Bộ luật Dân sự mới nhất và tổng hợp văn bản hướng dẫn Bộ luật Dân sự

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
30/04/2024 20:27 PM

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT gửi đến quý khách hàng tổng hợp văn bản hướng dẫn Bộ luật Dân sự mới nhất.

Bộ luật Dân sự mới nhất đang áp dụng

Bộ luật Dân sự mới nhất đang áp dụng là Bộ luật Dân sự 2015 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2017).

Bộ luật Dân sự 2015 quy định địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý về cách ứng xử của cá nhân, pháp nhân; quyền, nghĩa vụ về nhân thân và tài sản của cá nhân, pháp nhân trong các quan hệ được hình thành trên cơ sở bình đẳng, tự do ý chí, độc lập về tài sản và tự chịu trách nhiệm (sau đây gọi chung là quan hệ dân sự).

Tổng hợp văn bản hướng dẫn Bộ luật Dân sự 2015

Tổng hợp văn bản hướng dẫn Bộ luật Dân sự 2015

Tổng hợp văn bản hướng dẫn Bộ luật Dân sự 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng gửi đến quý khách hàng tổng hợp toàn bộ văn bản hướng dẫn Bộ luật Dân sự 2015.

Số hiệu văn bản

Trích yếu nội dung

Ngày ban hành/thông qua

Ngày có hiệu lực

Nghị định 99/2022/NĐ-CP

Về đăng ký biện pháp bảo đảm

30/11/2022

15/01/2023

Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐTP

Hướng dẫn áp dụng quy định của Bộ luật Dân sự về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành

06/9/2022

01/01/2023

Nghị định 21/2021/NĐ-CP

Hướng dẫn Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ

19/03/2021

15/05/2021

Nghị định 82/2020/NĐ-CP

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

15/07/2020

01/09/2020

Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐTP

Hướng dẫn áp dụng quy định của pháp luật trong việc giải quyết tranh chấp về tài sản chung của dòng họ 

05/03/2020

10/04/2020

Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐTP

Hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về lãi, lãi suất, phạt vi phạm

11/01/2019

15/03/2019

Các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự

Bộ luật Dân sự 2015 quy định các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự gồm:

- Mọi cá nhân, pháp nhân đều bình đẳng, không được lấy bất kỳ lý do nào để phân biệt đối xử; được pháp luật bảo hộ như nhau về các quyền nhân thân và tài sản.

- Cá nhân, pháp nhân xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của mình trên cơ sở tự do, tự nguyện cam kết, thỏa thuận. Mọi cam kết, thỏa thuận không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội có hiệu lực thực hiện đối với các bên và phải được chủ thể khác tôn trọng.

- Cá nhân, pháp nhân phải xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của mình một cách thiện chí, trung thực.

- Việc xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự không được xâm phạm đến lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.

- Cá nhân, pháp nhân phải tự chịu trách nhiệm về việc không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ dân sự.

Áp dụng Bộ luật dân s

Bộ luật Dân sự 2015 là luật chung điều chỉnh các quan hệ dân sự.

Luật khác có liên quan điều chỉnh quan hệ dân sự trong các lĩnh vực cụ thể không được trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự quy định tại Điều 3 của Bộ luật Dân sự 2015.

Trường hợp luật khác có liên quan không quy định hoặc có quy định nhưng vi phạm khoản 2 Điều này thì quy định của Bộ luật Dân sự 2015 được áp dụng.

Trường hợp có sự khác nhau giữa quy định của Bộ luật Dân sự 2015 và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 33,701

Bài viết về

Tổng hợp văn bản hướng dẫn

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn