Tra cứu 11/2020/TT-BTC

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 11/2020/TT-BTC, "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 309754 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Thông tư 11/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 278/2016/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

11/2020/TT-BTC,Thông tư 11 2020 Bộ Tài chính,Thông tư 11 năm 2020 Bộ Tài chính,Thông tư 11 Bộ Tài chính ban hành 2020,TT 11 Bộ Tài chính còn hiệu lực,TT 11 Bộ Tài chính áp dụng 2020,TT 11 Bộ Tài chính mới nhất,TT số 11 năm 2020 Bộ Tài chính,Thông tư 11/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020,Thông tư 11 Bộ Tài chính về Lĩnh vực y tế 2020,TT 11 Bộ Tài chính về

Ban hành: 20/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2020

2

Thông tư 11/2024/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

11/2024/TT-BTC,Thông tư 11 2024 Bộ Tài chính,Thông tư 11 năm 2024 Bộ Tài chính,Thông tư 11 Bộ Tài chính ban hành 2024,TT 11 Bộ Tài chính còn hiệu lực,TT 11 Bộ Tài chính áp dụng 2024,TT 11 Bộ Tài chính mới nhất,TT số 11 năm 2024 Bộ Tài chính,Thông tư 11/2024/TT-BTC ngày 05/02/2024,Thông tư 11 Bộ Tài chính về chế độ thu nộp quản lý phí khai thác tài

Ban hành: 05/02/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2024

3

Thông tư 11/2023/TT-BTC hướng dẫn về Hội đồng quản lý và tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

11/2023/TT-BTC,Thông tư 11 2023 Bộ Tài chính,Thông tư 11 năm 2023 Bộ Tài chính,Thông tư 11 Bộ Tài chính ban hành 2023,TT 11 Bộ Tài chính còn hiệu lực,TT 11 Bộ Tài chính áp dụng 2023,TT 11 Bộ Tài chính mới nhất,TT số 11 năm 2023 Bộ Tài chính,Thông tư 11/2023/TT-BTC ngày 09/02/2023,Thông tư 11 Bộ Tài chính về Hội đồng quản lý đơn vị sự nghiệp lĩnh

Ban hành: 09/02/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/02/2023

4

Thông tư 11/2020/TT-BTP quy định về mẫu thẻ, trình tự, thủ tục cấp mới, cấp lại thẻ giám định viên tư pháp do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

11/2020/TT-BTP,Thông tư 11 2020 Bộ Tư pháp,Thông tư 11 năm 2020 Bộ Tư pháp,Thông tư 11 Bộ Tư pháp ban hành 2020,TT 11 Bộ Tư pháp còn hiệu lực,TT 11 Bộ Tư pháp áp dụng 2020,TT 11 Bộ Tư pháp mới nhất,TT số 11 năm 2020 Bộ Tư pháp,Thông tư 11/2020/TT-BTP ngày 31/12/2020,Thông tư 11 Bộ Tư pháp về Bộ Tư pháp quy định mẫu thẻ giám định viên tư pháp

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2021

5

Thông tư 11/2020/TT-BLĐTBXH về Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

11/2020/TT-BLDTBXH,Thông tư 11 2020 Bộ Lao động - Thương binh và X,Thông tư 11 năm 2020 Bộ Lao động - Thương binh và X,Thông tư 11 Bộ Lao động - Thương binh và X ban hành 2020,TT 11 Bộ Lao động - Thương binh và X còn hiệu lực,TT 11 Bộ Lao động - Thương binh và X áp dụng 2020,TT 11 Bộ Lao động - Thương binh và X mới nhất,TT số 11 năm 2020 Bộ Lao

Ban hành: 12/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2021

6

Thông tư 11/2020/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 24/2017/TT-NHNN quy định về trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

11/2020/TT-NHNN,Thông tư 11 2020 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Thông tư 11 năm 2020 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Thông tư 11 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành 2020,TT 11 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam còn hiệu lực,TT 11 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam áp dụng 2020,TT 11 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam mới nhất,TT số 11 năm 2020 Ngân hàng Nhà nước Việt

Ban hành: 02/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2020

7

Thông tư 11/2020/TT-BNNPTNT về Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật cho hoạt động quy hoạch thủy lợi và điều tra cơ bản thủy lợi do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

11/2020/TT-BNNPTNT,Thông tư 11 2020 Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Thông tư 11 năm 2020 Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Thông tư 11 Bộ Nông nghiệp và Phát triển n ban hành 2020,TT 11 Bộ Nông nghiệp và Phát triển n còn hiệu lực,TT 11 Bộ Nông nghiệp và Phát triển n áp dụng 2020,TT 11 Bộ Nông nghiệp và Phát triển n mới nhất,TT số 11 năm 2020 Bộ Nông

Ban hành: 27/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2020

8

Thông tư 11/2020/TT-BTNMT về Quy định kỹ thuật xây dựng mạng lưới trọng lực quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

11/2020/TT-BTNMT,Thông tư 11 2020 Bộ Tài nguyên và Môi trường,Thông tư 11 năm 2020 Bộ Tài nguyên và Môi trường,Thông tư 11 Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành 2020,TT 11 Bộ Tài nguyên và Môi trường còn hiệu lực,TT 11 Bộ Tài nguyên và Môi trường áp dụng 2020,TT 11 Bộ Tài nguyên và Môi trường mới nhất,TT số 11 năm 2020 Bộ Tài nguyên và Môi

Ban hành: 30/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2020

9

Thông tư 11/2020/TT-BYT năm 2020 về Danh mục hoạt chất cấm sử dụng và hạn chế phạm vi sử dụng trong chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

11/2020/TT-BYT,Thông tư 11 2020 Bộ Y tế,Thông tư 11 năm 2020 Bộ Y tế,Thông tư 11 Bộ Y tế ban hành 2020,TT 11 Bộ Y tế còn hiệu lực,TT 11 Bộ Y tế áp dụng 2020,TT 11 Bộ Y tế mới nhất,TT số 11 năm 2020 Bộ Y tế,Thông tư 11/2020/TT-BYT ngày 19/06/2020,Thông tư 11 Bộ Y tế về Hoạt chất cấm sử dụng trong diệt côn trùng 2020,TT 11 Bộ Y tế về Hoạt chất cấm

Ban hành: 19/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2020

10

Thông tư 11/2020/TT-BCT quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

11/2020/TT-BCT,Thông tư 11 2020 Bộ Công thương,Thông tư 11 năm 2020 Bộ Công thương,Thông tư 11 Bộ Công thương ban hành 2020,TT 11 Bộ Công thương còn hiệu lực,TT 11 Bộ Công thương áp dụng 2020,TT 11 Bộ Công thương mới nhất,TT số 11 năm 2020 Bộ Công thương,Thông tư 11/2020/TT-BCT ngày 15/06/2020,Thông tư 11 Bộ Công thương về Hiệp định thương mại tự

Ban hành: 15/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2020

11

Thông tư 11/2022/TT-BTC sửa đổi Thông tư 265/2016/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ, Thông tư số 303/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước”. 6. Sửa đổi, bổ sung các điểm, khoản tại Biểu mức thu lệ phí cấp giấy

Ban hành: 21/02/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2022

12

Thông tư 11/2020/TT-BGTVT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành cảng vụ hàng không do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

11/2020/TT-BGTVT,Thông tư 11 2020 Bộ Giao thông vận tải,Thông tư 11 năm 2020 Bộ Giao thông vận tải,Thông tư 11 Bộ Giao thông vận tải ban hành 2020,TT 11 Bộ Giao thông vận tải còn hiệu lực,TT 11 Bộ Giao thông vận tải áp dụng 2020,TT 11 Bộ Giao thông vận tải mới nhất,TT số 11 năm 2020 Bộ Giao thông vận tải,Thông tư 11/2020/TT-BGTVT ngày

Ban hành: 21/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2020

13

Thông tư 11/2020/TT-BGDĐT về hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

11/2020/TT-BGDDT,Thông tư 11 2020 Bộ Giáo dục và Đào tạo,Thông tư 11 năm 2020 Bộ Giáo dục và Đào tạo,Thông tư 11 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 2020,TT 11 Bộ Giáo dục và Đào tạo còn hiệu lực,TT 11 Bộ Giáo dục và Đào tạo áp dụng 2020,TT 11 Bộ Giáo dục và Đào tạo mới nhất,TT số 11 năm 2020 Bộ Giáo dục và Đào tạo,Thông tư 11/2020/TT-BGDDT ngày

Ban hành: 19/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2020

14

Thông tư 11/2020/TT-BTTTT quy định về Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

11/2020/TT-BTTTT,Thông tư 11 2020 Bộ Thông tin và Truyền thông,Thông tư 11 năm 2020 Bộ Thông tin và Truyền thông,Thông tư 11 Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành 2020,TT 11 Bộ Thông tin và Truyền thông còn hiệu lực,TT 11 Bộ Thông tin và Truyền thông áp dụng 2020,TT 11 Bộ Thông tin và Truyền thông mới nhất,TT số 11 năm 2020 Bộ Thông tin và Truyền

Ban hành: 14/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2020

15

Thông tư 11/2021/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 161/2014/TT-BTC quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước của ngành Tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

11/2021/TT-BTC,Thông tư 11 2021 Bộ Tài chính,Thông tư 11 năm 2021 Bộ Tài chính,Thông tư 11 Bộ Tài chính ban hành 2021,TT 11 Bộ Tài chính còn hiệu lực,TT 11 Bộ Tài chính áp dụng 2021,TT 11 Bộ Tài chính mới nhất,TT số 11 năm 2021 Bộ Tài chính,Thông tư 11/2021/TT-BTC ngày 05/02/2021,Thông tư 11 Bộ Tài chính về Bãi bỏ Thông tư 161/2014/TT-BTC 2021,TT

Ban hành: 05/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2021

16

Thông tư 115/2020/TT-BTC quy định về kê khai, nộp phí dịch vụ thanh toán trong hoạt động của Kho bạc Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

115/2020/TT-BTC,Thông tư 115 2020 Bộ Tài chính,Thông tư 115 năm 2020 Bộ Tài chính,Thông tư 115 Bộ Tài chính ban hành 2020,TT 115 Bộ Tài chính còn hiệu lực,TT 115 Bộ Tài chính áp dụng 2020,TT 115 Bộ Tài chính mới nhất,TT số 115 năm 2020 Bộ Tài chính,Thông tư 115/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020,Thông tư 115 Bộ Tài chính về Kê khai nộp phí dịch vụ thanh

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2021

17

Thông tư 120/2020/TT-BTC quy định về giao dịch cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch và chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng quyền có bảo đảm niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

120/2020/TT-BTC,Thông tư 120 2020 Bộ Tài chính,Thông tư 120 năm 2020 Bộ Tài chính,Thông tư 120 Bộ Tài chính ban hành 2020,TT 120 Bộ Tài chính còn hiệu lực,TT 120 Bộ Tài chính áp dụng 2020,TT 120 Bộ Tài chính mới nhất,TT số 120 năm 2020 Bộ Tài chính,Thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020,Thông tư 120 Bộ Tài chính về Giao dịch cổ phiếu được niêm

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2021

18

Thông tư 116/2020/TT-BTC hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

116/2020/TT-BTC,Thông tư 116 2020 Bộ Tài chính,Thông tư 116 năm 2020 Bộ Tài chính,Thông tư 116 Bộ Tài chính ban hành 2020,TT 116 Bộ Tài chính còn hiệu lực,TT 116 Bộ Tài chính áp dụng 2020,TT 116 Bộ Tài chính mới nhất,TT số 116 năm 2020 Bộ Tài chính,Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020,Thông tư 116 Bộ Tài chính về Hướng dẫn Nghị định

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2021

19

Thông tư 118/2020/TT-BTC hướng dẫn nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

118/2020/TT-BTC,Thông tư 118 2020 Bộ Tài chính,Thông tư 118 năm 2020 Bộ Tài chính,Thông tư 118 Bộ Tài chính ban hành 2020,TT 118 Bộ Tài chính còn hiệu lực,TT 118 Bộ Tài chính áp dụng 2020,TT 118 Bộ Tài chính mới nhất,TT số 118 năm 2020 Bộ Tài chính,Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020,Thông tư 118 Bộ Tài chính về Hướng dẫn phát hành chứng

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2021

20

Thông tư 117/2020/TT-BTC quy định về phương pháp tính khoản thu trái pháp luật, số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

117/2020/TT-BTC,Thông tư 117 2020 Bộ Tài chính,Thông tư 117 năm 2020 Bộ Tài chính,Thông tư 117 Bộ Tài chính ban hành 2020,TT 117 Bộ Tài chính còn hiệu lực,TT 117 Bộ Tài chính áp dụng 2020,TT 117 Bộ Tài chính mới nhất,TT số 117 năm 2020 Bộ Tài chính,Thông tư 117/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020,Thông tư 117 Bộ Tài chính về Tính số lợi bất hợp pháp do vi

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 44.220.44.148
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!