11:00 | 28/11/2022
Loading...

Theo quy định, nguồn thông tin và nội dung thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ được quy định ra sao?

Nguồn thông tin và nội dung thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ được pháp luật quy định như thế nào? Trách nhiệm cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ được quy định như thế nào? Trách nhiệm tiếp nhận thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ được quy định như thế nào? Bàn giao thông tin về liệt sĩ được quy định như thế nào? Câu hỏi của anh Thanh (Hà Nội)

Nguồn thông tin và nội dung thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ được pháp luật quy định như thế nào?

Tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 6 Thông tư 80/2022/TT-BQP có quy định về cung cấp, tiếp nhận, xử lý thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ như sau:

- Nguồn thông tin: Do các tổ chức, cá nhân ở trong nước và nước ngoài cung cấp.

- Nội dung thông tin:

+ Thông tin về liệt sĩ, gồm: Họ và tên, năm sinh; quê quán, trú quán; nhập ngũ, xuất ngũ, tái ngũ; cấp bậc, chức vụ; đơn vị trước khi hy sinh; trường hợp hy sinh; thời gian, địa điểm hy sinh; nơi an táng ban đầu; thông tin về thân nhân của liệt sĩ;

+ Thông tin về mộ liệt sĩ, gồm: Vị trí, số lượng mộ; danh sách liệt sĩ; sơ đồ mộ chí; tọa độ và các thông tin, tài liệu, kỷ vật liên quan khác (nếu có).

Theo quy định, nguồn thông tin và nội dung thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ được quy định ra sao?

Theo quy định, nguồn thông tin và nội dung thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ được quy định ra sao? (Hình từ Internet)

Trách nhiệm cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ được quy định như thế nào?

Tại Khoản 3 Điều 6 Thông tư 80/2022/TT-BQP có quy định về trách nhiệm cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ như sau:

- Tổ chức, cá nhân có thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ có trách nhiệm cung cấp cho các cơ quan, đơn vị, địa phương, các lực lượng chuyên trách, lực lượng lâm thời tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ;

- Cấp trung đoàn, lữ đoàn, sư đoàn, Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh, cơ quan chính trị (chính sách) các đơn vị trực thuộc Bộ, Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên cơ sở đề nghị của các cơ quan, đơn vị, địa phương, các lực lượng chuyên trách, lực lượng lâm thời tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; thân nhân liệt sĩ.

Trách nhiệm tiếp nhận thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ được quy định như thế nào?

Tại Khoản 4 Điều 6 Thông tư 80/2022/TT-BQP có quy định về trách nhiệm tiếp nhận thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ như sau:

- Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị - Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 515, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 515 cấp quân khu, cấp tỉnh; cấp trung đoàn và tương đương trở lên, cơ quan chính trị (chính sách) các đơn vị trực thuộc Bộ có trách nhiệm tiếp nhận thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ;

- Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương được giao nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tiếp nhận, có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu, xử lý thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ;

Khi xác định được yếu tố cần thiết, có tính xác thực, xây dựng kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hoặc cung cấp cho đơn vị làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Bàn giao thông tin về liệt sĩ được quy định như thế nào?

Tại Khoản 5, Khoản 6 Điều 6 Thông tư 80/2022/TT-BQP có quy định về trách nhiệm tiếp nhận thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ như sau:

- Trách nhiệm

+ Cấp sư đoàn và tương đương, cơ quan chính trị các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng phân tách danh sách liệt sĩ trong cơ sở dữ liệu về liệt sĩ bàn giao cơ quan, đơn vị được giao tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ theo nơi hy sinh, nơi an táng ban đầu theo địa bàn cấp tỉnh;

+ Cơ quan, đơn vị được giao tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tiếp nhận thông tin về liệt sĩ. Đối với danh sách liệt sĩ, sơ đồ mộ liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh ở Lào và Campuchia bàn giao cho Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh, hoặc Cục Chính trị các quân khu được giao tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ theo địa bàn được phân công tiếp nhận;

+ Đối với cơ quan các ban, bộ, ngành Trung ương bàn giao thông tin, danh sách liệt sĩ của cơ quan gửi về Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 515 tiếp nhận để thống nhất quản lý và tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

- Nội dung, yêu cầu bàn giao thông tin liệt sĩ

+ Nội dung: Danh sách liệt sĩ, sơ đồ mộ chí (nếu có), các thông tin, tài liệu có liên quan;

+ Yêu cầu: Văn bản bàn giao phải được ký kết bên giao và bên nhận; gửi về cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 515 các cấp, cơ quan chính trị cấp trên trực tiếp và Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 515.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Quy tập hài cốt liệt sĩ

Huỳnh Minh Hân

Quy tập hài cốt liệt sĩ
Hỏi đáp mới nhất về Quy tập hài cốt liệt sĩ
Hỏi đáp pháp luật
Pháp luật quy định lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ra sao?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định của pháp luật về trách nhiệm lập kế hoạch và phê duyệt kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ?
Hỏi đáp pháp luật
Pháp luật quy định việc xử lý kết quả tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, đối với hài cốt mộ liệt sĩ tập thể ra sao?
Hỏi đáp pháp luật
Pháp luật quy định như thế nào về thành phần bàn giao hài cốt liệt sĩ?
Hỏi đáp pháp luật
Pháp luật quy định như thế nào về đối tác quan hệ, hợp tác về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ra sao?
Hỏi đáp pháp luật
Nội dung về tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và bàn giao hài cốt liệt sĩ được pháp luật quy định ra sao?
Hỏi đáp pháp luật
Theo quy định, nguồn thông tin và nội dung thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ được quy định ra sao?
Hỏi đáp pháp luật
Theo quy định, căn cứ lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được quy định ra sao?
Hỏi đáp pháp luật
Pháp luật quy định như thế nào đối với Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ?
Hỏi đáp pháp luật
Theo quy định, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được tổ chức như thế nào?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Quy tập hài cốt liệt sĩ có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào