Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" TINH DONG NAI "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 161-180 trong 211975 văn bản

161

Quyết định 12/2021/QĐ-UBND quy định về phạm vi vùng phụ cận đối với công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

12/2021/QD-UBND,Quyết định 12 2021,Tỉnh Đồng Nai,Phạm vi vùng phụ cận với công trình thủy lợi Đồng Nai,Phạm vi vùng phụ cận đối với công trình thủy lợi,Quy định Vùng phụ cận với công trình thủy lợi Đồng Nai,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 30/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2021

162

Quyết định 11/2021/QĐ-UBND quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật trong công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

11/2021/QD-UBND,Quyết định 11 2021,Tỉnh Đồng Nai,Định mức kinh tế kỹ thuật công trình thủy lợi Đồng Nai,Quản lý công trình thủy lợi Đồng Nai,Bảo vệ công trình thủy lợi Đồng Nai,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 30/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2021

163

Quyết định 38/2018/QĐ-UBND về Quy chế công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

38/2018/QD-UBND,Quyết định 38 2018,Tỉnh Đồng Nai,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 38/2018/QĐ-UBND Đồng Nai, ngày 27 tháng 9 năm 2018

Ban hành: 27/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2018

164

Kế hoạch 2731/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

2731/KH-UBND,Tỉnh Đồng Nai,Chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi,Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tỉnh Đồng Nai,Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 18/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2021

165

Kế hoạch 2669/KH-UBND thực hiện nhiệm vụ sản xuất và tiêu dùng bền vững trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2021

2669/KH-UBND,Tỉnh Đồng Nai,Nhiệm vụ sản xuất bền vững trong công nghiệp,Nhiệm vụ tiêu dùng bền vững trong công nghiệp,Sản xuất và tiêu dùng bền vững trong công nghiệp,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 17/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2021

166

Nghị quyết 02/2021/NQ-HĐND về kéo dài thời gian thực hiện chính sách thu hút, hỗ trợ viên chức, nhân viên ngành y tế tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2017-2020

02/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 02 2021,Tỉnh Đồng Nai,Chính sách thu hút viên chức ngành y tế tỉnh Đồng Nai,Chính sách hỗ trợ viên chức ngành y tế tỉnh Đồng Nai,Chính sách thu hút nhân viên ngành y tế tỉnh Đồng Nai,Lao động - Tiền lương,Thể thao - Y tế HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 12/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2021

167

Kế hoạch 2509/KH-UBND năm 2021 về khắc phục hậu quả bom, mìn, vật nổ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2025

2509/KH-UBND,Tỉnh Đồng Nai,Khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ tỉnh Đồng Nai,Khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ 2021 2025,Khắc phục hậu quả bom mìn Đồng Nai 2021 2025,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 12/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2021

168

Quyết định 640/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai

640/QD-UBND,Quyết định 640 2021,Tỉnh Đồng Nai,Công bố thủ tục hành chính Sở Thông tin,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Đồng Nai,Thủ tục hành chính Sở Thông tin Đồng Nai,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 24/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2021

169

Quyết định 623/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 1 Điều 1 Quyết định 3794/QĐ-UBND phê duyệt giá trần xử lý rác sinh hoạt năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

623/QD-UBND,Quyết định 623 2021,Tỉnh Đồng Nai,Sửa đổi Quyết định 3794/QĐ-UBND tỉnh Đồng Nai,Sửa đổi phê duyệt giá trần xử lý rác sinh hoạt,Phê duyệt giá trần xử lý rác sinh hoạt tỉnh Đồng Nai,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 22/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2021

170

Kế hoạch 1720/KH-UBND năm 2021 về Kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

1720/KH-UBND,Tỉnh Đồng Nai,Kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 Đồng Nai,Phòng chống dịch COVID-19 tại doanh nghiệp Đồng Nai,Công tác phòng chống dịch COVID-19 tại doanh nghiệp,Doanh nghiệp,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 22/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2021

171

Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2018 về tăng cường công tác quản lý lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

07/CT-UBND,Chỉ thị 07 2018,Tỉnh Đồng Nai,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/CT-UBND Đồng Nai, ngày 06 tháng 6 năm 2018

Ban hành: 06/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2018

172

Quyết định 59/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý hoạt động của xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

59/2020/QD-UBND,Quyết định 59 2020,Tỉnh Đồng Nai,Hoạt động xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách,Xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách tỉnh Đồng Nai,Quản lý xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 24/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2020

173

Kế hoạch 8574/KH-UBND năm 2018 về quảng bá, xúc tiến du lịch tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2018-2020

8574/KH-UBND,Tỉnh Đồng Nai,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8574/KH-UBND Đồng Nai, ngày 13 tháng 8 năm 2018 KẾ

Ban hành: 13/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2018

174

Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2021 về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, giai đoạn 2021-2025

06/CT-UBND,Chỉ thị 06 2021,Tỉnh Đồng Nai,Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua Dân vận khéo,Đẩy mạnh phong trào thi đua Dân vận khéo tỉnh Đồng Nai,Thi đua Dân vận khéo tỉnh Đồng Nai 2021 2025,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 19/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2021

175

Quyết định 604/QĐ-UBND năm 2021 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

604/QD-UBND,Quyết định 604 2021,Tỉnh Đồng Nai,Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách,Danh mục dịch vụ sự nghiệp công tỉnh Đồng Nai,Danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực thông tin,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 18/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2021

176

Quyết định 2843/QĐ-UBND năm 2018 về Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

2843/QD-UBND,Quyết định 2843 2018,Tỉnh Đồng Nai,Quyền dân sự ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2843/QĐ-UBND Đồng Nai, ngày 10 tháng 8 năm 2018

Ban hành: 10/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2018

177

Quyết định 32/2018/QĐ-UBND quy định về giá cước vận chuyển hàng hóa bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

32/2018/QD-UBND,Quyết định 32,Tỉnh Đồng Nai,Tài chính nhà nước,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 32/2018/QĐ-UBND Đồng Nai, ngày 31

Ban hành: 31/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2018

178

Quyết định 418/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch quan trắc, cảnh báo môi trường trong nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2025

418/QD-UBND,Quyết định 418 2021,Tỉnh Đồng Nai,Cảnh báo môi trường trong nuôi trồng thủy sản Đồng Nai,Quan trắc môi trường trong nuôi trồng thủy sản Đồng Nai,Kế hoach quan trắc môi trường trong nuôi trồng thủy sản,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 03/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2021

179

Nghị quyết 39/2020/NQ-HĐND quy định về chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Đồng Nai

39/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 39 2020,Tỉnh Đồng Nai,Chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên thể thao,Chế độ dinh dưỡng vận động viên thể thao thành tích cao,Vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Đồng Nai,Thể thao - Y tế HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 04/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2020

180

Nghị quyết 38/2020/NQ-HĐND quy định về mức thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên tỉnh Đồng Nai lập thành tích tại các giải thể thao

38/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 38 2020,Tỉnh Đồng Nai,Mức thưởng huấn luyện viên lập thành tích giải thể thao,Mức thưởng huấn luyện viên tỉnh Đồng Nai,Mức thưởng vận động viên lập thành tích tại giải thể thao,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 04/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.136.29