Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 223/2003/QĐ-UB về việc thay đổi Phó Ban chỉ huy Phòng, chống lụt bão thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 223/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 15/10/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 223/2003/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 10 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ THAY ĐỔI PHÓ BAN CHỈ HUY PHÒNG, CHỐNG LỤT BÃO THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Quyết định số 63/2002/QĐ-TTg ngày 20/5/2002 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai ;
Căn cứ Quyết định số 167/2003/QĐ-UB ngày 10 tháng 9 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố về kiện toàn tổ chức và phân công nhiệm vụ các thành viên của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão thành phố ;
Xét Văn bản số 356/CV ngày 25/9/2003 của Bộ Chỉ huy quân sự thành phố và Tờ trình số 52/CV.PCLB ngày 30/9/2003 của Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão thành phố đề nghị thay đổi thành viên của Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão thành phố ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay cử ông Lê Bửu Tuấn, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố giữ nhiệm vụ Phó Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão thành phố (phụ trách trực tiếp công tác tìm kiếm cứu nạn của thành phố) thay ông Phạm Tiến Hùng.

Điều 2.- Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các Sở-ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện, các đồng chí thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão thành phố, ông Lê Bửu Tuấn và ông Phạm Tiến Hùng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.-

Nơi nhận :
- Như điều 3  
- BCĐ Phòng chống lụt, bão TW  
- UB Quốc gia tìm kiếm cứu nạn
- BCH PCLB TKCN Bộ Thủy sản
- Phân Ban chỉ đạo PCLB miền Nam
- TT/TU, TT.HĐND/TP
- TTUB : CT, PCT/TT, VX, CNN
- UBMTTQ.TP và các đoàn thể (Hội Nông dân,
 Hội Liên hiệp Phụ nữ, Thành Đoàn TNCS.HCM)
- Chi cục QLN và PCLB (4b), Ban TCCQ.TP  
- VPHĐ-UB : Các PVP, các Tổ NCTH
- Lưu (CNN-M)

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thiện Nhân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 223/2003/QĐ-UB về việc thay đổi Phó Ban chỉ huy Phòng, chống lụt bão thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.329

DMCA.com Protection Status
IP: 3.228.10.64