Tra cứu Bảng Giá Đất

Chọn địa bàn:
Mức giá:
Tìm thấy 442178 bảng giá đất

STTQuận/HuyệnTên đường/Làng xãĐoạn: Từ - ĐếnVT1VT2VT3VT4VT5Loại
901Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Đường nhánh Tổ 4Từ cách lộ giới đường Thành Công (QL3) 20m - hết đất khe Bà Nhị1.200.0000000Đất ở đô thị
902Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Từ nhà ông Nguyễn Thế Thanh đến hết đất nhà bà Hà Thị Thái - 2.000.0000000Đất ở đô thị
903Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Đường nhánh Tổ 5Từ cách lộ giới đường Kon Tum 20m - hết đất quán lá Cọ1.000.0000000Đất ở đô thị
904Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Đường nhánh Tổ 5Từ nhà ông Triệu Quang Bảo - hết nhà ông Đàm Văn Nghị1.000.0000000Đất ở đô thị
905Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Đường nhánh Tổ 7Từ cách lộ giới đường Phùng Chí Kiên 20m - hết đất nhà ông Tô Ngọc Sơn1.000.0000000Đất ở đô thị
906Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Đường nhánh Tổ 7Từ hết đất nhà ông Tô Ngọc Sơn - hết khe Thiên Thần600.0000000Đất ở đô thị
907Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Đường nhánh Tổ 7Từ cách đường Phùng Chí Kiên 20m - hết đất nhà bà Phạm Thị Luyến600.0000000Đất ở đô thị
908Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Đường nhánh Tổ 7Từ hết đất nhà bà Phạm Thị Luyến - đất nhà ông Nguyễn Đức Tùng500.0000000Đất ở đô thị
909Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Đường nhánh Tổ 7Từ cách đường Phùng Chí Kiên 20m - hết đất nhà bà Hà Thị Yến600.0000000Đất ở đô thị
910Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Đường nhánh Tổ 8Cách lộ giới đường Phùng Chí Kiên 20m - hết đất nhà ông Vũ Đồng Giao (Sau trường dân lập Hùng Vương)1.000.0000000Đất ở đô thị
911Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Đường nhánh Tổ 8Cách lộ giới đường Kon Tum 20m - hết đất nhà ông Nguyễn Văn Tài 1.500.0000000Đất ở đô thị
912Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Đường nhánh Tổ 8Từ hết đất nhà Nguyễn Văn Tài - hết đất nhà ông Ngô Văn Quân 800.0000000Đất ở đô thị
913Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Đường nhánh Tổ 8Từ hết đất nhà ông Nguyễn Văn Tài - hết đất nhà ông Tuấn Tiền800.0000000Đất ở đô thị
914Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Đường nhánh Tổ 8Từ hết đất nhà bà Hoàng Thị Phương Mai - hết đất bà Vũ Thị Nguyệt 800.0000000Đất ở đô thị
915Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Đường nhánh Tổ 9 Từ cách lộ giới đường Thái Nguyên là 20m - hết đất nhà bà Nguyễn Thị Lan (Phía sau Chi cục thú y)1.200.0000000Đất ở đô thị
916Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Đường nhánh Tổ 9 Từ cách lộ giới đường Thái Nguyên là 20m - hết đất quán gà Minh Hoạch1.200.0000000Đất ở đô thị
917Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Đường nhánh Tổ 9 Từ cách lộ giới đường Phùng Chí Kiên là 20m - hết đất nhà ông Nguyễn Huy Hồng1.200.0000000Đất ở đô thị
918Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Đường nhánh Tổ 9 Từ đất nhà ông Nguyễn Huy Hồng - đất nhà ông Đặng Đình Đoàn 1.200.0000000Đất ở đô thị
919Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Đường nhánh Tổ 9 Từ đất nhà ông Nguyễn Huy Hồng - đất nhà ông Vũ Trọng Miên 1.000.0000000Đất ở đô thị
920Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Đường nhánh Tổ 9 Từ cách lộ giới đường Phùng Chí Kiên 20m - hết đất nhà ông Mai Đồng Khanh1.200.0000000Đất ở đô thị
921Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Đường nhánh Tổ 9 Từ cách lộ giới đường Nguyễn Văn Tố là 20m (đường lên Tỉnh ủy) - hết đất phường Phùng Chí Kiên3.000.0000000Đất ở đô thị
922Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Đường nhánh Tổ 9 Từ nhà bà Ma Thị Thanh Huyền - hết đất nhà ông Nguyễn Hữu Trúc1.000.0000000Đất ở đô thị
923Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Đường nhánh Tổ 9 Từ cách lộ giới đường Nguyễn Văn Tố là 20m (đường vào phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh) - hết đất nhà ông Nguyễn Văn Thái1.000.0000000Đất ở đô thị
924Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Đường nhánh Tổ 10 Cách lộ giới đường Thái Nguyên là 20m - hết đất nhà bà Lê Thị Nhí (vào sau Hạt Kiểm lâm thị xã)800.0000000Đất ở đô thị
925Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Đường nhánh Tổ 10 Cách lộ giới đường Thái Nguyên là 20m - hết đất nhà ông Nguyễn Văn Cường 1.400.0000000Đất ở đô thị
926Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Đường nhánh Tổ 10 Cách lộ giới đường Thái Nguyên là 20m - hết đất nhà bà Hay1.300.0000000Đất ở đô thị
927Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Đường nhánh Tổ 10 Từ hết đất nhà bà Hay - hết đất nhà ông Trịnh Văn Thắng700.0000000Đất ở đô thị
928Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Đường nhánh Tổ 10 Từ hết đất nhà ông Trịnh Văn Thắng - Trung tâm huấn luyện Công an tỉnh600.0000000Đất ở đô thị
929Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Đường nhánh Tổ 10 Từ hết đất nhà ông Phạm Văn Phúc - hết nhà bà Bùi Thị Thắm600.0000000Đất ở đô thị
930Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Đường nhánh Tổ 10 Cách lộ giới đường Thái Nguyên là 20m - hết đất nhà bà Bùi Thị Thắm1.100.0000000Đất ở đô thị
931Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Đường nhánh Tổ 10 Từ hết đất nhà ông Trần Anh Sơn - Trạm phát sóng viễn thông Bắc Kạn1.000.0000000Đất ở đô thị
932Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Đường nhánh Tổ 12Cách lộ giới đường Thái Nguyên là 20m - hết đất nhà ông Phan Ngọc Bân700.0000000Đất ở đô thị
933Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Đường nhánh Tổ 12Cách lộ giới đường Thái Nguyên là 20m - hết đất nhà ông Nguyễn Văn Sánh1.100.0000000Đất ở đô thị
934Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Đường nhánh Tổ 12Từ nhà ông Nguyễn Văn Sánh - hết nhà ông Bế Ngọc Phúc900.0000000Đất ở đô thị
935Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Đường nhánh Tổ 12Từ cách lộ giới đường Thái Nguyên là 20m - hết đất bà Nguyễn Thị Đường900.0000000Đất ở đô thị
936Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Đường nhánh Tổ 12Từ nhà ông Trần Thanh Bình - hết nhà ông Phan Anh Hiệp800.0000000Đất ở đô thị
937Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Đường nhánh Tổ 12Từ nhà ông Nông Văn Huấn - hết nhà bà Nguyễn Thị Hương700.0000000Đất ở đô thị
938Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Đường nhánh Tổ 12Từ đất nhà ông Nguyễn Văn Sánh - hết đất nhà ông Phạm Văn Điệt800.0000000Đất ở đô thị
939Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Đường nhánh Tổ 12Từ đất nhà bà Nguyễn Thị Yến - hết nhà bà Vũ Thị Kim Oanh600.0000000Đất ở đô thị
940Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Đường nhánh Tổ 12Cách lộ giới đường Thái Nguyên là 20m - hết đất nhà ông Nguyễn Văn Thành600.0000000Đất ở đô thị
941Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Đường nhánh tổ 2Từ hết đất nhà bà Trương Thị Thục - chân kè Lâm Viên800.0000000Đất ở đô thị
942Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Đường nhánh tổ 2Đường nhánh Bưu điện - hết đất nhà ông Nguyễn Đắc Cần800.0000000Đất ở đô thị
943Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Đường nhánh tổ 2Từ hết đất nhà ông Nguyễn Đắc Cần - hết nhà ông Phạm Văn Hùng600.0000000Đất ở đô thị
944Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN-Các khu vực còn lại Các khu vực còn lại - 400.0000000Đất ở đô thị
945Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG NGUYỄN THỊ MINH KHAI-Trục đường chínhTừ Cầu sắt Bắc Kạn - ngã 3 Lương thực (cũ) 2.500.0000000Đất ở đô thị
946Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG NGUYỄN THỊ MINH KHAI-Đường Nguyễn Thị Minh KhaiĐường từ ngã ba lương thực (cũ) - Cầu Bắc Kạn13.000.0000000Đất ở đô thị
947Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG NGUYỄN THỊ MINH KHAI-Đường Nguyễn Thị Minh KhaiTừ ngã ba lương thực (cũ) - Cầu Pá Danh11.000.0000000Đất ở đô thị
948Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG NGUYỄN THỊ MINH KHAI-Đường Nguyễn Thị Minh KhaiĐoạn từ cầu Pá Danh - giáp ngã ba giáp đường chiến thắng Phủ Thông9.000.0000000Đất ở đô thị
949Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG NGUYỄN THỊ MINH KHAI-Đường Chiến Thắng Phủ Thông Đoạn từ ngã ba đường Chiến thắng Phủ Thông - cổng phụ Bệnh viện 500 giường7.000.0000000Đất ở đô thị
950Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG NGUYỄN THỊ MINH KHAI-Đường Chiến Thắng Phủ Thông Từ cổng phụ Bệnh viện 500 giường - hết đất địa phận phường Nguyễn Thị Minh Khai5.500.0000000Đất ở đô thị
951Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG NGUYỄN THỊ MINH KHAI-Đường Hoàng Văn Thụ Đoạn từ ngã ba Nam Cao - hết địa phận phường Nguyễn Thị Minh Khai5.000.0000000Đất ở đô thị
952Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG NGUYỄN THỊ MINH KHAI-Đường Hoàng Văn Thụ Đoạn từ cầu Huyền Tụng - hết địa phận phường Nguyễn Thị Minh Khai3.000.0000000Đất ở đô thị
953Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG NGUYỄN THỊ MINH KHAI-Khu dân cư bệnh viện 500 giường lô 1 - 5.000.0000000Đất ở đô thị
954Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG NGUYỄN THỊ MINH KHAI-Khu dân cư bệnh viện 500 giường lô 2 - 2.500.0000000Đất ở đô thị
955Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG NGUYỄN THỊ MINH KHAI-Đoạn sau nhà ông Chu Minh Lê Tổ 11 đến hết đất phường Nguyễn Thị Minh Kh - 1.200.0000000Đất ở đô thị
956Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG NGUYỄN THỊ MINH KHAI-Đoạn từ nhà ông Hoàng Thanh Sơn (cách lộ giới đường Nguyễn Thị Minh Khai - 1.200.0000000Đất ở đô thị
957Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG NGUYỄN THỊ MINH KHAI-Đoạn cách lộ giới đường Nguyễn Thị Minh Khai là 20m từ ngõ nhà ông Nguyễ - 1.200.0000000Đất ở đô thị
958Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG NGUYỄN THỊ MINH KHAI-Tiếp đất nhà ông Lâm Quang Oanh đến giáp UBND phường Nguyễn Thị Minh Kha - 1.000.0000000Đất ở đô thị
959Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG NGUYỄN THỊ MINH KHAI-Từ cách lộ giới đường Nguyễn Thị Minh Khai là 20m đến UBND phường + Khu - 3.200.0000000Đất ở đô thị
960Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG NGUYỄN THỊ MINH KHAI-Đường vào Trạm Y tế Minh Khai cách lộ giới đường Nguyễn Thị Minh Khai là - 2.000.0000000Đất ở đô thị
961Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG NGUYỄN THỊ MINH KHAI-Đường nội bộ khu dân cư Bắc Sân Bay Tổ 17 có lộ giới 11,5m - 2.000.0000000Đất ở đô thị
962Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG NGUYỄN THỊ MINH KHAI-Đường nội bộ khu dân cư Bắc Sân Bay Tổ 17 có lộ giới 6,0m - 1.500.0000000Đất ở đô thị
963Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG NGUYỄN THỊ MINH KHAI-Các vị trí còn lại của Tổ 4; Tổ 5 - 500.0000000Đất ở đô thị
964Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG NGUYỄN THỊ MINH KHAI-Bưu điện Minh Khai đi Nà PènTừ cách lộ giới đường Nguyễn Thị Minh Khai là 20m - hết đất nhà ông Hà Văn Đức1.500.0000000Đất ở đô thị
965Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG NGUYỄN THỊ MINH KHAI-Bưu điện Minh Khai đi Nà PènTừ giáp nhà ông Hà Văn Đức - hết địa phận phường Nguyễn Thị Minh Khai 1.200.0000000Đất ở đô thị
966Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG NGUYỄN THỊ MINH KHAI-Từ Công an thị xã (cũ) đến hết đất nhà ông Hoàng Hữu Hùng - 2.000.0000000Đất ở đô thị
967Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG NGUYỄN THỊ MINH KHAI-Từ hết đất nhà ông Hoàng Hữu Hùng đến hết địa phận Tổ 17, phường Nguyễn - 1.500.0000000Đất ở đô thị
968Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG NGUYỄN THỊ MINH KHAI-Các vị trí còn lại của Tổ 15, 16, 17 - 800.0000000Đất ở đô thị
969Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG NGUYỄN THỊ MINH KHAI-Từ Công an Thị xã (cũ) đến giáp đất nhà ông Đặng Văn Toàn, Tổ 15 - 1.700.0000000Đất ở đô thị
970Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG NGUYỄN THỊ MINH KHAI-Đường trong khu dân cư Nà Cốc - 2.000.0000000Đất ở đô thị
971Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG NGUYỄN THỊ MINH KHAI-Khu vực Tổ 2 cách lộ giới đường Nguyễn Thị Minh Khai là 20m đến hết đất - 700.0000000Đất ở đô thị
972Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG NGUYỄN THỊ MINH KHAI-Đường rẽ vào Tăng thiết giáp Tổ 14 (cách đường Chiến Thắng Phủ Thông là - 600.0000000Đất ở đô thị
973Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG NGUYỄN THỊ MINH KHAI-Từ đất nhà bà Đoàn Hồng Nhung đến Ngầm Bắc Kạn - 2.000.0000000Đất ở đô thị
974Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG NGUYỄN THỊ MINH KHAI-Các vị trí còn lại của Tổ 7, 8, 9 - 700.0000000Đất ở đô thị
975Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG NGUYỄN THỊ MINH KHAI-Đoạn đường Tổ 6 cách lộ giới đường Nguyễn Thị Minh Khai là 20m đến hết đ - 1.500.0000000Đất ở đô thị
976Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG NGUYỄN THỊ MINH KHAI-Khu vực còn lại Tổ 6 - 750.0000000Đất ở đô thị
977Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG NGUYỄN THỊ MINH KHAI-Các vị trí còn lại của Tổ: 11; 12; 13; 14 - 600.0000000Đất ở đô thị
978Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG NGUYỄN THỊ MINH KHAI-Các khu vực còn lại - 500.0000000Đất ở đô thị
979Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG SÔNG CẦU-Đường Thành Công Từ ngã tư Chợ Bắc Kạn - ngã tư đường Hùng Vương18.000.0000000Đất ở đô thị
980Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG SÔNG CẦU-Đường Thành Công Ngã tư đường Hùng Vương - Cầu Bắc Kạn 17.000.0000000Đất ở đô thị
981Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG SÔNG CẦU-Đường Hùng Vương Đường Hùng Vương - 16.000.0000000Đất ở đô thị
982Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG SÔNG CẦU-Đường Đội KỳTừ ngã ba đường Hùng Vương - hết nhà bà Nguyễn Thị Loan13.000.0000000Đất ở đô thị
983Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG SÔNG CẦU-Đường Đội KỳTừ đất ông Bùi Đình Nam - ngã tư phố Quang Sơn9.000.0000000Đất ở đô thị
984Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG SÔNG CẦU-Đường Đội KỳTừ ngã tư phố Quang Sơn - gặp đường Bàn Văn Hoan7.000.0000000Đất ở đô thị
985Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG SÔNG CẦU-Đường Thanh niênĐoạn từ cách lộ giới đường Thành Công là 20m - giáp Suối Nông Thượng 8.000.0000000Đất ở đô thị
986Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG SÔNG CẦU-Đường Thanh niênTừ suối Nông Thượng - hết đất tỉnh Đoàn 6.000.0000000Đất ở đô thị
987Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG SÔNG CẦU-Đường Thanh niênTừ tiếp đất tỉnh Đoàn - hết đường Thanh Niên4.500.0000000Đất ở đô thị
988Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG SÔNG CẦU-Đường Cứu Quốc (Bắc Kạn đi Chợ Đồn)Đoạn từ ngã tư chợ Bắc Kạn - hết đất nhà bà Phạm Thị Thái5.000.0000000Đất ở đô thị
989Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG SÔNG CẦU-Đường Cứu Quốc (Bắc Kạn đi Chợ Đồn)Từ hết đất nhà bà Phạm Thị Thái - giáp đất nhà bà Đinh Thị Loan3.000.0000000Đất ở đô thị
990Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG SÔNG CẦU-Đường Cứu Quốc (Bắc Kạn đi Chợ Đồn)Từ đất nhà bà Đinh Thị Loan - cầu Đen4.500.0000000Đất ở đô thị
991Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG SÔNG CẦU-Đường Cứu Quốc (Bắc Kạn đi Chợ Đồn)Từ cầu Đen - hết đất cây xăng Thương nghiệp 3.000.0000000Đất ở đô thị
992Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG SÔNG CẦU-Đường Cứu Quốc (Bắc Kạn đi Chợ Đồn)Từ hết đất cây xăng Thương nghiệp - hết đất nhà bà Đỗ Thị Thanh 2.000.0000000Đất ở đô thị
993Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG SÔNG CẦU-Đường Cứu Quốc (Bắc Kạn đi Chợ Đồn)Từ giáp đất nhà bà Đỗ Thị Thanh - đất nhà ông Nguyễn Hồng Thái2.500.0000000Đất ở đô thị
994Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG SÔNG CẦU-Đường Cứu Quốc (Bắc Kạn đi Chợ Đồn)Từ đất nhà ông Nguyễn Hồng Thái - giáp đất nhà ông Vũ Đức Cánh3.000.0000000Đất ở đô thị
995Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG SÔNG CẦU-Đường Cứu Quốc (Bắc Kạn đi Chợ Đồn)Từ đất nhà ông Vũ Đức Cánh - hết đất nhà ông Vũ VănVinh1.500.0000000Đất ở đô thị
996Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG SÔNG CẦU-Đường Cứu Quốc (Bắc Kạn đi Chợ Đồn)Từ giáp đất nhà ông Vũ Văn Vinh - hết đất phường Sông Cầu700.0000000Đất ở đô thị
997Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG SÔNG CẦU-Đường Nguyễn Văn TốĐoạn từ cách lộ giới đường Cứu Quốc 20m - giáp đất Nông Thượng4.000.0000000Đất ở đô thị
998Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG SÔNG CẦU-Các trục đường phụ Từ ngã ba đường Cứu Quốc - trường THCS Bắc Kạn6.000.0000000Đất ở đô thị
999Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG SÔNG CẦU-Các trục đường phụ Từ giáp trường THCS Bắc Kạn - cuối đường Thanh Niên6.500.0000000Đất ở đô thị
1000Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG SÔNG CẦU-Đường vào trường Quân sựTừ ngã ba đường Thanh Niên - cầu Dương Quang3.000.0000000Đất ở đô thị

« Trước1234567891011121314151617181920Tiếp »

DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.76.180