Thêm 01 Nghị định mới hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ từ ngày 15/11/2023

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Lê Trương Quốc Đạt
17/11/2023 10:27 AM

Cho tôi hỏi gần đây thì Chính phủ có ban hành thêm Nghị định nào hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ hay không? - Minh Khang (Long An)

Thêm 01 Nghị định mới hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ từ ngày 15/11/2023

Thêm 01 Nghị định mới hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ từ ngày 15/11/2023 (Hình từ Internet)

Ngày 15/11/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 79/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng.

Thêm 01 Nghị định mới hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ từ ngày 15/11/2023

Theo đó, Nghị định 79/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng, bao gồm: 

- Trình tự, thủ tục xác lập quyền đối với giống cây trồng; 

- Quyền đối với giống cây trồng là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước; 

- Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu Bằng bảo hộ và tác giả giống cây trồng;

- Chuyển nhượng, chuyển giao quyền đối với giống cây trồng được bảo hộ; 

- Đại diện quyền đối với giống cây trồng.

Về đối tượng áp dụng theo Nghị định 79/2023/NĐ-CP bao gồm:

- Tổ chức, cá nhân Việt Nam.

- Tổ chức, cá nhân nước ngoài là công dân quốc gia thành viên Hiệp hội quốc tế về bảo hộ giống cây trồng mới (sau đây gọi là UPOV) hoặc nước có thỏa thuận quốc tế với nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về bảo hộ giống cây trồng; cá nhân nước ngoài thường trú tại Việt Nam hoặc có cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng tại Việt Nam; tổ chức nước ngoài có cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng tại Việt Nam; tổ chức, cá nhân thường trú hoặc có cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng trên lãnh thổ của quốc gia thành viên UPOV.

- Các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến bảo hộ giống cây trồng.

Quy định chung về thực hiện thủ tục hành chính trong Nghị định 79/2023/NĐ-CP 

Theo đó, các quy định chung về thực hiện thủ tục hành chính trong Nghị định 79/2023/NĐ-CP như sau:

- Nộp hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường điện tử đến Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Thời gian trả lời tính đầy đủ của thành phần hồ sơ:

+ Trường hợp nộp trực tiếp: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra thành phần hồ sơ và trả lời ngay tính đầy đủ của thành phần hồ sơ cho tổ chức, cá nhân;

+ Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính: Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét tính đầy đủ của thành phần hồ sơ; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân;

+ Trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường điện tử: Trong thời hạn không quá 01 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được hồ sơ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét tính đầy đủ của thành phần hồ sơ; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, thông báo cho tổ chức, cá nhân. 

- Hồ sơ nộp qua môi trường điện tử thực hiện theo quy định tại Nghị định 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

- Cách thức trả kết quả: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trực tiếp tại bộ phận một cửa hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường điện tử.

Luật Sở hữu trí tuệ đang có hiệu lực là Luật nào?

Theo đó, Luật Sở hữu trí tuệ đang có hiệu lực là Luật Sở hữu trí tuệ 2005 được sửa đổi, bổ sung bởi các Luật như sau:

- Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009;

- Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2019;

- Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2022.

Xem thêm Nghị định 79/2023/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2023.

Các văn bản sau hết hiệu lực kể từ ngày 15/11/2023:

- Nghị định 88/2010/NĐ-CP;

- Thông tư 16/2013/TT-BNNPTNT;

- Thông tư 03/2021/TT-BNNPTNT.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,210

Bài viết về

lĩnh vực Sở hữu trí tuệ

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn