Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Báo cáo số 899/BC-BYT về việc công tác cải cách hành chính quý III/2008 do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 899/BC-BYT Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Quốc Triệu
Ngày ban hành: 15/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 899/BC-BYT

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2008

 

BÁO CÁO

CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH QUÝ III/2008

Kính gửi: Bộ Nội vụ

Thực hiện yêu cầu của Bộ Nội vụ tại công văn số 409/BNV- CCHC ngày 12 tháng 2 năm 2007 về báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính hàng quý, Bộ Y tế xin báo cáo tình hình thực hiện cải cách hành chính của Bộ trong Quý III/2008 (đến ngày 15/9/2008) như sau:

I. CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỂ CHẾ

1. Về xây dựng và hoàn thiện thể chế trong quản lý nhà nước về y tế

a. Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt:

Trong quý III năm 2008, Bộ Y tế đã trình và được Thủ tướng Chính phủban hành các văn bản sau:

- Nghị định số 79/2008/NĐ-CP ngày 18/7/2008 của Chính phủ về việc quy định hệ thống tổ chức quản lý, thanh tra và kiểm nghiệm về vệ sinh an toàn thựuc phẩm.

- Nghị định số 88/2008/NĐ-CP ngày 5/8/2008 của Chính phủ Quy định về xác định lại giới tính.

- Quyết định số 117/2008/QĐ-TTg ngày 27/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế đối với các đối tượng thuộc diện chính sách xã hội.

- Quyết định số 120/2008/QĐ-TTg ngày 29/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định điều kiện xác định người bị phơi nhiễm với HIV, bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

b. Đề án đã gửi Văn phòng Chính phủ:

- Dự thảo Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Nghị định số 63/2005/NĐ-CP ngày 16/5/2005 của Chính phủ.

- Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống bệnh tật trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

- Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định biện pháp khuyến khích thực hiện tốt chính sách dân số và KHHGĐ.

- Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án kiểm soát dân số các vùng biển đảo và ven biển.

- Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Quy định áp dụng các biện pháp cần thiết đáp ứng yêu cầu về thuốc kháng HIV trong trường hợp khẩn cấp.

- Dự thảo Đề án Đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính (trong đó có tiền lương và giá dịch vụ y tế) trong các đơn vị sự nghiệp y tế công lập (Đề án trình Bộ Chính trị).

c. Đề án đang hoàn thiện và sẽ gửi Văn phòng Chính phủ trong Quý IV:

- Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án Nâng cao năng lực Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tuyến tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

- Nghị định của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, viên chức y tế công tác ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.

- Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới.

- Dự thảo Nghị định của Chính phủ về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm, áp dụng biện pháp cưỡng chế cách ly y tế và áp dụng các biện pháp chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch.

- Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án Tổng thể nâng cao chất lượng dân số Việt nam.

- Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể hệ thống các cơ sở đào tạo của ngành y tế.

- Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể hệ thống xử lý chất thải rắn y tế.

- Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công bố dịch.

d. Văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Y tế

Từ 15/6/2008 đến 12/9/2008, Bộ Y tế đã ban hành theo thẩm quyền 13 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 10 Quyết định, 01 Chỉ thị, 01 Thông tư và 01 Thông tư liên tịch. Về cơ bản, các văn bản đã giải quyết được những vấn đề bức xúc của ngành y tế trong các lĩnh vực: Khám chữa bệnh, Y tế dự phòng, Khoa học – Đào tạo, dân số kế hoạch hoá gia đình.v.v. Trong đó, đáng chú ý là Quyết định số 23/2008/QĐ-BYT ngày 07/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy định về sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế trong dự phòng và điều trị; Quyết định số 24/2008/QĐ-BYT ngày 11/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của nhà thuốc bệnh viện; Quyết định số 29/2008/QĐ-BYT ngày 18/8/2008 về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp y tế; Thông tư số 09/2008/TT-BYT ngày 01/8/2008 về việc Hướng dẫn việc kết hợp giữa các cơ sở đào tạo cán bộ y tế với các bệnh viện thực hành trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chăm sóc sức khỏe nhân dân; Thông tư liên tịch số 08/2008/TT/BYT-BGDĐT ngày 08/7/2008 về việc Hướng dẫn công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục.

Với đặc thù đào tạo nhân lực y tế là việc tổ chức đào tạo luôn gắn liền với thực hành, thực tập tại các cơ sở y tế ở nhiều tuyến khác nhau, Thực hiện Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế, nhằm chấn chỉnh việc xác định quy mô đào tạo, quản lý và tổ chức đào tạo, liên kết đào tạo và mở ngành đào tạo trong lĩnh vực y tế, góp phần đảm bảo chất lượng đào tạo nhân lực y tế, ngày 27/6/2008 Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Chỉ thị số 06/2008/CT-BYT về việc tăng cường chất lượng đào tạo nhân lực y tế.

2. Về cải cách quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật về y tế

Việc xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực y tế đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Các hoạt động ban hành văn bản quy định pháp luật đã được thực hiện nghiêm túc theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, các quy định của Chính phủ, các quy định tại Quyết định số 4278/2004/QĐ - BYT ngày 01/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế xây dựng, ban hành và tổ chức triển khai thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về y tế và Quyết định số 17/2007/QĐ-BYT ngày 01/02/2007 về việc ban hành Quy chế kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật về y tế. Việc cải cách quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật về y tế chỉ có thể thực hiện được sau khi Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật được chính thức có hiệu lực vào ngày 01/1/2009.

3. Về cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế, đặc biệt là thủ tục hành chính liên quan đến cá nhân, doanh nghiệp

- Bộ Y tế đang tiếp tục rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến thủ tục hành chính của 7 lĩnh vực gồm 1) an toàn vệ sinh thực phẩm, 2) quản lý thuốc, mỹ phẩm, vắc xin sinh phẩm, 3) quản lý hoá chất, 4) khám chữa bệnh cho người có thẻ bảo hiểm y tế, 5) trang thiết bị y tế, 6) hành nghề y tư nhân, 7) hành nghề dược tư nhân.

- Triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010 (được ban hành theo Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ), Tổ công tác thực hiện đề án 30 của Bộ Y tế đã được thành lập (theo Quyết định số 2300/QĐ-BYT ngày 26/6/2008) và đang triển khai nhiệm vụ được giao theo hướng dẫn của Tổ công tác trung ương về đơn giản hóa thủ tục hành chính. Đặc biệt, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 31/2008/Q7Đ-BYT ngày 22/8/2008 của Bộ Y tế về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Y tế ban hành đến ngày 31/12/2007 đã hết hiệu lực pháp luật.

- Tiếp tục duy trì hoạt động chuyên mục "Cải cách hành chính" và "Bạn hỏi, Bộ Y tế trả lời" trên trang tin điện tử của Bộ để thu thập ý kiến phản hồi của các doanh nghiệp và người dân về những vấn đề liên quan đến y tế. Hiện Bộ Y tế đang tổ chức, cơ cấu lại cán bộ các đơn vị có liên quan để làm tốt công tác tiếp nhận và xử lý thông tin trả lời bạn đọc trên chuyên mục.

II. CÔNG TÁC CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH

1. Xây dựng và hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ngành Y tế.

- Bộ Y tế đang tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo chức năng, nhiệm vụ của các Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế và quy định phân cấp về công tác TCCB, Kế hoạch, đầu tư cho Tổng cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình để triển khai Nghị định số 188/2007/NĐ-CP và đang trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế.

- Bộ Y tế đã phối hợp với Vụ Tổ chức biên chế Bộ Nội vụ tổ chức triển khai Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BNV-BYT ngày 25/4/2008 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở y tế, phòng y tế huyện thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện đến các Sở Y tế địa phương và các đơn vị trực thuộc Bộ và chuẩn bị xây dựng Dự thảo Nghị định quy đinh về tổ chức đơn vị sự nghiệp y tế đia phương theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

- Đang tích cực tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 79/2008/NĐ-CP quy định hệ thống quản lý nhà nước và kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm; Nghị định 115/2005/NĐ-CP và Nghị định 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho 18 đơn vị trực thuộc Bộ.

- Tiếp tục đôn đốc các đơn vị sự nghiệp y tế xây dựng đề án thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tổ chức, bộ máy, biên chế theo hướng dẫn của Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-BYT-BNV ngày 23/01/2008 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Thành lập và kiện toàn các tổ chức:

- Bộ Y tế đang xem xét để phê duyệt đề án chuyển đổi của Trung tâm Nghiên cứu, sản xuất vắc xin và sinh phẩm y tế thành tổ chức khoa học công nghệ công lập tự trang trải kinh phí theo Nghị định 115.

3. Về chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức y tế:

- Tiếp tục triển khai xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp thường trực, phụ cấp thường trực chống dịch và phụ cấp phẫu thuật trong ngành y tế.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án mời giáo sư, Phó giáo sư và chuyên gia y tế đã nghỉ hưu, còn sức khoẻ tự nguyện tham gia công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học, tư vấn và dịch vụ y tế đã được Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt.

- Đang tổng hợp ý kiến đóng góp để hoàn thiện dự thảo Nghị định của Chính phủ về chế độ, chính sách thu hút cán bộ y tế về công tác tại vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa.

- Tiếp tục hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế thực hiện và phê duyệt việc chuyển ngạch, nâng ngạch, nâng lương thường xuyên, nâng lương sớm và các chế độ, chính sách đối với các cán bộ, công chức, viên chức.

Bộ Y tế cũng tiếp tục hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế thực hiện các chính sách chuyển ngạch, nâng ngạch, chính sách lương và các chính sách khác đối với các cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế.

III. THỰC HIỆN PHÂN CẤP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC Y TẾ

- Bộ Y tế tiếp tục hướng dẫn các đơn vị thực hiện nghiêm việc phân cấp trong phê duyệt hồ sơ mời thầu và kết quả đấu thầu theo Quyết định số 2738/QĐ-BYT ngày 24/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký ủy quyền phê duyệt hồ sơ mời thầu và kết quả đấu thầu của các đơn vị thuộc Bộ Y tế và Quyết định số 4318/QĐ-BYT ngày 06/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc uỷ quyền cho Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế phê duyệt hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu của các gói thầu từ nguồn ngân sách chi thường xuyên và các nguồn thu hợp pháp khác, từ quỹ phát triển sự nghiệp, quỹ khen thưởng phúc lợi.

- Đang xây dựng cơ chế uỷ quyền cho Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế phê duyệt hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu của các gói thầu từ nguồn vốn ODA, để tạo điều kiện thuận lợi cho cơ sở thực hiện công tác đấu thầu, đồng thời nâng cao vai trò và trách nhiệm của cơ sở trong công tác đấu thầu nói riêng và thực hiện quá trình triển khai phân cấp quản lý tài chính nói chung.

- Đang hoàn thiện Quy định phân cấp quản lý về công tác tổ chức, cán bộ, đào tạo, nghiên cứu khoa học, kế hoạch-tài chính, hợp tác quốc tế của Bộ Y tế cho Tổng cục Dân số-kế hoạch hóa gia đình.

IV. XÂY DỰNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG CHỨC

- Tiếp tục hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Bộ tổ chức triển khai thực hiên thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo và bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, giải quyết chế độ nghỉ hưu cho cán bộ thuộc Bộ quản lý. Đã nghiêm túc thực hiện chế độ nghỉ hưu đối với các cán bộ, viên chức theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, giải quyết nghỉ quản lý đối với các cán bộ viên chức lãnh đạo thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ trưởng Bộ Y tế.

- Trong quý III/2008, Bộ Y tế đã thực hiện các quy trình kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo của 35 đơn vị, bổ nhiệm 50 trường hợp và bổ nhiệm lại 04 trường hợp. Hướng dẫn và phê duyệt kế hoạch và kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận, tuyển dụng, quản lý, sử dụng và thực hiện chế độ nghỉ hưu cán bộ, viên chức cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế theo quy định.

- Đã tích cực triển khai Đề án 1816 về luân phiên cán bộ, viên chức chuyên ngành y tế hỗ trợ chuyên môn cho các cơ sở y tế tuyến dưới. Tổ chức 03 buổi lễ ra quân ở 3 khu vực Hà Nội, Huế và TP. HCM nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn cho tuyến dưới, chống quá tải ở tuyến trên, giảm chi phí đi lại cho người dân.

- Bộ Y tế đã xây dựng và triển khai Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho 350 học viên là Trưởng phòng Y tế Huyện (50% số Huyện) của 64 tỉnh; Tổ chức thành cônglớp đầu tiện tại Yên Bái cho 70 Huyện của 17 tỉnh phía Bắc.Đã tiến hành khảo sát về số lượng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và quản lý của đội ngũ cán bộ, công chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế, trên cơ sở đó, sẽ ban hành Quyết định giao biên chế sự nghiệp năm 2008 cho các đơn vị sự nghiệp của Bộ Y tế.

V. THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ XÃ HỘI HOÁ CHĂM SÓC SỨC KHỎE NHÂN DÂN

- Bộ Y tế đã nghiên cứu và tham gia ý kiến với Bộ Tài chính về dự thảo Thông tư hướng dẫn một số điều của Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg ngày 14/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước (Công văn số 5299/BYT-KH-TC ngày 30/7/2008).

- Bộ Y tế đã chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và đề xuất danh mục các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn khuyến khích phát triển xã hội hoá theo Nghị định 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong các lĩnh vực sự nghiệp (công văn số 6080/BYT-KH-TC ngày 03/9/2008) để gửi Bộ Tài chính tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

- Bộ Y tế đã cử cán bộ tham gia Ban soạn thảo Đề án “Xã hội hoá một số loại hình dịch vụ công cộng; tổ chức và cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp dịch vụ công” với Bộ Tài chính theo chỉ đạo của Chính phủ.

VI. CÔNG TÁC HOÀN THIỆN HỆ THỐNG ĐỊNH MỨC, CHẾ ĐỘ CHI TIÊU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐẶC THÙ ĐỐI VỚI NGÀNH Y TẾ

- Ngày 14/7/2008 Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký ban hành văn bản số 4933/BYT-KH-TC gửi Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc TW xây dựng định mức, lập, phân bổ dự toán ngân sách y tế năm 2009 theo Nghị quyết số 18/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật xã hội hoá để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ nhân dân; văn bản số 4934/BYT-KH-TC gửi các đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc Bộ và các Chương trình, dự án y tế quốc gia về đôn đốc triển khai thực hiện dự toán cuối năm và xây dựng dự toán ngân sách năm 2009.

- Bộ Y tế đang chủ trì và phối hợp với các đơn vị nghiên cứu về tài chính y tế dự phòng (trong đó có quy định về nội dung và định mức chi thuộc lĩnh vực y tế dự phòng) để trình cấp có thẩm quyền ban hành nhằm thực hiện Nghị quyết số 18/2008/QH12 về việc đảm bảo tỷ lệ chi cho y tế dự phòng đạt tối thiểu 30%.

- Bộ Y tế cũng đang phối hợp với các đơn vị và các Bộ chức năng xây dựng văn bản hướng dẫn thực hiện Quyết định số 117/2008/QĐ-TTg ngày 27/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế đối với các đối tượng thuộc diện chính sách xã hội.

VII. CÔNG TÁC HIỆN ĐẠI HOÁ NỀN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

- Trong Quý III/2008, Bộ Y tế đang tiến hành các thủ tục thuê tư vấn để hoàn thiện, ban hành 28 quy trình đã tổ chức hội thảo góp ý trong năm 2007 và tiếp tục xây dựng 51 quy trình đã đăng ký triển khai áp dụng trong năm 2008.Đối với 5 đơn vị đã được cấp chứng nhận tiêu chuẩn phù hợp hệ thống chất lượng ISO 9001:2000, đang tiếp tục bổ sung quy trình và chuẩn bị đánh giá giám sát duy trìhoạt động theo quy định của Bộ Khoa học Công nghệ 6 tháng/1 lần.

Bộ Y tế cũng đang tích cực triển khai Quyết định số 5487/QĐ-BYT ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Quy chế tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức liên quan đến ngành y tế.

- Song song với việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001: 2000 , Bộ Y tế đang triển khai áp dụng phần mềm Văn phòng điện tử (eOffice) nhằm nâng cao hiệu quả công việc, rút ngắn thời gian xử lý văn bản.Để có cơ sở pháp lý cho thực hiện hoạt động này, ngày 18/3/2008, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 896/QĐ-BYT về việc Ban hành Quy chế giao dịch trên phần mềm Văn phòng điện tử (eOffice) trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước của Cơ quan Bộ Y tế và đã ban hành kế hoạch triển khai xử lý văn bản qua phần mềm Văn phòng điện tử trong năm 2008. Hiện Bộ Y tế đang đôn đốc các đơn vị triển khai theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Trên đây là báo cáo tổng hợp về tình hình thực hiện cải cách hành chính Quý III năm 2008 tính đến ngày 15/09/2008 của Bộ Y tế. Kính gửi Bộ Nội vụ để tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Quốc Triệu

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Báo cáo số 899/BC-BYT về việc công tác cải cách hành chính quý III/2008 do Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.736
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41