Tổng hợp Luật, Nghị định, Thông tư lĩnh vực kiểm toán đang có hiệu lực

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
09/12/2021 11:00 AM

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng gửi đến quý khách hàng tổng hợp Luật, Nghị định, Thông tư lĩnh vực kiểm toán đang có hiệu lực.

Tổng hợp Luật, Nghị định, Thông tư về kiểm toán đang có hiệu lực

Tổng hợp Luật, Nghị định, Thông tư về kiểm toán đang có hiệu lực (Ảnh minh họa)

Tên, số hiệu văn bản

Trích yếu nội dung

Ngày hiệu lực

Luật

Luật Kiểm toán độc lập 2011

01/01/2012

Luật Kiểm toán nhà nước 2015

01/01/2016

Luật Kiểm toán nhà nước sửa đổi 2019

01/07/2020

Nghị định

Nghị định 30/2009/NĐ-CP

Sửa đổi Nghị định 105/2004/NĐ-CP về Kiểm toán độc lập

14/5/2009

Nghị định 17/2012/NĐ-CP

Hướng dẫn Luật Kiểm toán độc lập 2011

01/5/2012

Nghị định 84/2016/NĐ-CP

Tiêu chuẩn, điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng

01/7/2016

Nghị định 41/2018/NĐ-CP

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập

01/5/2018

Nghị định 66/2018/NĐ-CP

Quy định về chế độ ưu tiên đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán nhà nước

01/7/2018

Nghị định 05/2019/NĐ-CP

Kiểm toán nội bộ

01/4/2019

Nghị định 134/2020/NĐ-CP

Sửa đổi Nghị định 84/2016/NĐ-CP về tiêu chuẩn, điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng

01/01/2021

Thông tư

Thông tư 08/2021/TT-BTC

Chuẩn mực kiểm toán nội bộ Việt Nam và các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp kiểm toán nội bộ

01/4/2021

Thông tư 25/2020/TT-NHNN

Quy định Quy trình luân chuyển, kiểm soát, đối chiếu và tập hợp chứng từ kế toán trong hệ thống "Ngân hàng lõi, kế toán, lập ngân sách và tích hợp hệ thống" tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

01/03/2020

Thông tư 67/2020/TT-BTC

Quy chế mẫu kiểm toán nội bộ áp dụng cho cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

01/9/2020

Thông tư 66/2020/TT-BTC

Ban hành Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng cho doanh nghiệp

01/9/2020

Thông tư 06/2020/TT-NHNN

Quy định về kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

15/8/2020

Thông tư 39/2020/TT-BTC

Sửa đổi chế độ báo cáo tại Thông tư trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập

01/7/2020

Thông tư 40/2020/TT-BTC

Hướng dẫn chế độ báo cáo trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập tại Nghị định 174/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật kế toán và Nghị định 17/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật kiểm toán độc lập

01/7/2020

Thông tư 70/2015/TT-BTC

Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán

01/01/2016

Thông tư 56/2015/TT-BTC

Sửa đổi Thông tư 150/2012/TT-BTC hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kiểm toán viên đăng ký hành nghề kiểm toán

08/6/2015

Thông tư 157/2014/TT-BTC

Quy định về kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán

23/10/2014

Thông tư 183/2013/TT-BTC

Kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng

18/01/2014

Thông tư 214/2012/TT-BTC

Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam

01/01/2014

Xem chi tiết các Thông tư TẠI ĐÂY

                                                            Diễm My

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 19,323

Bài viết về

lĩnh vực Kế toán - Kiểm toán

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn