Đề xuất thí điểm cho Phòng Tư pháp cấp Phiếu lý lịch tư pháp tại 3 tỉnh thành trong 02 năm

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Trần Thanh Rin
09/01/2024 15:00 PM

Có phải Bộ Tư pháp đang đề xuất quy định về thí điểm cho Phòng Tư pháp cấp Phiếu lý lịch tư pháp tại 3 tỉnh thành trong 02 năm đúng không? – Duy Phước (Đồng Tháp)

Đề xuất thí điểm phân cấp việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp tại 3 tỉnh thành trong 02 năm

Đề xuất thí điểm phân cấp việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp tại 3 tỉnh thành trong 02 năm (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Nội dung được đề cập tại Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết về việc thí điểm phân cấp việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện tại thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An mà Bộ Tư pháp đang lấy ý kiến.

Dự thảo Nghị quyết về việc thí điểm phân cấp việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp

Đề xuất thí điểm cho Phòng Tư pháp cấp Phiếu lý lịch tư pháp tại 3 tỉnh thành trong 02 năm

Cụ thể, việc thí điểm phân cấp việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp sẽ được áp dụng đối với Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An (gọi chung là Phòng Tư pháp) được Chính phủ quyết định thực hiện thí điểm phân cấp việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

Số lượng Phòng Tư pháp được áp dụng thí điểm ít nhất bằng một phần ba tổng số Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Các Phòng Tư pháp thực hiện việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp trong các trường hợp sau đây:

- Công dân Việt Nam thường trú hoặc tạm trú ở trong nước;

- Công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài.

Khi đó, cá nhân nộp Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp và các giấy tờ kèm theo tại Phòng Tư pháp nơi thường trú; trường hợp không có nơi thường trú thì nộp tại Phòng Tư pháp nơi tạm trú; trường hợp cư trú ở nước ngoài thì nộp tại Phòng Tư pháp nơi cư trú trước khi xuất cảnh.

Đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan tiến hành tố tụng có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp phục vụ các mục đích theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 7 Luật Lý lịch tư pháp 2009 thì gửi văn bản yêu cầu đến Phòng Tư pháp nơi người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp thường trú hoặc tạm trú.

Điều 7. Quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp

....

2. Cơ quan tiến hành tố tụng có quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử.

3. Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội có quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp để phục vụ công tác quản lý nhân sự, hoạt động đăng ký kinh doanh, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.

Văn bản yêu cầu phải ghi rõ địa chỉ cơ quan, tổ chức, mục đích sử dụng Phiếu lý lịch tư pháp và thông tin về người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo quy định tại khoản 1 Điều 42 Luật Lý lịch tư pháp 2009.

Điều 42. Nội dung Phiếu lý lịch tư pháp số 1

1. Họ, tên, giới tính, ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh, quốc tịch, nơi cư trú, số giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

Nếu Nghị quyết này được ban hành thì việc thí điểm phân cấp việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện tại thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An sẽ được thực hiện trong vòng 02 năm kể từ ngày Nghị quyết có hiệu lực thi hành.

Lý lịch tư pháp là lý lịch về án tích của người bị kết án bằng bản án, quyết định hình sự của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, tình trạng thi hành án và về việc cấm cá nhân đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị Tòa án tuyên bố phá sản.

Mục đích của việc quản lý lý lịch tư pháp nhằm:

- Đáp ứng yêu cầu cần chứng minh cá nhân có hay không có án tích, có bị cấm hay không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị Tòa án tuyên bố phá sản.

- Ghi nhận việc xoá án tích, tạo điều kiện cho người đã bị kết án tái hoà nhập cộng đồng.

- Hỗ trợ hoạt động tố tụng hình sự và thống kê tư pháp hình sự.

- Hỗ trợ công tác quản lý nhân sự, hoạt động đăng ký kinh doanh, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.

(Khoản 1 Điều 2, Điều 3 Luật Lý lịch tư pháp 2009)

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 757

Bài viết về

lĩnh vực Dịch vụ pháp lý

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn