Tra cứu Bảng Giá Đất

Chọn địa bàn:
Mức giá:
Tìm thấy 411508 bảng giá đất

STTQuận/HuyệnTên đường/Làng xãĐoạn: Từ - ĐếnVT1VT2VT3VT4VT5Loại
1801Quận 2ĐƯỜNG SỐ 27, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYBÌNH TRƯNG - ĐƯỜNG 82.960.0000000Đất TM-DV đô thị
1802Quận 2ĐƯỜNG SỐ 41, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYNGUYỄN DUY TRINH - ĐƯỜNG 42.960.0000000Đất TM-DV đô thị
1803Quận 2ĐƯỜNG SỐ 42, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYĐƯỜNG 11 - ĐƯỜNG 392.960.0000000Đất TM-DV đô thị
1804Quận 2LÊ VĂN THỊNHNGUYỄN DUY TRINH - NGUYỄN THỊ ĐỊNH4.640.0000000Đất TM-DV đô thị
1805Quận 2NGUYỄN DUY TRINHCẦU GIỒNG ÔNG TỐ - CẦU XÂY DỰNG5.280.0000000Đất TM-DV đô thị
1806Quận 2NGUYỄN TƯ NGHIÊM, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYNGUYỄN DUY TRINH - NGUYỄN TUYỂN4.640.0000000Đất TM-DV đô thị
1807Quận 2NGUYỄN TUYỂN, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYTRỌN ĐƯỜNG - 4.640.0000000Đất TM-DV đô thị
1808Quận 2ĐƯỜNG 2, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢINGUYỄN THỊ ĐỊNH - TRỊNH KHẮC LẬP5.280.0000000Đất TM-DV đô thị
1809Quận 2ĐƯỜNG 3, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢINGUYỄN THỊ ĐỊNH - ĐƯỜNG 65.280.0000000Đất TM-DV đô thị
1810Quận 2ĐƯỜNG 4, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢIĐỒNG VĂN CỐNG - TRỊNH KHẮC LẬP4.160.0000000Đất TM-DV đô thị
1811Quận 2ĐƯỜNG 5, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢINGUYỄN THỊ ĐỊNH - ĐƯỜNG 33.520.0000000Đất TM-DV đô thị
1812Quận 2ĐƯỜNG 6, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢIĐƯỜNG 3 - ĐƯỜNG 44.800.0000000Đất TM-DV đô thị
1813Quận 2ĐƯỜNG 7, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢIĐỒNG VĂN CỐNG - THÍCH MẬT THỂ4.320.0000000Đất TM-DV đô thị
1814Quận 2ĐƯỜNG 16, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢINGUYỄN THỊ ĐỊNH - ĐƯỜNG 184.800.0000000Đất TM-DV đô thị
1815Quận 2ĐƯỜNG 18, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢINGUYỄN THỊ ĐỊNH - RẠCH BẾN DỐC4.320.0000000Đất TM-DV đô thị
1816Quận 2ĐƯỜNG 19, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢINGUYỄN THỊ ĐỊNH - ĐƯỜNG 183.520.0000000Đất TM-DV đô thị
1817Quận 2ĐƯỜNG 20, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢINGUYỄN THỊ ĐỊNH - CUỐI ĐƯỜNG3.520.0000000Đất TM-DV đô thị
1818Quận 2ĐƯỜNG 21, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢINGUYỄN THỊ ĐỊNH - CUỐI ĐƯỜNG4.080.0000000Đất TM-DV đô thị
1819Quận 2ĐƯỜNG SỐ 22, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢITRỌN ĐƯỜNG - 3.120.0000000Đất TM-DV đô thị
1820Quận 2ĐƯỜNG SỐ 23, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢITRỌN ĐƯỜNG - 3.120.0000000Đất TM-DV đô thị
1821Quận 2ĐƯỜNG SỐ 24, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢITRỌN ĐƯỜNG - 3.120.0000000Đất TM-DV đô thị
1822Quận 2ĐƯỜNG SỐ 25, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢITRỌN ĐƯỜNG - 3.120.0000000Đất TM-DV đô thị
1823Quận 2THẠNH MỸ LỢI, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢINGUYỄN THỊ ĐỊNH - ĐƯỜNG 164.800.0000000Đất TM-DV đô thị
1824Quận 2THÍCH MẬT THỂ, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢIĐƯỜNG 16 - ĐỒNG VĂN CỐNG4.320.0000000Đất TM-DV đô thị
1825Quận 2TRỊNH KHẮC LẬP, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢINGUYỄN THỊ ĐỊNH - ĐỒNG VĂN CỐNG4.560.0000000Đất TM-DV đô thị
1826Quận 2ĐƯỜNG 1, PHƯỜNG CÁT LÁINGUYỄN THỊ ĐỊNH - ĐƯỜNG 103.840.0000000Đất TM-DV đô thị
1827Quận 2ĐƯỜNG 2, PHƯỜNG CÁT LÁINGUYỄN THỊ ĐỊNH - CUỐI ĐƯỜNG3.520.0000000Đất TM-DV đô thị
1828Quận 2ĐƯỜNG 3, PHƯỜNG CÁT LÁINGUYỄN THỊ ĐỊNH - CUỐI ĐƯỜNG4.160.0000000Đất TM-DV đô thị
1829Quận 2ĐƯỜNG 5, PHƯỜNG CÁT LÁINGUYỄN THỊ ĐỊNH - CUỐI ĐƯỜNG4.160.0000000Đất TM-DV đô thị
1830Quận 2ĐƯỜNG 10, PHƯỜNG CÁT LÁITRỌN ĐƯỜNG - 3.520.0000000Đất TM-DV đô thị
1831Quận 2ĐƯỜNG 11, PHƯỜNG CÁT LÁITRỌN ĐƯỜNG - 3.520.0000000Đất TM-DV đô thị
1832Quận 2ĐƯỜNG 12, 13, PHƯỜNG CÁT LÁITRỌN ĐƯỜNG - 3.680.0000000Đất TM-DV đô thị
1833Quận 2ĐƯỜNG 24, PHƯỜNG CÁT LÁILÊ VĂN THỊNH - LÊ ĐÌNH QUẢN3.840.0000000Đất TM-DV đô thị
1834Quận 2ĐƯỜNG 25, PHƯỜNG CÁT LÁILÊ VĂN THỊNH - LÊ ĐÌNH QUẢN3.840.0000000Đất TM-DV đô thị
1835Quận 2ĐƯỜNG 26, PHƯỜNG CÁT LÁIĐƯỜNG SỐ 25 - NGUYỄN ĐÔN TIẾT4.080.0000000Đất TM-DV đô thị
1836Quận 2ĐƯỜNG 28, PHƯỜNG CÁT LÁILÊ VĂN THỊNH - LÊ ĐÌNH QUẢN3.680.0000000Đất TM-DV đô thị
1837Quận 2ĐƯỜNG SỐ 29, PHƯỜNG CÁT LÁINGUYỄN THỊ ĐỊNH - LÊ VĂN THỊNH NỐI DÀI3.840.0000000Đất TM-DV đô thị
1838Quận 2ĐƯỜNG 30, PHƯỜNG CÁT LÁINGUYỄN THỊ ĐỊNH - LÊ ĐÌNH QUẢN3.600.0000000Đất TM-DV đô thị
1839Quận 2LÊ PHỤNG HIỂU, PHƯỜNG CÁT LÁINGUYỄN THỊ ĐỊNH - CẢNG CÁT LÁI 3.600.0000000Đất TM-DV đô thị
1840Quận 2LÊ VĂN THỊNH NỐI DÀI, PHƯỜNG CÁT LÁINGÃ 3 ĐƯỜNG LÊ VĂN THỊNH-ĐƯỜNG 24 - ĐƯỜNG SỐ 54.080.0000000Đất TM-DV đô thị
1841Quận 2LÊ ĐÌNH QUẢN, PHƯỜNG CÁT LÁIĐƯỜNG 5 - ĐƯỜNG 283.840.0000000Đất TM-DV đô thị
1842Quận 2NGUYỄN ĐÔN TIẾTTRỌN ĐƯỜNG - 3.200.0000000Đất TM-DV đô thị
1843Quận 2HẺM 112, ĐƯỜNG 42, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 42 - NGUYỄN VĂN GIÁP4.560.0000000Đất TM-DV đô thị
1844Quận 2ĐƯỜNG 52-TMLBÁT NÀN - LÊ HIẾN MAI5.440.0000000Đất TM-DV đô thị
1845Quận 2ĐƯỜNG 54-TMLTRƯƠNG VĂN BANG - ĐỒNG VĂN CỐNG5.440.0000000Đất TM-DV đô thị
1846Quận 2ĐƯỜNG 55-TMLBÁT NÀN - TẠ HIỆN5.440.0000000Đất TM-DV đô thị
1847Quận 2ĐƯỜNG 56-TMLĐƯỜNG 52-TML - CUỐI ĐƯỜNG5.440.0000000Đất TM-DV đô thị
1848Quận 2ĐƯỜNG 57-TMLĐƯỜNG 52-TML - ĐỒNG VĂN CỐNG5.440.0000000Đất TM-DV đô thị
1849Quận 2ĐƯỜNG 58-TMLNGUYỄN VĂN KỈNH - ĐƯỜNG 103-TML5.600.0000000Đất TM-DV đô thị
1850Quận 2ĐƯỜNG 59-TMLTẠ HIỆN - NGUYỄN AN5.600.0000000Đất TM-DV đô thị
1851Quận 2ĐƯỜNG B2 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CTY HUY HOÀNG - 174HA), PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢITRỌN ĐƯỜNG - 5.440.0000000Đất TM-DV đô thị
1852Quận 2ĐƯỜNG B3 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CTY HUY HOÀNG - 174HA), PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢITRỌN ĐƯỜNG - 5.440.0000000Đất TM-DV đô thị
1853Quận 2ĐƯỜNG B4 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CTY HUY HOÀNG - 174HA), PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢITRỌN ĐƯỜNG - 5.440.0000000Đất TM-DV đô thị
1854Quận 2ĐƯỜNG A9 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CTY HUY HOÀNG - 174HA), PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢITRỌN ĐƯỜNG - 5.440.0000000Đất TM-DV đô thị
1855Quận 2ĐƯỜNG C5 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CTY HUY HOÀNG - 174HA), PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢITRỌN ĐƯỜNG - 5.440.0000000Đất TM-DV đô thị
1856Quận 2ĐƯỜNG C6 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CTY HUY HOÀNG - 174HA), PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢITRỌN ĐƯỜNG - 5.440.0000000Đất TM-DV đô thị
1857Quận 2ĐƯỜNG C7 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CTY HUY HOÀNG - 174HA), PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢITRỌN ĐƯỜNG - 5.440.0000000Đất TM-DV đô thị
1858Quận 2ĐƯỜNG C8 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CTY HUY HOÀNG - 174HA), PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢITRỌN ĐƯỜNG - 5.440.0000000Đất TM-DV đô thị
1859Quận 2ĐƯỜNG C9 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CTY HUY HOÀNG - 174HA), PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢITRỌN ĐƯỜNG - 5.440.0000000Đất TM-DV đô thị
1860Quận 2ĐƯỜNG C10 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CTY HUY HOÀNG - 174HA), PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢITRỌN ĐƯỜNG - 5.440.0000000Đất TM-DV đô thị
1861Quận 2ĐƯỜNG 60-TMLNGUYỄN THANH SƠN - ĐẶNG NHƯ MAI5.600.0000000Đất TM-DV đô thị
1862Quận 2ĐƯỜNG 61-TMLĐƯỜNG 62-TML - ĐƯỜNG 60-TML5.440.0000000Đất TM-DV đô thị
1863Quận 2ĐƯỜNG 68-TMLNGUYỄN VĂN KỈNH - TRƯƠNG VĂN BANG5.440.0000000Đất TM-DV đô thị
1864Quận 2ĐƯỜNG 62-TMLNGUYỄN THANH SƠN - ĐẶNG NHƯ MAI5.600.0000000Đất TM-DV đô thị
1865Quận 2ĐƯỜNG 64-TMLNGUYỄN VĂN KỈNH - ĐƯỜNG 103-TML5.600.0000000Đất TM-DV đô thị
1866Quận 2ĐƯỜNG 67-TMLĐẶNG NHƯ MAI - PHAN BÁ VÀNH5.280.0000000Đất TM-DV đô thị
1867Quận 2ĐƯỜNG E4 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CTY HUY HOÀNG - 174HA), PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢITRỌN ĐƯỜNG - 5.440.0000000Đất TM-DV đô thị
1868Quận 2ĐƯỜNG 69-TMLĐẶNG NHƯ MAI - CUỐI ĐƯỜNG5.440.0000000Đất TM-DV đô thị
1869Quận 2ĐƯỜNG F2 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CTY HUY HOÀNG - 174HA), PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢITRỌN ĐƯỜNG - 5.280.0000000Đất TM-DV đô thị
1870Quận 2ĐƯỜNG F7 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CTY HUY HOÀNG - 174HA), PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢITRỌN ĐƯỜNG - 5.440.0000000Đất TM-DV đô thị
1871Quận 2ĐƯỜNG F8 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CTY HUY HOÀNG - 174HA), PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢITRỌN ĐƯỜNG - 5.440.0000000Đất TM-DV đô thị
1872Quận 2ĐƯỜNG F9 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CTY HUY HOÀNG - 174HA), PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢITRỌN ĐƯỜNG - 5.440.0000000Đất TM-DV đô thị
1873Quận 2ĐƯỜNG 39-CLĐƯỜNG 66-CL - ĐƯỜNG 63-CL3.600.0000000Đất TM-DV đô thị
1874Quận 2ĐƯỜNG 42-CLĐƯỜNG 64-CL - ĐƯỜNG 60-CL3.600.0000000Đất TM-DV đô thị
1875Quận 2ĐƯỜNG 43-CLĐƯỜNG 71-CL - ĐƯỜNG 69-CL3.600.0000000Đất TM-DV đô thị
1876Quận 2ĐƯỜNG 45-CLĐƯỜNG 39-CL - ĐƯỜNG 60-CL3.600.0000000Đất TM-DV đô thị
1877Quận 2ĐƯỜNG 46-CLĐƯỜNG 69-CL - ĐƯỜNG 60-CL4.080.0000000Đất TM-DV đô thị
1878Quận 2ĐƯỜNG 47-CLĐƯỜNG 69-CL - ĐƯỜNG 67-CL3.360.0000000Đất TM-DV đô thị
1879Quận 2ĐƯỜNG 49-CLĐƯỜNG 69-CL - ĐƯỜNG 67-CL3.360.0000000Đất TM-DV đô thị
1880Quận 2ĐƯỜNG 50-CLĐƯỜNG 65-CL - ĐƯỜNG 60-CL3.360.0000000Đất TM-DV đô thị
1881Quận 2ĐƯỜNG 51-CLĐƯỜNG 69-CL - ĐƯỜNG 67-CL3.360.0000000Đất TM-DV đô thị
1882Quận 2ĐƯỜNG 52-CLĐƯỜNG 60-CL - CUỐI ĐƯỜNG3.360.0000000Đất TM-DV đô thị
1883Quận 2ĐƯỜNG 53-CLĐƯỜNG 67-CL - CUỐI ĐƯỜNG3.360.0000000Đất TM-DV đô thị
1884Quận 2ĐƯỜNG 54-CLĐƯỜNG 64-CL - ĐƯỜNG 60-CL3.360.0000000Đất TM-DV đô thị
1885Quận 2ĐƯỜNG 55-CLĐƯỜNG 66-CL - CUỐI ĐƯỜNG3.360.0000000Đất TM-DV đô thị
1886Quận 2ĐƯỜNG 56-CLĐƯỜNG 65-CL - ĐƯỜNG 60-CL3.360.0000000Đất TM-DV đô thị
1887Quận 2ĐƯỜNG 57-CLĐƯỜNG 71-CL - ĐƯỜNG 60-CL3.360.0000000Đất TM-DV đô thị
1888Quận 2ĐƯỜNG 60-CLĐƯỜNG 42-CL - ĐƯỜNG 57-CL3.360.0000000Đất TM-DV đô thị
1889Quận 2ĐƯỜNG 64-CLĐƯỜNG 39-CL - ĐƯỜNG 56-CL3.360.0000000Đất TM-DV đô thị
1890Quận 2ĐƯỜNG 65-CLĐƯỜNG 39-CL - ĐƯỜNG 57-CL3.360.0000000Đất TM-DV đô thị
1891Quận 2ĐƯỜNG 66-CLĐƯỜNG 39-CL - ĐƯỜNG 57-CL3.280.0000000Đất TM-DV đô thị
1892Quận 2ĐƯỜNG 67-CLĐƯỜNG 46-CL - ĐƯỜNG 55-CL3.360.0000000Đất TM-DV đô thị
1893Quận 2ĐƯỜNG 69-CLĐƯỜNG 43-CL - CUỐI ĐƯỜNG3.120.0000000Đất TM-DV đô thị
1894Quận 2ĐƯỜNG 70-CLĐƯỜNG 43-CL - ĐƯỜNG 57-CL3.600.0000000Đất TM-DV đô thị
1895Quận 2ĐƯỜNG 71-CLĐƯỜNG 43-CL - ĐƯỜNG 57-CL3.600.0000000Đất TM-DV đô thị
1896Quận 2ĐƯỜNG 16 (KHU TÁI ĐỊNH CƯ 50HA), PHƯỜNG CÁT LÁIĐƯỜNG 23 - ĐƯỜNG 453.600.0000000Đất TM-DV đô thị
1897Quận 2ĐƯỜNG 50 (KHU TÁI ĐỊNH CƯ 50HA), PHƯỜNG CÁT LÁIĐƯỜNG 41 - ĐƯỜNG 453.600.0000000Đất TM-DV đô thị
1898Quận 2ĐƯỜNG 51 (KHU TÁI ĐỊNH CƯ 50HA), PHƯỜNG CÁT LÁIĐƯỜNG 60 - ĐƯỜNG 473.600.0000000Đất TM-DV đô thị
1899Quận 2ĐƯỜNG 55 (KHU TÁI ĐỊNH CƯ 50HA), PHƯỜNG CÁT LÁIĐƯỜNG 60 - ĐƯỜNG 573.600.0000000Đất TM-DV đô thị
1900Quận 2ĐƯỜNG 61 (KHU TÁI ĐỊNH CƯ 50HA), PHƯỜNG CÁT LÁIĐƯỜNG 60 - ĐƯỜNG 633.600.0000000Đất TM-DV đô thị

« Trước1234567891011121314151617181920Tiếp »

TVPL:
DMCA.com Protection Status