Bồi thường khi thu hồi đất

Bồi thường khi thu hồi đất đang được điều chỉnh bằng những Căn cứ pháp lý sau đây:
Hỏi đáp pháp luật Bồi thường khi thu hồi đất nông nghiệp
Gia đình tôi có thửa đất bao gồm đất được Nhà nước giao ổn định theo Nghị định 64 (trong hạn mức giao đất ở địa phương), đất do gia đình nhận chuyển nhượng (có giấy chứng nhận nhưng so với mọi gia đình thì vượt hạn mức ở địa phương) và một phần đất khai hoang (đầm ao, phần này chưa có giấy chứng nhận). Hiện nay cả ba phần đất trên đều bị thu hồi một phần do Nhà nước mở đường. Xin hỏi khi nhà nước bồi thường thì gia đình tôi được hưởng chính sách bồi thường như thế nào?..
Hỏi đáp pháp luật Bồi thường hoa màu khi thu hồi đất

Ở thôn tôi có diện tích đất bỏ hoang, cỏ rậm rạp, trâu bò phá nhiều lần (đất đó ở chân đê Trung ương, diện tích 400 m2). Đến năm 2000, xã cho 2 gia đình thầu (gia đình tôi và một hộ khác) sản lượng đóng 20kg/hộ/năm, chúng tôi cải tạo và trồng ngô hàng năm. Đến năm 2002, có cán bộ của Bộ NN-PTNT về thăm và cho chủ trương trồng tre lấy măng và chắn sóng, chúng tôi chấp hành trồng tre (giống tre Nhà nước hỗ trợ). Sau khi trồng tre được 3 năm (tức từ 2005) xã thu sản lượng: 2000đ/khóm tre (việc trồng tre chúng tôi bảo vệ rất tốt, được thu hoạch) chúng tôi chấp hành việc đóng góp đầy đủ. Đến năm 2012 có chủ trương của Nhà nước đắp mở rộng đê Trung ương thì có vào phần đất của 2 hộ chúng tôi, nhưng bên dự án thi công (UBND xã) chỉ bồi thường cho chúng tôi phần cây cối hoa màu trên diện tích đó, còn phần khai phá và cải tạo đất chúng tôi không được bồi thường tí nào, và hiện giờ diện tích đất đó không đắp đê mở rộng đến, chúng tôi lại trồng tiếp một số cây khác (xoan, chuối…). Nay thôn lại thu hồi, cho người khác thầu và không bồi thường cho 2 gia đình chúng tôi bất cứ khoản gì. Tôi xin hỏi luật gia việc làm của thôn và của UBND xã tôi như vậy có đúng không?, nếu có thì chúng tôi được bồi thường như thế nào?

Hỏi đáp pháp luật Bồi thường khi bị thu hồi đất nông nghiệp
Gia đình tôi nằm trong diện Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp để làm các dự án xây dựng trường đại học. Trong số diện tích đất thu hồi có diện tích đất vượt hạn mức (lý do trước đây là đất bãi do gia đình khai hoang sau thành đất nông nghiệp). Xin hỏi việc bồi thường đối với diện tích đất vượt hạn mức này được tính cụ thể như thế nào, mong luật gia tư vấn
Hỏi đáp pháp luật Thu hồi đất chợ có được bồi thường về đất

Hiện nay ở địa phương tôi đang tiến hành xây dựng lại chợ. Khi tiến hành xem xét nguồn gốc đất, thì khu đất là đất công cộng, sử dụng vào mục đích chợ, (theo thống kê kiểm kê hàng năm) do UBND quản lý. Trước đây UBND có cho các hộ dân đấu thầu ốt kinh doanh và một số ít là vị trí kinh doanh với thời hạn lâu dài. Trong các phiếu thu tiền đều không thể hiện là thu tiền sử dụng đất. Nay UBND tỉnh thu hồi để xây dựng lại chợ, vậy diện tích đất của các hộ kinh doanh có được bồi thường hay không? Mong luật sư giúp tôi giải đáp vấn đề này. Tôi xin cảm ơn.

Hỏi đáp pháp luật Bồi thường khi thu hồi đất khai hoang

Khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp (do khai hoang từ năm 1998) sử dụng ổn định đến nay không có giấy CNQSD đất, được bồi thường về đất thì có được bồi thường chi phí đầu tư, cây cối công trình trên đất nữa không?

Hỏi đáp pháp luật Thu hồi đất khai hoang trước năm 1993 mà không bồi thường

Đất khai hoang phục hóa trước năm 1993 mà xã thu hồi bán cho các hộ dân sử dụng đất ở mà không bồi thường cho gia đình em, như vậy có đúng không? Năm 1987, gia đình em có khai hoang phục hoá 1 miếng đất khoảng 2 héc ta, 1 nửa đất màu và 1 nửa đất ruộng, gia đình em sử dụng nông nghiệp trên miếng đất đó, đến năm 1995 xã lấy đi 1 phần của thửa đất để bán cho 1 số hộ gia đình làm đất ở, năm 2001 bố em có lên mua lại một phần thửa đất đó (3.000m2, trong đó có 400m2 đất thổ cư em trai em đã xây nhà trên đó, còn lại là đất nông nghiệp) ,cũng trong thời gian đó xã lại lấy 1 phần của thửa đất còn lại tiếp tục bán cho các hộ dân làm đất ở nhưng không bồi thường gì cho gia đình em cả (thửa đất đó có tên trong sổ đăng ký ruộng đất, sổ địa chính), gia đình em vẫn đóng thuế đất nông nghiệp.Đến nay gia đình em xin cấp giấy quyền sử dụng trên miếng đất mà gia đình em đã mua nhưng xã yêu cầu đóng 50 triệu và đất đó được tính là thuê dài hạn trong 50 năm. Cho đến nay em mới biết được đất khai hoang phục hóa trước năm 1993 được tính là đất thuộc quyền sở hữu của người khai hoang. Vậy cho em hỏi: gia đình em cần làm những thủ tục gì để đòi lại thửa đất đó hoặc làm gì để xã bồi thường cho gia đình em? Còn miếng đất của em trai em thì xã xử lý như vậy có đúng luật không?

Hỏi đáp pháp luật Thu hồi đất sử dụng từ năm 1978 chưa có giấy chứng nhận thì có được bồi thường không?

Gia đình ông Hân sử dụng 800m2 đất có nguồn gốc gia đình ông nhận chuyển nhượng của bà Tin từ năm 1978, có xác nhận của UBND xã. Diện tích đất đó 1 phần ông làm nhà ở, một phần ông trồng rau, đào ao thả cá. Gia đình ông sử dụng từ đó đến nay, có tên trong hồ sơ địa chính của xã, hàng năm ông vẫn nộp thuế đầy đủ (có biên lai thu thuế hàng năm) nhưng ông chưa làm thủ tục sang tên và chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tháng 10/2012, UBND huyện ra thông báo đất của gia đình ông Hân nhà nước sẽ thu hồi để làm đường giao thông. Vậy Gia đình ông H có được bồi thường khi nhà nước thu hồi đất hay không?

Hỏi đáp pháp luật Mức giá bồi thường thu hồi đất

Khi tiến hành bồi thường đất làm lộ tuyến từ A đến căn cứ B thuộc xã C huyện D tỉnh E thì bồi thường lần đầu như sau:đất nền nhà 400.000đ/m2, đất nông nghiệp là 20.000đ/m2. Sau một thời gian có người dân khiếu nại nên có quyết định trợ cấp lần hai toàn tuyến nhưng chỉ bồi thường lại cho những hộ có đất nông nghiệp từ 20.000đ/m2 đến 195.000đ/m2 và đất cập mé lộ thì bồi thường 215.000đ/m2 trong khi đó đất nền nhà lại không bồi thường. Vậy chúng tôi muốn biết bồi thường như thế đã đúng chưa so với các mức bồi thường theo quy định hiện hành?

Hỏi đáp pháp luật Bồi thường thiệt hại về đất và tài sản khi Nhà nước thu hồi đất

Năm 1994, gia đình ông An ở thôn Chiều, xã P, huyện K mượn 50m2 của thôn (trước là vùng trũng cần cải tạo đất). Việc cho mượn đất được sự đồng ý của thôn, Đảng uỷ xã và có xác nhận của bà Xoan, Chủ tịch UBND xã (nay đã nghỉ hưu). Ông An đã đổ đất tôn cao và làm nhà cấp bốn để ở ổn định từ năm 1995 đến nay. Tháng 11/2005, để xây dựng nhà trẻ cho xã P, ông Lý - Chủ tịch mới của UBND xã P đã quyết định thu hồi diện tích đất của nhà ông An. Gia đình ông An không nhất trí bàn giao mặt bằng vì cho rằng nếu thu hồi đất ở của gia đình ông thì UBND xã P phải bồi thường về công sức, tài sản trên đất và bố trí chỗ ở mới cho gia đình ông? Ông làm đơn gửi đến ông Lý đề nghị giải quyết quyền lợi hợp pháp của mình. Chủ tịch UBND xã sẽ giải quyết trường hợp này như thế nào?

Hỏi đáp pháp luật Thu hồi đất ở chợ thì có được đền bù không
Năm 1989 tôi có mua một lô đất của UBND thị trấn với giá 03 chỉ vàng, diện tích 13,5 m2 tại chợ của thị trấn để làm kiốt kinh doanh. Tôi đã được UBND thị trấn cấp giấy cấp mặt bằng kinh doanh số 65/GP.UB ngày 18/10/1989 và 01 biên bản giao nhận đất xây dựng ki ốt. Lúc trước UBND thị trấn có yêu cầu tôi nộp 15 triệu để làm sổ đỏ nhưng lúc đó tôi cho rằng đã có giấy cấp mặt bằng kinh doanh của UBND thị trấn thì không cần làm thủ tục cấp sổ đỏ nữa. Đến nay UBND thị trấn thông báo sẽ thu hồi lại diện tích đất của tôi để làm lại chợ mới, tôi có hỏi về việc đền bù lô đất trên thì được trả lời là UBND thị trấn sẽ không bồi thường đất hoặc tiền cho tôi mà chỉ hỗ trợ cho tôi mỗi mét vuông đất là 10.000 đồng (mười ngàn đồng). Vậy luật sư cho tôi hỏi việc thu hồi đất đã mua của tôi mà không bồi thường lô đất khác ở khu chợ mới và cũng không bối thường tiền cho tôi là đúng hay sai? Tất cả giấy tờ còn lại của việc mua đất là giấy cấp mặt bằng và biên bản giao đất (trong biên bản bàn giao đất và giấy cấp mặt bằng chỉ nói là giao đất cho tôi làm mặt bằng kinh doanh, ngoài ra không còn nội dung nào khác). Rất mong nhận được câu trả lời sớm của luật sư. Xin chân thành cảm ơn
Hỏi đáp pháp luật Bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất
Văn bản về đơn giá bồi thường thiệt hại về nhà cửa, vật kiến trúc và mồ mả khi Nhà nước thu hồi ở tỉnh Bình Định.1 Theo em thấy thì trên trang chủ của Sở chỉ có văn bản 41/2013/QĐ-UBND vào ngày 16/12/2013 là mới nhất. Theo một số thông tin em nhận được gần đây thì tỉnh đã ra văn bản mới về việc này nhưng em lại không thể tìm thấy được. Vậy Sở giải đáp thắc mắc giúp em, văn bản mới nhất về việc này là văn bản nào, và em có thể tìm thấy nó ở đâu?2 Khi việc đền bù không thoả mãn thì em có thể khiếu nại đến cơ quan nào để được giải quyết? Xin chân thành cảm ơn!
Hỏi đáp pháp luật Đền bù khi thu hồi đất như thế nào
Kính chào Quý luật sư. Kính mong Quý luật sư tư vấn giúp về luật bồi thường đất đai cho trường hợp gia đình chúng tôi. Chuyện là khoảng trước năm 1980, ông nội tôi có mua một miếng đất ở khoảng 190m2. Sau đó năm 1982, ông tôi có xây 3 căn nhà cho 3 người con trên mảnh đất 190m2 đấy. Rồi đến năm 1995, ông tôi có mua một người hàng xóm 1 mảnh ruộng phía sau nhà khoảng 200m2 nữa nhưng không có giấy tờ hợp pháp nào cả (cũng không rõ là có giấy viết tay hay không vì ông nội tôi và ông bác hàng xóm đều đã mất lâu rồi) và mảnh đất gia đình chúng tôi sử dụng ổn định đến nay, không có tranh chấp nào và cũng không bị chính quyền xử phạt lần nào cả. Hiện nay toàn bộ mảnh đất nhà chúng tôi đều nằm trong diện giải phòng mặt bằng để nâng cấp trục đường QL19. Sau khi đo đạc và kiểm kê giấy tờ, tài sản nhà cửa thì: 1. Ban bồi thường chỉ giải quyết bồi thường cho nhà chúng tôi 190m2 đất như trong giấy tờ UBND phường lưu giữ, 200m2 còn lại ban đầu chỉ được bồi thường bằng giá đất vườn (50% giá đất ở), nhưng sau đó ban bồi thường bảo là đất chiếm dụng nên chỉ được hỗ trợ 30% giá đất ở. 2. Như đã trình bày ở trên, mảnh đất 190m2 do ông tôi đứng tên (ông tôi đã mất và chưa tách ra) nhưng có 4 gia đình (4 hộ khẩu) sinh sống trên 3 căn nhà đó. Trong trường hợp này Nhà nước chỉ cho phép gia đình tôi được mua một miếng đất 100m2 ở khu tái định cư. Như vậy gia đình chúng tôi được bồi thường như vậy là đúng pháp luật hay không, và gia đình chúng tôi cũng không được phép mua 4 mảnh đất cho 4 gia đình như vậy là chính xác không? Kính mong Qúy luật sư giúp đỡ. Trân trọng cảm ơn. Duy Quang
Hỏi đáp pháp luật Bồi thường khi nhà nước thu hồi đất
Tôi xin hỏi trường hợp thu hồi đất như sau thì giải quyết bồi thường GPMB như thế nào: Thửa đất: Nguồn gốc đất ao được UBND xã giao trái thẩm quyền(biên bản ghi mục đích xây dựng nhà ở và trạm thu phí)từ năm 1996 cho hộ gia đình sử dụng đến nay nhưng chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính. Hiện trạng đã san lấp mặt bằng có 1 căn nhà cấp 4. Hiện trạng sử dụng đất bao gồm đất ONT và đất BHK.
Hỏi đáp pháp luật Đền bù đất nông nghiệp khi bị nhà nước thu hồi đất?
Hiện tại tôi có một mảnh đất nông nghiệp 10,000 m2 ở trong TP.Cà Mau (có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên tôi) , do có thể Nhà nước sẽ thu hồi đất để tái định cư, nhưng tôi thì không thuộc diện người trực tiếp sản xuất nông nghiệp. Vậy nếu nhà nước thu hồi đất của tôi thì tôi được đền bù như thế nào? có được hỗ trợ gì thêm ngoài tiền bồi thường bằng đúng giá đất nông nghiệp không?
Hỏi đáp pháp luật Bồi thường khi thu hồi đất nông nghiệp?
Nhân dân xã tôi được nhà nước giao diện tích đất canh tác để trồng lúa. Tại địa phương, có một chủ đầu tư về đầu tư vào địa phương, UBND huyện đã tiến hành thu hồi diện tích đất này và giao cho chủ đầu tư đó triển khai dự án. Mỗi sào ruộng của người dân được nhà nước bồi thường 16 triệu đồng/01 sào ruộng (360m2). Các hộ dân đã nhận tiền đền bù và không có khiếu nại/khiếu kiện gì. Sau 5 năm đầu tư, chủ đầu tư thực hiện dự án không hiệu quả nên đã bị chủ tịch UBND tỉnh thu hồi lại toàn bộ diện tích đất và giao cho người dân canh tác sử dụng. Gần đây tại địa phương có một công ty mới (nhà đầu tư) về đầu tư tại địa phương, UBND huyện lại tiến hành thu hồi đất canh tác của người dân để giao cho chủ đầu tư mới thực hiện dự án đầu tư, kinh doanh. Mức bồi thường mà chủ đầu tư mới đưa ra là 150 triệu đồng /01 sào (360m2). Người dân chấp thuận mức giá đền bù mới của chủ đầu tư đưa ra. Hiện nay, UBND xã lại muốn thu lại số tiền đã được đền bù (16 triệu/1 sào) đã đền bù cho người dân để trả lại công ty/nhà đầu tư cũ. Việc thu hồi số tiền đã đền bù cho người dân trước đó trả cho chủ cũ có cơ sở/căn cứ pháp lý không? Chúng tôi có nghĩa vụ phải hoàn trả lại số tiền đã nhận đền bù của chủ đầu tư cũ không?
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào