Kế hoạch thực hiện công tác Dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2024 của Bộ Tư pháp

23/04/2024 15:00 PM

Ngày 28/3/2024, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 511/QĐ-BTP về Kế hoạch thực hiện công tác Dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2024 của Bộ Tư pháp.

Lê Huy

Kế hoạch thực hiện công tác Dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2024 của Bộ Tư pháp

Theo đó, đơn cử một số nội dung có trong kế hoạch thực hiện công tác Dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2024 của Bộ Tư pháp như sau:

* Tham gia góp ý, thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh

- Đơn vị chủ trì: Các đơn vị xây dựng pháp luật;

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị khác có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;

- Sản phẩm: Văn bản góp ý, thẩm định;

- Thời gian thực hiện: Theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

* Giáo dục quốc phòng và an ninh

- Tiếp tục tham mưu và triển khai thực hiện có hiệu quả bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng

+ Đơn vị chủ trì: Vụ Tổ chức cán bộ;

+ Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan;

+ Sản phẩm: Kế hoạch, công văn;

+ Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

- Phối hợp với Trung tâm Giáo dục quốc phòng tổ chức thực hiện giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên

+ Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Luật Hà Nội, các Trường Cao đẳng Luật;

+ Đơn vị phối hợp: Các đơn vị khác có liên quan;

+ Sản phẩm: Kế hoạch, công văn;

+ Thời gian thực hiện: Theo Chương trình/Kế hoạch phối hợp.

* Thông tin tuyên truyền về công tác dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh ở Bộ, ngành Tư pháp

- Đơn vị chủ trì: Cục Công nghệ thông tin, Báo Pháp luật Việt Nam, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật;

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị khác có liên quan;

- Sản phẩm: Tin, bài;

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

* Phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng an ninh

Theo dõi, đôn đốc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng an ninh của Bộ, ngành Tư pháp

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ;

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan;

- Sản phẩm: Kế hoạch, báo cáo;

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

* Bảo đảm ngân sách cho công tác Dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh

- Đơn vị chủ trì: Cục Kế hoạch – Tài chính;

- Đơn vị phối hợp: Ban chỉ huy quân sự; Văn phòng Bộ; Vụ Tổ chức cán bộ;

- Sản phẩm: Kế hoạch, dự toán;

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

Xem nội dung chi tiết tại Quyết định 511/QĐ-BTP có hiệu lực từ ngày 28/3/2024.

 

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 930

Bài viết về

lĩnh vực Giáo dục

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 15:40 | 23/05/2024 Quy định 146-QĐ/TW ngày 14/5/2024 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của đảng đoàn, ban cán sự đảng cấp tỉnh
  • 11:10 | 23/05/2024 Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 22/5/2024 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2025
  • 08:00 | 23/05/2024 Quyết định 669/QĐ-TCT ngày 20/5/2024 về Quy chế quản lý, sử dụng và tổ chức thi, kiểm tra trên phần mềm thi trực tuyến của Tổng cục Thuế
  • 14:30 | 22/05/2024 Thông tư 10/2024/TT-BCA ngày 15/3/2024 quy định về công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong hình phạt tù của lực lượng Công an nhân dân
  • 11:20 | 22/05/2024 Thông tư 41/2024/TT-BTC ngày 20/5/2024 sửa đổi Thông tư 44/2017/TT-BTC quy định khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau và Thông tư 152/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế tài nguyên
  • 07:40 | 22/05/2024 Thông tư 02/2024/TT-BXD ngày 20/5/2024 hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch chi tiết theo quy trình rút gọn
  • 17:10 | 21/05/2024 Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 20/5/2024 tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương phục vụ người dân, doanh nghiệp
  • 16:40 | 21/05/2024 Nghị định 57/2024/NĐ-CP ngày 20/5/2024 quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa
  • 11:20 | 21/05/2024 Thông tư 40/2024/TT-BTC ngày 17/5/2024 hướng dẫn phương thức thanh toán một số khoản chi từ ngân sách nhà nước cho lưu học sinh, người học đang học tập ở nước ngoài theo các nhiệm vụ, Đề án đào tạo, bồi dưỡng trong trường hợp không thể chuyển được kinh phí ra nước ngoài
  • 10:25 | 21/05/2024 Quyết định 119A/QĐ-CA ngày 15/5/2024 công bố án lệ
44.222.104.206

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn