Công bố thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ

20/12/2023 14:36 PM

Ngày 18/12/2023, Bộ Trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 3038/QĐ-BKHCN công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Quế Anh

Công bố 09 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ

Cụ thể, công bố 09 thủ tục hành chính cấp trung ương trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ gồm:

- Thủ tục đăng ký sáng chế.

- Thủ tục yêu cầu sử dụng kết quả thẩm định đơn đăng ký sáng chế của nước ngoài.

- Thủ tục xử lý đơn PCT vào giai đoạn quốc gia.

- Thủ tục đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn.

- Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp.

- Thủ tục đăng ký nhãn hiệu.

- Thủ tục đăng ký chỉ dẫn địa lý.

- Thủ tục xử lý ý kiến phản đối đơn đăng ký sở hữu công nghiệp.

- Thủ tục giải quyết khiếu nại liên quan đến sở hữu công nghiệp.

Công bố 08 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ

Bãi bỏ 08 thủ tục hành chính cấp trung ương trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ gồm:

- Thủ tục đăng ký sáng chế.

- Thủ tục đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT có chỉ định Việt Nam.

- Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp.

- Thủ tục đăng ký nhãn hiệu.

- Thủ tục đăng ký chỉ dẫn địa lý.

- Thủ tục đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn.

- Thủ tục giải quyết khiếu nại liên quan đến sở hữu công nghiệp.

- Thủ tục yêu cầu cấp bản sao tài liệu.

Xem thêm nội dung tại Quyết định 3038/QĐ-BKHCN có hiệu lực từ ngày 18/12/2023. 

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 899

Bài viết về

lĩnh vực Sở hữu trí tuệ

Chính sách khác
VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:40 | 20/05/2024 Thông tư 06/2024/TT-BYT ngày 16/5/2024 quy định xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế
  • 11:30 | 20/05/2024 Thông tư 03/2024/TT-BTP ngày 15/5/2024 sửa đổi 08 Thông tư liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp
  • 10:50 | 20/05/2024 Thông tư 01/2024/TT-BVHTTDL ngày 17/5/2024 quy định về phòng, chống doping trong hoạt động thể thao
  • 10:00 | 20/05/2024 Nghị định 52/2024/NĐ-CP ngày 15/05/2024 quy định về thanh toán không dùng tiền mặt
  • 07:30 | 20/05/2024 Quy định 144-QĐ/TW ngày 09/5/2024 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới
  • 07:20 | 20/05/2024 Nghị định 56/2024/NĐ-CP ngày 18/5/2024 sửa đổi Nghị định 55/2011/NĐ-CP quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế
  • 07:00 | 20/05/2024 Quyết định 428/QĐ-TTg ngày 18/5/2024 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình
  • 10:30 | 18/05/2024 Thông tư 07/2024/TT-BYT ngày 17/5/2024 quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập
  • 07:10 | 18/05/2024 Nghị định 54/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 quy định về hành nghề khoan nước dưới đất, kê khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
  • 17:20 | 17/05/2024 Nghị định 53/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 hướng dẫn Luật Tài nguyên nước 2023 28/2023/QH15
34.239.158.223

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn