Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Kế hoạch 133/KH-UBND 2020 Thực hiện Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam Hà Nội

Số hiệu: 133/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Ngô Văn Quý
Ngày ban hành: 29/06/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ
ộc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 133/KH-UBND

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN “THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ NGƯỜI CAO TUỔI VIỆT NAM” TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2020

Thực hiện Quyết định số 544/QĐ-TTg ngày 25/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về “Tháng hành động vì người cao tuổi” trong đó lấy tháng 10 hàng năm là “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam”; Công văn số 01/CV-UBQGNCT ngày 21/5/2020 của Ủy ban Quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam về việc triển khai Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2020, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao chất lượng cuộc sống của người cao tuổi về sức khỏe, vật chất, tinh thần, chung tay giúp đỡ người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.

- Động viên người cao tuổi, đặc biệt là cán bộ Hội người cao tuổi các cấp tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; xây dựng hình ảnh, người cao tuổi Việt Nam “Tuổi cao - Gương sáng”

2. Yêu cầu

- Các cấp chính quyền, các ngành, đoàn thể, Hội người cao tuổi các cấp xây dựng Kế hoạch tổ chức “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” của ngành, địa phương, tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền, các ngành, đoàn thể, gia đình, cộng đồng về những thách thức của quá trình già hóa dân số, yêu cầu nhiệm vụ công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi trong giai đoạn hiện nay.

- Vận động nguồn lực hỗ trợ, tổ chức chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, quan tâm, giúp đỡ người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi ốm đau mắc bệnh hiểm nghèo.

II. CHỦ ĐỀ THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ NGƯỜI CAO TUỔI VIỆT NAM NĂM 2020

“Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi”

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Triển khai “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2020

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể và Hội người cao tuổi các cấp xây dựng Kế hoạch và triển khai có hiệu quả “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2020 với nội dung thiết thực, phù hợp chức năng, nhiệm vụ của ngành, điều kiện của địa phương, cơ sở.

- Tạo điều kiện, động viên người cao tuổi, cán bộ Hội người cao tuổi các cấp tích cực đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

- Căn cứ điều kiện cụ thể, các cấp chính quyền, các ngành, đoàn thể tổ chức hoạt động thiết thực chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi; thông qua đó khẳng định vị trí của người cao tuổi và trách nhiệm của toàn xã hội với người cao tuổi.

2. Vận động nguồn lực chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi

Căn cứ điều kiện cụ thể, chính quyền các cấp đảm bảo kinh phí thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; kinh phí biểu dương, khen thưởng người cao tuổi có thành tích xuất sắc theo quy định hiện hành về phân cấp ngân sách nhà nước; phối hợp với các cơ sở y tế lập sổ theo dõi sức khỏe ban đầu, khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi; tiếp tục thực hiện “Chương trình mắt sáng cho người cao tuổi” do Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam phát động; vận động nguồn xã hội hóa giúp đỡ người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, người cao tuổi thuộc chính sách cải thiện đời sống.

3. Tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau và các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao của người cao tuổi ở cơ sở

- Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 17/5/2018 của UBND Thành phố về thực hiện Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn Thành phố theo Quyết định số 1533/QĐ-TTg ngày 02/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ; xây dựng và phát triển Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi ở cơ sở.

- Cấp thẻ đi xe buýt miễn phí cho người cao tuổi để họ có điều kiện tham gia các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao.

- Tổ chức các Câu lạc bộ dưỡng sinh, Câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao ở cơ sở phù hợp với người cao tuổi; tổ chức các hoạt động thi đấu, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của người cao tuổi.

4. Tăng cường công tác tuyên truyền về “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2020 trên địa bàn Thành phố.

Tập trung tuyên truyền pháp luật, chính sách liên quan tới người cao tuổi; mục đích, ý nghĩa của “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2020; thông tin về công tác triển khai trước, trong Tháng hành động vì người cao tuổi của các đơn vị; công tác tuyên truyền của các cấp, các ngành, đoàn thể cần làm rõ thuận lợi, khó khăn thách thức khi nước ta đang trong thời kỳ già hóa dân số.

5. Kiểm tra việc triển khai thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2020

Tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện Luật Người cao tuổi, Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam, chế độ chính sách đối với người cao tuổi ở các cấp; kịp thời khen thưởng, biểu dương, nhân rộng các gương điển hình làm tốt công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Đại diện Hội người cao tuổi Thành phố

- Là cơ quan thường trực “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam”, Ban Đại diện Hội người cao tuổi Thành phố có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc các cấp Hội người cao tuổi thực hiện các hoạt động triển khai “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” trên địa bàn Thành phố.

- Hướng dẫn xây dựng, phát triển Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau; Quỹ “Chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi” ở địa phương; hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho người cao tuổi; “Chương trình mắt sáng cho người cao tuổi”.

- Thực hiện sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng phát huy vai trò người cao tuổi tham gia đóng góp vào Đại hội Đảng các cấp và biểu dương cán bộ Hội người cao tuổi tiêu biểu giai đoạn 2015 - 2020 nhân kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Hội người cao tuổi Việt Nam. Tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, khám sức khỏe miễn phí cho người cao tuổi là thương binh, người cao tuổi thuộc gia đình có công với cách mạng nhân dịp 27/7; Tổ chức đợt cao điểm nhân ngày Quốc tế người cao tuổi 1/10, “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam”; Tổ chức hội thảo về vai trò vị trí của Hội người cao tuổi; Giới thiệu các tác phẩm thơ, văn viết về người cao tuổi của các tác giả đương thời là người cao tuổi tại Hà Nội.

- Tiếp tục triển khai hiệu quả Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 17/5/2018 của UBND Thành phố về thực hiện Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau theo Quyết định số 1533/QĐ-TTg ngày 02/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020.

- Tổ chức đôn đốc, kiểm tra giám sát quá trình tổ chức triển khai thực hiện, tổng hợp báo cáo kết quả với Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam, Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

2. Sở Lao động Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã và Ban đại diện Hội người cao tuổi Thành phố rà soát, nắm tình hình người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, người cao tuổi bị khuyết tật để có cơ sở tham mưu, đề xuất biện pháp hỗ trợ phù hợp. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật, chế độ chính sách đối với người cao tuổi.

- Tham mưu UBND Thành phố tổ chức tổng kết thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2012 - 2020 và Kế hoạch số 114/KH-UBND ngày 27/9/2011 về chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 - 2020.

- Tổng hợp báo cáo kết quả với Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam, UBND Thành phố.

3. Sở Y tế

- Chủ trì, tiếp tục triển khai Quyết định số 7618/QĐ-BYT ngày 30/12/2016 của Bộ Y tế phê duyệt Đề án Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2017 - 2025 và Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 19/4/2018 của UBND thành phố Hà Nội về triển khai thực hiện “Đề án Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2017 - 2025” trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2025 đến các cấp, các ngành; kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện các chỉ tiêu của Kế hoạch 93/KH-UBND .

- Hướng dẫn các trạm y tế xã, phường, thị trấn lập hồ sơ theo dõi, quản lý sức khỏe người cao tuổi trên địa bàn; khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi theo quy định tại Thông tư số 35/2011/TT-BYT ngày 15/10/2011 của Bộ Y tế và Thông tư số 96/2018/TT-BTC ngày 15/10/2018 của Bộ Tài chính.

- Chỉ đạo cơ quan y tế các cấp phối hợp với Hội người cao tuổi tổ chức khám sàng lọc một số bệnh thường gặp ở người cao tuổi, ưu tiên người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chỉ đạo các cơ sở y tế phối hợp tham gia “Chương trình mắt sáng cho người cao tuổi”.

4. Sở Văn hóa và Thể thao

- Phối hợp Ban Đại diện Hội người cao tuổi Thành phố tuyên truyền, hướng dẫn hoạt động thể dục thể thao phù hợp với người cao tuổi; Tổ chức một số giải thể thao trung cao tuổi, giao lưu văn nghệ ở cơ sở.

- Chỉ đạo, hướng dẫn công khai thông tin về giảm giá vé theo quy định cho người cao tuổi khi tham quan các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn Thành phố.

- Nghiên cứu, hướng dẫn hình thức tôn vinh các cặp vợ chồng người cao tuổi sống thủy chung, hạnh phúc phù hợp với truyền thống văn hóa của địa phương.

5. Sở Nội vụ

- Chủ trì, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện; Rà soát, nghiên cứu, tổng hợp gửi Bộ Nội vụ đề nghị sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến người cao tuổi: Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Quyết định số 30/2011/QĐ-TTg ngày 01/06/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội.

- Hướng dẫn quản lý, chỉ đạo hoạt động Hội người cao tuổi phù hợp với chủ trương của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

6. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ban Đại diện Hội người cao tuổi Thành phố hướng dẫn các cơ quan báo chí Thành phố, cơ quan báo chí Trung ương ký chương trình phối hợp công tác với thành phố Hà Nội và chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở tuyên truyền về Luật Người cao tuổi; tuyên truyền trước, trong và sau Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam. Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về tự chăm sóc, các phương pháp chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi và gia đình người cao tuổi; tuyên truyền các gương tiêu biểu, điển hình trong công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi trên địa bàn Thành phố.

7. Sở Giao thông Vận tải

- Triển khai việc cấp thẻ xe buýt miễn phí cho người cao tuổi theo hướng dẫn Liên sở số 7028/HDLS:GTVT-LĐTBXH ngày 12/8/2019 về việc phát hành, quản lý, sử dụng thẻ xe buýt miễn phí sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn trên địa bàn Thành phố; người cao tuổi có nhu cầu và khả năng tham gia giao thông bằng phương tiện công cộng theo quy định hiện hành.

- Chỉ đạo các đơn vị vận tải hành khách công cộng thực hiện tốt chính sách ưu đãi đối với người cao tui, cải thiện hệ thống thông tin cho hành khách, tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp cận dịch vụ thuận lợi, an toàn.

8. Sở Tài chính

Tham mưu cân đối, bố trí kinh phí thực hiện các hoạt động “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” trên địa bàn Thành phố đảm bảo đúng quy định.

9. Bảo hiểm xã hội Thành phố

Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho người cao tuổi dưới 80 tuổi có hoàn cảnh khó khăn chưa có thẻ bảo hiểm y tế tham gia bảo hiểm y tế.

10. Hội Chữ thập đỏ Thành phố

Vận động nguồn lực để giúp đỡ người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn; người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, người cao tuổi thuộc diện chính sách. Phối hợp với Hội người cao tuổi tổ chức “Chương trình mắt sáng cho người cao tuổi”

11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội chỉ đạo các Hội, đoàn thể Thành phố tích cực tổ chức vận động và trích một phần Quỹ Vì người nghèo của Thành phố hỗ trợ, chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo nhân “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2020.

12. Báo Hà Nội Mới, Báo Kinh tế và Đô thị, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội xây dựng chuyên mục tuyên truyền về Luật Người cao tuổi, các chương trình hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam.

13. UBND các quận, huyện, thị xã

- Xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” trên địa bàn.

- Chỉ đạo phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các quận huyện, thị xã phối hợp Ban Đại diện Hội người cao tuổi rà soát, nắm bắt người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa và đề xuất tổ chức thăm hỏi kịp thời.

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền về chính sách đối với người cao tuổi.

- Chủ động bố trí nguồn lực, ngân sách thực hiện đầy đủ các chính sách, chương trình, đề án về người cao tuổi theo quy định pháp luật và huy động nguồn xã hội hóa hỗ trợ mua thẻ Bảo hiểm y tế cho người cao tuổi tại địa phương từ Quỹ chăm sóc phát huy vai trò người cao tuổi.

V. THỜI GIAN, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Quý II năm 2020

- Các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp với các hội đoàn thể xây dựng kế hoạch triển khai rà soát số liệu người cao tuổi theo định kỳ hàng năm.

- Triển khai tuyên truyền về “Già hóa dân số”, về “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam”, pháp luật, chế độ chính sách liên quan đến người cao tuổi.

- Xây dựng kế hoạch, vận động tài trợ để hỗ trợ người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn được chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí.

- Tổ chức gặp mặt, biểu dương người cao tuổi tiêu biểu tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở nhân ngày Người cao tuổi Việt Nam (6/6).

2. Quý III năm 2020

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai có hiệu quả “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2020.

- Rà soát số liệu người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn cần trợ giúp.

- Triển khai tuyên truyền về “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam”, pháp luật, chế độ chính sách liên quan đến người cao tuổi.

- Tổ chức vận động tài trợ để hỗ trợ người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.

- Nhân dịp ngày Thương binh liệt sỹ 27/7, tổ chức thăm hỏi, tặng quà người cao tuổi là thương binh, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng.

- Chuẩn bị nội dung, điều kiện tổ chức các hoạt động trong tháng 10 năm 2020.

3. Quý IV năm 2020

- Tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.

- Tổ chức các hoạt động trao đổi, tọa đàm về truyền thống của người cao tuổi nhân Ngày quốc tế người cao tuổi 1/10, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao.

UBND Thành phố đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, yêu cầu các Sở, ban, ngành đoàn thể Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” trên địa bàn Thành phố năm 2020. Báo cáo kết quả thực hiện gửi Thường trực Ban Công tác người cao tuổi Thành phố - Sở Lao động Thương binh và Xã hội (số 75, Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội) trước ngày 15/11/2020, để tổng hợp, báo cáo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban Quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam và UBND Thành phố theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Quốc gia về NCT Việt Nam;
- Trung ương Hội NCT Việt Nam;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Phó Chủ tịch UBND Thành phố: Lê Hồng Sơn; Ngô Văn Quý;
- Ủy ban MTTQ VN thành phố Hà Nội;
- Ban Đại
diện Hội NCT thành phố Hà Nội;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Báo: HNM, KT&
D8T, Đài PT&TH Hà Nội;
- VPUB: CVP, PCVP Đặng Hương Giang phòng KGVX, NC, TH, TKBT;
- Lưu: VT, KGVX
(Ngọc).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Văn Quý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 133/KH-UBND ngày 29/06/2020 về thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.085

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.20.185
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!