Tra cứu Bảng Giá Đất

Chọn địa bàn:
Mức giá:
Tìm thấy 411508 bảng giá đất

STTQuận/HuyệnTên đường/Làng xãĐoạn: Từ - ĐếnVT1VT2VT3VT4VT5Loại
901Quận 2ĐƯỜNG 9, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNLÊ THƯỚC - CUỐI ĐƯỜNG8.400.0000000Đất ở đô thị
902Quận 2ĐƯỜNG 10, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNVÕ TRƯỜNG TOẢN - CUỐI ĐƯỜNG10.500.0000000Đất ở đô thị
903Quận 2ĐƯỜNG 11, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNVÕ TRƯỜNG TOẢN - CUỐI ĐƯỜNG7.800.0000000Đất ở đô thị
904Quận 2ĐƯỜNG 12, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNVÕ TRƯỜNG TOẢN - CUỐI ĐƯỜNG7.800.0000000Đất ở đô thị
905Quận 2ĐƯỜNG 16, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNVÕ TRƯỜNG TOẢN - CUỐI ĐƯỜNG7.800.0000000Đất ở đô thị
906Quận 2ĐƯỜNG 39, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNXUÂN THỦY - CUỐI ĐƯỜNG7.800.0000000Đất ở đô thị
907Quận 2ĐƯỜNG 40, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNNGUYỄN VĂN HƯỞNG - CUỐI ĐƯỜNG6.600.0000000Đất ở đô thị
908Quận 2ĐƯỜNG 41, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNQUỐC HƯƠNG - NGUYỄN BÁ HUÂN7.800.0000000Đất ở đô thị
909Quận 2ĐƯỜNG 42, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNĐƯỜNG 41 - ĐƯỜNG 486.600.0000000Đất ở đô thị
910Quận 2ĐƯỜNG 43, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNĐƯỜNG 41 - CUỐI ĐƯỜNG6.600.0000000Đất ở đô thị
911Quận 2ĐƯỜNG 44, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNĐƯỜNG 41 - CUỐI ĐƯỜNG 6.600.0000000Đất ở đô thị
912Quận 2ĐƯỜNG 46, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNQUỐC HƯƠNG - CUỐI ĐƯỜNG7.800.0000000Đất ở đô thị
913Quận 2ĐƯỜNG 47, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNĐƯỜNG 59 - ĐƯỜNG 666.600.0000000Đất ở đô thị
914Quận 2ĐƯỜNG 48, 59, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNQUỐC HƯƠNG - CUỐI ĐƯỜNG7.800.0000000Đất ở đô thị
915Quận 2ĐƯỜNG 49B, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNXUÂN THỦY - SÔNG SÀI GÒN7.800.0000000Đất ở đô thị
916Quận 2ĐƯỜNG 50, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNXUÂN THUỶ - LÊ VĂN MIẾN7.400.0000000Đất ở đô thị
917Quận 2ĐƯỜNG 54, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNĐƯỜNG 49B - SÔNG SÀI GÒN6.600.0000000Đất ở đô thị
918Quận 2ĐƯỜNG 55, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNĐƯỜNG 41 - CUỐI ĐƯỜNG6.600.0000000Đất ở đô thị
919Quận 2ĐƯỜNG 56, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNTRỌN ĐƯỜNG - 6.600.0000000Đất ở đô thị
920Quận 2ĐƯỜNG 57, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNĐƯỜNG 44 - CUỐI ĐƯỜNG6.600.0000000Đất ở đô thị
921Quận 2ĐƯỜNG 58, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNĐƯỜNG 55 - CUỐI ĐƯỜNG6.600.0000000Đất ở đô thị
922Quận 2ĐƯỜNG 60, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNĐƯỜNG 59 - RẠCH ÔNG DÍ6.600.0000000Đất ở đô thị
923Quận 2ĐƯỜNG 61, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNGIÁP ĐƯỜNG 60 - ĐƯỜNG 476.600.0000000Đất ở đô thị
924Quận 2ĐƯỜNG 62, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNĐƯỜNG 61 - CUỐI ĐƯỜNG6.600.0000000Đất ở đô thị
925Quận 2ĐƯỜNG 63, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNĐƯỜNG 64 - CUỐI ĐƯỜNG6.600.0000000Đất ở đô thị
926Quận 2ĐƯỜNG 64, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNĐƯỜNG 66 - CUỐI ĐƯỜNG6.600.0000000Đất ở đô thị
927Quận 2ĐƯỜNG 65, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNQUỐC HƯƠNG - CUỐI ĐƯỜNG7.500.0000000Đất ở đô thị
928Quận 2ĐƯỜNG 66, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNNGUYỄN VĂN HƯỞNG - ĐƯỜNG 476.600.0000000Đất ở đô thị
929Quận 2ĐƯỜNG SỐ 1, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN (KHU BÁO CHÍ)THẢO ĐIỀN - SÔNG SÀI GÒN7.800.0000000Đất ở đô thị
930Quận 2ĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNTHẢO ĐIỀN - SÔNG SÀI GÒN6.600.0000000Đất ở đô thị
931Quận 2ĐƯỜNG SỐ 4, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN NGUYỄN Ư DĨ - CUỐI ĐƯỜNG7.800.0000000Đất ở đô thị
932Quận 2ĐƯỜNG SỐ 5, KP 1, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNNGUYỄN Ư DĨ - CUỐI ĐƯỜNG 8.100.0000000Đất ở đô thị
933Quận 2ĐƯỜNG SỐ 5, KP 3, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNĐẦU ĐƯỜNG - RẠCH BÁO CHÍ8.400.0000000Đất ở đô thị
934Quận 2LÊ THƯỚC, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNXA LỘ HÀ NỘI - ĐƯỜNG SỐ 128.400.0000000Đất ở đô thị
935Quận 2LÊ VĂN MIẾN, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNQUỐC HƯƠNG - THẢO ĐIỀN7.800.0000000Đất ở đô thị
936Quận 2NGÔ QUANG HUY, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNQUỐC HƯƠNG - THẢO ĐIỀN8.400.0000000Đất ở đô thị
937Quận 2NGUYỄN BÁ HUÂN, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNXUÂN THỦY - CUỐI ĐƯỜNG8.400.0000000Đất ở đô thị
938Quận 2NGUYỄN BÁ LÂN, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNXUÂN THỦY - XA LỘ HÀ NỘI8.400.0000000Đất ở đô thị
939Quận 2NGUYỄN CỪ, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNXUÂN THUỶ - CUỐI ĐƯỜNG8.400.0000000Đất ở đô thị
940Quận 2NGUYỄN ĐĂNG GIAI, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNTHẢO ĐIỀN - RẠCH ÔNG CHUA8.400.0000000Đất ở đô thị
941Quận 2NGUYỄN DUY HIỆU, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNTHẢO ĐIỀN - CUỐI ĐƯỜNG8.400.0000000Đất ở đô thị
942Quận 2NGUYỄN Ư DĨ, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNTRẦN NGỌC DIỆN - CUỐI ĐƯỜNG8.400.0000000Đất ở đô thị
943Quận 2NGUYỄN VĂN HƯỞNG, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNXUÂN THUỶ - THẢO ĐIỀN9.200.0000000Đất ở đô thị
944Quận 2QUỐC HƯƠNG, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNXA LỘ HÀ NỘI - ĐƯỜNG 479.200.0000000Đất ở đô thị
945Quận 2THẢO ĐIỀN, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNXA LỘ HÀ NỘI - NGUYỄN VĂN HƯỞNG (TRƯỚC BAN ĐIỀU HÀNH KP3)14.600.0000000Đất ở đô thị
946Quận 2TỐNG HỮU ĐỊNH, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNQUỐC HƯƠNG - THẢO ĐIỀN8.400.0000000Đất ở đô thị
947Quận 2TRẦN NGỌC DIỆN, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNTHẢO ĐIỀN - SÔNG SÀI GÒN9.200.0000000Đất ở đô thị
948Quận 2TRÚC ĐƯỜNG (ĐƯỜNG SỐ 3 KHU BÁO CHÍ), PHƯỜNG THẢO ĐIỀNTHẢO ĐIỀN - SÔNG SÀI GÒN10.200.0000000Đất ở đô thị
949Quận 2VÕ TRƯỜNG TOẢNXA LỘ HÀ NỘI - ĐƯỜNG 119.600.0000000Đất ở đô thị
950Quận 2VÕ TRƯỜNG TOẢNĐƯỜNG 11 - RIVERSIDE8.100.0000000Đất ở đô thị
951Quận 2XA LỘ HÀ NỘICHÂN CẦU SÀI GÒN - CẦU RẠCH CHIẾC14.400.0000000Đất ở đô thị
952Quận 2XUÂN THỦY, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNTHẢO ĐIỀN - QUỐC HƯƠNG11.000.0000000Đất ở đô thị
953Quận 2XUÂN THỦY, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNQUỐC HƯƠNG - NGUYỄN VĂN HƯỞNG9.600.0000000Đất ở đô thị
954Quận 2ĐƯỜNG CHÍNH (ĐOẠN 1, DỰ ÁN FIDICO), LỘ GIỚI 12M - 17M, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNĐƯỜNG THẢO ĐIỀN - ĐƯỜNG VEN SÔNG 7.400.0000000Đất ở đô thị
955Quận 2ĐƯỜNG NHÁNH CỤT (DỰ ÁN FIDICO), LỘ GIỚI 7M-12M, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNTRỌN ĐƯỜNG - 6.800.0000000Đất ở đô thị
956Quận 2AN PHÚ, PHƯỜNG AN PHÚXA LỘ HÀ NỘI - CUỐI ĐƯỜNG9.200.0000000Đất ở đô thị
957Quận 2ĐẶNG TIẾN ĐÔNG, PHƯỜNG AN PHÚĐOÀN HỮU TRƯNG - CUỐI ĐƯỜNG6.600.0000000Đất ở đô thị
958Quận 2ĐỖ XUÂN HỢP, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG-AN PHÚNGUYỄN DUY TRINH - CẦU NAM LÝ6.000.0000000Đất ở đô thị
959Quận 2ĐOÀN HỮU TRƯNG, PHƯỜNG AN PHÚTRỌN ĐƯỜNG - 7.800.0000000Đất ở đô thị
960Quận 2ĐƯỜNG 1 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CTY VĂN MINH), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG SỐ 10 - ĐƯỜNG SỐ 157.000.0000000Đất ở đô thị
961Quận 2ĐƯỜNG 2 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở VĂN MINH + DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN - CTY QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂTRỌN ĐƯỜNG - 7.000.0000000Đất ở đô thị
962Quận 2ĐƯỜNG 3 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CTY VĂN MINH)ĐƯỜNG SỐ 10 - ĐƯỜNG SỐ 157.000.0000000Đất ở đô thị
963Quận 2ĐƯỜNG 4 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CTY VĂN MINH)ĐƯỜNG SỐ 3 - ĐƯỜNG SỐ 147.000.0000000Đất ở đô thị
964Quận 2ĐƯỜNG 5 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CTY VĂN MINH)ĐƯỜNG SỐ 10 - ĐƯỜNG SỐ 147.000.0000000Đất ở đô thị
965Quận 2ĐƯỜNG 6 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở VĂN MINH + DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN - CTY QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂTRỌN ĐƯỜNG - 7.000.0000000Đất ở đô thị
966Quận 2ĐƯỜNG 7 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở VĂN MINH + DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN - CTY QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂĐƯỜNG SỐ 8 - CUỐI ĐƯỜNG7.000.0000000Đất ở đô thị
967Quận 2ĐƯỜNG 8 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở VĂN MINH + DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN - CTY QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂĐƯỜNG SỐ 6 - CUỐI ĐƯỜNG7.000.0000000Đất ở đô thị
968Quận 2ĐƯỜNG 9 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở VĂN MINH + DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN - CTY QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂĐƯỜNG SỐ 6 - CUỐI ĐƯỜNG7.000.0000000Đất ở đô thị
969Quận 2ĐƯỜNG 10 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở VĂN MINH + DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN - CTY QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIĐƯỜNG SỐ 1 - ĐƯỜNG SỐ 67.000.0000000Đất ở đô thị
970Quận 2ĐƯỜNG 11 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CTY VĂN MINH), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG SỐ 1 - ĐƯỜNG SỐ 67.000.0000000Đất ở đô thị
971Quận 2ĐƯỜNG 12 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CTY VĂN MINH), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG SỐ 1 - ĐƯỜNG SỐ 37.000.0000000Đất ở đô thị
972Quận 2ĐƯỜNG 13 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CTY VĂN MINH), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG SỐ 3 - ĐƯỜNG SỐ 47.000.0000000Đất ở đô thị
973Quận 2ĐƯỜNG 14 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CTY VĂN MINH), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG SỐ 1 - ĐƯỜNG SỐ 67.000.0000000Đất ở đô thị
974Quận 2ĐƯỜNG 15 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CTY VĂN MINH), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG SỐ 1 - CUỐI ĐƯỜNG7.000.0000000Đất ở đô thị
975Quận 2ĐƯỜNG 1 (ĐƯỜNG H), KP1, PHƯỜNG AN PHÚLƯƠNG ĐỊNH CỦA - CUỐI ĐƯỜNG6.600.0000000Đất ở đô thị
976Quận 2ĐƯỜNG 1, KP4, PHƯỜNG AN PHÚXA LỘ HÀ NỘI - ĐƯỜNG 89.200.0000000Đất ở đô thị
977Quận 2ĐƯỜNG 2, KP1, PHƯỜNG AN PHÚLƯƠNG ĐỊNH CỦA - CUỐI ĐƯỜNG9.200.0000000Đất ở đô thị
978Quận 2ĐƯỜNG 2, KP4, PHƯỜNG AN PHÚXA LỘ HÀ NỘI - CUỐI ĐƯỜNG6.600.0000000Đất ở đô thị
979Quận 2ĐƯỜNG 3, KP1, PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG 6 (KHU TĐC 1HA) - CUỐI ĐƯỜNG6.600.0000000Đất ở đô thị
980Quận 2ĐƯỜNG 3, KP4, PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG 2 - ĐẶNG TIẾN ĐÔNG8.800.0000000Đất ở đô thị
981Quận 2ĐƯỜNG 4, KP1, PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG 1- ĐƯỜNG H (KHU TĐC 1HA) - CUỐI ĐƯỜNG6.600.0000000Đất ở đô thị
982Quận 2ĐƯỜNG 4, KP4, PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG 3 - ĐƯỜNG 86.600.0000000Đất ở đô thị
983Quận 2ĐƯỜNG 5, KP1, PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG 2- (KHU TĐC 1HA) - CUỐI ĐƯỜNG6.600.0000000Đất ở đô thị
984Quận 2ĐƯỜNG 5, KP4, PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG 4 - AN PHÚ7.000.0000000Đất ở đô thị
985Quận 2ĐƯỜNG 6, KP1, PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG 1- ĐƯỜNG H (KHU TĐC 1HA) - CUỐI ĐƯỜNG6.600.0000000Đất ở đô thị
986Quận 2ĐƯỜNG 7, PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG 1 - ĐOÀN HỮU TRƯNG6.600.0000000Đất ở đô thị
987Quận 2ĐƯỜNG 8, PHƯỜNG AN PHÚAN PHÚ - ĐOÀN HỮU TRƯNG8.800.0000000Đất ở đô thị
988Quận 2ĐƯỜNG 9, PHƯỜNG AN PHÚĐOÀN HỮU TRƯNG - CUỐI ĐƯỜNG6.300.0000000Đất ở đô thị
989Quận 2ĐƯỜNG 10, PHƯỜNG AN PHÚĐOÀN HỮU TRƯNG - CUỐI ĐƯỜNG7.800.0000000Đất ở đô thị
990Quận 2ĐƯỜNG 11, PHƯỜNG AN PHÚĐOÀN HỮU TRƯNG - CUỐI ĐƯỜNG6.600.0000000Đất ở đô thị
991Quận 2ĐƯỜNG 12, PHƯỜNG AN PHÚXA LỘ HÀ NỘI - CUỐI ĐƯỜNG6.600.0000000Đất ở đô thị
992Quận 2ĐƯỜNG 13, PHƯỜNG AN PHÚAN PHÚ - GIANG VĂN MINH5.200.0000000Đất ở đô thị
993Quận 2ĐƯỜNG 14, PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG 13 - CUỐI ĐƯỜNG6.600.0000000Đất ở đô thị
994Quận 2ĐƯỜNG 15, KP4, PHƯỜNG AN PHÚAN PHÚ - CUỐI ĐƯỜNG8.000.0000000Đất ở đô thị
995Quận 2ĐƯỜNG 16, KP4, PHƯỜNG AN PHÚAN PHÚ - CUỐI ĐƯỜNG8.000.0000000Đất ở đô thị
996Quận 2ĐƯỜNG 17, KP4, PHƯỜNG AN PHÚXA LỘ HÀ NỘI - CUỐI ĐƯỜNG7.500.0000000Đất ở đô thị
997Quận 2ĐƯỜNG 18, KP4, PHƯỜNG AN PHÚVÕ TRƯỜNG TOẢN - ĐƯỜNG 2010.500.0000000Đất ở đô thị
998Quận 2ĐƯỜNG 19, KP4, PHƯỜNG AN PHÚVÕ TRƯỜNG TOẢN - ĐƯỜNG 209.200.0000000Đất ở đô thị
999Quận 2ĐƯỜNG 20, KP4, PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG 18 - ĐƯỜNG 199.200.0000000Đất ở đô thị
1000Quận 2ĐƯỜNG 21, KP4, PHƯỜNG AN PHÚGIANG VĂN MINH - CUỐI ĐƯỜNG8.000.0000000Đất ở đô thị

« Trước1234567891011121314151617181920Tiếp »

TVPL:
DMCA.com Protection Status