Ban hành Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngoại ngữ 1

29/07/2021 10:19 AM

Ngày 01/7/2021, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 19/2021/TT-BGDĐT về Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngoại ngữ 1 Tiếng Nga, Tiếng Nhật, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc.

Thục Uyên

Theo đó, ban hành kèm theo Thông tư 19/2021 Chương trình giáo dục phổ thông môn học Ngoại ngữ 1, bao gồm:

- Chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Nga;

- Chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Nhật;

- Chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Pháp;

- Chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Trung Quốc.

Chương trình các môn học nêu trên được thực hiện theo lộ trình thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông quy định tại Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018.

Cụ thể, Chương trình giáo dục phổ thông được thực hiện theo lộ trình như sau:

(1) Từ năm học 2020-2021 đối với lớp 1.

(2) Từ năm học 2021-2022 đối với lớp 2 và lớp 6.

(3) Từ năm học 2022-2023 đối với lớp 3, lớp 7 và lớp 10.

(4) Từ năm học 2023-2024 đối với lớp 4, lớp 8 và lớp 11.

(5) Từ năm học 2024-2025 đối với lớp 5, lớp 9 và lớp 12.

Cũng theo Thông tư 32/2018, đối với các lớp của cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông chưa thực hiện được môn Ngoại ngữ theo lộ trình quy định tại khoản (2), (3), (4), và (5), tiếp tục thực hiện theo Quyết định 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 đến hết lớp 12.

Thông tư 19/2021/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 16/8/2021 và thay thế Quyết định 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 630

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 13:50 | 25/09/2021 Nghị quyết 116/NQ-CP năm 2021 về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp
  • 08:08 | 25/09/2021 Nghị quyết 02/2021/UBTVQH15 về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021.
  • 16:34 | 24/09/2021 Thông tư 75/2021/TT-BTC về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030.
  • 11:00 | 24/09/2021 Thông tư 15/2021/TT-BYT sửa đổi Thông tư 15/2019/TT-BYT quy định đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập.
  • 09:46 | 24/09/2021 Hướng dẫn 06-HD/BTCTW năm 2021 một số nội dung về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.
  • 16:23 | 23/09/2021 Thông tư 14/2021/TT-BYT quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, xếp lương viên chức khúc xạ nhãn khoa.
  • 15:34 | 23/09/2021 Thông tư 20/2021/TT-BGTVT Quy chế phối hợp giữa doanh nghiệp được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng không với cơ quan thực hiện chức năng quản lý Nhà nước chuyên ngành hàng không.
  • 15:24 | 23/09/2021 Thông tư 09/2021/TT-BVHTTDL chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thư viện công cộng tỉnh, Thành phố.
  • 07:27 | 23/09/2021 Nghị định 84/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 06/2019/NĐ-CP quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.
  • 06:27 | 23/09/2021 Quyết định 1575/QĐ-TTg phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2022.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn