Bài viết về lĩnh vực Giáo dục

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng cập nhật loạt bài viết liên quan đến lĩnh vực Giáo dục.

  • Điều kiện mở ngành đào tạo tiến sĩ 2022 15:05 | 04/10/2022
  • Một cơ sở đào tạo muốn mở ngành đào tạo tiến sĩ phải đáp ứng các điều kiện gì? Trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo tiến sĩ được quy định thế nào? - Hoài Thương (Gia Lai)

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn