Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" TINH DONG NAI "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 211976 văn bản

41

Nghị quyết 29/NQ-HĐND năm 2020 về kế hoạch đầu tư công năm 2021 do tỉnh Đồng Nai ban hành

29/NQ-HDND,Nghị quyết 29 2020,Tỉnh Đồng Nai,Kế hoạch đầu tư công tỉnh Đồng Nai,Kế hoạch đầu tư công năm 2021,Kế hoạch đầu tư công Đồng Nai 2021,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 04/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2020

42

Nghị quyết 22/NQ-HĐND năm 2020 về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2019

22/NQ-HDND,Nghị quyết 22 2020,Tỉnh Đồng Nai,Quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Đồng Nai,Quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2019,Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2020

43

Nghị quyết 26/2020/NQ-HĐND quy định về lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

26/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 26 2020,Tỉnh Đồng Nai,Lệ phí đăng ký kinh doanh tỉnh Đồng Nai,Lệ Phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Đồng Nai,Quy định lệ phí đăng ký kinh doanh Đồng Nai,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 04/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2020

44

Nghị quyết 30/2020/NQ-HĐND quy định về lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

30/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 30 2020,Tỉnh Đồng Nai,Lệ phí cấp giấy phép xây dựng tỉnh Đồng Nai,Quy định lệ phí cấp giấy phép xây dựng,Quy định lệ phí cấp giấy phép xây dựng Đồng Nai,Thuế - Phí - Lệ Phí,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 04/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2020

45

Quyết định 4501/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2021 do tỉnh Đồng Nai ban hành

4501/QD-UBND,Quyết định 4501 2020,Tỉnh Đồng Nai,Kế hoạch thanh tra năm 2021 Đồng Nai,Thanh tra tỉnh Đồng Nai năm 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 26/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2020

46

Quyết định 49/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

49/2020/QD-UBND,Quyết định 49 2020,Tỉnh Đồng Nai,Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật,Bãi bỏ văn bản Ủy ban tỉnh Đồng Nai,Bãi bỏ văn bản quy phạm tỉnh Đồng Nai ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 06/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2020

47

Kế hoạch 13324/KH-UBND năm 2020 về triển khai công tác ngành thanh tra năm 2021 do tỉnh Đồng Nai ban hành

13324/KH-UBND,Tỉnh Đồng Nai,Triển khai công tác ngành thanh tra tỉnh Đồng Nai,Triển khai công tác ngành thanh tra năm 2021,Công tác ngành thanh tra tỉnh Đồng Nai năm 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2020

48

Quyết định 4025/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2025

4025/QD-UBND,Quyết định 4025 2020,Tỉnh Đồng Nai,Kế hoạch Phát triển thương mại điện tử,Phát triển thương mại điện tử tỉnh Đồng Nai,Phát triển thương mại điện tử 2021 2025,Thương mại,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 28/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2020

49

Quyết định 3794/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt giá trần xử lý rác sinh hoạt năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

3794/QD-UBND,Quyết định 3794 2020,Tỉnh Đồng Nai,Phê duyệt giá trần xử lý rác sinh hoạt Đồng Nai,Phê duyệt giá trần xử lý rác sinh hoạt 2021,Giá trần xử lý rác sinh hoạt Đồng Nai 2021,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 16/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2020

50

Quyết định 42/2020/QĐ-UBND quy định về mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2030

42/2020/QD-UBND,Quyết định 42 2020,Tỉnh Đồng Nai,Mật độ chăn nuôi tỉnh Đồng Nai,Mật độ chăn nuôi đến năm 2030,Mật độ chăn nuôi Đồng Nai đến 2030 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2020

51

Quyết định 3529/QĐ-UBND năm 2020 về Khung Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Đồng Nai, phiên bản 2.0

3529/QD-UBND,Quyết định 3529 2020,Tỉnh Đồng Nai,Khung Kiến trúc Chính quyền điện tử Đồng Nai,Khung Kiến trúc điện tử phiên bản 2.0,Chính quyền điện tử Đồng Nai phiên bản 2.0,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 29/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2020

52

Kế hoạch 9837/KH-UBND năm 2020 về phát triển kinh tế tập thể năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

9837/KH-UBND,Tỉnh Đồng Nai,Phát triển kinh tế tập thể tỉnh Đồng Nai,Phát triển kinh tế tập thể năm 2021,Phát triển kinh tế tập thể Đồng Nai 2021,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 17/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2021

53

Kế hoạch 9836/KH-UBND năm 2020 về phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Đồng Nai ban hành

9836/KH-UBND,Tỉnh Đồng Nai,Phát triển kinh tế tập thể tỉnh Đồng Nai,Phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2021 2025,Phát triển kinh tế tập thể Đồng Nai 2021 2025,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 17/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2021

54

Quyết định 29/2020/QĐ-UBND quy định về giá nước sạch sinh hoạt tại khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

29/2020/QD-UBND,Quyết định 29 2020,Tỉnh Đồng Nai,Nước sạch sinh hoạt nông thôn tỉnh Đồng Nai,Nước sạch sinh hoạt tại khu vực nông thôn,Giá nước sạch sinh hoạt tại nông thôn,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 23/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2020

55

Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND về phân cấp nguồn thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

05/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 05 2020,Tỉnh Đồng Nai,Thu tiền sử dụng đất tỉnh Đồng Nai,Phân cấp nguồn thu tiền sử dụng đất,Phân cấp thu tiền sử dụng đất Đồng Nai,Bất động sản,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 10/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2020

56

Nghị quyết 15/2020/NQ-HĐND quy định về phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

15/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 15 2020,Tỉnh Đồng Nai,Tài liệu đất đai tỉnh Đồng Nai,Phí sử dụng tài liệu đất đai,Phí khai thác tài liệu đất đai,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 10/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2020

57

Nghị quyết 14/2020/NQ-HĐND quy định về phí đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

14/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 14 2020,Tỉnh Đồng Nai,Đăng ký giao dịch bảo đảm,Giao dịch bảo đảm tỉnh Đồng Nai,Phí đăng ký giao dịch bảo đảm Đồng Nai,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 10/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2020

58

Kế hoạch 3575/KH-UBND về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2018

3575/KH-UBND,Tỉnh Đồng Nai,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3575/KH-UBND Đồng Nai, ngày 12 tháng 4 năm 2018

Ban hành: 12/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2018

59

Quyết định 21/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

21/2020/QD-UBND,Quyết định 21 2020,Tỉnh Đồng Nai,Bãi bỏ văn bản quy phạm tỉnh Đồng Nai,Bãi bỏ nội dung văn bản quy phạm pháp luật,Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2020

60

Quyết định 13/2020/QĐ-UBND về Quy chế về tuyển dụng công chức xã phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

13/2020/QD-UBND,Quyết định 13 2020,Tỉnh Đồng Nai,Quy chế tuyển dụng công chức xã phường thị trấn,Quy chế tuyển dụng công chức Đồng Nai,Tuyển dụng công chức xã phường thị trấn Đồng Nai,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 29/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.22.242