Pháp luật bắt buộc viết hoa trong các trường hợp sau

07/08/2018 08:27 AM

Hiện nay, theo quy định thì đối với các văn bản hành chính và bản sao văn bản áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sẽ phải viết hoa trong các trường hợp sau:

Các trường hợp bắt buộc phải viết hoa

STT

Nội dung

Ví dụ

I

VIẾT HOA VÌ PHÉP ĐẶT CÂU

1

Viết hoa chữ cái đầu âm tiết thứ nhất của một câu hoàn chỉnh: Sau dấu chấm câu (.); sau dấu chấm hỏi (?); sau dấu chấm than (!); sau dấu chấm lửng (…); sau dấu hai chấm (:); sau dấu hai chấm trong ngoặc kép (: “…”) và khi xuống dòng.

. Thư viện

? Pháp luật

2

Viết hoa chữ cái đầu âm tiết thứ nhất của mệnh đề sau dấu chấm phẩy (;) và dấu phẩu (,) khi xuống dòng.

……2018;

Theo đó…..

II

VIẾT HOA DANH TỪ RIÊNG CHỈ TÊN NGƯỜI

1

Tên người Việt Nam

1.1

Tên thông thường: Viết hoa chữ cái đầu tất cả các âm tiết của danh từ riêng chỉ tên người.

Hồ Chí Minh

1.2

Tên hiệu, tên gọi nhân vật lịch sử: Viết hoa chữ cái đầu tất cả các âm tiết.

Bác Hồ

2

Tên người nước ngoài được phiên chuyển sang tiếng Việt

2.1

Trường hợp phiên âm qua âm Hán – Việt: Viết theo quy tắc viết tên người Việt Nam.

Thành Cát Tư Hãn

2.2

Trường hợp phiên âm không qua âm Hán – Việt (phiên âm trực tiếp sát cách đọc của nguyên ngữ): Viết hoa chữ cái đầu âm tiết thứ nhất trong mỗi thành tố.

Vla-đi-mia I-lích Lê-nin

III

VIẾT HOA TÊN ĐỊA LÝ

1

Tên địa lý Việt Nam

1.1

Tên đơn vị hành chính được cấu tạo giữa danh từ chung (tỉnh, huyện, xã…) với tên riêng của đơn vị hành chính đó: Viết hoa chữ cái đầu của các âm tiết tạo thành tên riêng và không dùng gạch nối.

thành phố Hồ Chí Minh

1.2

Trường hợp tên đơn vị hành chính được cấu tạo giữa danh từ chung kết hợp với chữ số, tên người, tên sự kiện lịch sử: Viết hoa cả danh từ chung chỉ đơn vị hành chính đó.

Thành phố Hồ Chí Minh

1.3

Trường hợp viết hoa đặc biệt

Thủ đô Hà Nội

1.4

Tên địa lý được cấu tạo giữa danh từ chung chỉ địa hình (sông, núi, hồ, biển, cửa, bến, cầu, vũng, lạch, vàm v.v…) với danh từ riêng (có một âm tiết) trở thành tên riêng của địa danh đó: Viết hoa tất cả các chữ cái tạo nên địa danh.

Trường hợp danh từ chung chỉ địa hình đi liền với danh từ riêng: Không viết hoa danh từ chung mà chỉ viết hoa danh từ riêng.

Bến Thành

chợ Bến Thành

1.5

Tên địa lý chỉ một vùng, miền, khu vực nhất định được cấu tạo bằng từ chỉ phương hướng kết hợp với từ chỉ phương thức khác: Viết hoa chữ cái đầu của tất cả các âm tiết tạo thành tên gọi. Đối với tên địa lý chỉ vùng miền riêng được cấu tạo bằng từ chỉ phương hướng kết hợp với danh từ chỉ địa hình thì phải viết hoa các chữ cái đầu mỗi âm tiết.

Bắc Trung Bộ

2

Tên địa lý nước ngoài được phiên chuyển sang tiếng Việt

2.1

Tên địa lý đã được phiên âm sang âm Hán Việt: Viết theo quy tắc viết hoa tên địa lý Việt Nam.

Hàn Quốc

2.2

Tên địa lý phiên âm không qua âm Hán Việt (phiên âm trực tiếp sát cách đọc của nguyên ngữ): Viết hoa theo quy tắc viết hoa tên người nước ngoài

Mát-xcơ-va

IV

VIẾT HOA TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

1

Tên cơ quan, tổ chức của Việt Nam

1.1

Viết hoa chữ cái đầu của các từ, cụm từ chỉ loại hình cơ quan, tổ chức; chức năng, lĩnh vực hoạt động của cơ quan, tổ chức.

Văn phòng Quốc hội

Bộ Xây dựng

1.2

Trường hợp viết hoa đặc biệt:

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam;

Văn phòng Trung ương Đảng.

2

Tên cơ quan, tổ chức nước ngoài

2.1

Tên cơ quan, tổ chức nước ngoài đã dịch nghĩa: Viết hoa theo quy tắc viết tên cơ quan, tổ chức của Việt Nam.

Liên hợp quốc (UN)

2.2

Tên cơ quan, tổ chức nước ngoài được sử dụng trong văn bản ở dạng viết tắt: Viết bằng chữ in hoa như nguyên ngữ hoặc chuyển tự La – tinh nếu nguyên ngữ không thuộc hệ La-tinh.

WTO

V

VIẾT HOA CÁC TRƯỜNG HỢP KHÁC

1

Tên các huân chương, huy chương, các danh hiệu vinh dự: Viết hoa chữ cái đầu của các âm tiết của các thành tố tạo thành tên riêng và các từ chỉ thứ, hạng.

Huân chương Độc lập hạng Nhất

2

Tên chức vụ, học vị, danh hiệu: Viết hoa tên chức vụ, học vị nếu đi liền với tên người cụ thể.

Chủ tịch Hồ Chí Minh

3

Danh từ chung đã riêng hóa: Viết hoa chữ cái đầu của từ, cụm từ chỉ tên gọi đó trong trường hợp dùng trong một nhân xưng, đứng độc lập và thể hiện sự trân trọng.

Đảng (chỉ Đảng Cộng sản Việt Nam)

4

Tên các ngày lễ, ngày kỷ niệm: Viết hoa chữ cái đầu của âm tiết tạo thành tên gọi ngày lễ, ngày kỷ niệm.

ngày Quốc khánh 2-9

5

Tên các sự kiện lịch sử: Viết hoa chữ cái đầu của các âm tiết tạo thành sự kiện và tên sự kiện, trong trường hợp có các con số chỉ mốc thời gian thì ghi bằng chữ và viết hoa chữ đó.

Phong trào Cần vương

6

Tên các triều đại

Triều Lý, Triều Trần,…

7

Tên các loại văn bản

7.1

Viết hoa chữ cái đầu của tên loại văn bản và chữ cái đầu của âm tiết thứ nhất tạo thành tên riêng của văn bản trong trường hợp nói đến một văn bản cụ thể.

Bộ luật Dân sự

7.2

Trường hợp viện dẫn các điều, khoản, điểm của một văn bản cụ thể thì viết hoa chữ cái đầu của điều, khoản, điểm

Căn cứ Điều 10 Bộ luật Lao động

8

Tên các tác phẩm, sách báo, tạp chí: Viết hoa chữ cái đầu của âm tiết thứ nhất tạo thành tên tác phẩm, sách báo

từ điển Bách khoa toàn thư

9

Tên các năm âm lịch, ngày tiết, ngày tết, ngày và tháng trong năm

9.1

Tên các năm âm lịch: Viết hoa chữ cái đầu của tất cả các âm tiết tạo thành tên gọi.

Mậu Tuất

9.2

Tên các ngày tiết và ngày tết: Viết hoa chữ cái đầu của âm tiết thứ nhất tạo thành tên gọi.

Viết hoa chữ Tết trong trường hợp dùng để thay cho một tết cụ thể (như Tết thay cho tết Nguyên đán).

tết Đoan ngọ

9.3

Tên các ngày trong tuần và tháng trong năm: Viết hoa chữ cái đầu của âm tiết chỉ ngày và tháng trong trường hợp không dùng chữ số.

thứ Hai

10

Tên gọi các tôn giáo, giáo phái, ngày lễ tôn giáo

10.1

Tên gọi các tôn giáo, giáo phái: Viết hoa chữ cái đầu của các âm tiết tạo thành tên gọi.

đạo Thiên Chúa

Nho giáo

10.2

Tên gọi ngày lễ tôn giáo: Viết hoa chữ cái đầu của âm tiết thứ nhất tạo thành tên gọi.

lễ Phật đản

 

Căn cứ pháp lý:  Thông tư 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011.

Quý Nguyễn

161,378

Bình luận
58 lời bình
 • Văn phạm

  hữu ích

  (Hiệp) - 08/08/2018  Trả lời

 • Thông tin hữu ích

  Cảm ơn thông tin có ích này!

  (Khánh) - 08/08/2018  Trả lời

 • Lời bình

  Cảm ơn tác giả đã chia sẻ thông tin hữu ích trên.

  (Lê Châu Quý) - 08/08/2018  Trả lời

 • thanks

  Thanks

  (Đinh Công Du) - 08/08/2018  Trả lời

 • thanks

  Thông tin bổ ích

  (Đinh Công Du) - 08/08/2018  Trả lời

 • thư hỏi?

  xin hỏi trong trường hợp tên Việt nam có chữ lót là văn, thị có viết hoa không?

  (trương huu the) - 08/08/2018  Trả lời

  Phải viết hoa chữ lót là văn nhé (Văn). Bạn nên viết hoa tên nước nhé (Viết Nam)

  (Lê Hoàn Vinh) - 08/08/2018  Trả lời

  Tại sao không?

  (Nguyễn Khiếu Kiện) - 09/08/2018  Trả lời

  Theo mình nghĩ là có. Viết hoa vần đầu trong mỗi từ thôi. Ví dụ Vũ Văn A,  Nguyễn Thị B

  (Kiều Oanh) - 09/08/2018  Trả lời

  Các chữ lót này thuộc tên người Việt (II 1.1) nên có viết hoa.

  (Đinh Đức Nhân) - 09/08/2018  Trả lời

  Rất muốn biết ý kiến trả lời về trường hợp chữ lót "văn; thị" trong họ và tên có phải viết hoa ko?

  (Nguyễn Thị Hằng) - 09/08/2018  Trả lời

  tên người thì chữ vào trong tên cũng phải viết hoa hết

  (trả lời) - 09/08/2018  Trả lời

  Tui nghĩ là nên và có viết hoa, vừa đẹp, vừa đúng.

  (Nguyễn Tấn Tài) - 09/08/2018  Trả lời

 • Rất hay

  Cảm ơn rất có ích

  (Tuấn Anh) - 08/08/2018  Trả lời

 • Hữu ích

  Thật tuyệt vời rất hữu ích cho những người chuyên văn bản như tôi, nếu chỉnh sửa 1 vài lỗi chính tả trước khi đăng nữa thì tốt

  (Lê băc) - 08/08/2018  Trả lời

 • Góp ý.

  Sau dấu hai chấm : không cần thiết viết hoa có lẽ hợp lí hơn.

  (Hoang) - 08/08/2018  Trả lời

  Theo tôi, sau dấu 2 chấm có 2 trường hợp :

  - Nếu viết liên tục thì không cần viết hoa (chủ yếu dùng để giải thích hoặc liệt kê);

  - Nếu dùng để diễn tả nhiều nội dung (như cách xuống hàng của tôi )

  (Lê Anh) - 10/08/2018  Trả lời

  @Lê Anh: tôi cũng nghĩ vậy, vừa đúng vừa đẹp

  (Lê Đàn) - 11/08/2018  Trả lời

  Mình nhớ là hồi trước học Tiếng việt có quy định sau dấu 2 chấm viết tiếp là không viết hoa, trừ khi xuống dòng

  (Ty Minh) - 30/08/2018  Trả lời

  Sau hai chấm phải viết hoa chứ

  (Nhân) - 01/09/2018  Trả lời

 • Cảm ơn

  Rất hữu ích

  (Đào Anh Tuấn) - 08/08/2018  Trả lời

 • Cảm ơn

  Rất hữu ích.

  (Đào Anh Tuấn) - 08/08/2018  Trả lời

 • hữu ích

  Cám ơn Bạn nhiều.

  (Hoàng Quốc Cương) - 08/08/2018  Trả lời

 • Rất ý nghĩa cho mọi người

  Những người chuyên làm văn bản, văn phòng càng cần nên đọc bài viết này.

  (Hữu Bình) - 08/08/2018  Trả lời

 • Lời cảm ơn

  Rất hữu ích trong việc viết đúng Tiếng Việt. Cảm ơn TVPL

  (Nguyễn Lạc Đạo) - 08/08/2018  Trả lời

 • Lời bình

  Cảm ơn thông tin hữu ích.

  (Lê Đức Lự) - 08/08/2018  Trả lời

 • Luật nào quy định?

  Xin hỏi văn bản quy phạm pháp luật nào (trên gọi là Luật) quy định những điều trên?

  (Trần Thanh Thảo) - 08/08/2018  Trả lời

  Là Thông tư số: 01/2011/TT-BNV về hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản. Có trích dẫn cuối bài đăng đấy gì bạn.

  (Tạ Ngọc Hiếu) - 29/08/2018  Trả lời

 • Quá phức tạp khó nhớ

  Trước 1975 trong miền Nam, với các tên riêng, thuật ngữ, chữ kép thì mọi chữ hợp thành (âm tiết) của nó đều viết hoa. Rất dễ nhớ, và đáp ứng được yêu cầu nhấn mạnh/nêu bật.

  (Chu Van) - 08/08/2018  Trả lời

 • rất hay

  rất hữu ít

  (Khoa Kisz) - 08/08/2018  Trả lời

 • Hỏi luật sư về luật đất đai

  Tôi tự ý đổ đất lên đất trồng lúa, để chuyển sang trồng cây lâu năm vậy tôi có vi phạm không, quy định tại văn bản nào?

  (Nguyễn Quốc Toản) - 08/08/2018  Trả lời

 • Rất hay

  Cảm ơn những thông tin bổ ích

  (Đặng Thanh Định) - 08/08/2018  Trả lời

 • quy định viết hoa

  Còn việc viết hoa các chức danh cán bộ quản lý của các bộ , ngành , tập đoàn , công ty v v ... thì quy định như thế nào  ?

  (Trần Quang Sự) - 08/08/2018  Trả lời

  Theo tôi là:

  TH1: Những qui định trên là do giám đốc ban hành.

  TH2: Văn bản trên Giám đốc Nguyễn Văn A đã ký.

  (Đỗ Gia Lộc) - 18/09/2018  Trả lời

 • Hay

  Hay

  (Nguyễn Thanh Hồng) - 08/08/2018  Trả lời

 • Thank

  Rất hữu ích

  (Sơn Lâm) - 08/08/2018  Trả lời

 • cam on

  xin cám ơn thông tin hữu ích.

  (Nguyễn Thị Kim Loan) - 08/08/2018  Trả lời

 • Cảm ơn

  Thật hữu ích

  (Vũ xuân Thạnh) - 08/08/2018  Trả lời

 • Thông tin quan trọng

  Mọi người nên đọc và nhớ để áp dụng trong cuộc sống. Đặc biệt là các thầy, cô giáo và HS, SV...

  (Tô Doãn Thịnh) - 08/08/2018  Trả lời

 • Hoỉ về chữ viết hoa

  Mục 9.3 có phải luôn áp dụng không vậy?

  Ví dụ: "Hôm nay, thứ tư ngày mùng 8 tháng 8 năm 2018". Viết thế có được không?

  (Ngô Lương Ngọc) - 08/08/2018  Trả lời

 • Văn bản

  Rất hữu ích. cảm ơn nhiều

  (Dương Son) - 08/08/2018  Trả lời

 • Rất có ích

  Cảm ơn Thư viện Pháp luật, thông tin rất hữu ích.

  (Thanh Hằng) - 08/08/2018  Trả lời

 • Tiếng Việt

  Đổi một số vị trí viết hoa,  Các văn bản trước đây có còn giá trị?

  (Ngô Đức Dung) - 08/08/2018  Trả lời

 • Chữ đầu tiên dobgf thứ hai của tiêu đề văn bản

  Tiêu đề văn bản như sau:

  BÁO CÁO

  tình hình nhân dân

  có đúng không?

  (Vu khieu) - 08/08/2018  Trả lời

 • Tham gia ý kiến

  Tên riêng của một người cần tôn trọng nên tốt nhất là viết hoa toàn bộ họ, tên, chữ lót.

  (Nguyễn Thành Đồng) - 08/08/2018  Trả lời

 • Binh luan

  Rất tuyệt vời

  (Le van man) - 08/08/2018  Trả lời

 • Lời cảm ơn của độc giả

  Cảm ơn Thư viện đã cung cấp kiến thức rất bổ ích.

  (Lê thị sơn) - 08/08/2018  Trả lời

 • Cảm ơn Thư viện pháp luật

  Thông tin này rất hữu ích, góp phần giữ gìn tiếng Việt của dân tộc ta.

  (Đặng Hương Giang) - 09/08/2018  Trả lời

 • luật bắt buộc viết hoa

  Rất tuyệt! Cảm ơn tác giả đã chia sẻ thông tin này !

  (Lê thị hải yến) - 09/08/2018  Trả lời

 • cụm từ "Đảng, chính quyền"

  trong các văn bản, thường thấy cụm từ "Đảng, chính quyền các cấp", trong đó từ đảng thì viết hoa, còn từ "chính quyền" lại không viết hoa, tại sao?

  (Vi Văn Sùm) - 09/08/2018  Trả lời

 • Xem lại

  Sau dấu chấm lửng (...) cũng tùy trường hợp mà viết hoa hay thường. Ví dụ: "Tôi muốn mua giấy, ghim, kẹp... để sử dụng cho văn phòng." Hỏi làm sao viết hoa được sau dấu chấm lửng?

  (Nguyễn Tấn Tài) - 09/08/2018  Trả lời

 • Rắc rối quy tắc viết chữ Hoa tiếng Việt.

  Quá rắc rối. làm sao có thể nhớ hết từng ấy trường hợp? mỗi lần viết lại giở quy tắc ra xem viết hoa như thế nào sao?

  (NTD) - 09/08/2018  Trả lời

 • Quy tắc không nhất quán.

  Theo như mục III.1.VIẾT HOA TÊN ĐỊA LÝ thì viết "thành phố Hồ Chí Minh" và "Thành phố Hồ Chí Minh" đều đúng!!!?

  (NTD) - 09/08/2018  Trả lời

 • Xin hỏi

  Trong mục I ý 2: viêt hoa sau dấu phẩy khi xuống dòng liệu có đúng không?

  (Vi Ninh) - 13/08/2018  Trả lời

 • Chưa chính xác

  Viết hoa chữ cái đầu âm tiết thứ nhất của mệnh đề sau dấu chấm phẩy (;) và dấu ( : ) là không đúng với Thông tư 911 của Bộ Nội vụ quy định về văn bản và viết hoa.

  (Nguyễn Vũ) - 14/08/2018  Trả lời

 • Thông tư 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 đã có nội dung này.

  Mình tưởng Thông tư 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 (Phụ lục VI) là nói quá rõ rồi. Thông tư này đã có hiệu lực từ ngày 05/3/2011, cách đây hơn 7 năm rồi. Thế mà bây giờ còn đưa ra LUẬT nữa à? Mà LUẬT số mấy, ngày ký, ai ban hành đây?

  Các bạn nên xem Thông tư 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 này để trình bày văn bản hành chính, hay lắm.

  (Lê Đình Thám) - 17/08/2018  Trả lời

 • Cảm ơn

  Cám ơn các bác đã chia sẻ thông tin hữu ích,

  (Ngô Xuân Chính) - 23/08/2018  Trả lời

 • Hỏi chữ viết hoa

  Cho hỏi, tại Công ty chúng tôi đang tranh cãi việc viết hoa chữ nhà nước. Vậy xin hỏi trường hợp nào thì viết hoa (Nhà nước) và trường họp nào thì không viết hoa (nhà nước)? Xin cảm ơn!

  (Nguyễn Thanh Dân) - 12/10/2018  Trả lời

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu khi bình luận

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
Fax: (028) 3930 3009
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn