Quyền tác giả được bảo hộ “đúng nghĩa”

05/06/2012 16:24 PM

Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với các tổ chức đại diện tập thể (TCĐDTT) quyền tác giả, quyền liên quan; hướng tới hoạt động chuyên nghiệp, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các hội viên, thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 649/QĐ-TTg ngày 01/6/2012.

Thanh Hữu

Quyết định quy định cụ thể nhiệm vụ của các TCĐDTT (đề xuất xây dựng cơ chế chính sách nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các TCĐDTT; nâng cao nhận thức pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan của hội viên các TCĐDTT, các tổ chức và cá nhân khai thác sử dụng; kiện toàn tổ chức, đào tạo cán bộ của các TCĐDTT) và cơ quan quản lý nhà nước các TCĐDTT.

Đồng thời, nêu rõ những giải pháp thiết thực như: xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật quyền tác giả, quyền liên quan; tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật quyền tác giả, quyền liên quan; nâng cao năng lực của hệ thống các TCĐDTT; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan; tăng cường hợp tác quốc tế.

Quyết định 649/QĐ-TTg ra đời, hy vọng pháp luật bảo hộ quyền tác giả sẽ được thực thi hiệu quả hơn. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,241

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 11:00 | 14/10/2021 Nghị quyết 126/NQ-CP ngày 08/10/2021 sửa đổi Nghị quyết 68/NQ-CP hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
  • 07:30 | 13/10/2021 Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 về Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19".
  • 16:00 | 11/10/2021 Quyết định 30/2021/QĐ-TTg ngày 10/10/2021 về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2022.
  • 07:00 | 09/10/2021 Thông tư 80/2021/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế có hiệu lực từ 01/01/2022.
  • 17:00 | 08/10/2021 Hướng dẫn 01-HD/TW ngày 28/9/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng.
  • 16:00 | 08/10/2021 Thông tư 06/2021/TT-BKHĐT quy định chi tiết về việc thu, nộp, quản lý và sử dụng các chi phí về đăng ký, đăng tải thông tin, lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo Đấu thầu có hiệu lực từ 01/3/2022.
  • 14:00 | 08/10/2021 Quyết định 29/2021/QĐ-TTg ngày 06/10/2021 quy định về ưu đãi đầu tư đặc biệt.
  • 08:00 | 08/10/2021 Quyết định 1776/QĐ-BGTVT ngày 08/10/2021 quy định tạm thời về triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.
  • 07:30 | 07/10/2021 Công văn 3138/BHXH-CSXH ngày 06/10/2021 về xác định đối tượng hưởng hỗ trợ BHTN theo Quyết định 28/2021/QĐ-TTg ngày 01/10/2021.
  • 07:50 | 05/10/2021 Quyết định 1921/QĐ-BTC ngày 30/9/2021 bổ sung mặt hàng được miễn thuế nhập khẩu tại Danh mục các mặt hàng được miễn thuế nhập khẩu phục vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn