Bài viết về lĩnh vực Lao động - Tiền lương

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng cập nhật loạt bài viết liên quan đến lĩnh vực Lao động - Tiền lương.

  • Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số đi xuất khẩu lao động 08:57 | 21/09/2022
  • Ngày 06/9/2022, Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH ban hành Thông tư 17/2022/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện nội dung về giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho NLĐ tại các tiểu dự án và nội dung thành phần thuộc 03 chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn