Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" TINH DONG NAI "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 211975 văn bản

141

Quyết định 4689/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai

4689/QD-UBND,Quyết định 4689 2018,Tỉnh Đồng Nai,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4689/QĐ-UBND Đồng Nai, ngày 28

Ban hành: 28/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2019

142

Quyết định 4690/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai

4690/QD-UBND,Quyết định 4690 2018,Tỉnh Đồng Nai,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4690/QĐ-UBND Đồng Nai, ngày 28

Ban hành: 28/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2019

143

Kế hoạch 14391/KH-UBND năm 2018 về thực hiện Chương trình sức khỏe Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

14391/KH-UBND,Tỉnh Đồng Nai,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14391/KH-UBND Đồng Nai, ngày 27 tháng 12 năm 2018 KẾ

Ban hành: 27/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2019

144

Quyết định 3582/QĐ-UBND năm 2018 về Quy chế phối hợp quản lý hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

3582/QD-UBND,Quyết định 3582 2018,Tỉnh Đồng Nai,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3582/QĐ-UBND Đồng Nai, ngày 11

Ban hành: 11/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2018

145

Quyết định 1079/QĐ-UBND năm 2021 về Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

1079/QD-UBND,Quyết định 1079 2021,Tỉnh Đồng Nai,Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả của thiết chế văn hóa Đồng Nai,Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả của thiết chế thể thao Đồng Nai,Bộ tiêu chí đánh giá các thiết chế văn hóa thể thao Đồng Nai,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI -------

Ban hành: 05/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2021

146

Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2018 về thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019 do tỉnh Đồng Nai ban hành

15/CT-UBND,Chỉ thị 15 2018,Tỉnh Đồng Nai,Đầu tư ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/CT-UBND Đồng Nai, ngày 11 tháng 12 năm 2018 CHỈ THỊ

Ban hành: 11/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2019

147

Nghị quyết 148/2018/NQ-HĐND quy định về mức chi thực hiện công tác thỏa thuận quốc tế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

148/2018/NQ-HDND,Nghị quyết 148 2018,Tỉnh Đồng Nai,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 148/2018/NQ-HĐND Đồng Nai, ngày 07 tháng 12 năm 2018

Ban hành: 07/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2018

148

Quyết định 13/2021/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2021

13/2021/QD-UBND,Quyết định 13 2021,Tỉnh Đồng Nai,Bảng giá tính thuế tài nguyên Đồng Nai,Giá tính thuế tài nguyên tính chất lý hóa giống nhau,Bảng giá tính thuế tài nguyên tính lý hóa giống nhau,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 30/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2021

149

Kế hoạch 2936/KH-UBND năm 2021 về chăm sóc sức khỏe người lao động và phòng, chống bệnh nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030

2936/KH-UBND,Tỉnh Đồng Nai,Chăm sóc sức khỏe người lao động tỉnh Đồng Nai,Chăm sóc sức khỏe người lao động giai đoạn 2021 2030,Phòng chống bệnh nghề nghiệp Đồng Nai 2021 2030,Lao động - Tiền lương,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 23/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2021

150

Quyết định 4179/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2019 do tỉnh Đồng Nai ban hành

4179/QD-UBND,Quyết định 4179 2018,Tỉnh Đồng Nai,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4179/QĐ-UBND Đồng Nai, ngày 23 tháng 11 năm 2018

Ban hành: 23/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2019

151

Quyết định 51/2018/QĐ-UBND về Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

51/2018/QD-UBND,Quyết định 51 2018,Tỉnh Đồng Nai,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 51/2018/QĐ-UBND Đồng Nai, ngày 16 tháng 11 năm 2018

Ban hành: 16/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2018

152

Kế hoạch 4822/KH-UBND năm 2021 về tổng kết các chính sách dân tộc giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

4822/KH-UBND,Tỉnh Đồng Nai,Tổng kết chính sách dân tộc tỉnh Đồng Nai,Chính sách dân tộc tỉnh Đồng Nai 2021,Tổng kết chính sách dân tộc tỉnh Đồng Nai 2016 2020,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2021

153

Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2018 về tăng cường quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

14/CT-UBND,Chỉ thị 14 2018,Tỉnh Đồng Nai,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14/CT-UBND Đồng Nai, ngày 08 tháng 11 năm 2018

Ban hành: 08/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2019

154

Nghị quyết 1261/NQ-UBTVQH14 năm 2021 về thành lập thị trấn Long Giao thuộc huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

1261/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 1261 2021,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Thành lập thị trấn Long Giao tỉnh Đồng Nai,Thành lập thị trấn Long Giao thuộc huyện Cẩm Mỹ,Thành lập thị trấn thuộc huyện Cẩm Mỹ tỉnh Đồng Nai,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 27/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2021

155

Quyết định 1379/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án sản xuất, chế biến lâm sản bền vững đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tỉnh Đồng Nai

1379/QD-UBND,Quyết định 1379 2021,Tỉnh Đồng Nai,Phê duyệt Đề án sản xuất lâm sản bền vững tỉnh Đồng Nai,Phê duyệt Đề án chế biến lâm sản bền vững tỉnh Đồng Nai,Đề án sản xuất chế biến lâm sản bền vững tỉnh Đồng Nai ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 26/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2021

156

Quyết định 653/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt mạng lưới cơ sở giết mổ động vật tập trung tỉnh Đồng Nai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

653/QD-UBND,Quyết định 653 2021,Tỉnh Đồng Nai,Phê duyệt mạng lưới cơ sở giết mổ động vật tập trung,Mạng lưới cơ sở giết mổ động vật tập trung Đồng Nai,Cơ sở giết mổ động vật tập trung Đồng Nai đến 2025,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 25/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2021

157

Quyết định 1359/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai

1359/QD-UBND,Quyết định 1359 2021,Tỉnh Đồng Nai,Công bố thủ tục Ban Quản lý Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai,Thủ tục được sửa đổi Ban Quản lý Khu công nghiệp Đồng Nai,Thủ tục của Ban Quản lý Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 23/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2021

158

Quyết định 1087/QĐ-UBND năm 2021 công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Thanh tra, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tỉnh Đồng Nai

1087/QD-UBND,Quyết định 1087 2021,Tỉnh Đồng Nai,Công bố Bộ thủ tục ngành Thanh tra tỉnh Đồng Nai,Bộ thủ tục của Ủy ban cấp huyện tỉnh Đồng Nai,Bộ thủ tục của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Đồng Nai,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 05/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2021

159

Quyết định 1088/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai

1088/QD-UBND,Quyết định 1088 2021,Tỉnh Đồng Nai,Công bố thủ tục được sửa đổi Sở Thông tin tỉnh Đồng Nai,Công bố thủ tục của Sở Thông tin tỉnh Đồng Nai 2021,Thủ tục được sửa đổi của Sở Thông tin tỉnh Đồng Nai,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 05/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2021

160

Kế hoạch 3214/KH-UBND năm 2021 về đẩy mạnh ứng dụng dịch vụ bưu chính công ích trong cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2022

3214/KH-UBND,Tỉnh Đồng Nai,Ứng dụng dịch vụ bưu chính công ích trong hành chính,Ứng dụng bưu chính công ích cải cách hành chính Đồng Nai,Ứng dụng dịch vụ bưu chính trong cải cách hành chính,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 31/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.22.242