Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

Năm 2020, đào tạo nghiệp vụ luật sư cho 3.072 cử nhân Luật

10/11/2020 15:41 PM

Quyết định 2252/QĐ-BTP ngày 06/11/2020 điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2020, trong đó, mở lớp đào tạo nghiệp vụ luật sư cho 3.072 cử nhân Luật.

Năm 2020, đào to nghip v lut sư cho 3.072 c nhân Lut (Ảnh minh họa)

Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đào tạo các chức danh tư pháp và lý luận chính trị năm 2020

nh chp mt phn ph lc I - Điu chnh, b sung Kế hoch đào to các chc danh tư pháp và lý lun chính tr năm 2020

Trước đó, theo Kế hoạch tại Quyết định 3179/QĐ-BTP ngày 27/12/2019, dự kiến mở lớp Đào tạo nghiệp vụ luật sư cho 1.850 cử nhân Luật.

Quyết định 2252/QĐ-BTP chính thức có hiệu lực từ ngày 06/11/2020.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 731

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn