10:59 | 26/11/2022
Loading...

Pháp luật hiện hành quy định các tiêu chí về môi trường để phân loại dự án đầu tư như thế nào?

Các tiêu chí về môi trường để phân loại dự án đầu tư được quy định ra sao? Hình thức tham vấn trong đánh giá tác động môi trường (ĐTM)? Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) gồm có nội dung gì?

Các tiêu chí về môi trường để phân loại dự án đầu tư được quy định ra sao?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 28 Luật Bảo vệ môi trường 2020 thì tiêu chí về môi trường để phân loại dự án đầu tư bao gồm:

- Quy mô, công suất, loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ;
- Diện tích sử dụng đất, đất có mặt nước, khu vực biển; quy mô khai thác tài nguyên thiên nhiên;
- Yếu tố nhạy cảm về môi trường gồm khu dân cư tập trung; nguồn nước được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt; khu bảo tồn thiên nhiên theo quy định của pháp luật về đa dạng sinh học, thủy sản; các loại rừng theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp; di sản văn hóa vật thể, di sản thiên nhiên khác; đất trồng lúa nước từ 02 vụ trở lên; vùng đất ngập nước quan trọng; yêu cầu di dân, tái định cư và yếu tố nhạy cảm khác về môi trường.

Tiêu chí về môi trường để phân loại dự án đầu tư gồm quy mô, công suất, loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; Diện tích sử dụng đất, đất có mặt nước, khu vực biển; quy mô khai thác tài nguyên thiên nhiên; Yếu tố nhạy cảm về môi trường gồm khu dân cư tập trung; nguồn nước được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt; khu bảo tồn thiên nhiên về đa dạng sinh học, thủy sản; các loại rừng về lâm nghiệp; di sản văn hóa vật thể, di sản thiên nhiên khác; đất trồng lúa nước từ 02 vụ trở lên; vùng đất ngập nước quan trọng; yêu cầu di dân, tái định cư và yếu tố nhạy cảm khác về môi trường.

Tiêu chí về môi trường để phân loại dự án đầu tư (Hình từ Internet)

Hình thức tham vấn trong đánh giá tác động môi trường (ĐTM)?

Theo khoản 4 Điều 33 Luật Bảo vệ môi trường 2020 thì việc tham vấn trong đánh giá tác động môi trường được thực hiện thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử và một hoặc các hình thức sau đây:

- Tổ chức họp lấy ý kiến;
- Lấy ý kiến bằng văn bản.

Hình thức tham vấn trong đánh giá tác động môi trường theo 2 hình thức là tổ chức họp lấy ý kiến và lấy ý kiến bằng văn bản.

Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) gồm có nội dung gì?

Theo khoản 1 Điều 32 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định về nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường, cụ thể:

- Nội dung chính của báo cáo đánh giá tác động môi trường bao gồm:
+ Xuất xứ của dự án đầu tư, chủ dự án đầu tư, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư; căn cứ pháp lý, kỹ thuật; phương pháp đánh giá tác động môi trường và phương pháp khác được sử dụng (nếu có);
+ Sự phù hợp của dự án đầu tư với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và quy định khác của pháp luật có liên quan;
+ Đánh giá việc lựa chọn công nghệ, hạng mục công trình và hoạt động của dự án đầu tư có khả năng tác động xấu đến môi trường;
+ Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, đa dạng sinh học; đánh giá hiện trạng môi trường; nhận dạng các đối tượng bị tác động, yếu tố nhạy cảm về môi trường nơi thực hiện dự án đầu tư; thuyết minh sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện dự án đầu tư;
+ Nhận dạng, đánh giá, dự báo các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh theo các giai đoạn của dự án đầu tư đến môi trường; quy mô, tính chất của chất thải; tác động đến đa dạng sinh học, di sản thiên nhiên, di tích lịch sử - văn hóa và yếu tố nhạy cảm khác; tác động do giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư (nếu có); nhận dạng, đánh giá sự cố môi trường có thể xảy ra của dự án đầu tư;
+ Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải;
+ Biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực khác của dự án đầu tư đến môi trường; phương án cải tạo, phục hồi môi trường (nếu có); phương án bồi hoàn đa dạng sinh học (nếu có); phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường;
+ Chương trình quản lý và giám sát môi trường;
+ Kết quả tham vấn;
+ Kết luận, kiến nghị và cam kết của chủ dự án đầu tư.

Nội dung chính của báo cáo đánh giá tác động môi trường bao gồm:

+ Xuất xứ của dự án đầu tư, chủ dự án đầu tư, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư;

+ Sự phù hợp của dự án đầu tư với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia;

+ Đánh giá việc lựa chọn công nghệ, hạng mục công trình và hoạt động của dự án đầu tư có khả năng tác động xấu đến môi trường;

+ Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, đa dạng sinh học; đánh giá hiện trạng môi trường;

+ Nhận dạng, đánh giá, dự báo các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh theo các giai đoạn của dự án đầu tư đến môi trường;

+ Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải;

+ Biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực khác của dự án đầu tư đến môi trường; phương án cải tạo, phục hồi môi trường (nếu có); phương án bồi hoàn đa dạng sinh học (nếu có); phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường;

+ Chương trình quản lý và giám sát môi trường;

+ Kết quả tham vấn;

+ Kết luận, kiến nghị và cam kết của chủ dự án đầu tư.

Trân trọng!

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Dự án đầu tư

Huỳnh Minh Hân

TRA CỨU HỎI ĐÁP
Dự án đầu tư
Dự án đầu tư
Hỏi đáp mới nhất về Dự án đầu tư
Hỏi đáp pháp luật
Có cần thông báo cho cơ quan nhà nước khi ngừng hoạt động của dự án đầu tư do sự kiện bất khả kháng?
Hỏi đáp pháp luật
Xử phạt hành vi không thông báo kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án đầu tư bao nhiêu tiền?
Hỏi đáp pháp luật
Pháp luật hiện hành quy định các tiêu chí về môi trường để phân loại dự án đầu tư như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Thanh toán dự án đầu tư tại nước ngoài sử dụng vốn ngân sách nhà nước cần những giấy tờ gì?
Hỏi đáp pháp luật
Phân bổ vốn hàng năm cho dự án đầu tư tại nước ngoài sử dụng vốn ngân sách nhà nước được kiểm tra như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Với dự án đầu tư công bí mật nhà nước do TTCP quyết định chủ trương đầu tư việc tạm ứng, thanh toán vốn trong năm kế hoạch?
Hỏi đáp pháp luật
Dự án đầu tư tại nước ngoài sử dụng vốn ngân sách nhà nước được tạm ứng và thu hồi vốn tạm ứng như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Sử dụng lợi nhuận từ dự án đầu tư nước ngoài để tăng vốn đầu tư hay không?
Hỏi đáp pháp luật
Tổng thời gian hoạt động của dự án đầu tư có thể ngừng quá 12 tháng không
Hỏi đáp pháp luật
Tài liệu bảo trì sản phẩm của dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước có nội dung như thế nào?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Dự án đầu tư có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào