Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" TRACH NHIEM HINH SU "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 161-180 trong 125415 văn bản

161

Quyết định 34/2020/QĐ-UBND quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Phước

tiếp và tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính theo Kế hoạch cải cách hành chính hàng năm của tỉnh. b) Triển khai đầy đủ nhiệm vụ cải cách hành chính trên các lĩnh vực theo kế hoạch cải cách hành chính của cơ quan,

Ban hành: 29/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2021

162

Kế hoạch 145/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Cà Mau

145/KH-UBND Cà Mau, ngày 11 tháng 11 năm 2019 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 30-CT/TW NGÀY 22/01/2019 CỦA BAN BÍ THƯ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG VÀ TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÔNG TÁC BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU Thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày

Ban hành: 11/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2020

163

Chỉ thị 25/CT-UBND năm 2016 tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

--------------- Số: 25/CT-UBND Thanh Hóa, ngày 06 tháng 9 năm 2016 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA Trong thời gian qua, với sự vào cuộc của các cấp chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể công tác quản lý an toàn

Ban hành: 06/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2016

164

Thông tư 77/2019/TT-BCA sửa đổi Thông tư 33/2014/TT-BCA quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp kỹ thuật hình sự do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

nhiệm giám định viên kỹ thuật hình sự theo từng chuyên ngành cụ thể tại Điều 3 Thông tư 33/2014/TT-BCA thuộc Viện Khoa học hình sự. 2. Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng có trách nhiệm lựa chọn người có đủ tiêu chuẩn bổ nhiệm giám định viên kỹ thuật hình sự theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Luật Giám định tư pháp năm 2012, Điều 4 Thông tư

Ban hành: 23/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2020

165

Quyết định 26/2019/QĐ-UBND về phân công, phân cấp trách nhiệm kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

2019 QUYẾT ĐỊNH PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP TRÁCH NHIỆM KIỂM TRA CÔNG TÁC NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015

Ban hành: 20/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2019

166

Quyết định 5093/QĐ-UBND năm 2016 về Điều lệ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thủy lợi Tây Bắc Nghệ An

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐIỀU LỆ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THỦY LỢI TÂY BẮC NGHỆ AN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014; Căn cứ Luật số 69/2014/QH13 ngày 26/11/2014 về quản lý, sử dụng

Ban hành: 19/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2016

167

Quyết định 36/2019/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

quản lý và phân cấp quản lý an toàn thực phẩm ngành Công Thương 1. Bảo đảm sự thống nhất trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm từ cấp tỉnh đến cấp huyện và cấp xã. 2. Phân cấp quản lý gắn với tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý cấp trên đối với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị được

Ban hành: 19/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2019

168

Kế hoạch 173/KH-UBND năm 2019 về nâng cao trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Sơn La

NÂNG CAO TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÔNG TÁC BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA Thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Kế hoạch số 140-KH/TU ngày 20/4/2019 của

Ban hành: 19/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2019

169

Văn bản 01/GĐ-TANDTC năm 2016 giải đáp vấn đề về hình sự, tố tụng hình sự, dân sự, tố tụng dân sự do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

01/GD-TANDTC,Tòa án nhân dân tối cao,Giải đáp vấn đề ,Tố tụng hình sự,Luật Tố tụng dân sự,Luật Dân sự,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng,Quyền dân sự TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 25/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2016

170

Quyết định 48/2019/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan. Điều 3. Nguyên tắc phân cấp quản lý 1. Đảm bảo sự tập trung, thống nhất, toàn diện trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh;

Ban hành: 19/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2019

171

Nghị định 59/2020/NĐ-CP quy định về cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự

59/2020/ND-CP,Nghị định 59 2020,Chính phủ,Dữ liệu về thi hành án hình sự,Cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự,Sử dụng cơ sở dữ liệu thi hành án hình sự,Công nghệ thông tin,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 27/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2020

172

Kế hoạch 187/KH-UBND năm 2019 thực hiện Kế hoạch 114-KH-UBND/TU về triển khai Chỉ thị 30-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác Bảo vệ người tiêu dùng do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỐ 114-KH/TU NGÀY 10/6/2019 CỦA TỈNH ỦY VỀ VIỆC TRIỂN KHAI CHỈ THỊ SỐ 30-CT/TW NGÀY 22/01/2019 CỦA BAN BÍ THƯ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG VÀ TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÔNG TÁC BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG Căn cứ Luật Bảo vệ người tiêu dùng số 59/2010/QH12 ngày 17/11/2010; Căn cứ Luật Tổ

Ban hành: 09/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2019

173

Kế hoạch 184/KH-UBND năm 2019 triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng do tỉnh Thanh Hóa ban hành

TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 30-CT/TW NGÀY 22/01/2019 CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG VÀ TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÔNG TÁC BẢO VỆ QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG Thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và

Ban hành: 26/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2019

174

Quyết định 958/QĐ-BTP năm 2018 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp luật hình sự - hành chính do Bộ Tư pháp ban hành

công tác; chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng và trước pháp luật về những lĩnh vực công tác được phân công. b) Các tổ chức trực thuộc Vụ: - Phòng Pháp luật hình sự; - Phòng Pháp luật hành chính và Tổng hợp; - Phòng Pháp luật tổ chức bộ máy nhà nước. Việc thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các tổ chức trực thuộc Vụ do Bộ

Ban hành: 26/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2018

175

Kế hoạch 140/KH-UBND năm 2019 thực hiện Kế hoạch 219-KH/TU thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỐ 219-KH/TU NGÀY 24/5/2019 CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY VỀ THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 30-CT/TW NGÀY 22/01/2019 CỦA BAN BÍ THƯ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG VÀ TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÔNG TÁC BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH Thực hiện Kế hoạch số 219-KH/TU ngày 24/5/2019

Ban hành: 29/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2019

176

Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2016 tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm do tỉnh Ninh Thuận ban hành

xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm và các cơ quan, công chức thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý an toàn thực phẩm. - Giám sát chặt chẽ tình hình ngộ độc thực phẩm trên địa bàn, kịp thời cảnh báo và xử lý nhanh, có hiệu quả các sự cố mất an toàn thực phẩm; củng cố và kiện toàn hệ thống báo cáo ngộ độc thực phẩm; tổng hợp, báo cáo

Ban hành: 07/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2016

177

Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2017 về tăng cường trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk giao

quan chuyên môn (trừ trường hợp cấp thiết cần có sự chỉ đạo kịp thời). b) Cơ quan chuyên môn xử lý chính (khi nhận được văn bản) có trách nhiệm: - Đối với nội dung công việc không thuộc thẩm quyền: Trả lời, hướng dẫn cơ quan, địa phương trình hoặc đề xuất chậm nhất 03 ngày làm việc. - Đối với nội dung công việc thuộc thẩm quyền:

Ban hành: 01/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2017

178

Quyết định 47/2020/QĐ-UBND quy định về phân công nhiệm vụ quản lý, tổ chức thực hiện chính sách đối với người có người uy tín và trách nhiệm của người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

đề nghị người có uy tín có trách nhiệm cung cấp thông tin, báo cáo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đời sống, kinh tế, văn hóa, xã hội của đồng bào dân tộc thiểu số, người dân nơi mình sinh sống. Định kỳ 6 tháng, 01 năm báo cáo kết quả thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số gửi về Ủy ban

Ban hành: 20/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2020

179

Nghị định 55/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thi hành án hình sự về thi hành án đối với pháp nhân thương mại

55/2020/ND-CP,Nghị định 55 2020,Chính phủ,Hướng dẫn Luật Thi hành án hình sự thi hành án,Thi hành án đối với pháp nhân thương mại,Quy định chi tiết về thi hành án đối với pháp nhân,Doanh nghiệp,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 22/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2020

180

Quyết định 24/2019/QĐ-UBND quy định về trách nhiệm, quan hệ phối hợp của các cấp, các ngành trong quản lý hoạt động xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

đơn vị có liên quan trong quá trình phối hợp. 4. Thực hiện đúng quy trình giải quyết công việc trong mối quan hệ phối hợp, bảo đảm đúng tiến độ thời gian, không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm. 5. Huy động sự tham gia của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp và nhân dân. Điều 4. Hình thức

Ban hành: 14/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.223.5