Bài viết về lĩnh vực Sở hữu trí tuệ

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng cập nhật loạt bài viết liên quan đến lĩnh vực Sở hữu trí tuệ.

  • Thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ 13:00 | 05/02/2024
  • Xin hỏi việc đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ được thực hiện trong các trường hợp nào và thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ thực hiện ra sao? - Ngọc Linh (Hà Nội)

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn