc lá từ ngân sách Nhà nước, nguồn tài trợ quốc tế và đóng góp của người dân dưới hình thức viện phí và bảo hiểm y tế.

2. Các biện pháp giảm cung cấp các sản phẩm thuốc lá tiêu thụ trong nước:

a) Các biện pháp kiểm soát buôn bán các sản phẩm thuốc lá:

- Có kế hoạch thực hiện từng bước để đến năm 2010 thực hiện đầy đủ các quy định tại Nghị quyết số 12/2000/NQ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2000 của Chính phủ về Chính sách Quốc gia phòng chống tác hại của thuốc lá giai đoạn 2000-2010 trong khâu lưu thông thuốc lá; kiểm soát chặt chẽ khâu lưu thông thuốc lá từ bán buôn đến bán lẻ; cấm bán các bao thuốc lá được đóng gói dưới 20 điếu.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm quy định cấm bán các sản phẩm thuốc lá tại cơ quan, nơi làm việc, tại trường học, bệnh viện, trên các phương tiện giao thông công cộng và tại những nơi có quy định cấm hút thuốc lá theo quy định hiện hành.

- Đến năm 2010, hoàn thành việc cấp giấy phép cho các tổ chức, cá nhân buôn bán các sản phẩm thuốc lá, nhằm ngăn chặn việc buôn bán bất hợp pháp;

- Đến năm 2010, hoàn thành việc xây dựng quy hoạch lại mạng lưới bán buôn và bán lẻ các sản phẩm thuốc lá trong toàn quốc, trước mắt tại các thành phố lớn;

- Sau năm 2010 việc bán lẻ thuốc lá chỉ được thực hiện tại các địa điểm theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Tiếp tục thực hiện biện pháp quản lý chặt chẽ việc nhập khẩu thuốc lá, xây dựng quy chế quản lý nhập khẩu và kinh doanh thuốc lá. Nhập khẩu theo hướng thương mại nhà nước kết hợp với quản lý chuyên ngành. Quy định đầu mối nhập khẩu, tiêu chuẩn chất lượng và nhãn mác thuốc lá nhập khẩu; quản lý lưu thông trong nước đối với sản phẩm thuốc lá nhập khẩu. Đối với thuốc lá điếu nhập khẩu phải dán tem nhập khẩu riêng để phân biệt thuốc lá nhập khẩu với thuốc lá sản xuất trong nước.

- Tăng cường các biện pháp chống thuốc lá giả các loại, thuốc lá ngoại nhập lậu. Tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi nhập lậu thuốc lá, buôn bán thuốc lá giả, thuốc lá nhái nhãn mác và kinh doanh trái phép các sản phẩm thuốc lá.

- Thực hiện nghiêm quy định tiêu hủy (không cho tái xuất khẩu) các sản phẩm thuốc lá và phương tiện sản xuất thuốc lá giả, thuốc lá nhái nhãn mác, thuốc lá nhập lậu và các sản phẩm thuốc lá bất hợp pháp khi bị tịch thu.

b) Các biện pháp ngăn ngừa trẻ vị thành niên bán thuốc lá và bán thuốc lá cho trẻ vị thành niên

- Thực hiện nghiêm quy định cấm bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi. Yêu cầu các cửa hàng bán các sản phẩm thuốc lá phải có bản cam kết với cơ quan quản lý không bán các sản phẩm thuốc lá cho người dưới 18 tuổi. Thực hiện xử phạt nghiêm những cá nhân, tổ chức vi phạm quy định tại Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

- Thực hiện nghiêm quy định cấm bán thuốc lá bằng máy bán tự động, bán qua mạng Internet và bán qua điện thoại.

c) Các biện pháp hỗ trợ phát triển kinh tế, chuyển đổi hoạt động sản xuất cho người lao động trong ngành sản xuất và kinh doanh các sản phẩm thuốc lá.

Từng bước tiến hành nghiên cứu và xây dựng các đề án hỗ trợ cho các hoạt động thay thế khả thi về kinh tế cho người trồng thuốc lá, công nhân sản xuất thuốc lá.

3. Bảo vệ môi trường

Đẩy mạnh các biện pháp bảo vệ môi trường và bảo vệ sức khỏe của những người liên quan đến lĩnh vực trồng và sản xuất thuốc lá. Di dời các nhà máy sản xuất thuốc lá ra xa khu vực dân cư theo quy hoạch của Nhà nước.

4. Hợp tác khoa học, kỹ thuật và thông tin

a) Nghiên cứu, giám sát và trao đổi thông tin

- Xây dựng kế hoạch nghiên cứu, đánh giá khoa học tiến tới thiết lập hệ thống giám sát có hiệu quả để xác định các chỉ số tiêu thụ, tỷ lệ sử dụng các sản phẩm thuốc lá trong cộng đồng, hậu quả của việc sử dụng sản phẩm thuốc lá và phơi nhiễm với khói thuốc lá.

- Thực hiện các chương trình đánh giá độc lập hoặc lồng ghép các chương trình giám sát các sản phẩm thuốc lá vào điều tra mức sống dân cư, các chương trình giám sát sức khỏe quốc gia hoặc các chương trình đánh giá khác có liên quan đến sản xuất, kinh doanh, sử dụng thuốc lá.

b) Báo cáo và trao đổi thông tin

Thực hiện báo cáo định kỳ theo yêu cầu của Hội nghị các Bên về việc thực hiện Công ước Khung.

c) Hợp tác quốc tế

Hợp tác với Tổ chức Y tế Thế giới và các tổ chức quốc tế khác trong lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, luật pháp và chuyên môn để tăng cường năng lực nhằm thực hiện Công ước Khung.

5. Nguồn tài chính cho hoạt động kiểm soát thuốc lá.

a) Nguồn tài chính dành cho hoạt động kiểm soát thuốc lá để thực hiện Công ước Khung về kiểm soát thuốc lá được huy động từ những nguồn sau:

- Nguồn vốn ngân sách nhà nước.

- Nguồn hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

- Nguồn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và sử dụng thuốc lá.

b) Thành lập Quỹ phòng chống tác hại thuốc lá và nâng cao sức khỏe cộng đồng.

II. KẾ HOẠCH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐỂ THỰC HIỆN CÔNG ƯỚC KHUNG

1. Hoàn thiện và xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật nhằm làm giảm nhu cầu về sử dụng các sản phẩm thuốc lá.

a) Thuế và giá các sản phẩm thuốc lá:

- Xây dựng lộ trình tăng thuế phù hợp nhằm tăng giá các sản phẩm thuốc lá.

- Xây dựng và áp dụng mức thuế cao đối với các sản phẩm thuốc lá nhập khẩu.

- Xem xét, sửa đổi quy định về việc hạn chế bán các sản phẩm thuốc lá tại các cửa hàng miễn thuế để hạn chế và kiểm soát chặt chẽ việc bán các sản phẩm thuốc lá tại các cửa hàng miễn thuế.

b) Tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện các quy định để hạn chế tối đa việc phơi nhiễm khói thuốc lá tại nơi công cộng, nơi làm việc.

c) Quy định công bố các thông tin về sản phẩm thuốc lá:

Xây dựng và ban hành quy định về việc các nhà sản xuất và nhập khẩu phải công bố các thông tin về hàm lượng và các chất có trong khói của các sản phẩm thuốc lá.

d) Quy định về đóng gói và gắn nhãn mác của các sản phẩm thuốc lá:

Các nhà sản xuất và kinh doanh thuốc lá không được sử dụng các hình thức hoặc từ ngữ để tạo cho người tiêu dùng có ấn tượng hoặc hiểu sai về tính chất, tác động của các sản phẩm thuốc lá đối với sức khỏe; hoặc làm cho người tiêu dùng hiểu rằng sản phẩm thuốc lá này ít nhất có ảnh hưởng tới sức khỏe hơn các loại sản phẩm thuốc lá khác. Các hình thức hoặc từ ngữ này là việc in các cụm từ như: “low tar” (ít hắc ín), “light” (nhẹ), “ultra-light” (siêu nhẹ), “mild” (dịu êm)… bằng ngôn ngữ tiếng Việt hoặc các ngôn ngữ khác trên bao bì các sản phẩm thuốc lá.

đ) Quảng cáo, khuyến mại và tài trợ thuốc lá:

- Tiếp tục hoàn thiện các văn bản hướng dẫn về việc cấm toàn diện hoạt động quảng cáo, khuyến mại và tài trợ dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp của các công ty sản xuất và kinh doanh các sản phẩm thuốc lá với mục đích quảng cáo các sản phẩm thuốc lá và tên tuổi, hình ảnh các công ty kinh doanh thuốc lá.

- Tham gia cùng các Bên trong Công ước Khung soạn thảo Nghị định thư nhằm cấm toàn diện việc quảng cáo, khuyến mãi và tài trợ thuốc lá xuyên biên giới.

2. Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật nhằm từng bước giảm cung cấp các sản phẩm thuốc lá.

Ngăn chặn các hoạt động buôn bán bất hợp pháp các sản phẩm thuốc lá:

- Tham gia cùng các Bên của Công ước Khung xây dựng và ký Nghị định thư về chống buôn lậu các sản phẩm thuốc lá.

- Xây dựng quy hoạch mạng lưới bán buôn và bán lẻ các sản phẩm thuốc lá trong toàn quốc, trước mắt tại các thành phố lớn.

III. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC TỈNH/THÀNH PHỐ VÀ CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRONG VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG ƯỚC KHUNG VỀ KIỂM SOÁT THUỐC LÁ

1. Bộ Y tế:

a) Là cơ quan thường trực của Chương trình phòng chống tác hại của thuốc lá (PCTHTL), có nhiệm vụ tổ chức, chỉ đạo, điều phối thực hiện các chương trình, kế hoạch liên ngành PCTHTL trên phạm vi cả nước. Văn phòng Chương trình PCTHTL thuộc Bộ Y tế có trách nhiệm giúp Ban Chủ nhiệm Chương trình tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch thực hiện Công ước Khung; hàng năm tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện Công ước Khung về kiểm soát thuốc lá.

b) Chủ trì trong việc nghiên cứu phương pháp cai nghiện thuốc lá và tổ chức thực hiện; chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn tài liệu PCTHTL đưa vào chương trình giảng dạy trong trường học và các trường đào tạo Y dược.

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan trong việc rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực PCTHTL.

d) Chủ trì, phối hợp với các Bộ liên quan xây dựng quy định về các khu vực không được phép hút thuốc, các quy định về nội dung, hình thức, thông tin cảnh báo tác hại của các sản phẩm thuốc lá tới sức khoẻ, thành phần nồng độ các chất có trong các sản phẩm thuốc lá.

đ. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thực hiện báo cáo định kỳ theo yêu cầu của Hội nghị các Bên về việc thực hiện Công ước Khung.

e) Phối hợp với Bộ Công thương, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng các sản phẩm thuốc lá, quản lý chặt chẽ quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng thuốc lá.

g) Phối hợp với Bộ Tài chính đánh giá tác động của thuế thuốc lá đến tiêu dùng các sản phẩm thuốc lá và đến nguồn thu của Chính phủ.

h) Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, các cơ quan thông tấn báo chí và các cơ quan liên quan tích cực tổ chức các hoạt động nhằm tuyên truyền rộng rãi về mục tiêu, ý nghĩa, các nội dung của Công ước Khung; tuyên truyền về lộ trình thực hiện Công ước Khung; vận động mọi người dân trong cộng đồng tích cực hưởng ứng tham gia thực thi các quy định của Công ước Khung.

2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

a) Chỉ đạo thống nhất công tác giáo dục và truyền thông sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về Công ước Khung, tác hại của các sản phẩm thuốc lá và các chủ trương, biện pháp PCTHTL trên các loại hình văn hóa nghệ thuật và điện ảnh.

b) Tuyên truyền xây dựng nếp sống văn hóa không mời và không sử dụng các sản phẩm thuốc lá. Xây dựng các địa điểm du lịch không khói thuốc. Có kế hoạch lồng ghép các thông tin, truyền thông giáo dục PCTHTL với các chương trình kinh tế xã hội khác.

c) Phối hợp với Bộ, ngành liên quan hoàn thiện các văn bản hướng dẫn việc cấm toàn diện các hình thức quảng cáo thuốc lá, kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện quy định cấm quảng cáo các sản phẩm thuốc lá và xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm về quảng cáo các sản phẩm thuốc lá.

3. Bộ Thông tin và Truyền thông: chỉ đạo việc thông tin, tuyên truyền về PCTHTL đồng thời chỉ đạo ngăn chặn việc đưa các thông tin quảng cáo, khuyến mại và tài trợ của các công ty thuốc lá trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên xuất bản phẩm.

4. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, các cơ quan thông tin đại chúng có trách nhiệm phối hợp với Bộ Y tế và các Bộ ngành có liên quan bố trí thời lượng phát sóng, đưa tin bài nhằm tuyên truyền rộng rãi về mục tiêu, ý nghĩa, các nội dung của Công ước Khung; tuyên truyền về lộ trình thực hiện Công ước Khung; vận động mọi người dân trong cộng đồng tích cực hưởng ứng tham gia thực thi các quy định của Công ước Khung.

5. Bộ Công thương:

a) Chỉ đạo hoạt động của ngành công nghiệp sản xuất thuốc lá từ khâu quy hoạch, đầu tư trồng cây thuốc lá, chế biến nguyên liệu, sản xuất, kinh doanh bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm thuốc lá nhằm giảm thiểu độc hại cho người tiêu dùng; chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan trong việc sắp xếp các doanh nghiệp sản xuất thuốc lá điếu trên phạm vi cả nước theo hướng tập trung đầu mối. Thực hiện chức năng quản lý chuyên ngành trong nhập khẩu, sử dụng thiết bị sản xuất thuốc lá, thuốc lá nguyên liệu và giấy cuốn điếu thuốc lá.

b) Từng bước tiến hành các nghiên cứu và xây dựng các đề án thay thế khả thi về kinh tế cho người trồng thuốc lá, công nhân sản xuất thuốc lá khi tổ chức sắp xếp lại ngành.

c) Chủ trì phối hợp với các cơ quan hữu quan trong việc đầu tư ngành công nghiệp thuốc lá.

d) Chỉ đạo công tác quản lý xuất khẩu, nhập khẩu, lưu thông thuốc lá; kiểm soát việc khuyến mại, tiếp thị, tài trợ của các doanh nghiệp kinh doanh thuốc lá; chủ trì phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức thực hiện có hiệu quả việc chống các vi phạm như: buôn lậu thuốc lá, kinh doanh thuốc lá giả, không in cảnh báo sức khỏe, không dán tem theo quy định và kinh doanh thuốc lá tại các cửa hàng miễn thuế.

đ) Phối hợp với các cơ quan chức năng quản lý nhập khẩu thiết bị chuyên ngành thuốc lá, nguyên liệu thuốc lá.

e) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan sắp xếp tổ chức, quy hoạch mạng lưới đại lý bán buôn, bán lẻ các sản phẩm thuốc lá.

6. Bộ Giáo dục và Đào tạo:

a) Chỉ đạo đẩy mạnh công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá trong học sinh, sinh viên và cán bộ công chức ngành giáo dục. Xây dựng trường học không khói thuốc lá.

b) Đưa nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá trong chương trình giảng dạy của các nhà trường từ mầm non đến đại học.

7. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: nghiên cứu các biện pháp hỗ trợ phát triển kinh tế, chuyển đổi cây trồng thay thế một phần cây thuốc lá tại những vùng trồng cây thuốc lá, để bảo đảm cuộc sống cho nhân dân những vùng còn khó khăn.

8. Bộ Công an: tăng cường hoạt động PCTHTL trong ngành công an; ban hành quy định cán bộ công an không hút thuốc khi làm nhiệm vụ; phối hợp với Bộ Công thương và các cơ quan có liên quan đẩy mạnh công tác chống buôn lậu thuốc lá, tham gia xử phạt các hành vi vi phạm quy định về PCTHTL.

9. Bộ Quốc phòng: tăng cường hoạt động PCTHTL trong các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng; ban hành quy định cấm cán bộ của ngành hút thuốc trong khi làm nhiệm vụ; phối hợp với Bộ, ngành chức năng tham gia công tác chống buôn lậu thuốc lá.

10. Bộ Tài chính:

a) Hướng dẫn thực hiện chính sách thuế đối với thuốc lá theo quy định của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế và các Bộ, ngành liên quan xây dựng lộ trình tăng thuế phù hợp đối với các sản phẩm thuốc lá; nghiên cứu đề xuất thành lập Quỹ PCTHTL và nâng cao sức khỏe cộng đồng.

c) Chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế đánh giá tác động của chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt mới đối với tiêu dùng thuốc lá và nguồn thu của Nhà nước.

d) Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất chính sách thuế và giá phù hợp nhằm hạn chế sử dụng các sản phẩm thuốc lá.

đ) Bảo đảm bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi hàng năm của các Bộ, ngành, địa phương theo Luật Ngân sách hiện hành dành cho công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá.

e) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan kiểm tra việc thực hiện dán tem trên các sản phẩm thuốc lá.

11. Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

a) Phối hợp với Bộ Tài chính bảo đảm ngân sách cho Chương trình Phòng, chống tác hại thuốc lá quốc gia triển khai thực hiện Công ước Khung về Kiểm soát Thuốc lá.

b) Phối hợp với các Bộ ngành liên quan thực hiện quản lý đầu tư ngành công nghiệp thuốc lá theo đúng quy định của Nghị quyết số 12/2000/NQ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2000 của Chính phủ về Chính sách quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá giai đoạn 2000-2010.

c) Quản lý chặt chẽ các đơn vị liên doanh thực hiện đúng các quy định Nhà nước về sản xuất và kinh doanh thuốc lá.

12. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

Có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ PCTHTL ở địa phương. Hàng năm xây dựng kế hoạch, bố trí ngân sách và giám sát kiểm tra sử dụng ngân sách đúng mục đích cho công tác phòng chống tác hại thuốc lá.

13. Các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể quần chúng:

a) Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh Việt Nam vận động các thành viên trong tổ chức của mình tham gia tích cực vào cuộc vận động PCTHTL; thực hiện không hút thuốc tại nơi làm việc và nơi công cộng theo quy định hiện hành.

b) Xây dựng và ban hành văn bản hướng dẫn về PCTHTL trong tổ chức mình.

c) Phối hợp với Bộ Y tế biên soạn tài liệu PCTHTL phù hợp với từng đối tượng.

d) Phối hợp với Ủy ban nhân dân các cấp vận động nhân dân không sử dụng các sản phẩm thuốc lá trong cộng đồng dân cư, trong các lễ hội, đám cưới, đám tang, cuộc vui gia đình …

14. Các tổ chức phi chính phủ: huy động các nguồn lực và tích cực phối hợp với các cơ quan chính phủ, tham gia thực hiện các nội dung của Công ước Khung.

IV. CÁC BIỆN PHÁP TỔ CHỨC, QUẢN LÝ, TÀI CHÍNH ĐỂ THỰC HIỆN CÔNG ƯỚC KHUNG VỀ KIỂM SOÁT THUỐC LÁ

1. Bộ Y tế là cơ quan đầu mối phối hợp với các Bộ, ngành và các tổ chức đoàn thể liên quan tổ chức triển khai việc thực hiện Công ước Khung về Kiểm soát thuốc lá.

2. Hàng năm, các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động PCTHTL của Bộ, ngành và địa phương; bố trí kinh phí trong dự toán chi ngân sách nhà nước được giao hàng năm và các nguồn vốn hợp pháp khác để tổ chức thực hiện kế hoạch; tổng hợp, báo cáo kết quả hoạt động với Chủ nhiệm chương trình PCTHTL.

3. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các hoạt động sơ kết, tổng kết và đề xuất khen thưởng kịp thời đối với các cơ quan, tổ chức và cá nhân thực hiện tốt các hoạt động PCTHTL; đối với các tổ chức và cá nhân thực hiện không đúng các quy định về PCTHTL tùy theo mức độ vi phạm có các hình thức xử phạt theo quy định hiện hành.

THE PRIME MINISTER

-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 1315/QD-TTg

Hanoi, August 21, 2009

 

DECISION

APPROVING THE PLAN TO IMPLEMENT THE FRAMEWORK CONVENTION ON TOBACCO CONTROL

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government;
Pursuant to the June 14, 2005 Law on Conclusion, Accession to and Implementation of Treaties;
Pursuant to November 11, 2004 Decision No. 877/2004/QD-CTN of the President of the Socialist Republic of Vietnam, ratifying the Framework Convention on Tobacco Control;
Pursuant to the Government's Resolution No. 12/2000/NQ-CP of August 14, 2000, on national policies on tobacco harm prevention and control in the 2000-2010 period;
At the proposal of the Minister of Health,

DECIDES:

Article 1. To approve together with this Decision the Plan to implement the Framework Convention on Tobacco Control.

Article 2. This Decision takes effect on the date of its signing.

Article 3. Ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of government-attached agencies, chairpersons of People's Committees of provinces and centrally run cities, heads of concerned agencies and units, and the head and members of the management board of the national program on tobacco harm prevention and control shall implement this Decision.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

PRIME MINISTER
Nguyen Tan Dung

 

PLAN

TO IMPLEMENT THE FRAMEWORK CONVENTION ON TOBACCO CONTROL
(Promulgated together with the Prime Minister's Decision No. 1315/QD-TTg of August 21, 2009)

In order to lower the morbidity and mortality rates of tobacco-related diseases, the World Health Organization initiated the formulation of the Framework Convention on Tobacco Control (below referred to as the Framework Convention). The Framework Convention covers many areas, including manufacture, trading in and consumption of tobacco products. By July 30, 2009,168 nations had signed the Framework Convention, 166 of which had ratified it. Vietnam was the 47"' country to ratify the Framework Convention, which took effect in the country on March 17, 2005.

In this Plan, the phrase "tobacco products" means products that are manufactured entirely or partly from tobacco raw materials and processed in the forms of cigarette, cigar or tobacco shred for smoking with pipes or in other forms for smoking, chewing, sniffing or sucking.

This Plan provides contents, schedules and responsibilities of concerned agencies to locally materialize the provisions of the Framework Convention and perform the obligations and benefits of Vietnam as a party to the Framework Convention.

I. IMPLEMENTATION ROADMAP

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a/ Prices of and taxes on tobacco products:

- From now to 2010, to devise a roadmap to tax tobacco products towards increasing taxes on and prices of tobacco products and imposing high taxes on imported tobacco products; to apply measures to set minimum prices of tobacco products and measures to reduce and closely control the sale of tobacco products at duty-free shops.

b/ Protection from exposure to tobacco smoke:

- From January 1, 2010, to prohibit smoking in classrooms, kindergartens, health establishments, libraries, cinemas, theaters, cultural centers, production workshops, indoor workplaces, places at high risk of fire or explosion and on public transit vehicles. Places where smoking is banned must have no-smoking signs or symbols:

- In indoor public places (sports halls, roofed stadiums, exhibition centers and lounges of railway and bus stations, airports and ports), indoor leisure and recreational centers, restaurants, bars, karaoke shops, hotels and dance halls, smoking is permitted only in smoking areas. Smoking areas must have a separate ventilation system.

- To step by step complete regulations to ban smoking in public places in order to prohibit smoking in all indoor public places by 2010.

- To strictly impose sanctions on smoking in public places under the Government's regulations on administrative sanctioning in the health domain.

c/ Disclosure of information on tobacco products:

Manufacturers and importers of tobacco products shall disclose to competent authorities on tar and nicotine amounts in tobacco products and tobacco smoke and disclose information on tar and nicotine constituents under the Ministry of Health's regulations.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tobacco products circulated and traded on the domestic market must be stuck with stamps, packed, labeled and have warnings about the harmful effects of tobacco use printed in accordance with law and the Framework Convention. To print illustrated health warnings about the harmful effects of tobacco use.

e/ Measures concerning information, education and communication on tobacco harm prevention and control:

- To increase health education programs and raise public awareness about the harmful effects of the use of tobacco products and benefits of the cessation of smoking and tobacco-free lifestyles, paying special attention to the program to educate and prevent juveniles from using tobacco products;

- To implement programs to train in and raise awareness about tobacco harm prevention and control for health workers and cadres of branches and mass organizations, community workers, social and communication workers, teachers, policy makers, administrators and other concerned persons.

f/ Measures concerning tobacco advertising, promotion and sponsorship:

- To strictly observe the law on a comprehensive ban on advertising and promotion of tobacco products in all forms;

- To strictly observe the regulation to prohibit all forms of direct or indirect sponsorship by tobacco manufacturers or traders for activities or organizations or individuals for the purpose of advertising tobacco products or the names and images of cigarette companies;

- To coordinate with the states being parties to the Framework Convention under the coordination of the World Health Organization in formulating and signing a protocol on a comprehensive ban on cross-border advertising, promotion and sponsorship of tobacco products.

g/ Measures to support the cessation of smoking:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Activities to support the cessation of smoking must be incorporated into national health and education programs, plans and strategies with the participation of health, education and community workers.

- To permit the manufacture, import and use of drugs for cessation of smoking with tax incentives under current state regulations. To boost scientific research into and application of smoking cessation methods suitable to Vietnam's socio-economic conditions.

- To create funds to develop services in support of cessation of smoking from the state budget, international funding and public contributions through hospital charges and health insurance.

2. Measures to reduce the supply of tobacco products on domestic sale:

a/ Measures to control trade in tobacco products:

- To adopt a plan on steps to fully realize by 2010 the provisions on cigarette distribution of the Government's Resolution No. 12/2000/NQ-CP of August 14, 2000, on national policies on tobacco harm prevention and control in the 2000-2010 period; to closely control cigarette distribution from wholesale to retail; to ban the sale of under-20 cigarette packs.

- To strictly observe the ban on sale of tobacco products at office buildings, workplaces, schools, hospitals, on public transit vehicles and in places where smoking is banned under current regulations;

- By 2010, to complete the licensing of tobacco product traders in order to prevent illegal trading;

- By 2010, to complete the re-planning on tobacco product wholesale and retail networks nationwide, initially in big cities;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- To continue measures to strictly control the import of cigarettes, to formulate a regulation to manage cigarette import and trading. Cigarettes shall be imported through state trade associated with line management. To designate key importers and prescribe quality standards and labels for imported cigarettes; to manage the domestic distribution of imported tobacco products. Imported cigarettes must be stuck with import stamps to distinguish them from domestic cigarettes.

- To increase measures to control fake cigarettes and smuggled foreign cigarettes. To increase examination and strictly handle acts of illegally importing cigarettes, trading in fake and imitation cigarettes and illegally trading in tobacco products.

- To strictly observe regulations on destruction (without allowing re-export) of all confiscated tobacco products and equipment to produce fake and imitation cigarettes, smuggled cigarettes and illegal tobacco products.

b/ Measures to prevent cigarette sale by and to juveniles:

- To strictly observe the ban on sale of cigarettes to under-18 people. To request tobacco product shops to make written commitments with management agencies not to sell tobacco products to under-18 people. To strictly sanction individuals and organizations violating the decree on administrative sanctioning in the health domain.

- To strictly observe the ban on cigarette sale via vending machines, internet and telephone.

c/ Measures to support economic development and transformation of production activities for laborers in tobacco product manufacture and trading industries:

To step by step study and formulate schemes to support economically viable alternative activities for tobacco growers and workers.

3. Environmental protection

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Scientific and technical cooperation and information

a/ Research, surveillance and exchange of information

- To formulate plans on scientific research and evaluation towards establishing an effective surveillance system in order to determine rates of consumption and use of tobacco products in the community and consequences of tobacco product use and exposure to tobacco smoke.

- To conduct independent evaluations or integrate tobacco product control programs into surveys on people's living standards, national health control programs or other evaluation programs related to cigarette manufacture, trading and use.

b/ Reporting and exchange of information

To make regular reports as required by the Conference of the Parties on implementation of the Framework Convention.

c/ International cooperation

To cooperate with the World Health Organization and other international organizations in science, techniques, law and expertise to enhance capacity to implement the Framework Convention.

5. Funding sources for tobacco control activities

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- State budget funds.

- Funds from domestic and foreign organizations and individuals.

- Fines on administrative violations of regulations on cigarette manufacture, trading and use.

b/ To establish the Fund for prevention and control of tobacco harms and public health improvement.

II. PLAN TO AMEND, SUPPLEMENT AND PROMULGATE LEGAL DOCUMENTS FOR IMPLEMENTATION OF THE FRAMEWORK CONVENTION

1. To complete and elaborate legal documents in order to reduce the demand for tobacco products.

a/ Taxes on and prices of tobacco products:

- To devise an appropriate tax raising roadmap to increase prices of tobacco products.

- To set and impose high taxes on imported tobacco products.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b/ Completion and intensification of the implementation of regulations to mitigate exposure to tobacco smoke in public places and workplaces.

c/ Disclosure of information on tobacco products:

To elaborate and promulgate a regulation requiring manufacturers and importers to disclose substances and their contents in tobacco smoke.

d/ Packing and labeling of tobacco products:

Cigarette manufacturers and traders may not use forms or words to create consumers' wrong impression or understanding about the characteristics and health effects of tobacco products or lead to consumers" understanding that a tobacco product has fewer health effects than others. These forms or words are such phrases as "low tar," "light," "ultra-light." and "mild" in Vietnamese or other languages printed on packages of tobacco products.

e/ Tobacco advertising, promotion and sponsorship:

- To continue completing guiding documents on a comprehensive ban on advertising, promotion and sponsorship in all direct or indirect forms by tobacco product manufacturers and traders for the purpose of advertising tobacco products and the names and images of tobacco trading companies.

- To join the Parties to the Framework Convention in drafting a protocol on a comprehensive ban on cross-border tobacco advertising, promotion and sponsorship.

2. To elaborate legal documents in order to gradually reduce the supply of tobacco products.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- To join the Parties to the Framework Convention in elaborating and signing a protocol against smuggling of tobacco products.

- To plan tobacco product wholesale and retail networks nationwide, initially in big cities.

III. RESPONSIBILITIES OF MINISTRIES. BRANCHES, PROVINCIAL-LEVEL PEOPLE'S COMMITTEES, AGENCIES AND UNITS IN IMPLEMENTING THE FRAMEWORK CONVENTION

1. The Ministry of Health shall:

a/ Act as the standing body of the Program on tobacco harm prevention and control, which is tasked to organize, direct and coordinate the implementation of inter-sectional programs and plans on tobacco harm prevention and control nationwide. The Office of the Program on tobacco harm prevention and control under the Ministry of Health shall assist the Program Management Board in carrying out the plan to implement the Framework Convention; annually review and report on the implementation of the Framework Convention to the Prime Minister.

b/ Assume the prime responsibility for studying smoking cessation methods and organize their application; assume the prime responsibility for, and coordinate with the Ministry of Education and Training in. compiling materials on tobacco harm prevention and control to be included in curricula of schools and medical and pharmacy schools.

c/ Assume the prime responsibility for, and coordinate with concerned agencies in. reviewing and codifying legal documents on tobacco harm prevention and control.

d/ Assume the prime responsibility for, and coordinate with concerned ministries in. prescribing areas where smoking is banned, regulations on contents, forms and information on health warnings on tobacco products and compositions and concentrations of substances in tobacco products.

e/ Assume the prime responsibility for, and coordinate with concerned ministries and branches in, making regular reports as required by the Conference of the Parties on the implementation of the Framework Convention.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

g/ Coordinate with the Ministry of Finance in evaluating impacts of taxes on tobacco on the consumption of tobacco products and the Government's revenues.

h/ Coordinate with the Ministry of Culture. Sports and Tourism, the Ministry of Information and Communications. Vietnam Television. Voice of Vietnam, news and press agencies and concerned agencies in actively organizing activities to widely propagate the objectives, significance and contents of the Framework Convention; propagate the Framework Convention implementation roadmap; and mobilize all people to participate in the Framework Convention implementation.

2. The Ministry of Culture, Sports and Tourism shall:

a/ Uniformly direct public education and communication on the Framework Convention, harms of tobacco products and guidelines and methods for tobacco harm prevention and control in cultural, arts and cinematographic forms.

b/ Propagate a culture of neither inviting nor using tobacco products. Build tobacco-free tourist sites. Adopt plans to incorporate information and communication on tobacco harm prevention and control into other socio-economic programs.

c/ Coordinate with concerned ministries and branches in completing guiding documents on a comprehensive ban on all forms of tobacco advertising, closely control the observance of the ban on advertising of tobacco products and strictly sanction violations of regulations on tobacco product advertising.

3. The Ministry of Information and Communications shall direct the communication and propagation of tobacco harm prevention and control and concurrently prevent the publishing of information on advertisement, promotion and sponsorship of cigarette companies on the mass media and publications.

4. Vietnam Television, Voice of Vietnam and mass media agencies shall coordinate with the Ministry of Health and concerned ministries and branches in arranging broadcasting volumes and coverage to widely propagate the objectives, significance and contents of the Framework Convention; propagate the Framework Convention implementation roadmap; and mobilize all people to actively participate in the Framework Convention implementation.

5. The Ministry of Industry and Trade shall:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b/ Step by step study and work out feasible substituting economic schemes for tobacco growers and workers when the industry is reorganized.

c/ Assume the prime responsibility for. and coordinate with concerned agencies in, making investment in the tobacco industry.

d/ Direct the management of cigarette export, import and distribution; control cigarette traders' promotion, marketing and sponsorship; assume the prime responsibility for, and coordinate with concerned agencies in, effectively controlling such violations as cigarette smuggling, fake cigarette trading, failure to print health warnings and stick stamps under regulations, and cigarette trading at duty-free shops.

e/ Coordinate with functional agencies in managing the import of specialized tobacco equipment and tobacco materials.

f/ Assume the prime responsibility for, and coordinate with concerned ministries and branches in. organizing and planning a tobacco product wholesale and retail agency network.

6. The Ministry of Education and Training shall:

a/ Direct the tobacco harm prevention and control among students, pupils and cadres and civil servants of the education sector. Build tobacco-free schools.

b/ Incorporate tobacco harm prevention and control into curricula of schools from preschool to university levels.

7. The Ministry of Agriculture and Rural Development shall study measures to support economic development and crop restructuring to partly replace tobacco cultivation in tobacco growing areas to ensure living conditions for people in difficulty-hit areas.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9. The Ministry of National Defense shall increase tobacco harm prevention and control activities in its attached units; promulgate a regulation to ban on-duty cadres of the sector from smoking: and coordinate with functional ministries and branches in fighting cigarette smuggling.

10. The Ministry of Finance shall:

a/ Guide the implementation of tax policies applicable to tobacco under the Excise Tax Law and the Government's decree detailing the Excise Tax Law.

b/ Assume the prime responsibility for, and coordinate with the Ministry of Health and concerned ministries and branches in, working out a roadmap to reasonably increase taxes on tobacco products; study and propose the establishment of a fund for tobacco harm prevention and control and public health improvement.

c/ Assume the prime responsibility for, and coordinate with the Ministry of Health in. evaluating impacts of the new excise tax policy on cigarette consumption and state revenues.

d/ Continue studying and proposing appropriate tax and price policies in order to limit the use of tobacco products.

e/ Ensure the allocation of state budget funds in annual spending estimates of ministries, branches and localities under the current State Budget Law for tobacco harm prevention and control.

f/ Assume the prime responsibility for. and coordinate with concerned agencies in, examining the sticking of stamps on tobacco products.

11. The Ministry of Planning and Investment shall:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b/ Coordinate with concerned ministries and branches in managing tobacco industry investment in accordance with the Government's Resolution No. 12/2000/NQ-CP of August 14, 2000, on national policies on tobacco harm prevention and control in the 2000-2010 period.

c/ Closely supervise joint ventures in strictly observing state regulations on cigarette manufacture and trading.

12. People's Committees of provinces and centrally run cities shall direct the performance of tobacco harm prevention and control tasks in their localities and annually elaborate plans, allocate budget, supervise and examine the proper use of budget for tobacco harm prevention and control.

13. Socio-political organizations and mass organizations:

a/ The Vietnam Fatherland Front Central Committee, the Vietnam General Federation of Labor, the Vietnam Farmers Association, the Vietnam Women Union, the Ho Chi Minh Communist Youth Union and the Vietnam Veterans Association shall mobilize their members to actively participate in the tobacco harm prevention and control campaign; and observe the ban on smoking at workplaces and public places under current regulations.

b/ To elaborate and promulgate guiding documents on tobacco harm prevention and control in their organizations.

c/ To coordinate with the Ministry of Health in compiling tobacco harm prevention and control materials relevant to each target group.

d/ To coordinate with People’s Committees at all levels in mobilizing people not to use tobacco products in the communities, festivals, weddings, funerals and family parties.

14. Non-governmental organizations shall raise resources and actively coordinate with government agencies in implementing the Framework Convention.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The Ministry of Health shall act as the key agency in coordinating with concerned ministries, branches and mass organizations in implementing the Framework Convention.

2. Annually, ministries, branches, central mass organizations and provincial-level People's Committees shall proactively plan their tobacco harm prevention and control activities; allocate funds in their annually assigned state budget spending estimates and funds from other lawful sources to implement these plans; and review and report on implementation results to the manager of the tobacco harm prevention and control program.

3. The Ministry of Health shall assume the prime responsibility for. and coordinate with concerned agencies in, reviewing tobacco harm prevention and control activities and promptly proposing commendations for agencies, organizations and individuals gaining achievements in tobacco harm prevention and control; and sanction under current regulations organizations and individuals that fail to comply with regulations on tobacco harm prevention and control, depending on the severity of their violations.-

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1315/QĐ-TTg ngày 21/08/2009 phê duyệt kế hoạch thực hiện công ước khung về kiểm soát thuốc lá do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.017

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.117.149