Tra cứu Công Văn 10/2012/TT-BYT,

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 10/2012/TT-BYT, "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 96000 công văn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Công văn 2012/BYT-DP năm 2021 về hỗ trợ triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho lực lượng Công an nhân dân do Bộ Y tế ban hành

2012/BYT-DP,Công văn 2012 2021,Bộ Y tế,Hỗ trợ triển khai tiêm vắc xin phòng COVID19,Tiêm vắc xin COVID19 cho lực lượng Công an nhân dân,Tiêm vắc xin phòng COVID19 cho Công an nhân dân,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 24/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2021

2

Công văn 4797/BYT-MT năm 2022 về báo cáo đánh giá, tổng kết kết quả 10 năm (2012-2022) thực hiện Chỉ thị 29/CT-TTg do Bộ Y tế ban hành

Số: 4797/BYT-MT V/v báo cáo đánh giá, tổng kết kết quả 10 năm (2012-2022) thực hiện Chỉ thị số 29/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2022 Kính gửi: ………………………………………………………………. Ngày 19/6/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 730/QĐ-TTg về việc lấy ngày 02/7

Ban hành: 05/09/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2022

3

Công văn 5196/BYT-TT-KT năm 2022 về tăng cường truyền thông biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới do Bộ Y tế ban hành

5196/BYT-TT-KT,Công văn 5196 2022 Bộ Y tế,Công văn 5196 năm 2022 Bộ Y tế,Công văn 5196 Bộ Y tế ban hành 2022,CV 5196 Bộ Y tế còn hiệu lực,CV 5196 Bộ Y tế áp dụng 2022,CV 5196 Bộ Y tế mới nhất,CV số 5196 năm 2022 Bộ Y tế,Công văn 5196/BYT-TT-KT ngày 22/09/2022,Công văn 5196 Bộ Y tế về Truyền thông phòng chống COVID19 2022,CV 5196 Bộ Y tế về Truyền

Ban hành: 22/09/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2022

4

Công văn 3465/BYT-TT-KT năm 2022 về tăng cường truyền thông tiêm vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành

3465/BYT-TT-KT,Công văn 3465 2022 Bộ Y tế,Công văn 3465 năm 2022 Bộ Y tế,Công văn 3465 Bộ Y tế ban hành 2022,CV 3465 Bộ Y tế còn hiệu lực,CV 3465 Bộ Y tế áp dụng 2022,CV 3465 Bộ Y tế mới nhất,CV số 3465 năm 2022 Bộ Y tế,Công văn 3465/BYT-TT-KT ngày 30/06/2022,Công văn 3465 Bộ Y tế về Truyền thông tiêm vắc xin phòng COVID19 2022,CV 3465 Bộ Y tế về

Ban hành: 30/06/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2022

5

Công văn 3212/BYT-TT-KT năm 2022 về tăng cường truyền thông phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết do Bộ Y tế ban hành

3212/BYT-TT-KT,Công văn 3212 2022,Bộ Y tế,Phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết,Truyền thông phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết,Công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 20/06/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2022

6

Công văn 763/BYT-TT-KT hướng dẫn thực hiện công tác truyền thông y tế năm 2022 do Bộ Y tế ban hành

763/BYT-TT-KT,Công văn 763 2022,Bộ Y tế,Hướng dẫn thực hiện truyền thông y tế,Thực hiện công tác truyền thông y tế,Hướng dẫn công tác truyền thông y tế,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 21/02/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2022

7

Công văn 504/BYT-TT-KT về tăng cường truyền thông về chiến dịch tiêm chủng mùa xuân năm 2022 do Bộ Y tế ban hành

504/BYT-TT-KT,Công văn 504 2022,Bộ Y tế,Truyền thông chiến dịch tiêm chủng mùa xuân 2022,Truyền thông về tiêm chủng vắc xin Covid19,Truyền thông tiêm chủng vắc xin phòng Covid19,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 28/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2022

8

Công văn 269/BYT-TT-KT năm 2022 về tăng cường công tác truyền thông y tế trong dịp Tết do Bộ Y tế ban hành

269/BYT-TT-KT,Công văn 269 2022,Bộ Y tế,Công tác truyền thông y tế dịp Tết,Tăng cường truyền thông y tế dịp Tết,Tăng cường công tác truyền thông y tế dịp Tết,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 17/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2022

9

Công văn 6006/BYT-TT-KT năm 2021 về tăng cường nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành

6006/BYT-TT-KT,Công văn 6006 2021 Bộ Y tế,Công văn 6006 năm 2021 Bộ Y tế,Công văn 6006 Bộ Y tế ban hành 2021,CV 6006 Bộ Y tế còn hiệu lực,CV 6006 Bộ Y tế áp dụng 2021,CV 6006 Bộ Y tế mới nhất,CV số 6006 năm 2021 Bộ Y tế,Công văn 6006/BYT-TT-KT ngày 26/07/2021,Công văn 6006 Bộ Y tế về Nâng cao truyền thông phòng chống dịch COVID19 2021,CV 6006 Bộ Y

Ban hành: 26/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2021

10

Công văn 4719/BYT-TT-KT năm 2021 về tăng cường truyền thông cảnh báo về lừa đảo, giả mạo tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành

4719/BYT-TT-KT,Công văn 4719 2021 Bộ Y tế,Công văn 4719 năm 2021 Bộ Y tế,Công văn 4719 Bộ Y tế ban hành 2021,CV 4719 Bộ Y tế còn hiệu lực,CV 4719 Bộ Y tế áp dụng 2021,CV 4719 Bộ Y tế mới nhất,CV số 4719 năm 2021 Bộ Y tế,Công văn 4719/BYT-TT-KT ngày 14/06/2021,Công văn 4719 Bộ Y tế về Truyền thông cảnh báo về lừa đảo tiêm chủng COVID19 2021,CV 4719

Ban hành: 14/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2021

11

Công văn 4191/BYT-TT-KT năm 2021 phối hợp điều chỉnh công tác cung cấp thông tin cho báo chí về phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành

4191/BYT-TT-KT,Công văn 4191 2021 Bộ Y tế,Công văn 4191 năm 2021 Bộ Y tế,Công văn 4191 Bộ Y tế ban hành 2021,CV 4191 Bộ Y tế còn hiệu lực,CV 4191 Bộ Y tế áp dụng 2021,CV 4191 Bộ Y tế mới nhất,CV số 4191 năm 2021 Bộ Y tế,Công văn 4191/BYT-TT-KT ngày 21/05/2021,Công văn 4191 Bộ Y tế về Cung cấp thông tin cho báo chí về phòng chống COVID 19 2021,CV

Ban hành: 21/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2021

12

Công văn 3409/BYT-TT-KT năm 2021 về tiếp nhận và sử dụng Bộ Poster An toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành

3409/BYT-TT-KT,Công văn 3409 2021,Bộ Y tế,Tiếp nhận Bộ Poster An toàn tiêm chủng vắc xin COVID19,Sử dụng Bộ Poster An toàn tiêm chủng vắc xin COVID19,Bộ Poster An toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 27/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2021

13

Công văn 491/BYT-TT-KT về hướng dẫn thực hiện công tác truyền thông y tế năm 2021 do Bộ Y tế ban hành

491/BYT-TT-KT,Công văn 491 2021 Bộ Y tế,Công văn 491 năm 2021 Bộ Y tế,Công văn 491 Bộ Y tế ban hành 2021,CV 491 Bộ Y tế còn hiệu lực,CV 491 Bộ Y tế áp dụng 2021,CV 491 Bộ Y tế mới nhất,CV số 491 năm 2021 Bộ Y tế,Công văn 491/BYT-TT-KT ngày 21/01/2021,Công văn 491 Bộ Y tế về Thực hiện công tác truyền thông y tế 2021,CV 491 Bộ Y tế về Thực hiện công

Ban hành: 21/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2021

14

Công văn 9793/QLD-ĐK năm 2023 công bố danh mục nội dung thay đổi nhỏ chỉ yêu cầu thông báo theo quy định tại khoản 2 Điều 38 Thông tư 08/2022/TT-BYT (Đợt 10) do Cục Quản lý Dược ban hành

về công bố nội dung thay đổi nhỏ chỉ yêu cầu thông báo Đợt 10 2023,CV 9793 Cục Quản lý dược về công bố nội dung thay đổi nhỏ chỉ yêu cầu thông báo Đợt 10 2023,Công văn công bố nội dung thay đổi nhỏ chỉ yêu cầu thông báo Đợt 10 Cục Quản lý dược 2023,Công văn 9793 Cục Quản lý dược về nội dung thay đổi nhỏ chỉ yêu cầu thông báo theo 08/2022/TT-BYT

Ban hành: 18/10/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2023

15

Công văn 1435/BYT-TT-KT năm 2020 về phát động Phong trào thi đua “Ngành y tế chung tay phòng, chống dịch bệnh COVID-19” do Bộ Y tế ban hành

1435/BYT-TT-KT,Công văn 1435 2020,Bộ Y tế,Ngành y tế,Phong trào thi đua,Phòng chống dịch bệnh,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1435/BYT-TT-KT Phát động Phong trào thi đua “Ngành y

Ban hành: 20/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2020

16

Công văn 823/BYT-TT-KT năm 2020 về khuyến cáo phòng chống bệnh COVID-19 cho người điều khiển phương tiện giao thông công cộng và phương tiện sử dụng ứng dụng kết nối do Bộ Y tế ban hành

823/BYT-TT-KT,Công văn 823 2020 Bộ Y tế,Công văn 823 năm 2020 Bộ Y tế,Công văn 823 Bộ Y tế ban hành 2020,CV 823 Bộ Y tế còn hiệu lực,CV 823 Bộ Y tế áp dụng 2020,CV 823 Bộ Y tế mới nhất,CV số 823 năm 2020 Bộ Y tế,Công văn 823/BYT-TT-KT ngày 21/02/2020,Công văn 823 Bộ Y tế về Điều khiển phương tiện giao thông đường bộ 2020,CV 823 Bộ Y tế về Điều

Ban hành: 21/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2020

17

Công văn 643/BYT-TT-KT năm 2020 về tăng cường truyền thông phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do Bộ Y tế ban hành

643/BYT-TT-KT,Công văn 643 2020 Bộ Y tế,Công văn 643 năm 2020 Bộ Y tế,Công văn 643 Bộ Y tế ban hành 2020,CV 643 Bộ Y tế còn hiệu lực,CV 643 Bộ Y tế áp dụng 2020,CV 643 Bộ Y tế mới nhất,CV số 643 năm 2020 Bộ Y tế,Công văn 643/BYT-TT-KT ngày 13/02/2020,Công văn 643 Bộ Y tế về Truyền thông 2020,CV 643 Bộ Y tế về Truyền thông 2020,Công văn Truyền

Ban hành: 13/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2020

18

Công văn 380/BYT-TT-KT năm 2020 về tăng cường truyền thông phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV do Bộ Y tế ban hành

380/BYT-TT-KT,Công văn 380 2020 Bộ Y tế,Công văn 380 năm 2020 Bộ Y tế,Công văn 380 Bộ Y tế ban hành 2020,CV 380 Bộ Y tế còn hiệu lực,CV 380 Bộ Y tế áp dụng 2020,CV 380 Bộ Y tế mới nhất,CV số 380 năm 2020 Bộ Y tế,Công văn 380/BYT-TT-KT ngày 31/01/2020,Công văn 380 Bộ Y tế về Truyền thông 2020,CV 380 Bộ Y tế về Truyền thông 2020,Công văn Truyền

Ban hành: 31/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2020

19

Công văn 369/BYT-TT-KT năm 2020 về tăng cường tuyên truyền, vận động phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV do Bộ Y tế ban hành

369/BYT-TT-KT,Công văn 369 2020 Bộ Y tế,Công văn 369 năm 2020 Bộ Y tế,Công văn 369 Bộ Y tế ban hành 2020,CV 369 Bộ Y tế còn hiệu lực,CV 369 Bộ Y tế áp dụng 2020,CV 369 Bộ Y tế mới nhất,CV số 369 năm 2020 Bộ Y tế,Công văn 369/BYT-TT-KT ngày 31/01/2020,Công văn 369 Bộ Y tế về Phòng chống dịch bệnh 2020,CV 369 Bộ Y tế về Phòng chống dịch bệnh

Ban hành: 31/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2020

20

Công văn 2925/BYT-TT-KT năm 2019 giải đáp thắc mắc về tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú" do Bộ Y tế ban hành

2925/BYT-TT-KT,Công văn 2925 2019 Bộ Y tế,Công văn 2925 năm 2019 Bộ Y tế,Công văn 2925 Bộ Y tế ban hành 2019,CV 2925 Bộ Y tế còn hiệu lực,CV 2925 Bộ Y tế áp dụng 2019,CV 2925 Bộ Y tế mới nhất,CV số 2925 năm 2019 Bộ Y tế,Công văn 2925/BYT-TT-KT ngày 28/05/2019,Công văn 2925 Bộ Y tế về Thầy thuốc nhân dân 2019,CV 2925 Bộ Y tế về Thầy thuốc nhân dân

Ban hành: 28/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.48.196
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!