Lịch nghỉ lễ 30/4 và 01/5 năm 2024 của giáo viên, học sinh TPHCM

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Hồ Quốc Tuấn
24/04/2024 23:45 PM

Xin cho tôi hỏi lịch nghỉ lễ 30/4 và 01/5 năm 2024 của giáo viên, học sinh TPHCM kéo dài bao nhiêu ngày? - Minh Hào (TPHCM)

Lịch nghỉ lễ 30/4 và 01/5 năm 2024 của giáo viên, học sinh TPHCM

Lịch nghỉ lễ 30/4 và 01/5 năm 2024 của giáo viên, học sinh TPHCM (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Lịch nghỉ lễ 30/4 và 01/5 năm 2024 của giáo viên, học sinh TPHCM

Ngày 23/4/2024, Sở GDĐT TPHCM có Công văn 2415/SGDĐT-CTTT về việc điều chỉnh, bổ sung văn bản số 2302/SGDĐT-CTTT ngày 17/4/2024 về treo cờ Tổ quốc, nghỉ Ngày Chiến thắng (30/4) và Ngày Quốc tế lao động (01/5) năm 2024.

Theo đó, căn cứ Thông báo 41/TB-UBND ngày 16/4/2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố về treo cờ Tổ quốc, nghỉ Ngày Chiến thắng (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (01/5) năm 2024.

Căn cứ vào tình hình thực tiễn dạy và học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Sở Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh, bổ sung văn bản số 2302/SGDĐT-CTTT ngày 17/4/2024 về treo cờ Tổ quốc, nghỉ Ngày Chiến thắng (30/4) và Ngày Quốc tế lao động (01/5) năm 2024, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện với các nội dung cụ thể sau:

- Các cơ sở giáo dục, đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện treo cờ Tổ quốc và tổ chức nghỉ Ngày Chiến thắng (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (01/5) năm 2024 theo đúng Thông báo số 141/TB-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố: Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (sau đây gọi là công chức, viên chức) được hoán đổi ngày làm việc từ thứ Hai (29 tháng 4 năm 2024) sang ngày thứ Bảy (04 tháng 5 năm 2024).

Như vậy, dịp nghỉ lễ Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 01/5 năm 2024, công chức, viên chức được nghỉ 05 ngày liên tục từ thứ Bảy ngày 27 tháng 4 năm 2024 đến hết thứ Tư ngày 01 tháng 5 năm 2024 (làm bù vào ngày thứ Bảy 04 tháng 5 năm 2024).

Trường hợp các đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định 02 ngày thứ Bảy, Chủ Nhật hằng tuần thì căn cứ vào điều kiện thực tế, chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ phù hợp, đúng quy định pháp luật.

- Thực hiện báo cáo nhanh các trường hợp nếu có xảy ra về an toàn, an ninh trật tự tại đơn vị cho cơ quan chức năng tại địa phương và Sở Giáo dục và Đào tạo (thường trực Phòng Chính trị, tư tưởng).

Thời gian làm việc, thời gian nghỉ hàng năm của giáo viên

(1) Thời gian làm việc của giáo viên tiểu học trong năm học là 42 tuần, trong đó:

- 35 tuần dành cho việc giảng dạy và các hoạt động giáo dục theo quy định về kế hoạch thời gian năm học;

- 05 tuần dành cho học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ;

- 01 tuần dành cho việc chuẩn bị năm học mới;

- 01 tuần dành cho việc tổng kết năm học.

(2) Thời gian làm việc của giáo viên trung học cơ sở và trung học phổ thông trong năm học là 42 tuần, trong đó:

- 37 tuần dành cho việc giảng dạy và hoạt động giáo dục theo quy định về kế hoạch thời gian năm học;

- 03 tuần dành cho học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ;

- 01 tuần dành cho việc chuẩn bị năm học mới;

- 01 tuần dành cho việc tổng kết năm học.

(3) Thời gian làm việc của giáo viên trường dự bị đại học là 42 tuần, trong đó:

- 28 tuần dành cho việc giảng dạy và hoạt động giáo dục theo quy định về kế hoạch năm học;

- 12 tuần dành cho học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ, xây dựng tài liệu, nghiên cứu khoa học và một số hoạt động khác theo kế hoạch năm học;

- 01 tuần dành cho việc chuẩn bị năm học mới;

- 01 tuần dành cho việc tổng kết năm học.

(4) Thời gian nghỉ hàng năm của giáo viên gồm: nghỉ hè, nghỉ tết âm lịch, nghỉ học kỳ và các ngày nghỉ khác, cụ thể như sau:

- Thời gian nghỉ hè hàng năm của giáo viên là 02 tháng (bao gồm cả nghỉ hàng năm theo quy định của Bộ luật Lao động 2019), được hưởng nguyên lương và các phụ cấp (nếu có);

- Thời gian nghỉ tết âm lịch, nghỉ học kỳ theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Các ngày nghỉ khác theo quy định của Bộ luật Lao động 2019.

Căn cứ kế hoạch năm học, quy mô, đặc điểm, điều kiện cụ thể của từng trường, Hiệu trưởng bố trí thời gian nghỉ hàng năm cho giáo viên một cách hợp lý theo đúng quy định.

(Điều 5 Quy định ban hành kèm theo Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT sửa đổi tại Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT)

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 883

Bài viết về

lĩnh vực Giáo dục

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn