10:59 | 28/11/2022
Loading...

Theo quy định, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được tổ chức như thế nào?

Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ? Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương? Trách nhiệm của các đơn vị được giao nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ? Câu hỏi của anh Tuấn (Hưng Yên)

Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ?

Tại Khoản 5 Điều 10 Thông tư 80/2022/TT-BQP có quy định về cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ như sau:

- Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn phục vụ Ban Chỉ đạo kiểm tra các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện; tổng hợp, báo cáo kết quả và chuẩn bị kế hoạch, nội dung sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm việc tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và bàn giao hài cốt liệt sĩ thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo;

- Theo dõi, nắm tình hình; chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương xử lý những vướng mắc trong tổ chức thực hiện; hướng dẫn thực hiện và kiểm tra các công việc đã được phê duyệt hoặc có chủ trương triển khai thực hiện;

- Phối hợp với cơ quan tài chính lập dự toán kinh phí bảo đảm cho việc tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và hoạt động của Ban Chỉ đạo theo quy định.

Theo quy định, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được tổ chức như thế nào?

Theo quy định, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được tổ chức như thế nào? (Hình từ Internet)

Quy định về Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương?

Tại Điều 11 Thông tư 80/2022/TT-BQP có quy định về ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau:

- Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Ban Chỉ đạo 515 cấp tỉnh) chỉ đạo, điều phối hoạt động của Ban Công tác đặc biệt, Ban Chuyên trách của tỉnh thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, hồi hương, hài cốt liệt sĩ ở Lào và Campuchia theo phạm vi, nhiệm vụ được phân công, phù hợp với thông lệ quốc tế.

- Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh là Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo (cơ quan chính trị (chính sách) là cơ quan chủ trì, giúp việc cho Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 515 cấp tỉnh), có nhiệm vụ:

+ Giúp Ban Chỉ đạo 515 cấp tỉnh triển khai thực hiện, quản lý việc tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ theo địa bàn được giao;

+ Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn phục vụ Ban Chỉ đạo 515 cấp tỉnh kiểm tra các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện; tổng hợp, báo cáo kết quả và chuẩn bị kế hoạch, nội dung sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm việc tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo 515 cấp tỉnh;

+ Theo dõi, nắm tình hình; chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương xử lý những vướng mắc trong tổ chức thực hiện; hướng dẫn thực hiện và kiểm tra các công việc đã được phê duyệt hoặc có chủ trương triển khai thực hiện;

+ Chỉ đạo cơ quan tài chính lập dự toán kinh phí bảo đảm cho việc tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và hoạt động của Ban Chỉ đạo 515 cấp tỉnh theo quy định.

Trách nhiệm của các đơn vị được giao nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ?

Tại Điều 12 Thông tư 80/2022/TT-BQP có quy định về trách nhiệm của các đơn vị được giao nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ như sau:

1. Cơ quan chính trị có trách nhiệm tham mưu, đề xuất thủ trưởng đơn vị ban hành kế hoạch, hướng dẫn triển khai, tổ chức thực hiện tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ theo địa bàn được giao; tổng hợp, báo cáo kết quả; sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm.
2. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương để tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ theo địa bàn được giao.
3. Chỉ đạo cơ quan tài chính lập dự toán kinh phí bảo đảm cho việc, tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ theo quy định.

Như vậy, đơn vị được giao nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ có trach nhiệm như sau

- Tham mưu, đề xuất thủ trưởng đơn vị ban hành kế hoạch, hướng dẫn triển khai, tổ chức thực hiện tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ theo địa bàn được giao; tổng hợp, báo cáo kết quả; sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương để tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ theo địa bàn được giao.

- Chỉ đạo cơ quan tài chính lập dự toán kinh phí bảo đảm cho việc, tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ theo quy định.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Quy tập hài cốt liệt sĩ

Huỳnh Minh Hân

Quy tập hài cốt liệt sĩ
Hỏi đáp mới nhất về Quy tập hài cốt liệt sĩ
Hỏi đáp pháp luật
Pháp luật quy định lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ra sao?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định của pháp luật về trách nhiệm lập kế hoạch và phê duyệt kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ?
Hỏi đáp pháp luật
Pháp luật quy định việc xử lý kết quả tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, đối với hài cốt mộ liệt sĩ tập thể ra sao?
Hỏi đáp pháp luật
Pháp luật quy định như thế nào về thành phần bàn giao hài cốt liệt sĩ?
Hỏi đáp pháp luật
Pháp luật quy định như thế nào về đối tác quan hệ, hợp tác về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ra sao?
Hỏi đáp pháp luật
Nội dung về tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và bàn giao hài cốt liệt sĩ được pháp luật quy định ra sao?
Hỏi đáp pháp luật
Theo quy định, nguồn thông tin và nội dung thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ được quy định ra sao?
Hỏi đáp pháp luật
Theo quy định, căn cứ lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được quy định ra sao?
Hỏi đáp pháp luật
Pháp luật quy định như thế nào đối với Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ?
Hỏi đáp pháp luật
Theo quy định, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được tổ chức như thế nào?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Quy tập hài cốt liệt sĩ có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào