Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 03/2002/QĐ-BKHCN về Tiêu chuẩn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ ban hành

Số hiệu: 03/2002/QĐ-BKHCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 30/10/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 03/2002/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 22/CP ngày 22/5/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ);
Căn cứ Pháp lệnh Chất lượng hàng hóa ngày 24 tháng 12 năm 1999;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành 20 Tiêu chuẩn Việt Nam sau đây:

1. TCVN 6910-5 : 2002 (ISO 5725-5: 1998) Độ chính xác (độ đúng và độ chụm) của phương pháp đo và kết quả đo

Phần 5: Các phương pháp khác xác định độ chụm của phương pháp đo tiêu chuẩn.

2. TCVN 6910-6: 2002 (ISO 5725-6: 1994) Độ chính xác (độ đúng và độ chụm) của phương pháp đo và kết quả đo

Phần 6: Sử dụng các giá trị độ chính xác trong thực tế.

3. TCVN 2703: 2002 (ASTM D 2699-99) Xác định trị số octan nghiên cứu cho nhiên liệu động cơ đánh lửa (Soát xét lần 1 - Thay thế TCVN 2703 - 78).

4. TCVN 7143: 2002 (ASTM D 3237-97) Xăng - Phương pháp xác định hàm lượng chì bằng phổ hấp thụ nguyên tử.

5. TCVN 7036: 2002 Hạt tiêu đen (Piper nigrum L) - Quy định kỹ thuật.

6. TCVN 7037: 2002 Hạt tiêu trắng (Piper nigrum L) - Quy định kỹ thuật.

7. TCVN 7038: 2002 (ISO 928: 1997) Gia vị - Xác đinh trzo tổng số.

8. TCVN 7039: 2002 (ISO 6571: 1984) Gia vị và gia vị thảo mộc - Xác định hàm lượng dầu bay hơi.

9. TCVN 7040: 2002 (ISO 939: 1980) Gia vị - Xác định độ ẩm - Phương pháp trưng cất lôi cuốn.

10. TCVN 5484: 2002 (LSO 930: 1997) Gia vị - Xác định tro không tan trong axit

(Soát xét lần 1 - Thay thế TCVN 5484 - 1991).

11. TCVN 5486 : 2002 (ISO 1108 : 1992) Gia vị - Xác định chất chiết ete không bay hơi

(Soát xét lần 1 - Thay thế TCVN 5486 - 1991).

12. TCVN 6997: 2002 Trục tải mỏ - Công tác hiệu chỉnh và kiểm định.

13. TCVN 7108: 2002 Sữa bột dành cho trẻ đến 12 tháng tuổi - Quy định kỹ thuật.

14. TCVN 7028 : 2002 Sữa tươi tiệt trùng - Quy định kỹ thuật.

15. TCVN 7029 : 2002 Sữa hoàn nguyên tiệt trùng - Quy định kỹ thuật.

16. TCVN 7030 : 2002 Sữa chua - Quy định kỹ thuật.

17. TCVN 5538: 2002 Sữa bột - Quy định kỹ thuật

(Soát xét lần 1 - Thay thế TCVN 5538 - 1991).

18. TCVN 5539: 2002 Sữa đặc có đường - Quy định kỹ thuật

(Soát xét lần 1 - Thay thế TCVN 5539 - 1991).

19. TCVN 7054 : 2002 Vàng thương phẩm - Yêu cầu kỹ thuật.

20. TCVN 7055 : 2002 Vàng và hợp kim vàng - Phương pháp huỳnh quang tia X để xác định hàm lượng vàng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THỨ TRƯỞNG
Bùi Mạnh Hải 

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 03/2002/QD-BKHCN

Hanoi, October 30, 2002

 

DECISION

PROMULGATING VIETNAMESE STANDARDS

THE MINISTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Pursuant to the Government’s Decree No. 22/CP of May 22, 1993 on the tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Science, Technology and Environment (now the Ministry of Science and Technology);
Pursuant to the December 24, 1999 Goods Quality Ordinance;
At the proposal of the General Director of Standardization, Metrology and Quality Control,

DECIDES:

Article 1.- To promulgate the following 20 Vietnamese standards:

1. TCVN 6910-5: 2002 (ISO 5725-5: 1998) Precision (correctness and concentration) of the measuring methods and results

Part 5: Other methods of determining the concentration of standard measuring methods

2. TCVN 6910-6: 2002 (ISO 5725-6: 1994) Precision (correctness and concentration) of the measuring methods and results
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 03/2002/QĐ-BKHCN về Tiêu chuẩn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.518

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.36.94