18:03 | 30/08/2016
Loading...

Chế độ đối với cán bộ không đủ tuổi tái bổ nhiệm

Mẹ ông Hứa Mạnh Sơn sinh ngày 23/1/1962, hiện giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, tham gia đóng BHXH bắt buộc từ ngày 20/1/2000 đến nay được 15 năm 4 tháng. Đến nhiệm kỳ tới mẹ ông Sơn không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm theo quy định. * Chính sách mới đối với cán bộ không đủ tuổi... Mẹ ông Sơn đã từng đảm nhiệm các chức vụ như: Chủ tịch Hội Phụ nữ thị trấn; Phó Chủ tịch UBND thị trấn; Phó Bí thư thường trực Đảng ủy thị trấn. Ông Sơn hỏi, mẹ ông có nguyện vọng tiếp tục công tác đến khi đủ tuổi nghỉ hưu có được không ? Nếu không bố trí được vị trí công tác phù hợp, mẹ ông có được hưởng chế độ nghỉ chờ đến tuổi nghỉ hưu không? Trường hợp nghỉ chờ đến tuổi nghỉ hưu có được đóng BHXH bắt buộc hay không? Nếu mẹ ông Sơn được đóng BHXH bắt buộc trong thời gian nghỉ chờ đến tuổi nghỉ hưu (vào ngày 23/1/2017), thì khi đó mẹ ông mới có đủ 17 năm đóng BHXH bắt buộc. Ông Sơn muốn biết mẹ ông có được tham gia đóng BHXH tự nguyện cho đủ 20 năm để hưởng chế độ hưu trí không? Và nếu được tham gia BHXH tự nguyện thì hình thức đóng như thế nào? Có được đóng bảo hiểm tự nguyện một lần cho thời gian thiếu hay không?

Ngày 9/3/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 26/2015/NĐ-CP quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội.

Được tiếp tục công tác cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu

Tại Điều 4 Nghị định này quy định chếđộ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm tiếp tục công tác cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu như sau:

Cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm chưa đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định, nếu không có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi thì cơ quan có thẩm quyền bố trí công tác phù hợp. Trường hợp không thể bố trí được công tác phù hợp thì được nghỉ công tác chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu theo quy định tại Điều 5 Nghị định này.
 

Trường hợp vị trí công tác mới không quy định mức lương chức vụ, phụ cấp chức vụ (không phải là chức danh lãnh đạo) hoặc có mức lương chức vụ, phụ cấp chức vụ thấp hơn mức lương chức vụ, phụ cấp chức vụ đã được hưởng thì thực hiện bảo lưu mức lương chức vụ, phụ cấp chức vụ đã được hưởng trong 6 tháng; từ tháng thứ 7 trở đi hưởng mức lương chức vụ hoặc phụ cấp chức vụ (nếu có) của vị trí công tác mới.

Hoặc được nghỉ công tác chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu

Tại Điều 5 Nghị định số 26/2015/NĐ-CP quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm được nghỉ công tác chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu như sau:

Cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm còn dưới 2 năm (24 tháng) công tác sẽ đến tuổi nghỉ hưu theo quy định, nếu không bố trí được vị trí công tác phù hợp và không có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi thì được nghỉ công tác chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu. Trong thời gian nghỉ công tác chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu, cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm vẫn thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan nơi công tác và được thực hiện các chế độ, chính sách như sau:

- Đượchưởng nguyên mức lương chức vụ hoặc mức lương theo ngạch, bậc, phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề, mức chênh lệch bảo lưu lương, phụ cấp công tác đảng (nếu có).

- Cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm và cơ quan nơi cán bộ công tác trước khi nghỉ chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu căn cứ vào mức lương, các khoản phụ cấp và mức chênh lệch bảo lưu lương (nếu có) được hưởng tại Khoản 1 Điều này thực hiện đóng BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trường hợp mẹ ông Hứa Mạnh Sơn, sinh ngày 23/1/1962, là cán bộ chuyên trách tại UBND thị trấn, đã từng đảm nhiệm các chức vụ như: Chủ tịch Hội Phụ nữ thị trấn; Phó Chủ tịch UBND thị trấn; Phó Bí thư thường trực Đảng ủy thị trấn. Năm nay, mẹ ông Sơn 53 tuổi, đang giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn. Mẹ ông Sơn đã  tham gia đóng BHXH bắt buộc từ 20/1/2000, đến nay có thời gian đóng BHXH bắt buộc 15 năm 4 tháng. Đến nhiệm kỳ tới bà không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm.

Căn cứ quy định tại Điều 4, Điều 5 Nghị định số 26/2015/NĐ-CP, trường hợp mẹ ông Sơn còn dưới 2 năm (24 tháng) công tác sẽ đến tuổi nghỉ hưu nên không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm. Nếu mẹ ông Sơn không có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi thì cơ quan có thẩm quyền bố trí công tác phù hợp. Trường hợp không thể bố trí được công tác phù hợp thì được nghỉ công tác chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu.
 

Cả hai trường hợp, trong thời gian được bố trí công tác phù hợp cho đến tuổi nghỉ hưu, hay trong thời gian nghỉ công tác chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu, mẹ ông Sơn sẽ được cơ quan nơi công tác thực hiện đóng BHXH, BHYT bắt buộc. Như vậy, đến thời điểm đủ 55 tuổi vào ngày 23/1/2017, mẹ ông Sơn sẽ có thời gian đóng BHXH là 17 năm, chưa đủ điều kiện 20 năm đóng BHXH để hưởng lương hưu.
Căn cứ đối tượng tham gia BHXH tự nguyện quy định tại khoản 4 Điều 2 Luật BHXH năm 2014 (có hiệu lực thi hành từ 1/1/2016), mẹ ông Sơn có thể tiếp tục tham gia đóng BHXH tự nguyện 3 năm nữa, cho đủ 20 năm đóng BHXH để hưởng chế độ hưu trí, trợ cấp tuất hằng tháng, trợ cấp mai táng. 
 

Mức đóng và phương thức đóng của người tham gia BHXH tự nguyện được quy định tại Điều 87 Luật BHXH năm 2014 như sau:
 

Người lao động tham gia BHXH tự nguyện, hằng tháng đóng bằng 22% mức thu nhập tháng do người lao động lựa chọn để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng BHXH thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở.
Người lao động được chọn một trong các phương thức đóng sau đây: Hằng tháng; 3 tháng một lần; 6 tháng một lần; 12 tháng một lần; Một lần cho nhiều năm về sau với mức thấp hơn mức đóng hằng tháng hoặc một lần cho những năm còn thiếu với mức cao hơn mức đóng hằng tháng.
Như vậy, mẹ ông Sơn có thể đóng BHXH tự nguyện một lần cho những năm còn thiếu với mức cao hơn mức đóng hằng tháng để cho đủ 20 năm đóng BHXH.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Cán bộ

Thư Viện Pháp Luật

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào