10:49 | 26/11/2022
Loading...

Nội dung về tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và bàn giao hài cốt liệt sĩ được pháp luật quy định ra sao?

Nội dung về tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và bàn giao hài cốt liệt sĩ được quy định như thế nào? Trách nhiệm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và bàn giao hài cốt liệt sĩ như thế nào? Giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị quân đội trong chiến tranh trong việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ được quy định như thế nào? Câu hỏi của anh Hưng (Kon Tum)

Nội dung về tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và bàn giao hài cốt liệt sĩ được quy định như thế nào?

Tại Điều 3 Thông tư 80/2022/TT-BQP có quy định về nội dung về tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và bàn giao hài cốt liệt sĩ bao gồm như sau:

- Thu thập, xử lý thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, gồm:

+ Giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị quân đội trong chiến tranh;

+ Cung cấp, tiếp nhận, xử lý thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ;

+ Rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ;

+ Lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

- Tổ chức lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

- Tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

- Bàn giao hài cốt liệt sĩ.

- Quan hệ hợp tác quốc tế về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Nội dung về tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và bàn giao hài cốt liệt sĩ được pháp luật quy định ra sao?

Nội dung về tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và bàn giao hài cốt liệt sĩ được pháp luật quy định ra sao? (Hình từ Internet)

Trách nhiệm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và bàn giao hài cốt liệt sĩ như thế nào?

Tại Điều 4 Thông tư 80/2022/TT-BQP trách nhiệm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và bàn giao hài cốt liệt sĩ được quy định như sau:

- Bộ Quốc phòng là Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (sau đây gọi là Ban Chỉ đạo quốc gia 515) chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở trong nước và ngoài nước theo Quyết định số 515/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định thành lập Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 515 để giúp việc cho Ban Chỉ đạo quốc gia; chỉ đạo các quân khu thành lập Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ cấp quân khu (sau đây gọi là Ban Chỉ đạo 515 cấp quân khu) quy định tại khoản 3 Điều 139 của Nghị định 131/2021/NĐ-CP.

- Các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh có trách nhiệm quản lý, chỉ đạo công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ theo quy định tại Điều 141 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP.

- Chỉ có lực lượng chuyên trách hoặc lực lượng lâm thời do các đơn vị quân đội được giao nhiệm vụ mới được thực hiện tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và bàn giao hài cốt liệt sĩ; các lực lượng khác tham gia phối hợp, không tự tổ chức lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị quân đội trong chiến tranh trong việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ được quy định như thế nào?

Tại Điều 5 Thông tư 80/2022/TT-BQP có quy định về giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị quân đội trong chiến tranh trong việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ như sau:

- Công tác giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị quân đội trong chiến tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế thực hiện theo Chỉ thị số 07/CT-BQP ngày 22 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị quân đội trong chiến tranh giải phóng và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.

- Cơ sở dữ liệu giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị trong chiến tranh giải phóng và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc được cấp có thẩm quyền phê duyệt ban hành là căn cứ để tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

- Trách nhiệm thu thập, xử lý thông tin giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị quân đội trong chiến tranh:

+ Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh, cấp sư đoàn và tương đương trở lên có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu thông tin trong cơ sở dữ liệu giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị do Cục Quân lực, Bộ Tổng Tham mưu cung cấp.

+ Trường hợp chưa có thông tin trong cơ sở dữ liệu giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị quân đội trong chiến tranh thì Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh có trách nhiệm gửi văn bản, đề nghị đơn vị cấp trung đoàn và tương đương trở lên (nơi trực tiếp quản lý liệt sĩ trước khi hy sinh) để kiểm tra, xác minh, cung cấp thông tin; trường hợp đơn vị trực tiếp quản lý đối tượng đã giải thể hoặc sáp nhập thì gửi cấp sư đoàn và tương đương trở lên đến cơ quan, đơn vị cấp trực thuộc Bộ để kiểm tra, xác minh, cung cấp thông tin; trường hợp các cơ quan, đơn vị nêu trên chưa có thông tin thì đề nghị Cục Quân lực, Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra, xác minh, cung cấp thông tin phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Quy tập hài cốt liệt sĩ

Huỳnh Minh Hân

Quy tập hài cốt liệt sĩ
Hỏi đáp mới nhất về Quy tập hài cốt liệt sĩ
Hỏi đáp pháp luật
Pháp luật quy định lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ra sao?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định của pháp luật về trách nhiệm lập kế hoạch và phê duyệt kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ?
Hỏi đáp pháp luật
Pháp luật quy định việc xử lý kết quả tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, đối với hài cốt mộ liệt sĩ tập thể ra sao?
Hỏi đáp pháp luật
Pháp luật quy định như thế nào về thành phần bàn giao hài cốt liệt sĩ?
Hỏi đáp pháp luật
Pháp luật quy định như thế nào về đối tác quan hệ, hợp tác về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ra sao?
Hỏi đáp pháp luật
Nội dung về tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và bàn giao hài cốt liệt sĩ được pháp luật quy định ra sao?
Hỏi đáp pháp luật
Theo quy định, nguồn thông tin và nội dung thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ được quy định ra sao?
Hỏi đáp pháp luật
Theo quy định, căn cứ lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được quy định ra sao?
Hỏi đáp pháp luật
Pháp luật quy định như thế nào đối với Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ?
Hỏi đáp pháp luật
Theo quy định, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được tổ chức như thế nào?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Quy tập hài cốt liệt sĩ có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào