Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định về kinh doanh hành nghề luật sư

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Hồ Quốc Tuấn
24/01/2024 12:00 PM

Xin cho tôi hỏi phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định về kinh doanh hành nghề luật sư được quy định thế nào? - Hồng Châu (Cà Mau)

Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định về kinh doanh hành nghề luật sư (hình từ internet)

Ngày 19/01/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 87/QĐ-TTg phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp.

Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định về kinh doanh hành nghề luật sư

Cụ thể, phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định về ngành nghề kinh doanh: Hành nghề luật sư được quy định như sau:

(1) Đối với Cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với người đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư:

* Nội dung cắt giảm, đơn giản hóa:

- Bãi bỏ Giấy chứng nhận sức khỏe.

Lý do: Để cá nhân hành nghề tự bảo đảm về sức khỏe khi hành nghề.

- Chuẩn hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo hướng cắt giảm khâu trung gian, thống nhất một cơ quan tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính là Bộ Tư pháp.

Lý do: Tạo thuận lợi cho cá nhân/cơ quan trong quá trình giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính và đáp ứng yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến.

* Kiến nghị thực thi:

- Bãi bỏ điểm c khoản 1 Điều 17 Luật Luật sư 2006 (sửa đổi 2012).

- Sửa đổi Điều 17 Luật Luật sư 2006 (sửa đổi 2012).

Lộ trình thực hiện: 2025-2026.

(2) Đối với Cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với người được miễn đào tạo nghề luật sư, miễn tập sự hành nghề luật sư.

* Nội dung cắt giảm, đơn giản hóa:

- Bãi bỏ Giấy chứng nhận sức khỏe.

Lý do: Để cá nhân hành nghề tự bảo đảm về sức khỏe khi hành nghề.

- Chuẩn hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo hướng cắt giảm khâu trung gian, thống nhất một cơ quan tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính là Bộ Tư pháp.

Lý do: Tạo thuận lợi cho cá nhân/cơ quan trong quá trình giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính và đáp ứng yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến.

* Kiến nghị thực thi:

- Bãi bỏ điểm c khoản 1 Điều 17 Luật Luật sư 2006 (sửa đổi 2012).

- Sửa đổi Điều 17 Luật Luật sư 2006 (sửa đổi 2012).

Lộ trình thực hiện: 2025-2026.

(3) Đối với Cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư trong trường hợp bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư theo quy định tại Điều 18 Luật Luật sư.

* Nội dung cắt giảm, đơn giản hóa:

- Bãi bỏ Giấy chứng nhận sức khỏe.

Lý do: Để cá nhân hành nghề tự bảo đảm về sức khỏe khi hành nghề.

- Chuẩn hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo hướng cắt giảm khâu trung gian, thống nhất một cơ quan tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính là Bộ Tư pháp.

Lý do: Tạo thuận lợi cho cá nhân/cơ quan trong quá trình giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính và đáp ứng yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến.

* Kiến nghị thực thi:

- Bãi bỏ điểm c khoản 1 Điều 17 Luật Luật sư 2006 (sửa đổi 2012).

- Sửa đổi Điều 17 Luật Luật sư 2006 (sửa đổi 2012).

Lộ trình thực hiện: 2025-2026.

(4) Đối với Cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư trong trường hợp bị mất, bị rách, bị cháy hoặc vì lý do khác không cố ý đối với người đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư.

* Nội dung cắt giảm, đơn giản hóa:

- Bãi bỏ Giấy chứng nhận sức khỏe.

Lý do: Để cá nhân hành nghề tự bảo đảm về sức khỏe khi hành nghề.

- Chuẩn hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo hướng cắt giảm khâu trung gian, thống nhất một cơ quan tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính là Bộ Tư pháp.

Lý do: Tạo thuận lợi cho cá nhân/cơ quan trong quá trình giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính và đáp ứng yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến.

* Kiến nghị thực thi:

- Bãi bỏ điểm c khoản 1 Điều 17 Luật Luật sư 2006 (sửa đổi 2012).

- Sửa đổi Điều 17 Luật Luật sư 2006 (sửa đổi 2012).

Lộ trình thực hiện: 2025-2026.

(5) Đối với Cấp giấy phép thành lập Công ty luật nước ngoài.

* Nội dung cắt giảm, đơn giản hóa: Bãi bỏ quy định Trưởng chi nhánh, Giám đốc công ty luật nước ngoài có mặt và hành nghề tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên trong khoảng thời gian liên tục mười hai tháng, Trưởng chi nhánh, Giám đốc công ty luật nước ngoài tại Việt Nam phải có ít nhất hai năm liên tục hành nghề luật sư.

Lý do: Tạo điều kiện cho công ty luật nước ngoài tại Việt Nam lựa chọn nhân sự phù hợp.

* Kiến nghị thực thi: Bãi bỏ khoản 2, 3 Điều 68 Luật Luật sư 2006 (sửa đổi 2012).

Lộ trình thực hiện: 2025-2026.

(6) Đối với Cấp Giấy phép thành lập chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam.

* Nội dung cắt giảm, đơn giản hóa: Bãi bỏ quy định Trưởng chi nhánh, Giám đốc công ty luật nước ngoài có mặt và hành nghề tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên trong khoảng thời gian liên tục mười hai tháng, Trưởng chi nhánh, Giám đốc công ty luật nước ngoài tại Việt Nam phải có ít nhất hai năm liên tục hành nghề luật sư.

Lý do: Tạo điều kiện cho công ty luật nước ngoài tại Việt Nam lựa chọn nhân sự phù hợp.

* Kiến nghị thực thi: Bãi bỏ khoản 2, 3 Điều 68 Luật Luật sư 2006 (sửa đổi 2012).

Lộ trình thực hiện: 2025-2026.

(7) Đối với Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư.

* Nội dung cắt giảm, đơn giản hóa: Bãi bỏ quy định hai năm hành nghề liên tục làm việc theo hợp đồng lao động cho tổ chức hành nghề luật sư hoặc hành nghề với tư cách cá nhân theo hợp đồng lao động cho cơ quan, tổ chức theo quy định của Luật Luật sư.

Lý do: Tạo điều kiện cho cá nhân thành lập và đăng ký hoạt động tổ chức hành nghề.

* Kiến nghị thực thi: Bãi bỏ điểm a khoản 3 Điều 32 Luật Luật sư 2006 (sửa đổi 2012).

Lộ trình thực hiện: 2025-2026.

(8) Đối với Thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư.

* Nội dung cắt giảm, đơn giản hóa: Chuẩn hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo hướng cắt giảm khâu trung gian, thống nhất một cơ quan tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính là Bộ Tư pháp.

Lý do: Tạo thuận lợi cho cá nhân/cơ quan trong quá trình giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính và đáp ứng yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến.

* Kiến nghị thực thi: Sửa đổi Điều 18 Luật Luật sư 2006 (sửa đổi 2012).

Lộ trình thực hiện: 2025-2026.

Xem chi tiết tại Quyết định 87/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 19/01/2024.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 788

Bài viết về

lĩnh vực Dịch vụ pháp lý

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn