Từ 24/4 đến 28/4, thí sinh được thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trực tuyến

24/04/2024 23:55 PM

Xin cho tôi hỏi khi nào thí sinh được thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trực tuyến? - Quốc Thuận (Bình Dương)

Từ 24/4 đến 28/4, thí sinh được thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trực tuyến

Từ 24/4 đến 28/4, thí sinh được thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trực tuyến (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Từ 24/4 đến 28/4, thí sinh được thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trực tuyến

Theo kế hoạch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các trường phổ thông sẽ tổ chức cho thí sinh là học sinh đang học lớp 12 thử đăng ký dự thi (ĐKDT) trực tuyến trên Hệ thống Quản lý thi (QLT) từ ngày 24/4 đến hết ngày 28/4/2024.

Các trường phổ thông sẽ lập và giao tài khoản cho thí sinh là học sinh đang học lớp 12 năm học 2023-2024 (gọi tắt là thí sinh đang học lớp 12) từ ngày 24/4 đến hết ngày 26/4/2024.

Theo đó, các trường phổ thông cấp tài khoản và mật khẩu cho thí sinh đang học lớp 12 và hướng dẫn thí sinh chuẩn bị hồ sơ để ĐKDT trực tuyến.

Tài khoản là số Căn cước công dân (viết tắt là CCCD) hoặc Chứng minh nhân dân (viết tắt là CMND) hoặc mã số định danh cá nhân (viết tắt là ĐDCN) do cơ quan Công an cấp. Đối với thí sinh không có CCCD/CMND/ĐDCN hoặc không có quốc tịch Việt Nam thì sử dụng số Hộ chiếu của thí sinh để thay thế. Trường hợp thí sinh không có CCCD/CMND/ĐDCN/số Hộ chiếu thì Hệ thống QLT sẽ gán cho thí sinh một mã số gồm 12 ký tự để quản lý.

Các đơn vị chịu trách nhiệm hướng dẫn thí sinh sử dụng tài khoản được cấp để: ĐKDT trực tuyến; kiểm tra thông tin cá nhân; đăng ký xét tuyển sinh Đại học, Cao đẳng (ĐH, CĐ); nộp các minh chứng để hưởng chế độ ưu tiên trong tuyển sinh ĐH, CĐ tại website http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn.

Lưu ý: Sau thời gian thử nghiệm, Hệ thống sẽ xóa toàn bộ phiếu đăng ký thử nghiệm để chuẩn bị cho việc thí sinh chính thức đăng ký dự thi trực tuyến từ ngày 02/05/2024 đến ngày 10/05/2024.

Một số lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Một số lưu ý trong quá trình đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024 bao gồm:

- Ảnh của thí sinh trên hệ thống phải bảo đảm độ phân giải là 400x600 pixels, được chụp theo kiểu căn cước công dân và trước thời gian nộp hồ sơ không quá 06 tháng.

- Thí sinh đã đăng ký sơ tuyển phải dùng CCCD/CMND/ĐDCN/Số Hộ chiếu thống nhất khi ĐKDT, đăng ký sơ tuyển và đăng ký xét tuyển sinh ĐH, CĐ.

- Mẫu hồ sơ ĐKDT được quy định tại phụ lục III.

- Mẫu hồ sơ Đăng ký xét công nhận tốt nghiệp được quy định tại phụ lục IV.

- Trong thời hạn đăng ký dự thi, thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển sinh ĐH, CĐ phải khai báo trên phần mềm đầy đủ, đúng các thông tin kèm minh chứng để hưởng ưu tiên trong xét tuyển sinh ĐH, CĐ theo quy định và hướng dẫn tại Phụ lục XI.

Thời gian chính thức đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 sẽ được diễn ra từ ngày 26/06 đến ngày 29/06/2024, trong đó 02 ngày thi chính thức sẽ vào ngày 27 và 28/06/2024.

Trước khi tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, các thí sinh sẽ tiến hành đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Theo đó, thời điểm các thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024 như sau:

- Đối với thí sinh đang học lớp 12: Đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024 bằng hình thức trực tuyến trên Hệ thống Quản lý thi bắt đầu từ ngày 02/5 đến 17 giờ ngày 10/5/2024.

- Đối với thí sinh tự do: Đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024 bằng hình thức trực tiếp tại các đơn vị đăng ký dự thi do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định từ ngày 02/5 đến 17 giờ ngày 10/5/2024.

Căn cứ pháp lý: Công văn 1277/BGDĐT-QLCL năm 2024

 

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 740

Bài viết về

lĩnh vực Giáo dục

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn