Tra cứu 10/2012/TT-BYT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 10/2012/TT-BYT, "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 302302 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Thông tư 10/2012/TT-BYT sửa đổi Thông tư 31/2011/TT-BYT hướng dẫn danh mục thuốc chủ yếu sử dụng tại cơ sở khám, chữa bệnh được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán do Bộ Y tế ban hành

10/2012/TT-BYT,Thông tư 10 2012 Bộ Y tế,Thông tư 10 năm 2012 Bộ Y tế,Thông tư 10 Bộ Y tế ban hành 2012,TT 10 Bộ Y tế còn hiệu lực,TT 10 Bộ Y tế áp dụng 2012,TT 10 Bộ Y tế mới nhất,TT số 10 năm 2012 Bộ Y tế,Thông tư 10/2012/TT-BYT ngày 08/06/2012,Thông tư 10 Bộ Y tế về Bộ Y tế 2012,TT 10 Bộ Y tế về Bộ Y tế 2012,Thông tư Bộ Y tế Bộ Y tế 2012

Ban hành: 08/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2012

2

Thông tư 10/2023/TT-BYT sửa đổi Thông tư 19/2021/TT-BYT quy định mẫu văn bản, báo cáo thực hiện Nghị định 98/2021/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

10/2023/TT-BYT,Thông tư 10 2023 Bộ Y tế,Thông tư 10 năm 2023 Bộ Y tế,Thông tư 10 Bộ Y tế ban hành 2023,TT 10 Bộ Y tế còn hiệu lực,TT 10 Bộ Y tế áp dụng 2023,TT 10 Bộ Y tế mới nhất,TT số 10 năm 2023 Bộ Y tế,Thông tư 10/2023/TT-BYT ngày 11/05/2023,Thông tư 10 Bộ Y tế về Quản lý trang thiết bị y tế 2023,TT 10 Bộ Y tế về Quản lý trang thiết bị y tế

Ban hành: 11/05/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2023

3

Thông tư 10/2022/TT-BYT hướng dẫn triển khai nội dung Đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

10/2022/TT-BYT,Thông tư 10 2022 Bộ Y tế,Thông tư 10 năm 2022 Bộ Y tế,Thông tư 10 Bộ Y tế ban hành 2022,TT 10 Bộ Y tế còn hiệu lực,TT 10 Bộ Y tế áp dụng 2022,TT 10 Bộ Y tế mới nhất,TT số 10 năm 2022 Bộ Y tế,Thông tư 10/2022/TT-BYT ngày 22/09/2022,Thông tư 10 Bộ Y tế về Đầu tư phát triển vùng trồng dược liệu quý 2022,TT 10 Bộ Y tế về Đầu tư phát

Ban hành: 22/09/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2022

4

Thông tư 10/2021/TT-BYT quy định về Danh mục chất cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

10/2021/TT-BYT,Thông tư 10 2021 Bộ Y tế,Thông tư 10 năm 2021 Bộ Y tế,Thông tư 10 Bộ Y tế ban hành 2021,TT 10 Bộ Y tế còn hiệu lực,TT 10 Bộ Y tế áp dụng 2021,TT 10 Bộ Y tế mới nhất,TT số 10 năm 2021 Bộ Y tế,Thông tư 10/2021/TT-BYT ngày 30/06/2021,Thông tư 10 Bộ Y tế về Chất cấm sử dụng sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe 2021,TT 10 Bộ Y tế về Chất

Ban hành: 30/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2021

5

Thông tư 10/2020/TT-BYT quy định về thử tương đương sinh học của thuốc do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

10/2020/TT-BYT,Thông tư 10 2020 Bộ Y tế,Thông tư 10 năm 2020 Bộ Y tế,Thông tư 10 Bộ Y tế ban hành 2020,TT 10 Bộ Y tế còn hiệu lực,TT 10 Bộ Y tế áp dụng 2020,TT 10 Bộ Y tế mới nhất,TT số 10 năm 2020 Bộ Y tế,Thông tư 10/2020/TT-BYT ngày 11/06/2020,Thông tư 10 Bộ Y tế về Thuốc có chứng minh tương đương sinh học 2020,TT 10 Bộ Y tế về Thuốc có chứng

Ban hành: 11/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2020

6

Thông tư 10/2019/TT-BYT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

10/2019/TT-BYT,Thông tư 10 2019 Bộ Y tế,Thông tư 10 năm 2019 Bộ Y tế,Thông tư 10 Bộ Y tế ban hành 2019,TT 10 Bộ Y tế còn hiệu lực,TT 10 Bộ Y tế áp dụng 2019,TT 10 Bộ Y tế mới nhất,TT số 10 năm 2019 Bộ Y tế,Thông tư 10/2019/TT-BYT ngày 10/06/2019,Thông tư 10 Bộ Y tế về Quy chuẩn kỹ thuật 2019,TT 10 Bộ Y tế về Quy chuẩn kỹ thuật 2019,Thông tư Quy

Ban hành: 10/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2019

7

Thông tư 10/2018/TT-BYT quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở kinh doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

10/2018/TT-BYT,Thông tư 10 2018 Bộ Y tế,Thông tư 10 năm 2018 Bộ Y tế,Thông tư 10 Bộ Y tế ban hành 2018,TT 10 Bộ Y tế còn hiệu lực,TT 10 Bộ Y tế áp dụng 2018,TT 10 Bộ Y tế mới nhất,TT số 10 năm 2018 Bộ Y tế,Thông tư 10/2018/TT-BYT ngày 04/05/2018,Thông tư 10 Bộ Y tế về Điều kiện kinh doanh 2018,TT 10 Bộ Y tế về Điều kiện kinh doanh 2018,Thông tư

Ban hành: 04/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2018

8

Thông tư 10/2016/TT-BYT về danh mục thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp do Bộ Y tế ban hành

10/2016/TT-BYT,Thông tư 10 2016 Bộ Y tế,Thông tư 10 năm 2016 Bộ Y tế,Thông tư 10 Bộ Y tế ban hành 2016,TT 10 Bộ Y tế còn hiệu lực,TT 10 Bộ Y tế áp dụng 2016,TT 10 Bộ Y tế mới nhất,TT số 10 năm 2016 Bộ Y tế,Thông tư 10/2016/TT-BYT ngày 05/05/2016,Thông tư 10 Bộ Y tế về Danh mục thuốc 2016,TT 10 Bộ Y tế về Danh mục thuốc 2016,Thông tư Danh mục thuốc

Ban hành: 05/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2016

9

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BYT năm 2023 hợp nhất Thông tư quy định hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế

cáo thực phẩm (đối với cơ quảng cáo thực phẩm); g) Kiểm tra các giấy tờ liên quan đến việc kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu (đối với cơ sở nhập khẩu, kinh doanh thực phẩm nhập khẩu); h)10 Lấy mẫu kiểm nghiệm trong trường hợp cần thiết. Áp dụng hướng dẫn tại Điều 6 Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN ngày 12

Ban hành: 02/11/2023

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2023

10

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BYT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2015 được sửa đổi, bổ sung bởi: Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên

Ban hành: 14/10/2022

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2022

11

Thông tư 10/2013/TT-BYT sửa đổi Thông tư 02/2007/TT-BYT hướng dẫn về điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định của Luật Dược và Nghị định 79/2006/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

10 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược; Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2007/TT-BYT ngày 24 tháng 01

Ban hành: 29/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2013

12

Thông tư 10/2012/TT-BXD hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng theo Nghị định 64/2012/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành ban hành

10/2012/TT-BXD,Thông tư 10 2012,Bộ Xây dựng,Hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng ,Cấp giấy phép xây dựng,Cấp giấy phép xây dựng 2013,Cấp phép xây dựng 2013,Cấp phép xây dựng,Giấy phép xây dựng,Hướng dẫn Nghị định 64,Hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng 2013,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 20/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2012

13

Thông tư 10/2012/TT-BNV quy định định mức kinh tế - kỹ thuật xử lý tài liệu hết giá trị do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

10/2012/TT-BNV,Thông tư 10 2012 Bộ Nội vụ,Thông tư 10 năm 2012 Bộ Nội vụ,Thông tư 10 Bộ Nội vụ ban hành 2012,TT 10 Bộ Nội vụ còn hiệu lực,TT 10 Bộ Nội vụ áp dụng 2012,TT 10 Bộ Nội vụ mới nhất,TT số 10 năm 2012 Bộ Nội vụ,Thông tư 10/2012/TT-BNV ngày 14/12/2012,Thông tư 10 Bộ Nội vụ về Xử lý tài liệu 2012,TT 10 Bộ Nội vụ về Xử lý tài liệu 2012

Ban hành: 14/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2012

14

Thông tư 10/2012/TT-BVHTTDL quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Lân Sư Rồng do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

10/2012/TT-BVHTTDL,Thông tư 10 2012,Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Điều kiện hoạt động cơ sở thể thao ,Hoạt động Lân Sư Rồng ,Lân Sư Rồng ,Cơ sở thể thao,Điều kiện hoạt động Lân Sư Rồng ,Thể thao - Y tế BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 29/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2013

15

Thông tư 10/2012/TT-BTP quy định tổ chức thi tuyển vào ngạch Chấp hành viên sơ cấp do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

10/2012/TT-BTP,Thông tư 10 2012,Bộ Tư pháp,Thi tuyển ngạch Chấp hành viên sơ cấp ,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/2012/TT-BTP Hà Nội,

Ban hành: 15/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2012

16

Thông tư 10/2012/TT-BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

10/2012/TT-BTNMT,Thông tư 10 2012 Bộ Tài nguyên và Môi trường,Thông tư 10 năm 2012 Bộ Tài nguyên và Môi trường,Thông tư 10 Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành 2012,TT 10 Bộ Tài nguyên và Môi trường còn hiệu lực,TT 10 Bộ Tài nguyên và Môi trường áp dụng 2012,TT 10 Bộ Tài nguyên và Môi trường mới nhất,TT số 10 năm 2012 Bộ Tài nguyên và Môi

Ban hành: 12/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2012

17

Thông tư 10/2012/TT-BTTTT về danh mục dịch vụ viễn thông quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định 25/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật Viễn thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

10/2012/TT-BTTTT,Thông tư 10 2012 Bộ Thông tin và Truyền thông,Thông tư 10 năm 2012 Bộ Thông tin và Truyền thông,Thông tư 10 Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành 2012,TT 10 Bộ Thông tin và Truyền thông còn hiệu lực,TT 10 Bộ Thông tin và Truyền thông áp dụng 2012,TT 10 Bộ Thông tin và Truyền thông mới nhất,TT số 10 năm 2012 Bộ Thông tin và Truyền

Ban hành: 10/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2012

18

Thông tư 10/2012/TT-BCT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn trong sản xuất, thử nghiệm và nghiệm thu vật liệu nổ công nghiệp do Bộ Công thương ban hành

10/2012/TT-BCT,Thông tư 10 2012,Bộ Công thương,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,An toàn trong sản xuất,Bộ Công thương,Vật liệu nổ công nghiệp,Thương mại,Tài nguyên - Môi trường BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 12/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2012

19

Thông tư 10/2012/TT-BLĐTBXH hướng dẫn mức lương tối thiểu chung đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

10/2012/TT-BLDTBXH,Thông tư 10 2012,Bộ Lao động - Thương binh và X,Mức lương tối thiểu chung,Nhà nước làm chủ sở hữu,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 26/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2012

20

Thông tư 10/2012/TT-NHNN quy định xử lý sau thanh tra, giám sát đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

10/2012/TT-NHNN,Thông tư 10 2012,Ngân hàng Nhà nước,Xử lý sau thanh tra,Giám sát tổ chức tín dụng,Chi nhánh ngân hàng nước ngoài,Xử phạt vi phạm hành chính,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 16/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 44.221.66.130
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!