Các trường hợp điều chỉnh số lượng thành viên, số lượng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự từ ngày 01/7/2024

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
25/04/2024 16:34 PM

Xin hỏi trường hợp nào thì sẽ điều chỉnh số lượng thành viên, số lượng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự? - Cẩm Thơ (Sóc Trăng)

Các trường hợp điều chỉnh số lượng thành viên, số lượng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự từ ngày 01/7/2024

Các trường hợp điều chỉnh số lượng thành viên, số lượng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự từ ngày 01/7/2024 (Hình ảnh từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Ngày 28/11/2023, Quốc Hội đã chính thức thông qua Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở 2023

Các trường hợp điều chỉnh số lượng thành viên, số lượng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự từ ngày 01/7/2024

Tại khoản 1 Điều 17 Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở 2023 quy định việc điều chỉnh số lượng thành viên, số lượng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự trong các trường hợp sau đây:

- Bổ sung thành viên trong trường hợp chưa đủ số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; bổ sung Tổ bảo vệ an ninh, trật tự trong trường hợp chưa thành lập đủ số lượng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự theo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

- Do yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự hoặc thành lập, giải thể, nhập, chia thôn, tổ dân phố, cần điều chỉnh tăng, giảm số lượng thành viên, số lượng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự so với số lượng đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.

Quy định về tổ bảo vệ an ninh, trật tự; thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự từ ngày 01/7/2024

Theo Điều 16 Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở 2023 quy định về tổ bảo vệ an ninh, trật tự; thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự như sau:

- Tổ bảo vệ an ninh, trật tự gồm có Tổ trưởng, Tổ phó và Tổ viên.

- Công an cấp xã báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp ra quyết định thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự, quyết định công nhận thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự và được niêm yết công khai.

- Tại thôn, tổ dân phố đã bổ nhiệm Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng theo quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy, Công an cấp xã căn cứ năng lực, trình độ chuyên môn của người đã được bổ nhiệm để đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định công nhận là Tổ trưởng, Tổ phó Tổ bảo vệ an ninh, trật tự.

- Nhiệm vụ của thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự được quy định như sau:

+ Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự quản lý, điều hành hoạt động của Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước Công an cấp xã về hoạt động của Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; phân công nhiệm vụ cho thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự;

+ Tổ phó Tổ bảo vệ an ninh, trật tự thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; quản lý, điều hành hoạt động của Tổ bảo vệ an ninh, trật tự khi chưa có Tổ trưởng, Tổ trưởng vắng mặt hoặc được Tổ trưởng ủy quyền;

+ Tổ viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự thực hiện nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở theo sự quản lý, phân công của Tổ trưởng, Tổ phó Tổ bảo vệ an ninh, trật tự;

+ Tổ trưởng, Tổ phó Tổ bảo vệ an ninh, trật tự thực hiện nhiệm vụ của Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng theo quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ

- Bộ trưởng Bộ Công an quy định trình tự, thủ tục thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự, công nhận thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự.

Xem thêm Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở 2023 có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2024.

Tô Quốc Trình

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 431

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn