Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" TINH DONG NAI "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 211993 văn bản

61

Quyết định 03/2020/QĐ-UBND Quy chế về tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

03/2020/QD-UBND,Quyết định 03 2020,Tỉnh Đồng Nai,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/2020/QĐ-UBND Đồng Nai, ngày 17 tháng 02 năm 2020

Ban hành: 17/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2020

62

Quyết định 1201/QĐ-UBND về Chương trình phát triển thương mại điện tử tỉnh Đồng Nai năm 2020

1201/QD-UBND,Quyết định 1201 2020,Tỉnh Đồng Nai,Chương trình phát triển thương mại điện tử ,Phát triển thương mại điện tử Đồng Nai,Chương trình phát triển thương mại Đồng Nai 2020,Chương trình phát triển điện tử Đồng Nai 2020,Thương mại,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI --------

Ban hành: 16/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2020

63

Quyết định 11/2020/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

11/2020/QD-UBND,Quyết định 11 2020,Tỉnh Đồng Nai,Thay thế hệ số điều chỉnh giá đất 2019 Đồng Nai,Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 Đồng Nai,Hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng 2020,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 30/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2020

64

Kế hoạch 2787/KH-UBND về phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trên người tỉnh Đồng Nai năm 2020

2787/KH-UBND,Tỉnh Đồng Nai,Chống bệnh truyền nhiễm trên người,Phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm trên người,Chống dịch bệnh truyền nhiễm tỉnh Đồng Nai,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 18/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2020

65

Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2020 về đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

06/CT-UBND,Chỉ thị 06 2020,Tỉnh Đồng Nai,Công tác phòng chống bạo lực gia đình Đồng Nai,Đẩy mạnh công tác phòng chống bạo lực gia đình,Ngăn chặn các hành vi bạo lực gia đình,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 13/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2020

66

Kế hoạch 2382/KH-UBND về phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2020

2382/KH-UBND,Tỉnh Đồng Nai,Thực hiện phòng chống mại dâm Đồng Nai 2020,Công tác phòng chống mại dâm Đồng Nai,Phòng chống mại dâm Đồng Nai 2020,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------

Ban hành: 09/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2020

67

Kế hoạch 2283/KH-UBND năm 2020 về triển khai thi hành Luật Quốc phòng năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

2283/KH-UBND,Tỉnh Đồng Nai,Thi hành Luật Quốc phòng Đồng Nai 2020,Triển khai thi hành Luật Quốc phòng 2018,Triển khai thi hành Luật Quốc phòng 2018 Đồng Nai,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2020

68

Quyết định 05/2020/QĐ-UBND về Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đồng Nai

05/2020/QD-UBND,Quyết định 05 2020,Tỉnh Đồng Nai,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/2020/QĐ-UBND Đồng Nai, ngày 02 tháng 3 năm 2020

Ban hành: 02/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2020

69

Quyết định 467/QĐ-UBND năm 2020 về phân loại đơn vị hành chính các phường thuộc thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

467/QD-UBND,Quyết định 467 2020,Tỉnh Đồng Nai,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 467/QĐ-UBND Đồng Nai, ngày 18 tháng 02 năm 2020

Ban hành: 18/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2020

70

Kế hoạch 436/KH-UBND về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 do tỉnh Đồng Nai ban hành

436/KH-UBND,Tỉnh Đồng Nai,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 436/KH-UBND Đồng Nai, ngày 14 tháng 01 năm 2020 KẾ

Ban hành: 14/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2020

71

Quyết định 434/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2020

434/QD-UBND,Quyết định 434 2020,Tỉnh Đồng Nai,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 434/QĐ-UBND Đồng Nai, ngày 13 tháng 02 năm

Ban hành: 13/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2020

72

Quyết định 379/QĐ-UBND năm 2020 về Quy trình vận hành hồ chứa nước Gia Măng, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

379/QD-UBND,Quyết định 379 2020,Tỉnh Đồng Nai,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 379/QĐ-UBND Đồng Nai, ngày 10 tháng 02 năm 2020

Ban hành: 10/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2020

73

Nghị quyết 208/NQ-HĐND năm 2019 về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai năm 2020

208/NQ-HDND,Nghị quyết 208 2019,Tỉnh Đồng Nai,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 208/NQ-HĐND Đồng Nai, ngày 06 tháng 12 năm 2019

Ban hành: 06/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2020

74

Kế hoạch 1023/KH-UBND về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

1023/KH-UBND,Tỉnh Đồng Nai,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1023/KH-UBND Đồng Nai, ngày 07 tháng 02 năm 2020

Ban hành: 07/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2020

75

Quyết định 02/2020/QĐ-UBND về Bộ tiêu chí "Khu nhà trọ văn hóa" trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

02/2020/QD-UBND,Quyết định 02 2020,Tỉnh Đồng Nai,Xây dựng - Đô thị,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/2020/QĐ-UBND Đồng Nai, ngày 05 tháng

Ban hành: 05/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/02/2020

76

Kế hoạch 801/KH-UBND về thực hiện công tác văn thư, lưu trữ tỉnh Đồng Nai năm 2020

801/KH-UBND,Tỉnh Đồng Nai,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 801/KH-UBND Đồng Nai, ngày 31 tháng 01 năm 2020 KẾ HOẠCH

Ban hành: 31/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2020

77

Kế hoạch 735/KH-UBND về rà soát, đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính năm 2020 của tỉnh Đồng Nai

735/KH-UBND,Tỉnh Đồng Nai,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 735/KH-UBND Đồng Nai, ngày 22 tháng 01 năm 2020 KẾ

Ban hành: 22/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2020

78

Kế hoạch 736/KH-UBND về thông tin, tuyên truyền kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Đồng Nai năm 2020

736/KH-UBND,Tỉnh Đồng Nai,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 736/KH-UBND Đồng Nai, ngày 22 tháng 01 năm 2020 KẾ HOẠCH

Ban hành: 22/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2020

79

Kế hoạch 737/KH-UBND về thực hiện công tác pháp chế năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

737/KH-UBND,Tỉnh Đồng Nai,Dịch vụ pháp lý,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 737/KH-UBND Đồng Nai, ngày 22 tháng 01 năm 2020

Ban hành: 22/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2020

80

Kế hoạch 703/KH-UBND thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020 do tỉnh Đồng Nai ban hành

703/KH-UBND,Tỉnh Đồng Nai,Vi phạm hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 703/KH-UBND Đồng Nai, ngày 22 tháng 01 năm 2020

Ban hành: 22/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.226.244.254