10:49 | 29/11/2022
Loading...

Pháp luật quy định như thế nào về đối tác quan hệ, hợp tác về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ra sao?

Đối tác quan hệ, hợp tác về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được quy định như thế nào?  Trách nhiệm hợp tác quốc tế về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ như thế nào? Trách nhiệm các bộ, ngành, địa phương về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ như thế nào? Trách nhiệm của Tổng cục Chính trị về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ như thế nào? Câu hỏi của anh Long (Quảng Trị)

Đối tác quan hệ, hợp tác về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được quy định như thế nào?

Tại Điều 22 Thông tư 80/2022/TT-BQP có quy định về đối tác quan hệ, hợp tác về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ như sau:

- Các nước có hài cốt liệt sĩ của Việt Nam và thông tin về hài cốt liệt sĩ của Việt Nam.

- Các nước có lực lượng trực tiếp tham gia chiến tranh ở Việt Nam.

- Các nước có kinh nghiệm trong tìm kiếm, quy tập hài cốt quân nhân hy sinh trong chiến tranh.

- Các tổ chức và cá nhân có liên quan.

Pháp luật quy định như thế nào về đối tác quan hệ, hợp tác về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ra sao?

Pháp luật quy định như thế nào về đối tác quan hệ, hợp tác về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ra sao? (Hình từ Internet)

Trách nhiệm hợp tác quốc tế về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ như thế nào?

Tại Điều 23 Thông tư 80/2022/TT-BQP có quy định về trách nhiệm hợp tác quốc tế về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ như sau:

Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị trong hợp tác quốc tế thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 67 Thông tư số 152/2021/TT-BQP ngày 21 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành Nghị định số 22/2016/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ quy định về đối ngoại quốc phòng.

Trách nhiệm các bộ, ngành, địa phương về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ như thế nào?

Tại Điều 24 Thông tư 80/2022/TT-BQP có quy định về trách nhiệm các bộ, ngành, địa phương về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ như sau:

- Các bộ, ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ quy định tại Điều 141 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP và nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1515/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đến năm 2030 và những năm tiếp theo.

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quyền căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện các nội dung hướng dẫn tại Thông tư này.

Trách nhiệm của Tổng cục Chính trị về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ như thế nào?

Tại Khoản 1 Điều 25 Thông tư 80/2022/TT-BQP có quy định về trách nhiệm của Tổng cục Chính trị về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ như sau:

- Chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí trong quân đội phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; vận động các tổ chức, cá nhân, nhất là các cựu chiến binh cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ;

- Chỉ đạo Cục Chính sách - Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 515

Phối hợp với các cơ quan chức năng, nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Bộ Quốc phòng kiến nghị với Chính phủ điều chỉnh, bổ sung chế độ, chính sách, kinh phí bảo đảm đối với các lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ;

Xây dựng và hướng dẫn thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ đạo quốc gia 515; chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện việc tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương; tổng hợp, báo cáo kết quả và chuẩn bị kế hoạch, nội dung sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm việc tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và bàn giao hài cốt liệt sĩ;

Phối hợp lập dự toán kinh phí và các mặt bảo đảm cho tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và bàn giao hài cốt liệt sĩ ở trong nước và ngoài nước;

Theo dõi, nắm tình hình, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương xử lý những vấn đề có liên quan đến việc tổ chức vực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và bàn giao hài cốt liệt sĩ.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Quy tập hài cốt liệt sĩ

Huỳnh Minh Hân

TRA CỨU HỎI ĐÁP
Quy tập hài cốt liệt sĩ
Quy tập hài cốt liệt sĩ
Hỏi đáp mới nhất về Quy tập hài cốt liệt sĩ
Hỏi đáp pháp luật
Pháp luật quy định lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ra sao?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định của pháp luật về trách nhiệm lập kế hoạch và phê duyệt kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ?
Hỏi đáp pháp luật
Pháp luật quy định việc xử lý kết quả tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, đối với hài cốt mộ liệt sĩ tập thể ra sao?
Hỏi đáp pháp luật
Pháp luật quy định như thế nào về thành phần bàn giao hài cốt liệt sĩ?
Hỏi đáp pháp luật
Pháp luật quy định như thế nào về đối tác quan hệ, hợp tác về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ra sao?
Hỏi đáp pháp luật
Nội dung về tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và bàn giao hài cốt liệt sĩ được pháp luật quy định ra sao?
Hỏi đáp pháp luật
Theo quy định, nguồn thông tin và nội dung thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ được quy định ra sao?
Hỏi đáp pháp luật
Theo quy định, căn cứ lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được quy định ra sao?
Hỏi đáp pháp luật
Pháp luật quy định như thế nào đối với Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ?
Hỏi đáp pháp luật
Theo quy định, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được tổ chức như thế nào?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Quy tập hài cốt liệt sĩ có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào