App iThong: Tra cứu mức xử phạt giao thông trên điện thoại di động

Sắp ban hành 21 VBQPPL hướng dẫn Bộ luật Lao động 2019

08/01/2020 08:13 AM

Quyết định 24/QĐ-TTg ngày 06/01/2020 ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, bộ luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 8.

Danh mục VBQPPL hướng dẫn luật, bộ luật, nghị quyết
được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 8 

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, sẽ ban hành 21 văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Bộ luật Lao động 2019, đơn cử như:

- Nghị định quy định việc tuyển dụng, quản lý lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam (khoản 3 Điều 150);

- Nghị định quy định về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (khoản 9 Điều 154, Điều 157);

- Nghị định quy định về quản lý lao động, hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất, tiền lương (khoản 3 Điều 12; khoản 4  Điều 21; điểm d khoản 1 Điều 35; điểm d khoản 2 Điều 36;...);

- Nghị định quy định về việc ký quỹ, điều kiện, trình tự thủ tục cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động (khoản 2 Điều 54);

- Nghị định quy định về đối thoại và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc (khoản 4 Điều 63);

- Nghị định quy định về thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi (khoản 5 Điều 107; khoản 7 Điều 113);

- Nghị định quy định về chính sách đối với lao động nữ và bảo đảm bình đẳng giới (Điều 135);...

Xem chi tiết 21 VBQPPL dự kiến ban hành để hướng dẫn Bộ luật Lao động 2019 tại Danh mục kèm theo Quyết định 24/QĐ-TTg.

Quyết định 24/QĐ-TTg chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 06/01/2020.

Châu Thanh

Chia sẻ bài viết lên facebook 2,224

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn